Infokon: co se děje mimo Brno

10. 12. 2009

Příloha č. 28/2009

Z velké části jistě platí, že většina čtenářů Inflow je nějakým způsobem navázána na KISK. Inflow magazín proto často zaměřuje svou pozornost právě na zdejší komunitu a dění, které ji provází. Do této kategorie můžeme zařadit také Infokon.

Zatímco loňský Infokon zprostředkovala LibRa posluchačům díky zuřivým reportérům Tomu Boudovi a Jirkovi Zemanovi, letos se rozhodla přistoupit k věci víc komplexně a právě s ohledem jedinečnou příležitost nahlédnout do mimobrněnských vod. Bez výjimky jsme natočili rozhovory výhradně s účastníky Infokonu z Opavy a z Prahy a zde vám nabízíme výsledek. Tento Inflow magazín může mít tedy podtitul: co se děje jinde.

Přejeme příjemný poslech :).

Linda Jansová: Využití knihovního softwaru Evegreen ve výuce na ÚISK

Linda Jansová

V příspěvku bude stručně představen knihovní software Evergreen. Důraz bude kladen na praktické zkušenosti s využitím tohoto softwaru ve výuce na Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V zimním semestru akademického roku 2009/2010 koná již třetí výběrový seminář, v němž je Evergreen aktivně využíván.

 

Lenka Němečková: Výuka Uživatelského výzkumu na ÚISK

Lenka Němečková

Příspěvek bude prezentovat výuku uživatelského výzkumu na ÚISK FF UK, která je realizována ve spolupráci s FEL ČVUT. V zimním semestru 2009 proběhl první seminář, ve kterém se studenti aktivně zapojili do grantového projektu, provedli výzkum uživatelských potřeb v konkrétní skupině uživatelů a zpracovali závěrečnou zprávu. Vzhledem ke kladnému hodnocení tohoto semináře od všech zúčastněných stran budou obdobné praktické semináře na ÚISK realizovány i v následujících letech. Od zimního semestru 2009 je tato tematika vyučována i na teoretické úrovni jako Úvod do uživatelského výzkumu, který by měl studenty na praktickou práci připravit.

 

Jan Matula, Eva Trochtová, Anna Janíková: TTT IVIG

Příspěvek bude pojednávat o implementaci kurzů informačního vzdělávání a informační gramotnosti (IVIG) do kurikula studijního oboru Knihovnictví ÚBK SU v Opavě, jejichž lektoři jsou sami studenti oboru. Tito studenti/lektoři jsou však nejdříve proškoleni skrze 5 blokových seminářů vedených odborníky z praxe a vyučujícími ISK. Příjemci kurzů IVIG by poté měli být studenti 1. ročníků všech studijních oborů FPF SU v Opavě.

 

Lucie Koníčková: Benchmarking programu Knihovnictví a informační věda

Lucie Koníčková

Benchmarking programu Knihovnictví a informační věda na univerzitách států střední Evropy, resp. těch v sousedství České republiky, je projekt aktuálně realizovaný a vyvíjený na půdě Slezské univerzity. Jeho cílem je zmapování a analýza úrovně, rozsahu, kvality a dalších zvolených atributů v rámci studijního programu Knihovnictví a informační věda, resp. jeho modifikovaných, jinojazyčných ekvivalentů, s nimiž operují vybrané akademické instituce příslušných zemí. Prezentace se pokusí stručně přiblížit metodu benchmarkingu jako takovou, způsob její aplikace v akademickém prostředí, nastíní základní motivy projektu, charakteristiky, rizika, plán a postup realizace a budoucí vývoj.

 

Ondřej Vlček, Ivana Přibylová: Realizace a aplikace služby HOT SPOT

Ondřej Vlček, Ivana Přibylová

Cílem tohoto příspěvku je představit projekt Hot Spot, který funguje jako jeden z modulů v nově spuštěném Portálu, sloužícím oborům Informační studia se zaměřením na knihovnicví a Knihovnictví. Účelem vzniku modulu bylo usnadnit studium především studentům prvních ročníků pomocí rychlých odpovědí na dotazy studijního charakteru. Posluchače obeznámíme jednak s použitím systému ze strany studentů, a také s principem respondence.

 

Autory fotografií jsou Pavla Macháčková a Filip Šubrt. Děkujeme :).

Fotogalerie

V kategorii: LibRa
Štítky: Inflow magazín
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback