INFORMAČNÍ BEZPEČNOST: Elektronická nevyžádaná pošta a knihovny

I kdyby vás osobně virtuální realita nezajímala, mladá generace je do ní naplno ponořená. Knihovny si nemohou dovolit ignorovat trendy a musí vstoupit i do nehmatatelného světa. Proto jsou běžně zapojené do elektronické komunikace se svými čtenářkami a čtenáři, případně s dalšími okruhy lidí. Pokud nejsou, pouze se vyhýbají velké skupině (potenciálních) uživatelek a uživatelů. To sice není předmětem tohoto článku, avšak je dobré na to upozornit.

 

Velkou oblibu a klíčovou roli v elektronické komunikaci dnes hrají online sociální sítě. Jak se ale ukázalo, názory některých nadšenců odvážně směřujících tak daleko, že nástroje jako Facebook e-mail vymýtí, byly liché. Klasický nástroj postavený na asynchronní komunikaci má stále své nezastupitelné místo a i dnes stařičký a v mnohém překonaný e-mail stále patří k základním kamenům elektronické komunikace. (První e-mail byl přes síť odeslán v roce 1971, k širší adopci však začalo docházet v polovině 80. let.[1])

Dává proto smysl zájemcům nabídnout možnost odebírat pravidelná e-mailová hlášení z knihovny, tzv. newslettery. Obsahem takového sdělení mohou být přenášky konané v knihovně, nabídka nově pořízených jednotek ve fondu nebo doporučení na literaturu, včetně tematicky laděných výběrů. Uživatele a uživatelky dále e-mailem můžete vyzývat ke vrácení zapůjčených knih nebo ho informovat o nedostupnosti služeb. Možností využití lze vymyslet celou řadu.

Současně však platí, že se s touto formou komunikace můžete dostat do problému. Především se to týká případů, kdy neodhadnete správný objem komunikace. Mohou být uživatelé, kteří rádi čtou a udržují s knihovnou pravidelný kontakt. Takovým nebude činit problém, když je informujete o každé maličkosti. Nezapomínejme ale na to, že tolerance je vysoce individuální, takže jinému člověku může jeden e-mail týdně připadat jako zbytečně vysoká frekvence.

 

Podobně lze za vysoce individuální považovat probíraná témata. Někoho mohou interesovat nové tituly, jiného bude zajímat především oznámení o blížícím se konci výpůjčky. V podstatě cokoli, co čtenáře nezajímá, ale o čem ho informujete, můžeme zahrnout do tzv. nevyžádané pošty neboli spamu. Ta je jedním z více druhů nevyžádaných zpráv v elektronické komunikaci, řadí se však mezi tradiční a nejzneužívanější služby k distribuci nevyžádaných zpráv. Bývalo udáváno, že přes 90 % všech odeslaných e-mailů tvoří spam[2], v posledních letech však hodnoty klesají. V červnu 2015 bylo nevyžádané elektronické pošty nejméně za posledních 12 let, konkrétně šlo o 49,7 % ze všech e‑mailů[3].

Poslat e-mail je totiž maximálně jednoduché. Složité není získávat e-mailové adresy a pravidelně je obesílat. Samotná zpráva nás nestojí nic, aspoň ne v přímých nákladech, pokud ovšem nebudeme vyžívat specializovaných služeb určených ke hromadnému posílání e-mailů, které mohou být placené. V porovnání je mnohem větší práce se sestavením, tiskem a zajištěním distribuce klasického papírového letáku. Navíc je to dražší volba.

 

V první řadě uživatelům a uživatelkám knihovny nikdy neposílejte e-mailové zprávy, aniž by s tím nevyjádřili souhlas. Výjimkou může být nepravidelná zpráva, kterou zašlete za zvláštních okolností, např. se pokoušíte kontaktovat čtenářku či čtenáře, jenž vám dluží knihy nebo nezaplatil poplatky. Pravidelná informační služba ale musí být spojena se souhlasem daného člověka. Pokud si souhlas nezajistíte, za prvé příjemce sdělení pravděpodobně otrávíte, za druhé se můžete dostat do křížku s úřady.

 

Zákon č. 480/2004 Sb. říká, že nevyžádanou poštu posílat nesmíte[4]. Knihovna smí newslettery e‑mailem rozesílat pouze se souhlasem uživatelky či uživatele. Je málo pravděpodobné, že by si na vás někdo reálně hodlal stěžovat u příslušné autority, nevyžádané zprávy však budou v komunikaci neefektivní a příjemci si nakonec nejspíš vytvoří filtry, které vaše zprávy rovnou pošlou do koše. Je také pravděpodobné, že vaše e-maily někteří poskytovatelé e-mailových služeb začnou rozpoznávat a automaticky zařazovat do kategorie nevyžádané pošty[5].

 

Podobně bude čtenáře a čtenářky obtěžovat jednak příliš vysoká frekvence e-mailů, jednak témata, jež je nezajímají. Optimální je vytvořit systém segmentace, kde se zájemci sami přihlásí ke konkrétním tématům. Pokud takový systém nemáte a budete uživatele a uživatelky obtěžovat, půjde v jejich očích o spam, byť bude aspoň z právního hlediska všechno v pořádku.

 

Může stát, že tito lidé minou událost, o kterou by se sice sami běžně nezajímali, ale případná nabídka by je oslovila. Pokud si tedy budou sami volit témata, mohou se ochudit o jiná. Jenže e‑mail považujeme za tzv. direct marketing, oslovujeme tedy uživatele přímo[6]. Podle toho by vaše zprávy měly být cíleny. Nepřímo pak návštěvníky oslovíte např. plakáty vylepenými v budově knihovny.

 

Tím se elegantně vyhnete tomu, abyste své uživatele a uživatelky obtěžovali nevyžádanou elektronickou poštou, zároveň jim ale dáte možnost rozšířit si okruh svých zájmů. V rozesílaných elektronických dopisech také umožněte příjemcům, aby se mohli od odběru snadno odhlásit. Pokud vás o odebrání z databáze sami požádají i jinak podanou žádostí, žádosti vždy vyslyšte. V opačném případě se stanete odesilatelem nevyžádané pošty, jež knihovně dobré jméno neudělá.

 

Literatura

The 41-Year History of Email. In: Mashable [online]. Mashable, 20. září 2012 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z: http://mashable.com/2012/09/20/evolution-email/

Spam. Symantec Intelligence Report: June 2015 [online]. Mountain View: Symantec, 2015, s. 18 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z: http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/intelligence-report-06-2015.en-us.pdf

ČESKO. Zákon č. 480 ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti. In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné také z: https://www.uoou.cz/files/480.pdf

BIERNÁTOVÁ, Olga. Přímý marketing a print. [přednáška] Brno: Učebna C33, Filozofická Fakulta, Masarykova Univerzita. 23. března 2016.

 



[1] Mashable. The 41-Year History of Email.

[2] Symantec. Symantec Intelligence Report: June 2015, s. 16-17.

[3] Tamtéž.

[4] ČESKO. Zákon č. 480 ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti.

[5] BIERNÁTOVÁ, Olga. Přímý marketing a print.

[6] Tamtéž.


Poděkování za tento článek patří PhDr. Pavle Kovářové PhD., studentovi jejího předmětu VIKBB39: Informační bezpečnost, Petru Urbanovi.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

30 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019

Thanks for the very useful facts! fun brain games

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 3. 2019

<a href="http://google.in">ok</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
VIP Financing Solutions Reviews Effortlessly these pages will likely irrefutably probably become well-known concerning several sites people, to be able to the thorough content or even thoughts.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019

Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! https://hillcountrybreakingnews.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

I've perused some well done here. Certainly worth bookmarking for returning to. I astound the amount of exertion you put to make such an extraordinary useful site.  http://www.banyuleandnillumbikweekly.com.au/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it locksmith Provo UT

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

There is such a great amount in this article I would never have considered all alone. Your substance gives perusers things to consider in an intriguing way. Much thanks to you for your unmistakable data.  photo booth rental in Los Angeles

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019

A debt of gratitude is in order for sharing us.  Olife numero telefono

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 7. 2019

This article gives the light in which we can watch the truth. This is extremely pleasant one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this pleasant article.  Corporate Social Responsibility

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019

If it's not too much trouble share more like that.  CBD Gummies

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019

I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article.  You’ve outdone yourself with this material.  This is great content. clear coat over epoxy garage floor

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019

it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity.. Agen Casino Online

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019

I am unquestionably making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary knowledge and incredible stories.  adu los angeles

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019

Maintain working, nice post! It was the actual goods I desired to obtain. 借錢網

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019

Amazing site, Distinguished criticism that I can handle. Im pushing ahead and may apply to my present place of employment as a pet sitter, which is exceptionally charming, however I have to extra extend. Respects.  locksmith Sandy Utah

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019

I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog Pasang Togel indah4d

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019

That is the incredible mentality, in any case is simply not make each sence at all proclaiming about that mather. Practically any strategy an abundance of thanks notwithstanding i had try to advance your own particular article into delicius all things considered it is obviously a quandary utilizing your data locales would you be able to please recheck the thought. much appreciated yet again.  성기확대

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

Much appreciated such a great amount for sharing this amazing data! I am anticipating see more postsby you!  voyance gratuite telephone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019

I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say aside from that I have delighted in perusing. Pleasant web journal, I will continue going to this website frequently.  먹튀폴리스 추천 안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019

I discovered this is an instructive and fascinating post so i suspect as much it is extremely valuable and proficient. I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article.  mynordstrom.com sign in

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 8. 2019

Excellent article. Very interesting to read. I resally love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. cracker barrel employee website

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019

Goodness, this is truly fascinating perusing. I am happy I discovered this and got the chance to peruse it. Awesome occupation on this substance. I like it.  voyance amour eternel

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019

I acknowledge all that you have added as far as anyone is concerned base.Admiring the time and exertion you put into your online journal and point by point data you offer.Thanks.  The Florence Residences

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019

Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. Buy Kanger Subvod Online 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019

Incredible substance material and extraordinary format. Your site merits the greater part of the positive criticism it's been getting.  prostate massage london 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 9. 2019

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

sitelink: www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online

 

When anybody discusses about undetectable fake money so one thing that

comes in the every mind

 

is that counterfeit currency which is very useful. Now you can buy

counterfeit money online that

 

looks real from SuperCounterfeitBills.

 

You are simply living your dream the time when you consist of a lot of

cash and money, because

 

of which you can able to enjoy to the core without limitations. Buy

counterfeit money online

 

from here and grab quality undetectable banknotes.

 

SuperCounterfeitBills is one of the best platforms to get top quality

undetectable counterfeit

 

money online. We have taken banknote printing as workmanship and that

is the reason they have

 

the best undetectable particular banknotes that can’t be followed

effectively by counterfeit

 

identifier machines

 

Contact us for best price and deals ever

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/"> https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

- Show quoted text -

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/</a>

 

&nbsp;

 

<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

sitelink:www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online at affordable prices

 

We are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes

printing. Our work ranges

 

from the production of substrates and security features, through

banknote printing and web

 

application, to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we

produce the best banknotes

 

in the world.

 

authenticcounterfeit has the Best Counterfeit Banknotes for sale.

 

Recent developments in photographic, computer and printing

technologies, along with the

 

availability of low-cost equipment, have made the production of

counterfeit money relatively

 

easy. We are different from every other company in that we produce

super undetected counterfeit

 

notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeit

banknote and security paper

 

for documents that convey value, identity and confidence.

Contact U

s for prompt response

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy fake Australian dollers online with all other currencies

 

Finding the cheapest way to buy Australian Dollars should ‘in theory’

be a simple process.

 

However, timing your purchase and selecting expensive suppliers is

unfortunately common

 

practice. Buying Aussie dollars at the airport is a costly mistake. At

MyTravelMoney, our

 

editorial team have compared the travel money market to bring you

suppliers that offer

 

Australian Dollars at no commission, great rates and next day

delivery. Typically, we have found

 

that buying holiday money online is not only secure, but extremely

cost effective.

 

Contact us for best price and deals ever

website:  <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/...

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

The Best Counterfeit Money For Sale

 

Talking about choosing counterfeit money, one thing that comes to mind

quality effectiveness and

 

durability. the best counterfeit money for sale.

 

But the best counterfeit money for sale isn’t pretended instead it’s

like 100 percent real

 

currency. Most people United Nations agency area unit unaccustomed

counterfeit cash usually

 

escort a question wherever i able to purchase counterfeit cash. The

answer is search on the net

 

there area unit several corporations United Nations agency print

counterfeit banknotes

 

purchasable. the best counterfeit money for sale.

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/">https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/</a>

sitelink:<a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

<a href="https://www.flymedishop.com">otherlink: https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>HIGH QUALITY UNDETECTABLE COUNTERFEIT BANKNOTES FOR SALE

- Show quoted text -

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

sitelink: www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online

 

When anybody discusses about undetectable fake money so one thing that

comes in the every mind

 

is that counterfeit currency which is very useful. Now you can buy

counterfeit money online that

 

looks real from SuperCounterfeitBills.

 

You are simply living your dream the time when you consist of a lot of

cash and money, because

 

of which you can able to enjoy to the core without limitations. Buy

counterfeit money online

 

from here and grab quality undetectable banknotes.

 

SuperCounterfeitBills is one of the best platforms to get top quality

undetectable counterfeit

 

money online. We have taken banknote printing as workmanship and that

is the reason they have

 

the best undetectable particular banknotes that can’t be followed

effectively by counterfeit

 

identifier machines

 

Contact us for best price and deals ever

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/"> https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

- Show quoted text -

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/</a>

 

&nbsp;

 

<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

sitelink:www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online at affordable prices

 

We are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes

printing. Our work ranges

 

from the production of substrates and security features, through

banknote printing and web

 

application, to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we

produce the best banknotes

 

in the world.

 

authenticcounterfeit has the Best Counterfeit Banknotes for sale.

 

Recent developments in photographic, computer and printing

technologies, along with the

 

availability of low-cost equipment, have made the production of

counterfeit money relatively

 

easy. We are different from every other company in that we produce

super undetected counterfeit

 

notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeit

banknote and security paper

 

for documents that convey value, identity and confidence.

Contact U

s for prompt response

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy fake Australian dollers online with all other currencies

 

Finding the cheapest way to buy Australian Dollars should ‘in theory’

be a simple process.

 

However, timing your purchase and selecting expensive suppliers is

unfortunately common

 

practice. Buying Aussie dollars at the airport is a costly mistake. At

MyTravelMoney, our

 

editorial team have compared the travel money market to bring you

suppliers that offer

 

Australian Dollars at no commission, great rates and next day

delivery. Typically, we have found

 

that buying holiday money online is not only secure, but extremely

cost effective.

 

Contact us for best price and deals ever

website:  <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/...

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

The Best Counterfeit Money For Sale

 

Talking about choosing counterfeit money, one thing that comes to mind

quality effectiveness and

 

durability. the best counterfeit money for sale.

 

But the best counterfeit money for sale isn’t pretended instead it’s

like 100 percent real

 

currency. Most people United Nations agency area unit unaccustomed

counterfeit cash usually

 

escort a question wherever i able to purchase counterfeit cash. The

answer is search on the net

 

there area unit several corporations United Nations agency print

counterfeit banknotes

 

purchasable. the best counterfeit money for sale.

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/">https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/</a>

sitelink:<a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

<a href="https://www.flymedishop.com">otherlink: https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback