Inforum 2015

Jaká přízviska je možné přiřknout Inforu - konferenci, která se již po 21. konala v Praze pod hlavičkou Albertiny icome Praha? Rozhodně se jedná o konferenci, která má mezinárodní ambice - ani letos nechyběli zahraniční speekři - největší ohlasy na své přednášky zaznamenali pravděpodobně Lyn Robinson z Velké Británie, Michael Levine-Clark či Merydee Ojala, oba z USA. Inforum je také konferencí, která hledá nová témata a snaží se ukazovat směry vývoje především elektronických informačních zdrojů, vyhledávání informací a práce s digitálními zdroji a informacemi. Reportáž přináší rozhovory a poznámky z vybraných přednášek, které se v průběhu dvou konferenčních dní uskutečnily. Vyčerpávající program, včetně anotací příspěvků (mnohdy doplněných o plné texty příspěvků či prezentace), naleznete zde.

Inforum, 26. 5. 2015, den první

Bylo-li v úvodním uvítacím příspěvku vyzdviženo, jak náročné je připravit konferenci rozměrů Infora, pak měli účastníci jedinečnou možnost přesvědčit se na vlastní oči o tom, co všechno museli zaměstnanci během příprav na konferenci absolvovat. Oslovení přednášejících? Samozřejmost. Komunikace s účastníky? Rutina. Organizace konference samotné? Po dvaceti předchozích ročnících nic, co by mohlo organizátory vyvést z míry. Letos však přípravám předcházela také tvorba scénáře, divadelní zkoušky a hlasová civčení. Díky tomuto netradičnímu koktejlu se role lidí v sále během první půl hodiny změnila - z účastníků konference se stali diváci rozmarného představení, o kterém na mikrofon redakce mluvil Filip Vojtášek, obchodní manažer Albertiny icome Praha:

 Atmosféru představení vystihují fotografie jistě lépe, než slova...

úvod

představení

představení 2

 

Keynote speakeři letošního ročníku se představili v rychlém sledu v dopoledním bloku. Úvodní odborný příspěvek přednesla Lyn Robinson - ředitelka Library School na City University of London. Rozhovor s Lyn jste mohli před časem číst na Inflow. Tématem, kterému se věnovala na Inforu, byla role současných informačních pracovníků v chápání a pojímání dokumentů. Lyn nastavila zrcadlo tradičním typům dokumentů a upozornila na změny, které s příchodem informační společnosti a nových typů dokumentů nastaly. Zdůraznila především, že v současnosti musíme zvažovat určování autorství dokumentů, jejich šíření, organizační procesy a politiky, popis a klasifikaci... nejdůležitější se však jeví pochopení samotné podstaty informačního chování uživatelů nových typů dokumentů.

Michael Levine-Clark

Michael Levine-Clark

Několik nesmírně zajímavých otázek, jimiž uvodil své vystoupení již v názvu svého příspěvku, ve své prezentaci nastolil Michael Levine-Clark - proděkan pro odbornou komunikaci a služby sbírek v knihovnách University of Denver. V jistém slova smyslu navázal na úvahy Lyn Robinson o proměňující se roli dokumentů uchovávaných ve sbírkách (akademických) knihoven. Zatímco dříve mohla být kvalita akademické knihovny poměrně snadno porovnávána na základě velikosti sbírky, toto kritérium se stává s příchodem EIZ stále méně relevantním. Odpadají také jisté limity spojené s nedostatkem prostoru pro uchování rozsáhlých fyzických sbírek dokumentů. Naopak knihovny stojí před rozhodováním, které digitální zdroje jsou natolik relevantní, že je třeba je uchovávat a uživatelům zpřístupňovat - klíčovou roli tak hrají discovery systémy a nástroje podporující výzkumné procesy na univerzitách. O roli discovery služeb při užívání časopisů v knihovnách pak Michael hovořil ve svém druhém příspěvku, zařazeném v odpolední sekci.

Can we have it all inforum 2015 levine clark from Michael Levine-Clark

 

Po obědové pauze byly záhajeny dvě paralelní sekce. Tu s názvem "Vyhledávání, zajištění a správa elektronických informačních zdrojů" zahájil Petr Žabička (MZK) s Bohdanou Stoklasovou (Knihovna AV ČR) s tématem, které hýbe knihovnickou večejností již několit let. "V roce 2011 byl Centrální portál knihoven v Koncepci rozvoje knihoven zakotven jako bod č. 6", vysvětluje evoluci projektu Bohdana Stoklasová, jehož cílem a smyslem je "získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli." (více zde http://www.knihovny.cz/o-projektu/) Petr Žabička specifikoval, jaká byla role MZK v tomto projektu - na bázi systému VuFind vybudovali samotný portál, byli tedy dodavateli softwarového řešení. O směřování, účelu a budoucnosti projektu jsme s ním hovořili po skončení jeho příspěvku:

Marydee Ojala otevřela živé a často diskutované téma - validitu, kredibilitu a relevanci informací, volně dostupných na internetu. Jako výzkumník a rešeršér je nucena čelit každodenní dichotomii - knihovny a další paměťové instituce investují obrovské částky do odborných elektronických zdrojů a databází, zatímco studenti (a nezřídka také akademici a samotní knihovníci) své vyhledávací strategie a kroky směřují nejčastěji k zdrojům volně dostupným - Googlu a dalším vyhledávacím strojům. Jak se s tímto stavem vyrovnat? Jedná se o hrozbu nebo jen specifický jev současné informační společnosti? Jak se liší vyhledávací strategie studentů, akademiků a knihovníků? A jsou dnešní studenti při vyhledávání informací pohodlní? Poslechněte si téměř dvacetiminutový rozhovor, který nám Merydee poskytla namísto toho, aby si užívala uvolněné atmosféry Infomejdanu.


Merydee

Marydee Ojala

infomejdan 1

infomejdan 2

Infomejdan

Inforum, 27. 5. 2015, den druhý

Druhý den konference opět nabídl přednášející zahraniční i české. Ve třech sekcích se tak představilo více než dvacet řečníků.

Filip Vojtášek

Filip Vojtášek se svou prezentací o podstatě odhalování pravdivosti historických událostí - nechyběly rekvizity ani poutavé příběhy dokreslující náročnou práci badatele

Michal Černý

Michal Černý

Rozhovor nám poskytl Michal Černý - odborný pracovník Kabinetu informačních studií a knihovnictví, jehož výzkumné a vědecké zorné pole je nesmírně široké, o čemž přesvědčil také ve své přednášce věnované digitálnímu kurátorství. O jeho vlivu a významu jsme s Michalem hovořili po skončení jeho příspěvku.

 

Sekci o hodnocení vědy nelze neuvést stručnou poznámkou k jejímu moderátorovi, kterým byl Milan Špála, který každému příspěvku obstaral interpretující úvod, který byl natolik specifický a vyčerpávající, často neortodoxně hermeneutický, že celá sekce získala překvapivě jednotný rámec, který působil až detailně promyšleným dojmem. Bohužel odpadl první příspěvek, který se měl věnovat metodice IPN a který měl vytvořit určitou prolegomenu pro celý blok. Přesto blok nabídnul hned několik zajímavých přednášek, byť ne s příliš výraznou diskuzí.

Příspěvek Informační a publikační strategie mladých vědců, který přednesla Iva Adlerová, představil především problémy informační a publikační etiky vztažené k mladým vědcům a prezentoval nabídky informačního vzdělávání, které doktorandům na ČVUT v Praze. Důraz byl kladen na základní prohřešky, kterých se mohou mladí vědci dopustit, jako je opakované publikování stejných výsledků, zamlčení nedobrých dat, parafráze svých předchozích textů atp. Zajímavé bylo spojení knihovny jako poskytovatele služeb pro začínající publikující vědce a jako instituce, která vydává odborné časopisy a se samotným publikováním má velkou a aktivní zkušenost.

dotaz z publika

Závěrečný příspěvek o Zkušenostech hodnocení vědy na základě EIZ nabízel zajímavý pohled na různé metriky a možnosti analýzy kvality vědeckých pracovníků a jednotlivých pracovišť v dvojím kontextu. Předně uvnitř Akademie věd, kde jsou tyto analýzy součástí hodnocení pracovišť, ale také v souvislosti s IPM, což je nová metodika hodnocení vědy a výzkumu v ČR, která by mala v budoucnu nahradit současný „kafemlýnek“. Přednášející, kterým byl Pavel Mika, nabídl řadu praktických informací jak zpracovávat data jak z vlastních repozitářů, tak také z WoS. Dále se věnoval plánované oborově vyhraněné a jasně definované metodice pro výpočet průměrných ohlasů a publikací, aby nebyly poškozené některé konkrétní obory. Pracoviště i vědeckou činnost jako takovou je doporučováno spíše hodnotit metodou komplexního Peer review, která popíše celkovou kvalitu pracoviště, případně přímost a výkon dané osoby lépe, nežli jedno číslo, často značně uměle vykonstruované.

Již tradičně jsme o závěrečné slovo požádali Vladimíra Karena, zakladatele a předsedu organizačního výboru Infora. Co jej v průběhu konference překvapilo? Které příspěvky hodnotí jako nejpřínosnější? A těší se vůbec na další ročník konference? Netradičně rozhovor pro Inflow natočil Josef Schwarz, vyučující Kabinetu informačních studií a knihovnictví, bibliograf, rešeršér a spisovatel.

 
 
Za redakci Gabriela Šimková, Daniela Riedlová (autorka fotografií) a Michal Černý.

 

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

397 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. buy house downey ca
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 3. 2019

It's superior, however , check out material at the street address. party dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. buy real likes on Instagram

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019

Find the best essays on     is my friend's profile page. retractable blades ceiling fan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. marketing agencies near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
This is helpful post for me. This will completely going to help me in my task. Self Assessment Tax Return Tax Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
This is helpful post for me. This will completely going to help me in my task. Self Assessment Tax Return Tax Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. SEO Services Los Angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019

Lilou : 

<a href="https://www.les-vitraux-de-caro.com">les-vitraux-de-caro.com</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. como bajar de peso rapidamente
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 4. 2019
Interesting site. Alot of sites I see nowadays don't generally give whatever I'm keen on, yet I'm most definately inspired by this one. Recently imagined that I would post and tell you. Self Assessment Tax Return Tax Accounts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 4. 2019

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.#michellepoonawalla

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 4. 2019

I am always searching online for storys that can accommodate me. There is obviously a multiple to understand about this. I feel you made few salubrious points in Attributes moreover. Detain busy, awesome career! Actress

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 4. 2019
A standout amongst the most imperative thing that you would need with life is the way that you make it actually simple for them to fun and inventive. Self Assessment Tax Return
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
I think this is a genuine extraordinary blog post.Thanks Again. Extremely Great. Self Assessment Tax
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
It's extremely a stunning and essential piece of data. I'm chipper that you basically offered this satisfying data to us. filing my Self Assessment Tax Return
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
It's extremely a stunning and essential piece of data. I'm chipper that you basically offered this satisfying data to us. filing my Self Assessment Tax Return
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

So it is interesting and very good written and see what they think about other people.  sealed nickel cadmium battery

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. Best Fireworks To Buy Online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.https://sites.google.com/view/wilsonemma/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

Very shortly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice posts. Very shortly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice posts. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

Thanks for putting in much effort for this information. <a href="https://yerishteypyaarke.com/">Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. SC seo consultant blogspot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. SC seo consultant blogspot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Local Marketing Company in South Carolina
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. content generation and marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

Personally I think overjoyed I discovered the blogs. Pops A Dent Price in Pakistan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it. Cardano conversion

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019

Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. Mythdhr

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. stowaway folding bike

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019

I would recommend my profile      is important to me, I invite you to discuss this topic. 10.20.0.1 login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

Acknowledges for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog besides predict a handful advise. I want your tone of manuscript... beautytek machine

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. abuyguide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019

I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: how to use cannabis oil for pain

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable!cbd gummies

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019

For true fans of this thread I will address      is a free online! نقل عفش بالاحساء

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

There you can download for free, see the first of these data.  carpet cleaning prices

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

At this point you'll find out what is important, it all gives a url to the appealing page: tow truck company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

Such sites are important because they provide a large dose of useful information ...  film streaming

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. bad credit car loans langley

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019

You ought to basically fantastic not to mention solid advice, which means notice: haribo singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019

Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle. remote control android tv box

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

Interestingly you write, I will address        you'll find exciting and interesting things on similar topics. Yoga for beginners

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. MyNews8

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Why do only so much written on this subject? Here you see more.  learn meditation online

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! Appliance Removal

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019

Why do only so much written on this subject? Here you see more.  Rotational Molding of Plastics

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019

Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: summer dress with buttons down front

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. https://www.bhkhomes.com/property/181/Rama-Erande-Empire
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. https://www.bhkhomes.com/property/181/Rama-Erande-Empire
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. https://www.bhkhomes.com/property/181/Rama-Erande-Empire
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. https://www.bhkhomes.com/property/181/Rama-Erande-Empire
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019

Welcome to the party of my life      here you will learn everything about me. techofist.com/hotmail-login/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019

These websites are really needed, you can learn a lot.  KylieSkin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019

For many people this is the best solution here      see how to do it. Commercial Truck Roadside Service Las Vegas

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

Acknowledges for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog besides predict a handful advise. I want your tone of manuscript...organic skin care products

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

thank you for this information, http://gmail-com-login.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

<a href="<a href="https://gmail-emaillogin.email/" title="gmail đăng nhập email"> đăng nhập email gmail </a>

 

[url = https: //gmail-emaillogin.email/] đăng nhập email gmail [/ url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Battery Jumpstart
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019

Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: target ehr schedule

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

On this page, you'll see my profile, please read this information.  voyance par telephone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019

For many people this is important, so check out my profile:  Flowers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sandra @ FloEyeLiner.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

It's superior, however , check out material at the street address. liteblue usps login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 6. 2019

Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: streaming TV

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: Does Proactiv Work

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 6. 2019

I should assert barely that its astounding! The blog is informational also always fabricate amazing entitys. Email marketing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019

online casino web <a href="http://www.truth992.com/">truth922 </a><br />

 

Supports Thai players Both at home and abroad The team has expertise and can advise you on everything. 

With over 20 years of experience in membership management, you can be confident that when playing with <a href="http://www.truth992.com/">truth992</a><br />

And will find stability, security, convenience, fast and certainly impressive <a href="http://www.truth992.com/">สมัครtruthbet</a><br />

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

Piers has an excellent relationship with the Airbrush company in worthing, sussex and are well known as providing best Helmet Painting services in UK. We are one of the few airbrush artists to be sponsored by the company in return for his technical expertise on the use of their products. The Airbrush Co are the sole importers of Iwata airbrushes and com art water based acrylic paint which piers uses for all his stunning airbrush renderings. Helmet Painting in UK

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

Have you ever watched indian drama, never. You can watch now by visiting our website

which will please you in the world of entertainment.

<a href="https://yehundino.com/category/yeh-un-dinon-ki-baat-hai">   Yeh Un Dino Ki Baat Hai  </a>  

<a href="https://kasautizindaagiki.com/category/kasauti-zindagi-ki">  Kasauti Zindagi Ki </a>  

https://yehundino.com/category/yeh-un-dinon-ki-baat-hai

https://kasautizindaagiki.com/category/kasauti-zindagi-ki

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

Good day! I know this is kinda offf topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?

<a href="https://www.ufa969.com">UFABET</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. kant en klaar gordijnen 280 cm breed

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. transaction monitoring aml

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. gordijn op maat

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 6. 2019

Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. appliance repair in coquitlam

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019

Explore electronic resources for free, thousands of eBooks, accounting eBooks, business eBooks, Marketing eBooks, Accounting eBooks, Banking eBooks, Design eBooks, Customers eBooks, Travel and Tourism eBooks… and more  Skyline University Nigeria

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019

I would recommend my profile      is important to me, I invite you to discuss this topic.transparente gardinen 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. skin discoloration cream

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

Interestingly you write, I will address        you'll find exciting and interesting things on similar topics. 먹튀 폴리스

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

These websites are really needed, you can learn a lot.  security company bridgnorth

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Pakistani escorts service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: vector art

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 7. 2019

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: appliance repair and service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. top 10 garments factories in the bangladesh

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! new york fashion clothing wholesale importers bangladesh

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019

I invite you to the page where you can read       with interesting information on similar topics.clothing manufacturers australia

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019

This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection: electric bike

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019

 The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net ... engagement rings

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019

It is very good, but look at the information at this address.  SEO Expert in Delhi

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019

I prefer merely excellent resources - you will see these people in: Filmi khabre

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

Explore electronic resources for free, thousands of eBooks, accounting eBooks, business eBooks, Marketing eBooks, Accounting eBooks, Banking eBooks, Design eBooks, Customers eBooks, Travel and Tourism eBooks… and more Philadelphia Elibrary 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback