Inspiromat: Kdo mění pojetí informační gramotnosti?

„It is as absurd to try and solve the problems of education by giving people access to information as it would be to solve the housing problem by giving people access to bricks.“ (Diana Laurillard, 2002)

Informační gramotnost je disciplína s obrovským potenciálem pro rozvoj a kultivaci – jak těch, které vzděláváme, tak sebe samé. V příspěvku naleznete výběr zdrojů, které doporučuji k hlubšímu prostudování a průběžnému sledování.  Vybrala jsem také tři osobnosti, které jsou pro rozvoj současné podoby informační gramotnosti důležité (a navíc jsou povětšinou svázáni se zdroji, které ve výčtu uvádím.)

Sledujte, co nového se děje:

http://www.informationliteracy.org.uk/ (CILIP Information Literacy Group)

http://information-literacy.blogspot.cz/ (Sheila Webber)

http://geoffwalton.wordpress.com/ (Geoff Walton)

Nacházejte další zdroje informací:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/overview_info_lit_resources.pdf

https://ilrb.cf.ac.uk/

Kriticky hodnoťte a srovnávejte zapojení informační gramotnosti do kurikulí:

http://newcurriculum.wordpress.com/author/lselassie/

http://ccfil.pbworks.com/f/ANCIL_final.pdf

Jane Secker: Jak přemýšlet o informační gramotnosti?

Jane Secker je poradkyní pro copyright a digitální gramotnost na London School of Economics and Political Science. Pracuje také v Centru pro technologie ve vzdělávání, jehož cílem je podporovat zaměstnance a akademické pracovníky univerzity v užívání technologií jako podpory výuky. Jane Secker je editorkou vědeckého časopisu Journal of Information Literacy, zároveň byla jednou z hlavních organizátorek konference LILAC (Librarians´Information Literacy Annual Conference). Předmětem jejího výzkumného zájmu je především informační gramotnost, e-learning a copyright a v neposlední řadě vztah knihoven a sociálních médií.

V roce 2013 editovala společně s Emmou Coonan knihu Rethinking Information Literacy, která naznačuje současné trendy v oblasti informační gramotnosti a upozorňuje na oblasti, kterým by měl být přikládán důraz – přes rozvoj akademických dovedností až po chápání etických dimenzí informací. Obě autorky také formulovaly klíčový dokument A New Curriculum for Information Literacy.

Blog Jane Secker: http://janesecker.wordpress.com/

Sheila Webber: Svět informační gramotnosti na jednom místě

Takovým přídomkem by se mohl pyšnit blog Sheily Webber nesoucí název Information Literacy Weblog. Sheila Webber je předním odborníkem zabývajícím se informační gramotností. Působí na Information School univerzity v Sheffieldu a je ředitelkou Centra pro výzkum informační gramotnosti. Dále se věnuje studiu informačního chování. Sleduje, ověřuje a hodnotí modely informační gramotnosti, zabývá se však i rozvojem praktických dovedností při vyhledávání a využívání informací. Objevuje prostředí online aplikací, virtuálních světů, MOOC kurzů i webinářů.

Profesní profil Sheily Webber: http://www.shef.ac.uk/is/staff/webber

Twitter: https://twitter.com/sheilayoshikawa

Slideshare: http://www.slideshare.net/sheilawebber

Geoff Walton: Information Literacy Blog

 

Geoff Walton je akademikem působícím na Staffordshire University ve Velké Británii. Jeho specializací je studium psychologických a sociologických aspektů informační gramotnosti a sociálních médií. Zkoumá také to, jaký dopad mají sociální média na učení a jak se lidé stávají informačně a mediálně gramotní.

Geoff Walton je autorem skvělého blogu o informační gramotnosti a za své odborné a didaktické schopnosti také obdržel několik akademických cen. Zabývá se aplikovaným výzkumem, je autorem několika odborných knih (např. Teaching information literacy for inquiry-based learning) a mnoha článků.

Blog o informační gramotnosti: http://geoffwalton.wordpress.com/

Profesní profil: http://northumbria.academia.edu/GeoffWalton

Autorka: Gabriela Šimková

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

15 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 1. 2019
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog! Book reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 1. 2019
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. lottozahlenonline.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. ukrayna üniversitesi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. vipbox
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. conference photographers Washington DC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 1. 2019
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! Easel stands
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. Fame Park Studios
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. visit here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. Seo toronto
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work.. وسيط امازون
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. wallbeds
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Traveler in Italy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

Premium quality counterfeit banknotesWe are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes printing.Based in USA but have branches inAsia, Europe, South America and Australia Our work rangesfrom the production of substrates and security features, through banknote printing and web application,to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we produce the best banknotes in the world.Best Quality Notes has the Best Counterfeit Banknotes for sale.Recent developments in photographic, computer and printing technologies,along with the availability of low-cost equipment, have made the production of counterfeit moneyrelatively easy. We are different from every other company in that we produce super undetected counterfeit notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeitbanknote and security paper for documents that convey value, identity and confidence.With our advanced printing processes, managed services, and distinct focus on quality,we realize every currency as a unique, secure and cost-effective solution. Banknotesare a country’s business card, and the design imperatives and their unique propertiesincluding color-shift, tactile, and interactive elements enable them to be authenticated and mechanically processed.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.com          Weblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/">https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/</a>Best quality counterfeit banknote for saleAre you looking for a means to pay your accumulated bills, Buy items from local shops and big super markets,live a luxurious lifestyle as a millionaire, party and lodge in top 5 stars hotels around the world? Then youare on the right counterfeit store as we have the Best quality counterfeit banknotes for sale and all the necessarymaterials, and human resources that will enable our clients to live their dream life. Our priority is to increase ournetwork worldwide and to create and maintain long term business relationship with all our clients.Our Major Counterfeit CurrenciesContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale">https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale</a>Buy counterfeit Money OnlineWe print Banknotes of different countries but will be more comfortable printing the US Dollar, Canadian Dollar, Australia Dollar, Great British Pound, and Euro. US dollar is the easiest money to counterfeit.The notes are all Grade A Banknotes perfectly reproduced with all security features available, feels like real money to the touch. These banknotes are safe to use in supermarkets, Casinos, vending machines and small stores.If you are looking to buy counterfeit banknotes online then contact us and we will get back to you with our quote.Our Notes are the best, undetected by machines in Supermarket, Casinos and stores.Buy Counterfeit banknotes online All packages are supplied in secured discreet packages to ensure prompt and safe delivery. Here is your chance to be a millionaire. Our money is perfectly reproduced, Indistinguishable to the eye and to the touch. We are sending in various sizes, . All our notes carry all the holograms and water marks and pass the light detector test. But we do not advise our clients to use our banknotes in banks. We will deliver the money directly to your home without the interference of customs. We keep all clients identity very secret and we do reship in case of any unsuccessful delivery. we have a Huge quantity ready in stock. Just let us know exactly what you want, the quantity and your location any of our contact details provided at the side.Innovation through IntegrationContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online</a>buy 100% undetectable counterfeit moneyBanknotes are constantly being refined and we customize our production process for each currency. The printing processes generallyfollow a defined sequence, whilst also offering the customer an array of integration options. For example, it is possible to combinea variety of printing processes, such as offset and intaglio, with the PEAK security feature (Printed Embossed Anticopy Key).We provide the right balance of innovative and secure features for each denomination.Sampling Inspires ConfidenceContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Page link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/">https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/...high quality undetectable counterfeit banknotes for saleThe look and feel of a banknote are key for trust and recognition in circulation. Before a large banknote order is printed,we produce prototypes and sample banknotes for trial in the markets. These can be used to check whether the designand security features integrate perfectly to the customer’s expectations. This enables the further optimization of individual designs and security features. Hence you can buy bulk counterfeit money from our store without fear.High-Grade Production Standards WorldwideWe sell the world’s major currencies like US dollars, Euros, British pounds Japanese Yen Canadian dollar, Kuwait dinar, etc with the best quality!The paper we use to make them is 80% cotton 20% celluloseIt feels and looks just like the real currencyContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Buy Undetectable Counterfeit Pounds OnlineWe are Professional IT technicians and we produce SUPER UNDETECTEDCOUNTERFEIT MONEY for all currencies. Our notes are industriallyand professional produced. We use quality foil paper elements.20%of cellulose and 80% of cotton paper.Our bills have the InfraredDetection which makes our bills to bypass the UV machines, Pen test andeven eye detection buy counterfeit experts. Our notes are AAA+ grade Quality.We also sell and provide money cleaning services and solutionsfor more information contact us bellowWebsite ... <a href="http://www.bestqualitynotes.com">www.bestqualitynotes.com</a>Emails .... info@bestqualitynotes.comweblink.... <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Phone .... +1 (918) 280 – 9526Buy counterfeit moneyBest Quality Notes is the name people call when looking to buy counterfeit money online. As risky as it isthe counterfeit money business is a very lucrative one from which many mafia empires were built.We have been working with many people for years bringing only the best high quality counterfeit banknotesto the market. Do not take our word for it though, go to the comment section and see what the customers have been saying about our product.You can buy counterfeit banknotes from us and use it anywhere in the world without getting caught.You can only know if your products are the best when your customers come back for more.We have customers who have been buying from us constantly for the past 3 years. It is because our customers are very successful that we are considered the bestContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>How to get best of quality Realistic counterfeit money onlineWelcome to the most effective and distinctive producer of prime quality Counterfeit Money.We are based in USA and we do ship to Europe , Canada, Australia and Asia. With over a billionof our product current round the world. we provide solely original high-quality counterfeit currency NOTES.we have a tendency to ship worldwide. we have a tendency to additionally print and sell Grade A banknotesof over a hundred and fifty currencies within the world.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollars/">https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollar...

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback