Inspiromat: Kdo mění pojetí informační gramotnosti?

„It is as absurd to try and solve the problems of education by giving people access to information as it would be to solve the housing problem by giving people access to bricks.“ (Diana Laurillard, 2002)

Informační gramotnost je disciplína s obrovským potenciálem pro rozvoj a kultivaci – jak těch, které vzděláváme, tak sebe samé. V příspěvku naleznete výběr zdrojů, které doporučuji k hlubšímu prostudování a průběžnému sledování.  Vybrala jsem také tři osobnosti, které jsou pro rozvoj současné podoby informační gramotnosti důležité (a navíc jsou povětšinou svázáni se zdroji, které ve výčtu uvádím.)

Sledujte, co nového se děje:

http://www.informationliteracy.org.uk/ (CILIP Information Literacy Group)

http://information-literacy.blogspot.cz/ (Sheila Webber)

http://geoffwalton.wordpress.com/ (Geoff Walton)

Nacházejte další zdroje informací:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/overview_info_lit_resources.pdf

https://ilrb.cf.ac.uk/

Kriticky hodnoťte a srovnávejte zapojení informační gramotnosti do kurikulí:

http://newcurriculum.wordpress.com/author/lselassie/

http://ccfil.pbworks.com/f/ANCIL_final.pdf

Jane Secker: Jak přemýšlet o informační gramotnosti?

Jane Secker je poradkyní pro copyright a digitální gramotnost na London School of Economics and Political Science. Pracuje také v Centru pro technologie ve vzdělávání, jehož cílem je podporovat zaměstnance a akademické pracovníky univerzity v užívání technologií jako podpory výuky. Jane Secker je editorkou vědeckého časopisu Journal of Information Literacy, zároveň byla jednou z hlavních organizátorek konference LILAC (Librarians´Information Literacy Annual Conference). Předmětem jejího výzkumného zájmu je především informační gramotnost, e-learning a copyright a v neposlední řadě vztah knihoven a sociálních médií.

V roce 2013 editovala společně s Emmou Coonan knihu Rethinking Information Literacy, která naznačuje současné trendy v oblasti informační gramotnosti a upozorňuje na oblasti, kterým by měl být přikládán důraz – přes rozvoj akademických dovedností až po chápání etických dimenzí informací. Obě autorky také formulovaly klíčový dokument A New Curriculum for Information Literacy.

Blog Jane Secker: http://janesecker.wordpress.com/

Sheila Webber: Svět informační gramotnosti na jednom místě

Takovým přídomkem by se mohl pyšnit blog Sheily Webber nesoucí název Information Literacy Weblog. Sheila Webber je předním odborníkem zabývajícím se informační gramotností. Působí na Information School univerzity v Sheffieldu a je ředitelkou Centra pro výzkum informační gramotnosti. Dále se věnuje studiu informačního chování. Sleduje, ověřuje a hodnotí modely informační gramotnosti, zabývá se však i rozvojem praktických dovedností při vyhledávání a využívání informací. Objevuje prostředí online aplikací, virtuálních světů, MOOC kurzů i webinářů.

Profesní profil Sheily Webber: http://www.shef.ac.uk/is/staff/webber

Twitter: https://twitter.com/sheilayoshikawa

Slideshare: http://www.slideshare.net/sheilawebber

Geoff Walton: Information Literacy Blog

 

Geoff Walton je akademikem působícím na Staffordshire University ve Velké Británii. Jeho specializací je studium psychologických a sociologických aspektů informační gramotnosti a sociálních médií. Zkoumá také to, jaký dopad mají sociální média na učení a jak se lidé stávají informačně a mediálně gramotní.

Geoff Walton je autorem skvělého blogu o informační gramotnosti a za své odborné a didaktické schopnosti také obdržel několik akademických cen. Zabývá se aplikovaným výzkumem, je autorem několika odborných knih (např. Teaching information literacy for inquiry-based learning) a mnoha článků.

Blog o informační gramotnosti: http://geoffwalton.wordpress.com/

Profesní profil: http://northumbria.academia.edu/GeoffWalton

Autorka: Gabriela Šimková

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

13 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 1. 2019
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog! Book reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 1. 2019
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. lottozahlenonline.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. ukrayna üniversitesi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. vipbox
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. conference photographers Washington DC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 1. 2019
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! Easel stands
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. Fame Park Studios
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. visit here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. Seo toronto
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work.. وسيط امازون
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. wallbeds
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Traveler in Italy

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback