Inspiromat: Vojtěch Kořen

...Jak na efektivní firemní vzdělávání?

Představte si, že jste zaměstnancem velké firmy, Váš šéf si Vás zavolá na kobereček a zeptá se na tyto čtyři otázky:


1) Proč tu jste?

2) Co děláte užitečného?

3) Jak to víte?

4) Jak to měříte?

Co mu odpovíte? Asi z těch otázek budete trochu nesví, ale pokud byste pracovali u firmy Baťa, takto položené otázky by vás nepřekvapily - svým zaměstnancům je totiž pokládal už legendární Tomáš Baťa. Těmito otázkami zahájil svoji odpolední přednášku v rámci předmětu Design vzdělávacího procesu také pan Vojtěch Kořen, právě 29. dubna poslední den personální ředitel společnosti Baťa. Tématem jeho odpoledního bloku, který se z přednášky brzy „zvrhl“ v seminář a posléze v přátelskou a velmi otevřenou diskusi, bylo systémové řešení vzdělávání zaměstnanců tak velké a zavedené firmy, jakou právě Baťa je.

Čtyři kategorie zaměstnanců

Kolem Tomáše Bati se zrodil nedostižný mýtus, který v současné době nelze následovat bez určitých obměn. Některé principy se dočkaly nového posunu, například z Baťou definované  pozice spolupracovníka je dnes spíše partner. Jiné principy však zůstávají stejné. Jedním z nich je důraz na to, že pouhá snaha, byť nezměrná, není dostačující. Své snahy musíme umět řídit a vyhodnocovat, jinak jsou zbytečné. Zní to možná trochu přísně, ale bez toho by se nedalo vzdělávání v tak velké firmě řídit efektivně.

Abyste si dokázali udělat představu, jak to u Bati funguje, tak každý zaměstnanec ve firmě je v cyklu 12 měsíců ohodnocen jedním z písmenek:

A – lidé potřební pro stabilitu a výkon firmy: Jak je stabilizovat?

B – lidé mající velký potenciál, potřebný pro růst firmy: Jak je motivovat?

C – lidé sloužící k omlazování, oživování firmy: Jak je rozvíjet?

D – lidé na nevhodné pozici: Jak je optimalizovat?

Když se dostanete do “D” kategorie, tak je něco špatně a můžete čekat, že budete „optimalizováni“, což lze volně přeložit jako propuštěni nebo v rámci firmy přesunuti na jinou pozici. Tento postup, nebo chcete-li metodika, funguje napříč celou strukturou. Vedoucí týmů má takto rozdělené své pracovníky, manažer své vedoucí týmů a šéf své manažery. Díky tomu je vše v neustálém pohybu a firemního vzdělávání se vám dostane podle toho, v jaké kategorii se právě nacházíte (nejvíce vzdělávanými jsou C a B).

Výstupem z této metodiky vzdělávání je stanovení plánu na 12 měsíců (po 6 měsících kontrola), jehož cílem je vzdělávání „na míru“ každého konkrétního člověka a dané pozici v každé ze skupin.

Rozložení pracovních sil

Další otázku, kterou umí ve firmě Baťa efektivně vyřešit, je optimální rozložení pracovních sil. Každý pracovník musí mít ve firmě za sebe okamžitého zástupce a potenciální úplnou náhradu. Díky tomuto postupu je zajištěno to, že každý zaměstnanec ví, v jakých kompetencích se má rozvíjet (tj. koho musí umět zastoupit), a zároveň nikdo není nikde navíc.

Vzdělávací oblasti

V jakých oblastech se zaměstnanci u Bati vzdělávají? Všichni si musí projít základním, všeobecným modulem, na něj navazuje modul specializovaný a pro řídící pozice je určen modul manažerský. Nejvyšším cílem, jakého lze vzděláváním ve firmě Baťa dosáhnout, je získání znalostí a dovedností na takové úrovni, že je může dotyčný sám učit ostatní.

Všechny moduly sledují 3 úrovně vzdělávacích cílů:

1) znalostní,

2) dovednostní,

3) postojovou.

Personalisté při přípravě vzdělávacích strategií využívají různé nástroje - od manuálů a příruček až po školení, workshopy, mentoring, e-learning apod.

Měření výsledků vzdělávání není snadné. Všechny tři složky jsou ověřovány dotazníky, ale také může dojít na tzv. mystery shopping  a sledování Key Performance Indicators, což je například konverze. Z výsledků vyplývá, že průměrně si boty koupí 8 % návštěvníků obchodů Baťa. Věděli jste, že bezpečnostní zařízení u vchodu do obchodu zároveň počítá, kolik lidí vstoupí dovnitř?

 

Strategie firmy

Každá firma má a permanentně rozvíjí a inovuje svou strategii, jak prorazit na trhu. Na přednášce byly nastíněny 3 cesty, jimiž se firmy ve své „tržní“ strategii vydávají:

 

Firma Baťa má svůj směr, orientovaný na zákazníka, jistý a snaží se mu vše přizpůsobit. Proto si v rámci své filozofie vytvořila základní desatero, jehož hlavní myšlenkou je být důvěryhodnou značkou a expertem na obuv.

 

Závěrem...

V tomto příspěvku byla popsána především ta část přednášky, kterou pan Vojtěch Kořen věnoval firmě Baťa a jejímu systému fungování. Celý odpolední blok byl však mnohem košatější, dostali jsme k vypracování úkol se strategickým zadáním, padalo mnoho odborných i pár osobních otázek („Proč odcházíte z firmy ve chvíli, kdy máte vybudovanou takovou pozici v TOP managementu?“, „Jaký je váš názor na sebeřízené vzdělávání a celoživotní učení?“, „Co budete od zítřka, kdy už nebudete pracovat u Bati, dělat?“ apod.), na které nám host erudovaně a ochotně odpovídal.

Zpětným pohledem je možné shrnout krátkou glosou, že firma Baťa umí nejen efektivně nastavit vzdělávací procesy, ale také vybrat správné lidi do svého vedení.

 

Použité zdroje:

KOŘEN, Vojtěch. Vzdělávací systém obchodní společnosti Baťa [prezentace]. Brno: FF MU, květen 2014. [cit. 2014-05-15]

Autor článku: Lea Mentlíková

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele HabermannovaH

Byla to skvělá přednáška! Díky za připomenutí!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

It’s an superb post and that i completely accept that which you said. I’m attempting to set up the Rss feed however i ‘m definitely not really pc well written. Might somebody let me know how allow me to set up the Feed so I get informed of any brand new post? You need to explain it within an straightforward method as I am obtaining old. buy backlinks

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback