Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků. Část II.: Výzkum Facebook a knihovny v ČR

Článek vychází z diplomové práce Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků a navazuje na předchozí část, kde jsem se věnoval knihovnám na Twitteru. Obsahem článku je úvodní část (vyhodnocení dopovědí) výzkumu, ve kterém jsem zkoumal, jak knihovny v České republice využívají Facebook. V dalších článcích bude uvedeno vyhodnocení hypotéz a také závěry výzkumu.

Pozn. redakce: jedná se o druhou část výtahu z magisterské diplomové práce: VETCHÝ, Marek. Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2010. 133 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík.

Motivace výzkumu

Provedený výzkum sloužil jako praktické doplnění diplomové práce. Týká se především sociální sítě Facebook z toho důvodu, že v jiných sociálních sítích moc prezentací českých knihoven nenajdeme. Motivací k výzkumu byla především otázka relevance sociálních sítí (Facebooku) pro knihovny v ČR.

Popis výzkumu

Výzkum měl podobu online dotazníku vytvořeného a zpřístupněného pomocí služby Google Docs. Osloveno bylo 150 knihoven z ČR, které měly k 6. 6. 2010 prezentaci na Facebooku. Vyhledávání těchto knihoven a jejich prezentací probíhalo pomocí funkce vyhledávání na Facebooku. Knihovny byly o vyplnění dotazníku požádány e-mailem zaslaným 8. 6. 2010. E-mail byl zaslán na adresy nalezené na www stránkách knihoven. Z důvodu zvýšené relevantnosti jsem v průvodním e-mailu žádal o vyplnění osoby, které prezentaci na Facebooku spravují nebo o ní mají dobrý přehled. Dotazník byl anonymní v rámci knihovny (tj. obsahuje otázku na název knihovny, ale ne na jméno respondenta).

Do 22. 6. 2010 odpovědělo 69 knihoven, tj. 46 % oslovených. Tabulka se získanými daty je zpřístupněna na Google Docs:

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AmHudtmu0O4ddEVpZV9VM3ItcjBGY1YtQUs1bm90Y0E&hl=en&authkey=CNmkvO8B

Před samotným výzkumem proběhl předvýzkum za pomoci Zdeňky Adlerové (Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově) a Olgy Biernátové (Knihovna UTB Zlín).

Definice výzkumných otázek

Výzkum se snaží nalézt odpověď na tři hlavní otázky:

 1. Jaké faktory mají vliv na vnímání užitečnosti prezentace na Facebooku u knihoven?
 2. Jaké faktory mají vliv na naplnění očekávání, se kterými knihovny vstupovaly na Facebook?
 3. Jaké faktory mají vliv na ochotu knihoven vstoupit na další sociální sítě?

Vyhodnocení

Otázka č. 1 - Hodnotíte působení vaší knihovny na Facebooku jako užitečné pro vaši knihovnu?

28 respondentů (40,6 %) uvedlo, že působení na Facebooku je rozhodně užitečné pro jejich knihovnu. 33 respondentů (47,8 %) uvedlo, že působení na Facebooku je spíše užitečné pro jejich knihovnu. 6 respondentů (8,7 %) uvedlo, že působení na Facebooku spíše není užitečné pro jejich knihovnu. Žádný respondent neuvedl, že působení na Facebooku rozhodně není užitečné pro jejich knihovnu. Důvodem pro nevyváženost odpovědí je pravděpodobně fakt, že oslovené knihovny už na Facebooku působí a kdyby nevnímaly působení zde jako užitečné, nevstupovaly by tam, případně by prezentaci zrušily. Další možnou příčinou je, že knihovny byly požádány, aby dotazník vyplnila osoba prezentaci na Facebooku spravující. Taková osoba bude mít pravděpodobně tendence hodnotit působení knihovny na Facebooku pozitivně. A konečně je možné, že na dotazník spíše odpovídaly knihovny, které jsou s působením na Facebooku spokojené.

Otázky č. 2 - Jakého typu je vaše knihovna?

Graf ukazuje skladbu knihoven, které vyplnily dotazník. Nejvíce knihoven bylo městských (34, 49,3 %), následovaných vysokoškolskými knihovnami (10, 14,5 %), obecními (9, 13 %), vědeckými nebo krajskými (7, 10,1 %), specializovanými (5, 7,3 %), národními (3, 4,4 %) a jinými (1, 1,5 %).

Otázky č. 4 - Jaký typ prezentace zvolila vaše knihovna pro působení na Facebooku?

Celkem 44 (63,8 %) knihoven uvedlo, že jako formu prezentace na Facebooku používá stránku, 10 (14,5 %) profil a skupinu a 5 (7,3 %) používá více možností najednou.

Otázka č. 5 - Jak často přidáváte jako knihovna na Facebook nové příspěvky (statusy, odkazy, fotografie atd.)?

Každý pracovní den a častěji přidává příspěvky na Facebook 8 (11,6 %) knihoven, 2-3 krát do týdne 25 (36,2 %) knihoven, jednou týdně a méně než jednou týdně 18 (26,1 %) knihoven. Výsledky ukazují, že frekvence aktualizace není příliš vysoká.

Otázka č. 6 - Hodláte pořídit vaší knihovně prezentaci i v jiných sociálních sítích než je Facebook?

5 (7,3 %) knihoven uvedlo, že již má prezentaci v jiné sociální síti než je Facebook. 4 (5,8 %) zřízení prezentace v jiné sociální síti plánují, 31 (44,9 %) zatím není rozhodnuto a 29 (42 %) neplánuje zřídit prezentaci v jiné sociální síti. Z odpovědí vyplývá, že mnoha knihovnám působícím na Facebooku aktuálně prezentace na této sociální síti postačuje a neuvažují o vyzkoušení dalších sociálních sítí. Poměrně velký počet dosud nerozhodnutých ale může tento trend v budoucnosti změnit.

Otázka č. 7 - Kolik má prezentace vaší knihovny na Facebooku příznivců (fanoušků na stránce, přátel v profilu, členů skupiny)?

17 (24,6 %) knihoven uvedlo, že jejich prezentace má 0-50 příznivců. 16 (23,2 %) má 51-100 příznivců, 20 (29 %) 101-200 příznivců. To dává celkem 53 (76,8 %) knihoven, které měly k datu výzkumu na svých prezentacích méně než 201 příznivců. Více příznivců uvedlo pouze 16 (23,2 %) knihoven.

Otázka č. 8 - Naplnilo působení na Facebooku očekávání, se kterými jste tam jako knihovna vstupovali?

21 (30,4 %) knihoven uvedlo, že působení na Facebooku naplnilo jejich očekávání, 30 (43,5 %) uvedlo, že působení na Facebooku částečně naplnilo jejich očekávání, 3 (4,3 %) uvedlo, že působení na Facebooku nenaplnilo jejich očekávání a 15 (21,7 %) uvedlo, že neměly žádná očekávání.

Otázka č. 9 - Jaké jsou reakce návštěvníků knihovny na to, že vaše knihovna je na Facebooku?

22 (31,9 %) knihoven uvedlo, že se u návštěvníků setkávají s velmi pozitivními reakcemi, 28 (40,6 %) se spíše pozitivními. Spíše nebo velmi negativní reakce žádná knihovna neuvádí, naopak 19 (27,5 %) knihoven uvádí, že se nesetkaly s žádnými reakcemi na toto téma. Nulový počet negativních reakcí nastoluje problém, zda byla tato otázka dobře položena.

Otázka č. 10 - Jaké jsou reakce, se kterými se vaše knihovna setkává přímo na Facebooku?

24 (34,5 %) knihoven uvádí, že se na Facebooku setkávají s velmi pozitivními reakcemi. 35 (50,7 %) se spíše pozitivními. Spíše a velmi negativní reakce neuvádí žádná knihovna, ale 10 (14,5 %) knihoven uvádí, že se nesetkaly s žádnými reakcemi. Nulový počet negativních reakcí nastoluje problém, zda byla tato otázka dobře položena.

Otázka č. 11 - Jaká očekávání měla vaše knihovna od Facebooku?

Otázka č. 8 byla doplněna nepovinnou otevřenou otázkou, kde mohli respondenti vyplnit, co od prezentace knihovny na Facebooku očekávali. Otázku zodpovědělo 45 knihoven. Mezi odpověďmi se nejčastěji objevovala následující témata:

 • Zpřístupnění knihovny mladým, dostat se do jejich povědomí.
 • Propagace a zviditelnění knihovny a jejich akcí.
 • Další z forem propagace, další komunikační kanál.
 • V několika případech zklamání z nedostatku interakce na stránce.

Otázka č. 12 - Popište prosím, s jakými reakcemi jste se setkali - ať na Facebooku nebo v knihovně

Otázky č. 9 a 10 byly následovány nepovinnou otevřenou otázkou tázající se na příklady, s jakými reakcemi se knihovny setkávají - ať už na Facebooku nebo mezi návštěvníky.

Otázku zodpovědělo 31 knihoven. Mezi odpověďmi se nejčastěji vyskytovaly následující témata:

 • Reakce jsou pozitivní.
 • Očekávání více reakcí, než jich ve skutečnosti je.
 • Fanoušci dávají pouze „To se mi líbí", nekomentují.
 • Pozitivní reakce na akce a soutěže.
 • Pozitivní reakce především od dětských a mladších čtenářů.
 • Uživatelé jsou působením knihovny na Facebooku příjemně překvapeni.

Otázka č. 13 - Máte k tématu knihoven a sociálních sítí ještě cokoliv zajímavého?

Otázka č. 13 byla závěrečnou, otevřenou a nepovinnou otázkou výzkumu. Jejím cílem bylo zachytit jakékoliv nápady a podněty, které knihovny k tématice sociálních sítí mají. Otázku zodpovědělo 12 knihoven. Díky povaze otázky byly odpovědi natolik různorodé, že je nelze snadno kategorizovat. Některé odpovědi na tuto otázku byly použity v práci jako citace v různých kapitolách práce, všechny je možné  shlédnout v tabulce se získanými daty:

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AmHudtmu0O4ddEVpZV9VM3ItcjBGY1YtQUs1bm90Y0E&hl=en&authkey=CNmkvO8B

Závěr

Článek prezentoval vyhodnocení otázek výzkumu. V dalších článcích bude uvedeno vyhodnocení hypotéz a závěry výzkumu.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback