Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků. Část I.: Knihovny a Twitter

Tento článek je prvním ze série článků vycházejících z mé diplomové práce s názvem Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků. Pro toto vydání jsem některé údaje aktualizoval, data, ze kterých jsem vycházel pro porovnání profilů, pochází z poloviny roku 2010, takže již nejsou úplně aktuální.

Pozn. redakce: jedná se o první část výtahu z magisterské diplomové práce: VETCHÝ, Marek. Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2010. 133 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík.   

1 Knihovny a Twitter

Pro působení české knihovny na Twitteru je zásadní otázka - má to smysl? Na Twitteru je v ČR nevelké specifické publikum a nedá se říci, že se jedná o síť masově používanou. Knihovna musí zvážit, jestli na Twitteru působí jejich čtenáři, jestli tam má možnost oslovit potenciální čtenáře a jestli má časové možnosti na správu Twitter účtu. Působení na Twitteru je možné pojmout i pasivně, bez častého zasílání příspěvků a jako prezentaci toho, že knihovna se snaží sledovat aktuální trendy. A zdá se, že právě toto je způsob, který knihovny z ČR na Twitteru zvolily. Ze seznamu knihoven ČR na Twitteru, který se snažím udržovat,[1] je možné do této kategorie zařadit asi 11 z 14 knihoven. Vzhledem k jejich reálným možnostem a úsilí, které by vyžadovala aktivní zpráva knihovních účtů na Twitteru, nehodnotím tento stav jako negativní. Pro alespoň částečné oživení knihovních prezentací na Twitteru lze doporučit vyzkoušení automatického přeposílání příspěvků z knihovních Facebookových stránek na Twitter. To sice znamená zdvojení obsahu na těchto sociálních sítích, ale prezentace na Twitteru to alespoň trochu oživí.

2 Zahraniční knihovny a Twitter

Na Twitteru existují prezentace knihoven, které jsou dokonce co do počtu příznivců úspěšnější než jejich prezentace na Facebooku. Příkladem mohou být New York Public Library, která má k  5. 3. 2011 kolem 108520 followerů na Twitteru[2] a 29697 fanoušků na Facebooku[3] a British Library s 137517 followery[4] a 27138 fanoušky.[5] Co se týče možností, jak mohou knihovny využívat Twitter, Brown[6] uvádí následující seznam:

 • oznámení knihovny, zasílání novinek (akce, otevírací doba o svátcích, výstavy, novinky ve fondu),
 • informace o zdrojích, připomínání zdrojů, školení a nových referenčních služeb,
 • další nástroj pro komunikaci s klienty,
 • referenční služby,
 • způsob jak být v kontaktu s dalšími knihovníky a kolegy, způsob jak spolupracovat na projektech,
 • způsob jak používat nejnovější technologie,
 • služby klientům,
 • informace o vyžádaných materiálech,
 • krátký newsletter,
 • nástroj pro PR a marketing,
 • způsob jak získat a sdílet informace o konferencích a dalších událostech,
 • katalogizace a tagování,
 • vnitřní sdělení,
 • networking s dalšími knihovníky, knihovnami a organizacemi.

Seznam je poměrně obsáhlý, ale autorka bohužel jednotlivé body nevysvětluje, takže není jasné, co přesně myslí vnitřními sděleními („internal updates"), spoluprací na projektech nebo katalogizací na Twitteru. Na dalších praktických příkladech ukazuje další možná využití Twitteru knihovnami: uveřejňování referenčních dotazů, propojení s katalogem, a kolektivní přenos z konferencí. Milstein[7] uvádí mezi příklady využití Twitteru pro propagaci akcí a kurzů pořádaných knihovnou, zasílání tipů pro klienty nebo informací o novinkách ve fondu a změně otevíracích hodin. Uvádí také zajímavý postřeh - uživatelé Twitteru se často dívají, koho profil ke kterému se právě připojili nebo na který narazili followuje. Toho se dá využít a mezi following zařadit účty informačních zdrojů, které mohou být pro uživatele zajímavé. Mezi další možnosti využití Twitteru knihovnami je přidání tlačítka pro rychlé odeslání tweetu na web knihovny a do katalogu.

Výhody využití Twitteru knihovnami, které zmiňuje Brown,[8] přibližně odpovídají uvedenému seznamu možností využití Twitteru knihovnami doplněnému o fakt, že využívání Twitteru je zdarma a že Twitter poskytuje volně přístupné API. Mezi nevýhody řadí následující:

 • stručnost (140 znaků na sdělení může být pro některé uživatele problém),
 • nedostatek podpory od ostatních knihovníků (jen málo knihovníků používá Twitter, takže správa účtu může záviset na jedné či dvou osobách),
 • technické problémy (Twitter postihují občasné výpadky, během kterých je služba nedostupná),
 • malá rozšířenost Twitteru mezi klienty knihovny (záleží na typu knihovny),
 • potřeba spravovat další nástroj a nepotřebnost (výhodnější může být např. používání instant messagingu),

Milstein kritizuje profily knihoven na Twitteru kvůli tomu, že nevyužívají naplno možností Twitteru, omezují se na pasivní předkládání obsahu a nekomunikují s followery:

Podstatou Twitteru je konverzace. Knihovny jej nicméně využívají jednosměrně. Knihovny na Twitteru by měly vyzývat followery k interakci s knihovnou - klást otázky, sdílet odkazy, retweetovat zajímavé příspěvky od ostatních a odpovídat na dotazy [...][9]

Zběžnou kontrolou profilů zahraničních knihoven uvedených na Library Success[10] lze zjistit, že je to kritika v mnoha případech oprávněná. Většina knihoven na seznamu se z interakcí s followery omezuje jen na občasné retweety a nevede s nimi dialog. Dají se najít i knihovny, které mají 0 following, což vypovídá o tom, že pravděpodobně nechtějí na Twitteru komunikovat.

3 Knihovny v České republice a Twitter

Možnosti využití, výhody a nevýhody Twitteru uvedené v části o zahraničních knihovnách se uplatňují i v českém prostředí. Největší nevýhodou je fakt, že Twitter zatím není v ČR masově rozšířen (např. ve srovnání s Facebookem) a pohybují se na něm především technologičtí nadšenci a uživatelé především z IT a marketingových oborů. U mnoha knihoven tedy nebude šance najít své stávající klienty na Twitteru vysoká. Seznam knihovních profilů z ČR, které jsem nalezl na Twitteru, udržuji na svém Twitter účtu.[11] K 5. 3. 2011 je na něm 14 knihoven, přičemž 1-2 knihovních profilů je zřejmě jen zkušebních.[12]

3.1 Porovnání profilů knihoven v České republice

Provedl jsem porovnání profilů knihoven z ČR na Twitteru a pro srovnání přidal i několik zahraničních knihoven.

Popis tabulky:

Tweetů celkem - jedná se o celkový počet tweetů od založení profilu. Toto číslo je viditelné u každého profilu a platné k 22. 8. 2010.

Tweetů od 1. 5. do 22. 8. 2010 - počet tweetů za toto období. Zjišťoval jsem ručně u každé z knihoven.

Following - počet profilů, které profil sleduje. Toto číslo je viditelné u každého profilu.

Followers - počet profilů, které sledují tento profil. Toto číslo je viditelné u každého profilu.

Interakcí od 1. 5. do 22. 8. 2010 - počet interaktivních tweetů viditelných na profilu. Interaktivním tweetem nazývám pro účely tohoto srovnání tweet s přezdívkou uživatele ve zprávě - např. odpověď na tweet nebo otázku na konkrétního uživatele a také retweet. Nezáleží na počtu přezdívek ve tweetu, tweet je vždy započítán pouze jednou. Snažil jsem se nezapočítat tweety, které odpovídají výše uvedenému popisu, ale vznikly omylem - např. vzniklé vynecháním mezery po znaku „@" chápaném jako označení místa. Nebyly započítány ani tweety obsahující přezdívku samotného profilu (odkazující na vlastní profil).

Vlastní tapeta - profily mají možnost nahrát si vlastní pozadí zobrazované za seznamem zpráv. To profil odlišuje od ostatních.

Skóre interakce - podíl mezi interaktivními tweety a všemi tweety za sledované období. Jedná se o jednoduchou metriku ukazující, nakolik se profil zapojuje do konverzace. Čím větší hodnota, tím více interakce. Metrika má své nedostatky, například u profilu Knihovny Jinonice udává poměrně vysokou hodnotu 0,333. Není už ale schopna zachytit fakt, že profil má celkově jen 3 tweety. 


Tabulka 1 - Srovnání profilů knihoven ČR na Twitteru

Název
knihovny

Adresa profilu

Tweetů celkem

Tweetů od 1. 5. do 22. 8. 2010

Following

Followers

Interakcí od 1. 5. do 22. 8. 2010

Vlastní tapeta

Skóre interakce

Pozn.

Knihovna Č.
Třebová

http://tw
itter.com
/knihovn
atrebova

-

-

0

0

-

ne

-

a

University
Library
Liberec

http://tw
itter.com
/uni_libra
ry

7

4

0

26

0

ano

0

 

MěK Ústí
nad
Orlicí

http://tw
itter.com
/Knihovn
aUO

4

4

10

11

0

ne

0

 

mekdc
(Městská
knihovna
Děčín)

http://tw
itter.com
/mekdc

29

13

22

12

5

ne

0,385

b

Informační
centrum a
Ústřední
knihovna
Mendelovy
univerzity v
Brně

http://tw
itter.com
/ICUKme
ndelu

8

5

9

22

0

ne

0

 

Městská
knihovna
Česká
Třebová

http://tw
itter.com
/mestska
knihovna

30

9

2

10

0

ne

0

c

Knihovna
Ivančice

http://tw
itter.com
/mkivanc
ice

3

2

15

20

0

ne

0

 

MKP
knihovnik

http://tw
itter.com
/MKPknih
ovnik

1

0

3

10

0

ne

-

 

SVK HK
(Studijní a
vědecká
knihovna v
Hradci
Králové)

http://tw
itter.com
/svkhk

211

190

20

23

0

ano

0

d

Knihovna
Jinonice

http://tw
itter.com
/Knihovna
JIN

3

3

34

32

1

ne

0,333

 

Knihovna
Litvínov

http://tw
itter.com
/knihovna

81

18

19

35

0

ne

0

e

Knihovna
UTB Zlín

http://tw
itter.com
/Knihovn
aUTB

128

54

72

61

10

ano

0,185

f

Průměr


45,9

27,5

18,7

23,8

1,5

 

0,09

 

Medián


8

5

15

22

0

 

0

 

[a] Knihovna má zapnuté schvalování followerů a na žádost o follow několik měsíců nereaguje. Jde asi o neaktivní profil, viz další účet stejné knihovny.

[b] Dobře spravovaný profil - komunikace s uživateli, pokládání otázek.

[c] Profil obsahuje zajímavé živé zpravodajství z akcí knihovny.

[d] Knihovna využívá možnosti přeposílat statusy z Facebooku na Twitter. Chybí ale větší opatrnost a občasná kontrola, některé statusy jsou na Twitteru i 5x po sobě.

[e] Pravidelně spravovaný profil, ale naprosto bez interakce.

[f] Velmi dobře spravovaný profil s interakcí a otázkami.

Srovnání knihoven ČR - celkový počet tweetů

Průměrný počet tweetů knihoven z ČR na Twitteru k 22. 8. 2010 je 45,9. Z profilů vyčnívá především Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, u které je vysoký počet tweetů způsoben jejich automatickým přebíráním z Facebooku a občasným několikanásobným uveřejněním stejného tweetu.[19] Medián celkového počtu tweetů je pouhých 8, což může svědčit o tom, že mnoho knihoven je na Twitteru teprve krátkou dobu nebo o tom, že profily aktivně nespravují. Pravdivé jsou podle mého názoru obě domněnky.

 

Srovnání knihoven ČR - počet tweetů od 1. 5. do 22. 8. 2010

V počtu tweetů za období 1. 5.- 22. 8. 2010 je opět na prvním místě Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se 190 tweety. Je to ze stejného důvodu jako u celkového počtu tweetů. Aktivní v tomto období byly Knihovna UTB Zlín (54 tweetů), Knihovna Litvínov (18 tweetů) a Městská knihovna Děčín (13 tweetů). Průměr je 27,5 tweetu, ale medián pouze 5. Opět to svědčí o neaktivitě většiny knihovních profilů.

Srovnání knihoven ČR - počty followers a following

Průměrný počet following je 18,7 a medián 15. Nejvíce uživatelů sleduje Knihovna UTB Zlín (72). Nízký počet following opět vypovídá o tom, že knihovny příliš velký zájem o komunikaci na Twitteru nemají. Průměrný počet followerů je 23,8, medián 22. Nejvíce followerů má Knihovna UTB Zlín (61), více než 30 mají ještě Knihovna Jinonice a Knihovna Litvínov.

Srovnání knihoven ČR  - počet interakcí od 1. 5. do 22. 8. 2010

Průměrný počet interaktivních tweetů ve sledovaném období je 1,5, medián 0.10 interaktivních tweetů bylo nalezeno v profilu Knihovny UTB Zlín, 5 u Městské knihovny Děčín a 1 u Knihovny Jinonice. Jiné knihovny žádný takový tweet za sledované období neuveřejnily.

Vlastní tapetu mají nastaveny pouze 3 knihovny - Univerzitní knihovna Liberec, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Knihovna UTB Zlín.

Skóre interakce má nejvyšší Městská knihovna Děčín, jejíž 5 ze 13 tweetů bylo nějakým způsobem interagujících s dalšími uživateli Twitteru. Knihovna Jinonice má skóre interakce 0,333, ale v tomto případě se projevila slabina metriky - vysokou hodnotu způsobil fakt, že tento profil má pouze 3 příspěvky a jeden z nich je interaktivní. Knihovna UTB Zlín má skóre interakce 0,185. Ostatní knihovny za sledované období žádný interaktivní tweet neuveřejnily.

Celkově lze jako nejúspěšnější knihovnu ČR na Twitteru označit knihovnu UTB Zlín. A to nejen díky počtu following a followers, ale i díky způsobu vedení profilu, který zahrnuje komunikaci s jinými uživateli Twitteru. Dobře spravovaný profil má i Městská knihovna Děčín. Společnými vlastnostmi většiny profilů je malý počet followers a following a nízké zastoupení příspěvků, pomocích kterých by se knihovny snažily komunikovat s jinými uživateli Twitteru.

3.2 Porovnání profilů knihoven v České republice a zahraničí

Zahraniční knihovny byly vybrány ze seznamu knihoven USA na Twitteru[20] a ze seznamu knihoven mimo USA na Twitteru.[21] Byly vybrány náhodně s tím, že počet jejich followerů a following by se měl alespoň přibližně blížit knihovnám ČR. Výjimkou je New York Public Library, která je uvedena spíše pro zajímavost jako jeden z knihovních profilů s více followery a která nebyla zahrnuta do výpočtů. Počet vybraných knihoven je relativně malý a výsledky u zahraničních knihoven je nutné brát velmi orientačně. Pro komplexní porovnání by bylo třeba vzít v úvahu mnohem více zahraničních knihoven (ideálně samozřejmě všechny).

Tabulka 2 - Srovnání profilů vybraných knihoven USA na Twitteru  
 

Název knihovny

Adresa profilu

Tweetů celkem

Tweetů od 1. 5. do 22. 8. 2010

Following

Followers

Interakcí od 1. 5. do 22. 8. 2010

Vlastní tapeta

Skóre interakce

 

New
York
Public Library

http://twitte
r.com/nypl

2471

675

51

64392

103

ne

0,153

Beaufort City Library, Jižní Karolína

http://twitte
r.com/bftcou
ntylib

276

51

64

184

17

ne

0,333

Northland Public Library, Pittsburgh

http://twitte
r.com/northl
andrama

150

31

177

125

14

ano

0,452

University of
West Florida Libraries

http://twitte
r.com/uwfliby

rary

23

13

19

41

0

ne

0

Three Rivers Library, Channahon, Illinois

http://twitte
r.com/threer
iverslib

446

98

35

66

16

ne

0,163

Průměr


223,8

48,3

73,8

104

11,8


0,237

Medián


213

41

49,5

95,5

15


0,248


Tabulka 3 - Srovnání profilů vybraných knihoven mimo ČR a USA na Twitteru  

Název
knihovny

Adresa profilu

Tweetů celkem

Tweetů od 1. 5. do 22. 8. 2010

Following

Followers

Interakcí od 1. 5. do 22. 8. 2010

Vlastní tapeta

Skóre interakce

Bibliothèque Toulous,
Francie

http://twitte
r.com/biblio_

tlse

65

6

22

491

0

ne

0

Grey
Lynn
Library, Auckland,
Nový
Zéland

http://twitte
r.com/GreyL
ynnLibrary

14

7

141

98

0

ne

0

University
library
in
Stavanger, Norsko

http://twitte
r.com/UBiSta
vanger

388

78

88

249

14

ne

0,179

Whitby
Library,
Ontario,
Kanada

http://twitte
r.com/whitby
library

311

81

29

162

5

ne

0,062

Bibliothèque
_UGB,
Saint-Louis, Senegal

http://twitte
r.com/bugba
ctu

225

6

100

14

0

ano

0

Průměr


200,6

35,6

76

202,8

3,8


0

Medián


225

7

88

162

0


0

 

 

Srovnání knihoven - průměrný celkový počet tweetů

Porovnávané zahraniční knihovny mají podstatně větší počet celkových tweetů - průměrně 223,8 u knihoven USA, 200,6 u knihoven mimo USA a ČR proti 45,9 u knihoven ČR.  

Srovnání knihoven - průměrný počet tweetů a interakcí za sledované období

Zahraniční knihovny mají i větší průměrný počet tweetů za sledované období - průměrně 48,3 u knihoven USA a 35,6 u knihoven mimo USA a ČR proti 27,5 u knihoven ČR. V počtu interakcí za sledované období mají opět výrazně navrch knihovny USA - průměrně 11,8. Knihovny mimo USA a ČR mají 3,8, knihovny ČR 1,5. Skóre interakce je také nejvyšší u knihoven USA - průměrně 0,237. Knihovny ČR mají průměr 0,09 a knihovny mimo ČR a USA 0. Počty followerů a following nebudu srovnávat, protože podle těchto charakteristik jsem zahraniční knihovny pro srovnání vybíral - aby přibližně odpovídaly knihovnám ČR.

4 Závěr

Závěry vyplývající ze srovnání knihoven ČR a zahraničních mají díky výše uvedeným omezením jen částečnou platnost. Většina srovnávaných zahraničních knihoven (převážně těch z USA) využívá Twitter pravděpodobně déle, jsou na něm aktivnější a více komunikují s uživateli. V případě knihoven USA je to logické - Twitter je tam více rozšířen. Obviňovat knihovny ČR z neaktivity na Twitteru ale nemá odůvodnění. Je to sice až na výjimky pravda, ale je otázkou, zda by českým knihovnám mohla aktivita na Twitteru přinést i jiný význam, než je „sledování aktuálních trendů". Až a pokud se Twitter v ČR více rozšíří, bude mít působení na něm větší smysl (a to neplatí pouze pro knihovny). Pokud se ale knihovna rozhodne na Twitteru působit, je velmi vhodné, aby si uvědomila, že stejně jako na Facebooku je i na Twitteru podstata komunikace obousměrná. Bez aktivního se zapojení do diskusí a bez reakcí na tweety ostatních uživatelů zůstane potenciál Twitteru nevyužit.

Zdroje

[1] Twitter [online]. 2011 [cit. 2011-03-05]. knihovnycr. Dostupné z WWW: <http://twitter.com/enapay/knihovnycr>.

[2] Twitter [online]. 2011 [cit. 2011-03-05]. NY Public Library. Dostupné z WWW: <http://twitter.com/nypl>.

[3] Facebook [online]. 2011 [cit. 2011-03-05]. New York Public Library. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary>.

[4] Twitter [online]. 2011 [cit. 2011-03-05]. The British Library. Dostupné z WWW: <http://twitter.com/britishlibrary>.

[5]Facebook [online]. 2011 [cit. 2011-0-05]. The British Library. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/britishlibrary>.

[6] BROWN, Lindy. Twittering Libraries - LIS5313 Course Wiki [online]. [cit. 2011-03-05]. Dostupné z WWW: <http://lis5313.ci.fsu.edu/wiki/index.php/Twittering_Libraries>.

[7] MILSTEIN, Sarah. Twitter FOR Libraries (and Librarians). Computer in Libraries, vol. 29, no. 5, March 2009 [cit. 2010-03-25]. Dostupné z WWW: <http://www.infotoday.com/cilmag/may09/Milstein.shtml>.

[8] BROWN, Lindy. Twittering Libraries - LIS5313 Course Wiki [online]. Op. cit.

[9] The essence of Twitter is conversation. Libraries, however, tend to use it as a broadcast mechanism. Libraries on Twitter should encourage followers to interact with the library-ask questions, share links, re-Tweet interesting posts from others, and reply when people message you [...].

[10] Library Success [online]. 2010, last modified 07:20, 29 May 2010 [cit. 2010-05-30]. Twitter. Dostupné z WWW: <http://www.libsuccess.org/index.php?title=Twitter>.

[11] Twitter [online]. knihovnycr. Op. cit.

[12] Po dopsání této části práce jsem objevil ještě 2 knihovní profily na Twitteru: Městskou knihovnu v Jindřichově Hradci (http://twitter.com/knihjh) a Severočeskou knihovnu v Ústí nad Labem (http://twitter.com/svkul). Tyto knihovny nejsou do následujícího srovnání zahrnuty.

[13] Knihovna má zapnuté schvalování followerů a na žádost o follow několik měsíců nereaguje. Jde asi o neaktivní profil, viz další účet stejné knihovny.

[14] Dobře spravovaný profil - komunikace s uživateli, pokládání otázek.

[15] Profil obsahuje zajímavé živé zpravodajství z akcí knihovny.

[16] Knihovna využívá možnosti přeposílat statusy z Facebooku na Twitter. Chybí ale větší opatrnost a občasná kontrola, některé statusy jsou na Twitteru i 5x po sobě.

[17] Pravidelně spravovaný profil, ale naprosto bez interakce.

[18] Velmi dobře spravovaný profil s interakcí a otázkami.

[19] K tomuto dochází např. při následných opravách příspěvku na Facebooku. Pokud je příspěvek na Facebooku např. z důvodu překlepu odstraněn a přidán znova, na Twitteru se objeví příspěvky oba.

[20] BROWN, Lindy. Libraries on Twitter (updated list). Circulation [online]. 10 January 2009, last updated 9 August 2010 [cit. 2010-08-22]. Dostupné z WWW: <http://lindybrown.com/blog/2009/01/libraries-on-twitter-updated-list/>.

[21] BROWN, Lindy. International Twittering Libraries. Circulation [online]. 18 March 2009, last updated 29 July 2010 [cit. 2010-08-22]. Available Dostupné z WWW: <http://lindybrown.com/blog/2009/03/international-twittering-libraries/>.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback