Jak funguje knižní trh v ČR

Dne 16. 10. 2014 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně vystoupil autor knihy Jak sbalit ženu [1], publicista a ředitel nakladatelství Jan Melvil Publishing [2] Mgr. Tomáš Baránek. Ten během přednášky konané v rámci předmětu Blok expertů seznámil posluchače se svými nakladatelskými zkušenostmi a nastínil jim současnou situaci na tuzemském knižním trhu.

Role nakladatele

Úvodní část své přednášky věnoval Tomáš Baránek představení dle něj zásadních rolí
nakladatele ve vztahu k autorovi a knižnímu trhu. První z nich je role iniciátora, v jejímž
rámci nakladatel vyhledává potencionálně úspěšné knihy vhodné k vydání, nebo podpořením vybraného tématu a autora zapříčiňuje jejich sepsání. Aby tuto úlohu mohl řádně vykonávat, musí být nejen znalcem trhu, ale i svých čtenářů a komunit, které se sdružují kolemjednotlivých knižních témat. Nakladatel však také může být agregátorem komunit. To se dle Tomáše Baránka jeho nakladatelství daří pomocí vydávání na sebe tematicky navazujících knih a existence sociálních sítí, jejichž prostřednictvím komunity vzniklé kolem jednotlivých témat komunikují. O překladu a publikování konkrétních zahraničních titulů mohou čtenářitaké rozhodnout prostřednictvím hlasování na webových stránkách Jan Melvil Publishing.

Tomáš Baránek: Jak funguje knižní trh v ČR, aneb úspěchy i trable malého nakladatele from KISK on Vimeo.


Další důležitá role nakladatele je role spoluautora, na níž se významnou mírou podílí pro nějpracující redaktoři, kteří by měli mít dlouholetou praxi. Ti dle Tomáše Baránka např. v Americe pomáhají autorovi se zpracováním jeho námětu a sepsáním knihy, ale v Evropě stále panuje názor, že by spisovatel měl nakladateli odevzdat již hotové dílo. Nakladatel mimo to bývá spoluautorem grafické podoby knihy a její obálky.

Velmi zajímavé byly informace, které Tomáš Baránek uvedl v souvislosti s nakladatelovou rolí investora. Aby kniha nebyla příliš drahá a přesto se její vydání nakladateli ekonomicky vyplatilo, musí se její náklad pohybovat okolo tří tisíc a více kusů (přičemž větší komerčníúspěch je předpokládán u titulů známých autorů a beletrie). Poměrně překvapivé bylo i to, že náklady na klasickou knihu jsou pouze o deset až patnáct procent vyšší, takže elektronická publikace nemůže být prodávána za výrazně nižší cenu.

Po vydání knihy se nakladatel dostává do role obchodníka, který ji prostřednictvím knižních distributorů musí dostat do nabídky klasických i internetových knihkupectví. V České republice pracují tři velké distribuční firmy ovládající trh, které inkasují padesát až padesát pět procent z koncové ceny knihy bez DPH. Jejich nevýhodou je však podle Tomáše Baránka jednak to, že nemusí konkrétnímu prodejci daný titul dodat a také skutečnost, že pracují ve spěchu a knihkupce s knihami dostatečně neseznamují. Proto může být pro nakladatele výhodnější spolupracovat s menším distributorem, jakým je v případě nakladatelství Jan Melvil Publishing Zoner Press [3]. Obchodní role nakladatele však kromě toho spočívá i ve schopnosti provádět její marketingovou prezentaci na veřejnosti a zprostředkovávat autorovi prodej práv k jejímu vydání v zahraničí.


Významnou rolí nakladatele je též být autorovým partnerem. Měl by ho pobízet k činnosti, pomáhat mu s prací a také ho motivovat k sepsání nové knihy (což v zámoří činí agenti
autorů).


Poslední rolí nakladatele, kterou Tomáš Baránek představil během přednášky, je role, kterou nazývá značkonoš. Plní ji nakladatel čtenáři vyhledávaných a oceňovaných děl, který svým známým jménem nebo názvem knižní edice zaštiťuje knihu dosud málo známého či začínajícího autora. Podporuje tak prodej tohoto titulu a zároveň pomáhá spisovateli vybudovat si své vlastní jméno u čtenářské veřejnosti. Dobré jméno na trhu rovněž nakladateli získává důvěru držitelů práv k zahraničním titulům.

Životní cyklus knihy

Následující část přednášky věnoval Tomáš Baránek životnímu cyklu knihy. Ten začíná
nápadem na knihu (ze strany autora, nakladatele, či dokonce čtenáře), nebo získáním práv k jejímu vydání. V tomto případě dochází k jejímu překladu, který však např. vzhledem k autorově používání neobvyklých slovních spojení nemusí být jednoduchý. Dalším krokem jsou rozsáhlé korektury textu prováděné několika pracovníky, po nichž následuje technologická příprava vlastní knihy.

V jejím rámci je např. rozhodováno o tom, zda kniha vyjde v klasické pevné (hardback) nebo měkké vazbě (paperback), v souvislosti s čímž Tomáš Baránek upozornil posluchače na zajímavý rozdíl mezi českým a americkým trhem. V zahraničí totiž jako první kniha vychází v pevné vazbě a o devět měsíců později jako paperback, přičemž i při tomto opakovaném vydání její prodej silně vzroste. V České republice však kvůli malé velikosti trhu tento fenomén nefunguje a zájemci si ihned po vydání ve velkém kupují knihu v klasické úpravě i přesto, že je její prodejní cena o několik desítek procent větší než v případě později distribuovaných paperbacků.

Následujícími kroky v životním cyklu knihy jsou stanovení ceny, které probíhá v dostatečnémpředstihu před jejím vydáním a tisk. Ten s ohledem na komplexnost knihy trvá v letních měsících dva až tři týdny, zatímco na podzim vzhledem k množství titulů připravovaných na vánoční trh se tato doba prodlužuje na měsíc.

Po vytištění knihy probíhá její expedice do skladu, z něhož je distributorem rozvážena vybraným knihkupcům, kteří většinou odebírají tři a více svazků. Podle Tomáše Baránka je to proto, že jediná kniha v polici nedokáže vzbudit pozornost zákazníků a zároveň z jejího prodeje nemohou být vyvozovány žádné trendy. I z tohoto důvodu je proto pro nakladatelevýhodný třítisícový a vyšší náklad. Knihkupci vyžadují spíše rozsáhlejší knihy, protože ty levnější s menším počtem listů pro ně nejsou z prodejního hlediska bohužel příliš atraktivní.

To, že se celosvětový knižní trh rozvíjí, je dle Tomáše Baránka zásluhou toho, že vydavatelédokázali stanovit takovou cenovou hladinu knih, která je akceptovatelná jak pro ně, tak pro čtenáře.

Prodejem knihy však činnost nakladatele s ní spojená skončit nemusí. Nedochází jen k jejich opravám (u elektronických knih), ale také k dotiskům a opětovnému vydání, které však v případě autorem provedených změn vedou k opětovné redakční práci.

Dnes a zítra

Na začátku této části svého výstupu Tomáš Baránek krátce představil tři typy nakladatelů. Jako prvním se věnoval těm velkým, kteří se vyvinuli z malých nakladatelů, ale dle jeho názoru na rozdíl od nich už příliš nelpí na péči o autora a jeho knihu a zajímají se především ovýrobu. Snem malých, často těžce zápasících nakladatelů je naopak dělat vše co nejlépe. Třetí skupinou jsou autoři, kteří si své knihy vydávají sami bez pomoci nakladatelů (self publishing [4]), což je však dosti náročné. Budoucnost těchto tří skupin vidí Tomáš Baránek tak, že řada malých nakladatelů zanikne a nahradí je střední. Velcí se naopak svými službami budou snažit napodobit menší a self publishing zaznamená nárůst, který však bude jen do určité míry.

Kromě budoucnosti nakladatelů nastínil Tomáš Baránek také to, jak by podle něj měla vypadat kniha zítřka. Představuje si ji jako elektronickou knihu, která umožňuje diskusi jejich čtenářů o obsahu a sdílení v nich provedených poznámek, kterou by si v případě potřeby bylo možné za příplatek objednat i vytištěnou. Takováto kniha by zajišťovala i zpětnou vazbu pro jejího autora, která je pro něj velmi důležitá. Tomáš Baránek se domnívá, že dokud nebudou mít elektronické knihy tyto funkce, klasické tištěné nenahradí.

Český trh

V závěrečné části své přednášky přiblížil Tomáš Baránek problém s publikováním elektronických knih na tuzemském trhu. Ten je totiž na rozdíl od amerického, kterému dominuje Amazon [5], silně fragmentovaný. To pro nakladatele znamená, že pokud chce se svou elektronickou knihou oslovit co nejvíce čtenářů, musí ji upravit pro četbu v odlišnýchzařízeních (např. tablety, čtečky), což není jednoduché. Navíc jsou  elektronické knižní novinky ze zahraničí kvůli s tímto problémem spojeným nákladům a překladu výrazně dražší.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se zajímám o problematiku vydávání knih a knižního trhu, byl jsem s přednáškou Tomáše Baránka velmi spokojen. Díky ní jsem se totiž dozvěděl řadu nových informací, které vyvrátily některé mé mylné představy, a seznámil se s tím, jak by mohlavypadat kniha budoucnosti. I když osobně stále preferuji spíše klasické tištěné knihy, pevně věřím tomu, že by mě nastíněné změny přiměly více využívat i ty elektronické, které budou v budoucnosti jistě také propojeny s fotografiemi, animacemi a dalšími materiály na webu. 

Foto: Eva Mlynářová

Zdroj titulního obrázku: http://ourdelhistruggle.com/2008/12/02/delhis-sunday-book-market/.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 1. 2015

Děkuji za mnoho velmi cenných informací. Trošku to až znělo někdy děsivě (proč to vůbec pan Baránek dělá, když je to tak náročné)... ale je krásné, že se vše nakonec podařilo a z Jan Melvia je kvalitní vydavatelství, které čtenářům pomáhá s výběrem knih a opravdu nevydává žádný šunt. Díky. Aleš Neusar

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback