Jak jsme prožili podzimní semestr 2011

4. 1. 2012

 

Jak jsme prožili podzimní semestr 2011

V podzimním semestru 2011 nabídl projekt ACROSS (Akademické centrum rozvoje soft skills) čtyři kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj studentů v programu Informační studia a knihovnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již tradičně proběhl Motivační kurz pořádaný pro nastupující studenty prvního ročníku bakalářského studia, potřetí projekt nabídl kurz Nácvik komunikačních dovedností, proběhl inovovaný kurz zaměřený na řídící dovednosti Řízení organizací a oproti loňskému roku jsme do nabídky podzimních kurzů zařadili i Sebepoznávací kurz, který tentokrát proběhl outdoorovou formou.

Kurzů se celkem zúčastnilo 165 studentů oboru Informační studia a knihovnictví.Zde Vám nabízíme stručné shrnutí, jak kurzy na podzim 2011 probíhaly.

MOTIVAČNÍ KURZ

Motivační kurz již tradičně probíhal v oblíbeném rekreačním centru Drak v Křižanově, kde se ve dnech 28. - 30. 9. 2011 sešlo 53 prváků a 15 lektorů a organizátorů z řad vyučujících, členů i studentů Kabinetu informačních studií a knihovnictví, kteří se po dobu celého kurzu starali o bohatý program, jež měl za úkol nejen seznámit studenty s náplní a cílem studia Informačních studií a knihovnictví, ale také poskytnout studentům možnost poznat svoje budoucí spolužáky i vyučující. Během tří dnů proběhl náročný a zajímavý program, o jehož organizaci se zasloužili vedoucí kabinetu PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., dále členové učitelského sboru PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., Mgr. Jan Zikuška a PhDr. Martin Krčál, členové Kabinetu informačních studií a knihovnictví Mgr. Tomáš Bouda, Bc. Eva Güntherová, Mgr. Marie Dorazilová, zástupci projektu ACROSS Mgr. Jan Němec a Mgr. Kateřina Hošková a zástupci z řad starších spolužáků Jiří Šprdlík, Bc. Martina Huječková, Michal Denár, Monika Holoubková, Jakub Hradil a Soňa Príborská.

Během kurzu se studenti seznámili s náplní studia Informačních studií a knihovnictví, s oborovými trendy,  s obsahem jednotlivých předmětů, které je v následujícím bakalářském studiu čekají, dále s kreditovým systémem Masarykovy univerzity, s podmínkami splnění studia a fungováním informačního systému MU. Studenti také mohli vyjádřit, jaká mají od studií očekávání, jaké kompetence a znalosti by rádi během studií získali. Vše probíhalo neformální formou outdoorových i indoorových aktivit a her.Dle ohlasů studentů lze konstatovat, že Motivační kurz je velmi oblíbený a je velmi důležitou součástí začlenění studenta - prváka do neznámého prostředí univerzity. O tom svědčí pozitivní hodnocení samotných účastníků kurzu:
„Děkuji za možnost práce ve skupině.  Našla jsem lidi, ze kterých by časem mohli být mí dobří přátelé."
„Byla to dobrá příležitost setkat se s vyučujícími i jinak než při přednáškách, takže jsem si na ně mohla lépe udělat prvotní názor (většinou kladný). Ráda jsem si vyslechla rady starších spolužáků a navázala jsem kontakty. Sice jsem byla motivovaná už předtím, ale teď jsem ještě víc."
„Líbilo se mi hlavně přiblížení oboru formou různých aktivit, které byly mimochodem opravdu skvěle připravené, ať šlo o rychlý průběh studiem či divadlo. Zajímavé byly také workshopy, ze kterých jsem si odnesla mnoho zajímavých poznatků. „
„Celý kurz měl jedinečnou atmosféru a dokázali jste v nás probudit hrdost na tento obor, i když ho vlastně ještě pořádně neznáme a jsme teprve na jeho počátku. Kurz ve mně vzbudil nadšení a touhu do studia."
„Byly zde skvělé seznamovací hry a aktivity zaměřené na spolupráci s více lidmi a zároveň jste nás dokázali alespoň trochu připravit na to, co nás čeká během studia, což jsem až do kurzu nevěděla."

 

NÁCVIK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Nácvik komunikačních dovedností probíhal v šesti čtyřhodinových blocích, během nichž měli studenti možnost se seznámit s teoretickými základy správné komunikace a prezentace a prakticky si vyzkoušet získané znalosti před zraky svých spolužáků. Výstupy jednotlivých studentů byly hodnoceny nejen z úst zkušené lektorky z psychologického ústavu Filosofické fakulty MU PhDr. Ivy Burešové Ph.D, ale byla jim poskytnuta zpětná vazba přímo od spolužáků, kteří na základě teoretických poznatků jednotlivý vystoupení hodnotili.  Že byla volba lektorky správná, o tom svědčí nadšené ohlasy studentů ve zpětných vazbách:
"Vyučující byla naprosto skvělá! Je vidět, že je to profesionálka a umí poradit. Odvedla skvělou práci."
"Prístup vyučujúcej bol perfektný. Vždy nám povedala to podstatné a ukázala na konkrétnych príkladoch čomu sa máme vyvarovať, na čo si treba dať pozor a čo máme zlepšiť. Vyučujúca nás zbytočne nezaťažovala množstvom teórie. Oceňujem aj spôsob komunikácie vyučujúcej s jednotlivcami."
"Paní Burešová je skvělá. Někdy jsem měla pocit, že ví o mě víc než já sama. Její práce se skupinou a jednotlivci je velmi dobrá, určitě bych si kurz zopakovala, jen kvůli spolupráci s paní Burešovou."

Studenti shledali náplň kurzu velmi přínosnou. Dle jejich vyjádření se naučili spoustu nových věcí o tom, jak správně komunikovat, prezentovat, na co se zaměřit při vystupování před publikem. Dobře cílená a objektivní kritika lektorky pomohla účastníkům uvědomit si, kde jsou jejich slabé stránky a na co se v podobných životních situacích zaměřit. Během výuky byli studenti natáčeni na kameru a zpětným pozorováním si mohli sami na sobě všimnout nedostatků a zapracovat na jejich odstranění. Také přímá zpětná vazba spolužáků při hodnocení vystoupení jednotlivců byla cennou devizou pro další trénink komunikačních dovedností. Kurzu se zúčastnilo a úspěšně ho absolvovalo 16 studentů.

 

SEBEPOZNÁVACÍ KURZ - RESTART

Ve dnech 17. - 20. 10. 2011 proběhl v prostorách chaty Doubravky u Chotěboře další z nabídky outdoorových kurzů ACROSSu. Tentokrát šlo o nové pojetí Sebepoznávacího kurzu s podtitulem RESTART. Podtitul RESTART byl vybrán z jednoduchého důvodu. Tak jako technické zařízení, které jednou za čas vyžaduje restartovat, aby se do něj mohl nainstalovat nový software, tak i lidská bytost, která má dojít nějakého prozření či změny musí projít nějakým procesem sebezpytování. Během kurzu měli účastníci pomocí vhodně vybraných a zorganizovaných aktivit možnost přemýšlet o svých životních hodnotách a cílech a o životních změnách skrze různé možnosti i přístupy. Aktivity byly vybrány jak fyzicky náročné, tak psychicky zaměřené, studenti měli také možnost se seznámit se základy zdravého životního stylu, rozvinout svoji kreativitu či se seznámit s možnostmi a zásadami zdravého stravování.

Závěrečný večer kurzu byl věnován závažnému tématu životních cílů a hodnot, kde se studenti měli při atmosférické noční cestě zamyslet nad tím, jaké konkrétní změny by chtěli ve svém životě dosáhnout a pak ji přede všemi předestřít, vysvětlit svoji cestu k ní a navzájem udělat závazek, kterému se budou snažit v následujícím půlroce dostát. Každý si vybral partnera, který mu na jeho cestě bude pomáhat a podporovat jej a po šesti měsících proběhne happening, kde si navzájem všichni řeknou, jak jejich půlroční snažení dopadlo.  Kurz probíhal pod vedením pětice lektorů v čele s Mgr. Honzou Němcem, jemuž sekundovali Mgr. Dagmar Chytková, Petr Maňásek, Bc. Irena Janíková a Bc. Martina Huječková.


Kurz absolvovalo 23 studentů, jejichž reakce svědčí o tom, že uvítali možnost zamyslet nad svým životním postojem a budoucností, svými cíli a hodnotami.

"Kurz mě namotivoval, přidal mi sebedůvěru a hlavně si věřím, že když něco zkusím, tak to můžu  dokázat a dotáhnout až ke konci."
"Dozvedel som sa o mne samom mnoho zaujímavých vecí, ktoré sa vďaka vám dostali na povrch."
"Asi nejlepší byla osudová cesta. Atmosféra byla úžasná, dekorace i počasí se hodilo. Navíc byl čas is ujasnit,které cíle opravdu stojí za to a které nejsou tak důležité."

ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

V nabídce kurzů ACROSS přibyl v podzimním semestru 2011 nový, resp. inovovaný kurz zaměřený na rozvoj řídících dovedností pod názvem Řízení organizací. Tento kurz byl již v nabídce předmětů Kabinetu informačních studií a knihovnictví zahrnut, ve spolupráci s lektorem PhDr. Petrem Škyříkem, Ph.D. došlo k jeho inovaci, především k aktualizaci a novému pojetí sylabu kurzu, který se přizpůsobil nejnovějším trendům v oblasti řízení, managementu, leadershipu apod.

Tématy probíranými v kurzu byly úvod do managementu, strategické řízení, vedení - řízení, organizační kultura, motivace, znalostní a projektový management, svoboda v práci, společenská odpovědnost.  Studenti během kurzu měli za úkol prostudovat vybrané kapitoly z odborné literatury, které posléze hodnotili v krátkých esejích a probírali s lektorem na přednáškách.  

Předmět absolvovalo 69 studentů a probíhal formou přednášek a jednoho odborného workshopu, určeného praktickým aktivitám vztahujícím se k organizační kultuře a motivaci.

Jarní semestr přinese další várku Acrossáckých kurzů, jako jsou například Prezentační dovednosti, Rozvoj kreativity, Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností a Kreativní workshop. Kdo tak ještě neučinil, neváhejte a kurzy si zaregistrujte!:-)

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

Best Nursing Writing Services 

To ease services,we avail web portal for write pre written research papers services where Australian students make “write my essay” “write my research paper” and “write my paper” requests. 

https://researchpapers247.com/nursing-paper/ 

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback