Jak nalézt legislativu Evropské unie?

16. 10. 2008

Jak nalézt legislativu Evropské unie   

V tomto krátkém příspěvku bych se rád zabýval dvěma základními systémy, které zpřístupňují legislativu Evropské unie široké veřejnosti. Jedná se o portál Eur-lex, na kterém je přístupná všechna legislativa Evropské unie a tezaurus EUROVOC, díky kterému lze zákony přehledně řadit podle jejich oborového zaměření.  

Nejprve si představme portál Eur-lex. Jedná se o databázi, která je přístupná přes webové rozhraní na internetové adrese http://eur-lex.europa.eu/.  Zde naleznete plné texty právních dokumentů. Nejedná se ovšem jen o platné právní předpisy, ale také o základní smlouvy Evropské unie, smlouvy, které Evropská společenství uzavřela se třetími zeměmi, návrhy připravovaných právních předpisů, judikaturu Evropského soudního dvora i parlamentní interpelace.  

Právo Evropské unie sestává ve zkratce ze tří základních druhů právních dokumentů. Jedná se o  směrnice, nařízení a rozhodnutí.  Na portálu Eur-lex je lze vyhledávat dle čísel dokumentů, slov z názvu a částí dokumentů či z volně tvořitelných klíčových slov. 

Jistě nejlepším způsobem, jak nalézt jakýkoli právní předpis je znalost jeho číselného označení či přesného názvu. Bez něj se stává hledání v obrovském množství legislativy velmi obtížným. Ani kvalitně tvořená klíčová slova nás velmi z tohoto problému nevyvedou. Z tohoto důvodu byl stvořen vícejazyčný polytematický tezaurus EUROVOC, který řadí každý právní předpis do správné oborové hierarchie. Dle této hierarchie mají odborníci i občané možnost vyhledat související legislativu vztahující se k oboru jejich činnosti.  

EUROVOC je v současné době přístupný ve všech 21 oficiálních jazycích Evropské unie. Jedná se tedy o bulharštinu, španělštinu, češtinu,  dánštinu, němčinu, estonštinu, řečtinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, holandštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, slovenštinu, slovinštinu, finštinu  a švédštinu.  

Tezaurus je plně propojený s databází Eur-lex, takže můžete pomocí EUROVOCU vyhledávat právní předpisy na webových stránkách Eur-lexu.   

EUROVOC je i výrazným pomocníkem, pokud neznáte přesný právní termín v cizím jazyce. Český termín vložíte do vyhledávacího pole tezauru a zvolíte libovolný jazyk, do kterého chcete termín přeložit. EUROVOC vám termín vyhledá včetně nadřazených a podřazených termínů.  

EUROVOC naleznete na internetové stránce http://europa.eu/eurovoc/.  

Vyhledávání podle hesel tezauru v databázi Eur-lex je velmi jednoduché. Po zvolení tohoto druhu vyhledávání je veškerá legislativa rozčleněna do jednadvaceti základních kategorií od mezinárodních vztahů, obchodu, finančnictví, přes podnikání a konkurenci až po například energetiku a průmysl. Čím více specifikuje uživatel svůj dotaz, tím specifičtější termíny lze zvolit. Na konci tohoto vyhledávání systém vyhledá seznam všech právních dokumentů, které spadají do oboru této lidské činnosti.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback