Jak učit a naučit se na internetu

20. 11. 2013

Stále více lidí používá internet jako nástroj pro své vzdělávání. Aniž by si to uvědomovali, pokaždé, když si na YouTube přehrají návod na skládání origami nebo recept na to zaručeně nejlepší chilli con carne, podstupují něco, čemu se v jazyce pedagogů a andragogů říká neformální vzdělávání nebo informální učení. A protože tam, kde existuje poptávka, najdou se rychle ti, kdo ji uspokojují, je mnoho lidí, kteří z důvodů altruistických, pro slávu nebo pro peníze nabízejí na internetu vědění v mnoha různých formách.

Náš APLS projekt vznikl z přesvědčení, že v cestě efektivnímu online učení stojí mnoho zbytečných překážek. Od samého začátku jsme se zaměřili na oblast dovedností, které jsou typické pro zájmové a neformální vzdělávání . Učení dovedností vyžaduje mnohem názornější a interaktivnější přístup, než učení znalostí. Také jejich hodnocení je obtížnější a často je na dálku těžké posoudit, do jaké míry byla dovednost osvojena. (Jen si to zkuste představit, jak se na vás z obrazovky dívá Gordon Ramsey a sugestivně se ptá: Tak co, je to tvoje chilli opravdu správně pálivé?) Přesto jsme přesvědčení, že s použitím vhodně zvolených prostředků se dá většina dovedností v online prostředí předávat stejně dobře, jako naživo.

Ti, kteří chtějí učit jiné, se při tvorbě obsahu potýkají s celou řadou problémů. Pokud se nerozhodnou jít cestou plné profesionalizace za cenu vysokých nákladů, nemají u nás k dispozici prostředí nebo platformu, která by jim umožňovala pohodlné vytváření kurzů a jejich správu. Jsou často nuceni improvizovat a používají prostředky určené původně k jinému účelu. Krásným příkladem takové improvizace jsou kurzy prodávané na serveru Fler.cz, v nichž se vzdělávací aktivity odehrávají v diskuzních fórech s pomocí vkládaných obrázků a připojených souborů. Interaktivita, která je pro učení dovedností velmi důležitá, je využívaná minimálně a zpravidla se omezuje jen na prezentaci výsledků a jejich vzájemné pochválení.

Jednoduché to však nemají ani ti, kdo se chtějí učit. Vedle formy, kterou je vzdělávací obsah prezentován, a která často nemá dostatečnou úroveň technickou ani didaktickou, je trápí také to, že nemají pohodlně a na jednom místě k dispozici informace o existujících možnostech a nabídce. Pokud by si přáli vybírat kurzy podle hodnocení ostatních účastníků, vyměňovat si zkušenosti a komunikovat s tvůrci, jsou odsouzeni k nekonečnému prohledávání internetu a pátrání po informacích v diskuzních fórech a komentářích, často s nejistým výsledkem.

Jak je patrné, při práci na projektu se zabýváme dvěma cílovými skupinami - tvůrci a konzumenty učebního obsahu. Ačkoliv je spojuje jeden problém, tedy předávání dovedností v online prostředí, každá z nich stojí na opačném konci tohoto problému. Navíc jsou tyto cílové skupiny velmi heterogenní, neboť existuje nespočet různých dovedností a kolem každé z nich tvoří lidé specifický mikrosvět s vlastním jazykem, pravidly a potřebami.

Při výzkumech jsme si uvědomili, že v obou našich cílových skupinách se jen velmi obtížně hledají charakteristické demografické prvky, které by je umožnily jednoznačně charakterizovat. Věkově se rozprostírají od školou povinných digitálních domorodců až po důchodce, pohlaví jsou zastoupena rovnoměrně a s výjimkou krajních hodnot jsou v nich obsaženy i všechny možné sociální a příjmové vrstvy. Přesto však lze vysledovat několik typických vlastností. Je to především úroveň digitální kompetence, která jim umožňuje aktivně používat počítač a další zařízení pro komunikaci a získávání informací. Dále je, zejména pro "čisté" konzumenty , dost časté omezení mobility nebo volného času - maminky s malými dětmi, lidé s netypickou pracovní dobou nebo důchodci proto zpravidla nemají možnost využívat nabídku zájmového vzdělávání tradičními formami.

Aby naše aktivita nebyla příliš roztříštěná, omezili jsme při práci pouze na malý okruh dovedností. Vybrali jsme ty nejtypičtější, které jsou snadno dosažitelné v běžném životě a které jsou i v online prostředí již dobře zavedené. Vyřadili jsme naopak ty oblasti dovedností, které jsou spojeny s formálním nebo firemním vzděláváním.

V zahraničí existují zavedené portály, které se věnují neformálnímu vzdělávání v oblasti dovedností. Ať již se jedná o nejznámější "univerzální" Skillshare či Udemy, umělečtěji zaměřený CraftArtEdu nebo rukodělnými činnostmi se zabývající Craftsy, jejich existence a popularita dokazují, že učení dovedností v online prostředí má smysl i budoucnost. Není v našich možnostech vybudovat v rámci APLS projektu řešení, které by se těm uvedeným mohlo rovnat. Přesto chceme udělat co nejvíce pro rozšiřování povědomí o možnostech zájmového online učení. Rádi bychom podpořili tvůrce obsahu a pomohli jim propojit se se zájemci o učení. Chceme také systematicky pracovat na zvýšení přitažlivosti online učení pro širokou veřejnost.

Naším hlavním nástrojem bude nově vznikající server lernio.cz, jehož prostřednictvím se chceme věnovat konkrétním aktivitám, které považujeme za potřebné pro dosažení našich cílů:

  • Budeme recenzovat domácí i zahraniční kurzy, které budeme mít příležitost vyzkoušet. U zahraničních kurzů se zaměříme mimo jiné i na požadovanou úroveň angličtiny, protože jazyková bariéra představuje při učení pro mnoho lidí velký problém. 
  • Budeme vytvářet a spravovat katalog kurzů a vzdělávacího obsahu, který umožní zájemcům snadné vyhledávání podle různých kritérií a také bude sloužit k hodnocení a komentování kurzů.
  • Budeme podporovat vznik učící se komunity pomocí nástrojů pro komunikaci a reputačního systému.
  • Budeme recenzovat nástroje a služby vhodné pro vytváření učebního obsahu s důrazem na jejich praktické použití a didaktická hlediska.
  • Pro tvůrce kurzů a vzdělávacího obsahu vytvoříme sadu best practices založených na zkušenostech ze zahraničí a případových studiích.
  • Ve spolupráci s vybranými autory vytvoříme několik vzorových kurzů, které poslouží jako ukázka možností pro další autory i zájemce o obsah. Plánujeme tyto kurzy použít k propagaci jejich autorů i našeho serveru a v neposlední řadě nám umožní nasbírat cenné zkušenosti, které promítneme do návrhu best practices.

V současné době u nás neexistuje nikdo, kdo by se těmto činnostem dlouhodobě a systematicky věnoval. Problematika online učení se často objevuje například na portálu RVP, ale to je místo, kam lidé z našich cílových skupin stěží zabloudí. Největší přínos a inovaci proto vidíme v popularizaci tématu a předání informací srozumitelným a atraktivním způsobem na jednom místě, které bude přístupné všem.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback