Jaká je budoucnost veřejných knihoven?

Seminář Inovácie pre budúcnosť verejných knižníc, který uspořádala Městská knihovna v Bratislavě, se nesl v duchu aktuálních trendů v knihovnách, jako je uplatňování designového myšlení, využívání technologií nebo aplikace inovativních přístupů. V rámci programu vystoupili řečníci z České republiky, Slovenska a také Německa.

Jaká je budoucnost veřejných knihoven? Takovou otázku si kladli návštěvníci a přednášející, kteří se zúčastnili semináře Inovácie pre budúcnosť verejných knižníc. Ten se konal 17. 10. 2018 v Mestské knižnici v Bratislave. K jakým odpovědím nakonec dospěli a co přínosného a obohacujícího si mohl účastník odnést? To se můžete dočíst v této reportáži, která shrnuje to nejzásadnější z celého dne.

Design, technologie a inovace

Seminář se konal při příležitosti 118. výročí založení bratislavské městské knihovny a byl realizován ve spolupráci s Goethe Institutem. I díky podpoře slovenského Fondu na podporu umění mohl mít seminář mezinárodní účast. Kromě slovenských přednášejících dorazili do podkrovního sálu knihovny také hosté z České republiky a Německa.

knihovna

Jako první vystoupil Tomáš Štefek z KISKu jako člen týmu, který se snaží prosazovat a podporovat sociální inovace v knihovnách.
Štefek ve svém příspěvku nazvaném Inkubátor sociálních inovací v knihovnách projekt představil, seznámil účastníky s jeho cílem a čeho se snaží pomocí metod designového myšlení v prostředí českých knihoven dosáhnout.
Podrobněji se věnoval jedné z fází projektu – inkubátoru. Tu odborně i organizačně zaštiťuje a v Bratislavě měl příležitost sdílet výstupy a poznatky ze dvou běhů uskutečněných v Praze a Brně.
Shodou okolností jsem měl možnost zúčastnit se spolu s kolegy z Knihovny Třinec brněnského inkubátoru a stále vnímám onu zkušenost jako velmi cennou. Je to dáno především tím, že jsme měli možnost po delší době opět vyzkoušet a projít si designovým procesem. Popsat ho detailně by vydalo na další samostatný článek. To, z čeho těžíme dodnes, je uvědomění si, že můžeme vymýšlet sebelepší služby, ale pokud do celého procesu vzniku nezapojíme ty, kterým jsou určeny, je možné, že ani zdaleka nebudou mít kýžený dopad. A myslím, že právě toto je jedna z věcí, která se v prezentaci podařila Tomáši Štefkovi zdůraznit.
Tomáš Štefek mluvil o sociálních inovacích a zmiňoval teoretické rámce a několik různých příkladů z praxe. Další přednášející, Filip Hrazdil z Knihovny města Ostravy na něj nejen symbolicky, ale také trefně navázal.
Jeho přednáška se totiž týkala seniorů a hendikepovaných, jimž se v Ostravě koncepčně a systematicky věnují. Nabízejí jim různorodé a pestré množství aktivit, mezi kterými nechybí vzdělávání v oblasti IT a technologií.
Hrazdil mluvil především o praxi, o zkušenostech, jak náročná jeho práce může být, ale také, že má smysl. Knihovny jsou totiž jedním z důležitých míst, které se těmto sociálním skupinám věnují a reálně pomáhají překonávat digitální a technologickou propast.
V případě seniorů – nejvíce ohrožené skupiny, a to např. klamavou reklamou, spamy nebo dezinformacemi[1] – je to o to záslužnější. Lepší pochopení rizik, jež internet přináší, může vést k větší obezřetnosti a lepšímu hodnocení informací, které se k dané cílové skupině dostávají.
O tom, že svou práci v Ostravě dělají dobře, vypovídá i nedávné ocenění v soutěži Knihovna roku, které ostravští knihovníci dostali. Zvláštní ocenění mimo jiné také za kluby Generace zaměřené na uživatele obvykle seniorského věku.[2]
Velmi inspirativní byl v mnoha ohledech příspěvek Annabell Huwig z městské knihovny v německém Ludwigshafenu. Annabell je mladá knihovnice, která pracuje a zajišťuje provoz tzv. Ideenwerk. Jedná se knihovnický Maker Space, jenž vznikl díky rekonstrukci knihovny a je věnovaný především mladým a tvořivým lidem. Pro lepší představu se jedná o v českých knihovnách známý koncept klubů pro mladé (např. třinecký Mklub nebo brněnský TeenZone). S tím rozdílem, že Maker Space se zaměřuje především na tvůrčí stránku a technologie. Annabell velmi zaníceně a s nadšením mluvila o tom, co všechno mohou návštěvníci Ideenwerku zažít a vyzkoušet si. Mluvila o využívání 3D tiskáren, kurzech zaměřených na robotiku a o tom, jak populární jsou u nich počítačové hry.
Sálem v tu chvíli vždy zašumělo a nejednomu z posluchačů se do hlavy určitě dostala myšlenka: Je to ještě knihovna? V Ludwigshafenu by vám odpověděli, že ano. Po vzoru dánských nebo nizozemských knihoven totiž sledují trendy a reagují na to, co jejich uživatelé a návštěvníci potřebují. Pokud je to příležitost setkat se přáteli a odehrát turnaj v populární hře Fortnite,[3] tak jim k tomu dají prostor. A podle všeho to opravdu funguje.

Po krátké přestávce, krátkých debatách a diskuzích okolo stolů s občerstvením program pokračoval.
Hana Ficková z Knihovny města Ostravy začala trochu nečekaně svou prezentaci v angličtině, zároveň se jí tím povedlo uvést všechny do tématu kurzů angličtiny pro knihovny. Hana se podělila o své zkušenosti lektorky a vedoucí kurzů. Ty mají podle ohlasů jejich kolegů a kolegyň velký úspěch. Nejsou totiž zaměřené na stále stejné opakování gramatiky a učení se slovíček, ale na co největší využití v knihovnické praxi.
Zkušenosti Hanu Fickovou totiž přivedly z poznání, že pro knihovnice a knihovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s uživateli, je nejdůležitější poradit si v aktuální situaci. Většinou se jedná o registraci do knihovny, prosba o knížku nebo možnost využití internetu. A právě tyto situace si v rámci primárně konverzačních kurzů všichni společně procvičují. V Ostravě tak cizinci nemusí mít strach, že by jejich požadavkům personál knihovny nerozuměl.
Můj příspěvek se věnoval Knihovně Třinec. Ta v letošním roce oslavila jedno na první pohled nijak významné výročí – už 20 let sídlí na jedné adrese. Jenže právě nastěhování se do budovy mateřské školky odstartoval další vývoj a rozvoj třinecké knihovny.
Mezi milníky a zásadní události patřilo například, že se knihovna začala systematicky věnovat podpoře čtenářství, a to i za použití metod RWCT. Anebo jako první knihovna v České republice vytvořila samostatné oddělení pro mládež – Mklub. Celý proces postupné proměny knihovny pak byl rámován dvěma zásadními událostmi: úspěšnou rekonstrukcí celé budovy v roce 2014 a oceněním Knihovna roku v roce 2015.
Ve výčtu služeb, aktivit, programů a přístupů, které Knihovnu Třinec formují nakonec nejvíce rezonovala ta část, která se věnovala lidem, ať už to byli zaměstnanci, dobrovolníci nebo partneři třinecké knihovny. Bez jejich spolupráce a podpory by totiž takových úspěchů a pokroku nedosáhla.
Poslední dva příspěvky patřily “domácím”, tedy zástupcům ze Slovenska. Pavol Špáni mluvil o projektu InfoGate. Ten je velmi podobný českému portálu knihovny.cz s tím rozdílem, že zde je hlavním tvůrcem a řešitelem soukromý subjekt (v tomto případě společnost SVOP).
Uživatelsky se jedná o velmi zajímavý projekt, který by mohl být inspirací právě pro knihovny.cz, a to především v dílčích funkcionalitách. Například u knih, které mají také audioverzi, je možné si pustit ukázku nebo knihy nabídnout k prodeji pomocí Bazaru.
Jak zmínil Pavol Špáni ve své prezentaci, vývoj portálu stále probíhá, funkčnost se ladí a hledají způsoby, jak do portálu zapojit co nejvíce knihoven.

někdo

Knihovnám a především technologiím a systémům se věnovala Jana Šubová z Cosmotronu. Její příspěvek přibližoval výhody technologií jakými jsou např. RFID čipy. Ty mohou zásadním způsobem proměnit uživatelskou zkušenost návštěvníků knihovny.
Zde si opět můžeme pomoct příkladem ze Skandinávie, kde je tato změna pravdepodobně nejvíce patrná. Proces půjčování a vracení knih je zde plně automatizovaný a za pomocí technologií ji uživatel zvládne sám. Knihovník má díky tomu prostor věnovat se jiným službám nebo se může stát průvodcem návštěvníka a věnovat mu více pozornosti a péče, což pomáhá naplňovat vizi, že knihovny zde nejsou pro knihy, ale pro lidi.

Budoucnost veřejných knihoven je...

Titulek této reportáže je otázkou, kterou si kladou nejen knihovníci a knihovnice na Slovensku, v České republice nebo v Německu, ale ve své podstatě kdekoliv na světě. A odpověď není jednoznačná. Bohužel nebo bohudík? To je také velmi obtížné určit. Budoucnost knihoven (všech, nejen těch veřejných) je totiž závislá na tom, kam a jakou cestou se bude ubírat naše společnost, jaké technologie nám zásadně vstoupí do našich životů a jakým způsobem se budeme vyrovnávat a potýkat s lokálními a globálními problémy. Dobrou zprávou při pohledu do rozmazané a nejasné budoucnosti je, že jsou zde knihovny, organizace, skupiny nebo jednotlivci, kteří jsou schopni se těmto výzvám postavit a tvořit z knihoven prostor s jasnou vizí a především dávat jim smysl. A přesně tuto zprávu se podařilo organizátorům semináře předat všem jeho účastníkům.[3] Jak to například udělali před nedávnem v knihovně v dánském Herningu: https://www.facebook.com/aktivitetsnyt/videos/335530603880262/

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

50 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 2. 2019

Hi very good web site you have established. I enjoyed reading this posting. The around articles or blog posts is relatively extraordinary, and I quite enjoyed reading your blog and things that you expressed. I quite like to look back over a standard basis,post additional inside topic.I did want to issue a comment to tell you that the design of this site is very aesthetically pleasing. I used to be a graphic designer, now I am a copy editor in chief for a marketing firm. I have always enjoyed playing with information processing systems and am attempting to learn writing in my spare time (which there is never enough of lol).Thanks for sharing! keep writing!!! <a href="https://www.essayjaguar.com/">Write my Essay</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I read that Post and got it fine and informative. pakej percutian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. perniagaan internet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. hair salons in rancho cucamonga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Music Lessons Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Situs Judi Terpercaya
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, Delhi Jobs Walkins
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Thank you very much for this useful article. I like it. ways to make money online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. moisturize
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, iot hardware
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. uhr louis erard
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Longsleeve bikni
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. marrakech desert tours
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
i really like this article please keep it up. yoga Portugal May
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! roles in extreme programming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. tree cutting Ontario
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... Schoonmaakbedrijf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks seismic strengthening
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly that love and read more on this topic. If possible, such as gain knowledge, would you mind updating your blog with additional information? It is very useful for me. marquee hire prices
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. pleasantan tax services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. Signage Telford
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. Music lessons Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. Glock for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

Your post is very helpful to get some effective tips to reduce weight properly.  http://freegiftcardgenrator.com  and  http://onlinefreegiftcodesgenerator.com  and  http://onlinefreegiftcardgenerator.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
This blog is really great. The information here will surely be of some help to me. Thanks!. 먹튀사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019

Your site is exactly what I have looking for!! It certainly helps a frequent traveler like me to locate all the stamp shows when traveling. Keep up with the good work.

<a href="https://www.moversgulf.com"><b>Relocation Companies Dubai</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/professional-movers-and-packers-in-uae/"><b>Movers and Packers in UAE</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/dubai-movers-and-packers/"><b>Dubai Movers and Packers</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/dubai-moving-companies-hiring-tips/"><b>Dubai Moving Companies</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/best-furniture-transfer-tips/"><b>Furniture Transfer</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/how-to-select-packing-and-moving-companies/"><b>Packing and Moving Companies</b></a>

<a href="https://dubai-movers.net"><b>House shifting in Dubai</b></a>

<a href="https://dubai-movers.net/best-house-movers-in-dubai/"><b>Best House Movers in Dubai</b></a>

<a href="https://dubai-movers.net/furniture-movers-dubai-the-best-movers/"><b>Furniture Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae"><b>Cheap Packers and Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae"><b>Home Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/about-us/"><b>Furniture Movers in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/home-moving-companies-dubai/"><b>Home Moving Companies Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/our-services/"><b>Packers and Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/services/house-shifting-services-in-dubai/"><b>House shifting Services in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/office-shifting-in-dubai-with-amwaj-movers/"><b>Office shifting in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/furniture-moving-companies/"><b>Furniture Moving Company in Dubai</b></a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019
Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and real hard work to make a great article... but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Thank you very much for keep this information. forskolin weight loss reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019

Final year engineering students can implement <a href="http://www.projectsatbangalore.com/image-processing-projects-using-python/">image processing using arduino and python</a>.Projectsatbangalore is the best institute for <a href="http://www.projectsatbangalore.com/python-projects">python projects in bangalore</a> with expert developers. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019

Final year engineering students can implement image processing using arduino and python.Projectsatbangalore is the best institute for python projects in bangalore with expert developers. 

 

http://www.projectsatbangalore.com/image-processing-projects-using-python/

http://www.projectsatbangalore.com/python-projects

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 3. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Showbox APK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.<a href="https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/stockh/hmwmt.pdf">writing</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. sports management
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting. nvestigadores privados Madrid
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019

www.mywifiext.net/new extender setup

 

Really interesting info, thanks for sharing.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

Excellent post. Please keep up the great work. You may check our website also 123.hp.com/envy 5545

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

Digital Marketing Course in Chandigarh

 

Very interesting topic, thanks for posting.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 4. 2019
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!. expressvpn review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it, Agency

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. tramitacion anticipada de contratos del sector publico
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. tramitacion anticipada de contratos del sector publico
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Agencia Adwords
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! Siding contractors near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! Siding contractors near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! Siding contractors near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019

Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. SEO pagina web

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

Nice guys. this article is very informative and outstanding. You guys are brilliant. Keep it up.. job opportunities in uae

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. comisiones de por vida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

In my country, public libraries are not famous for children anymore, they are more focused on their mobile phones than reading books. download mobile legend

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better placeLifeguard certificate

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback