Jaká je budoucnost veřejných knihoven?

Seminář Inovácie pre budúcnosť verejných knižníc, který uspořádala Městská knihovna v Bratislavě, se nesl v duchu aktuálních trendů v knihovnách, jako je uplatňování designového myšlení, využívání technologií nebo aplikace inovativních přístupů. V rámci programu vystoupili řečníci z České republiky, Slovenska a také Německa.

Jaká je budoucnost veřejných knihoven? Takovou otázku si kladli návštěvníci a přednášející, kteří se zúčastnili semináře Inovácie pre budúcnosť verejných knižníc. Ten se konal 17. 10. 2018 v Mestské knižnici v Bratislave. K jakým odpovědím nakonec dospěli a co přínosného a obohacujícího si mohl účastník odnést? To se můžete dočíst v této reportáži, která shrnuje to nejzásadnější z celého dne.

Design, technologie a inovace

Seminář se konal při příležitosti 118. výročí založení bratislavské městské knihovny a byl realizován ve spolupráci s Goethe Institutem. I díky podpoře slovenského Fondu na podporu umění mohl mít seminář mezinárodní účast. Kromě slovenských přednášejících dorazili do podkrovního sálu knihovny také hosté z České republiky a Německa.

knihovna

Jako první vystoupil Tomáš Štefek z KISKu jako člen týmu, který se snaží prosazovat a podporovat sociální inovace v knihovnách.
Štefek ve svém příspěvku nazvaném Inkubátor sociálních inovací v knihovnách projekt představil, seznámil účastníky s jeho cílem a čeho se snaží pomocí metod designového myšlení v prostředí českých knihoven dosáhnout.
Podrobněji se věnoval jedné z fází projektu – inkubátoru. Tu odborně i organizačně zaštiťuje a v Bratislavě měl příležitost sdílet výstupy a poznatky ze dvou běhů uskutečněných v Praze a Brně.
Shodou okolností jsem měl možnost zúčastnit se spolu s kolegy z Knihovny Třinec brněnského inkubátoru a stále vnímám onu zkušenost jako velmi cennou. Je to dáno především tím, že jsme měli možnost po delší době opět vyzkoušet a projít si designovým procesem. Popsat ho detailně by vydalo na další samostatný článek. To, z čeho těžíme dodnes, je uvědomění si, že můžeme vymýšlet sebelepší služby, ale pokud do celého procesu vzniku nezapojíme ty, kterým jsou určeny, je možné, že ani zdaleka nebudou mít kýžený dopad. A myslím, že právě toto je jedna z věcí, která se v prezentaci podařila Tomáši Štefkovi zdůraznit.
Tomáš Štefek mluvil o sociálních inovacích a zmiňoval teoretické rámce a několik různých příkladů z praxe. Další přednášející, Filip Hrazdil z Knihovny města Ostravy na něj nejen symbolicky, ale také trefně navázal.
Jeho přednáška se totiž týkala seniorů a hendikepovaných, jimž se v Ostravě koncepčně a systematicky věnují. Nabízejí jim různorodé a pestré množství aktivit, mezi kterými nechybí vzdělávání v oblasti IT a technologií.
Hrazdil mluvil především o praxi, o zkušenostech, jak náročná jeho práce může být, ale také, že má smysl. Knihovny jsou totiž jedním z důležitých míst, které se těmto sociálním skupinám věnují a reálně pomáhají překonávat digitální a technologickou propast.
V případě seniorů – nejvíce ohrožené skupiny, a to např. klamavou reklamou, spamy nebo dezinformacemi[1] – je to o to záslužnější. Lepší pochopení rizik, jež internet přináší, může vést k větší obezřetnosti a lepšímu hodnocení informací, které se k dané cílové skupině dostávají.
O tom, že svou práci v Ostravě dělají dobře, vypovídá i nedávné ocenění v soutěži Knihovna roku, které ostravští knihovníci dostali. Zvláštní ocenění mimo jiné také za kluby Generace zaměřené na uživatele obvykle seniorského věku.[2]
Velmi inspirativní byl v mnoha ohledech příspěvek Annabell Huwig z městské knihovny v německém Ludwigshafenu. Annabell je mladá knihovnice, která pracuje a zajišťuje provoz tzv. Ideenwerk. Jedná se knihovnický Maker Space, jenž vznikl díky rekonstrukci knihovny a je věnovaný především mladým a tvořivým lidem. Pro lepší představu se jedná o v českých knihovnách známý koncept klubů pro mladé (např. třinecký Mklub nebo brněnský TeenZone). S tím rozdílem, že Maker Space se zaměřuje především na tvůrčí stránku a technologie. Annabell velmi zaníceně a s nadšením mluvila o tom, co všechno mohou návštěvníci Ideenwerku zažít a vyzkoušet si. Mluvila o využívání 3D tiskáren, kurzech zaměřených na robotiku a o tom, jak populární jsou u nich počítačové hry.
Sálem v tu chvíli vždy zašumělo a nejednomu z posluchačů se do hlavy určitě dostala myšlenka: Je to ještě knihovna? V Ludwigshafenu by vám odpověděli, že ano. Po vzoru dánských nebo nizozemských knihoven totiž sledují trendy a reagují na to, co jejich uživatelé a návštěvníci potřebují. Pokud je to příležitost setkat se přáteli a odehrát turnaj v populární hře Fortnite,[3] tak jim k tomu dají prostor. A podle všeho to opravdu funguje.

Po krátké přestávce, krátkých debatách a diskuzích okolo stolů s občerstvením program pokračoval.
Hana Ficková z Knihovny města Ostravy začala trochu nečekaně svou prezentaci v angličtině, zároveň se jí tím povedlo uvést všechny do tématu kurzů angličtiny pro knihovny. Hana se podělila o své zkušenosti lektorky a vedoucí kurzů. Ty mají podle ohlasů jejich kolegů a kolegyň velký úspěch. Nejsou totiž zaměřené na stále stejné opakování gramatiky a učení se slovíček, ale na co největší využití v knihovnické praxi.
Zkušenosti Hanu Fickovou totiž přivedly z poznání, že pro knihovnice a knihovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s uživateli, je nejdůležitější poradit si v aktuální situaci. Většinou se jedná o registraci do knihovny, prosba o knížku nebo možnost využití internetu. A právě tyto situace si v rámci primárně konverzačních kurzů všichni společně procvičují. V Ostravě tak cizinci nemusí mít strach, že by jejich požadavkům personál knihovny nerozuměl.
Můj příspěvek se věnoval Knihovně Třinec. Ta v letošním roce oslavila jedno na první pohled nijak významné výročí – už 20 let sídlí na jedné adrese. Jenže právě nastěhování se do budovy mateřské školky odstartoval další vývoj a rozvoj třinecké knihovny.
Mezi milníky a zásadní události patřilo například, že se knihovna začala systematicky věnovat podpoře čtenářství, a to i za použití metod RWCT. Anebo jako první knihovna v České republice vytvořila samostatné oddělení pro mládež – Mklub. Celý proces postupné proměny knihovny pak byl rámován dvěma zásadními událostmi: úspěšnou rekonstrukcí celé budovy v roce 2014 a oceněním Knihovna roku v roce 2015.
Ve výčtu služeb, aktivit, programů a přístupů, které Knihovnu Třinec formují nakonec nejvíce rezonovala ta část, která se věnovala lidem, ať už to byli zaměstnanci, dobrovolníci nebo partneři třinecké knihovny. Bez jejich spolupráce a podpory by totiž takových úspěchů a pokroku nedosáhla.
Poslední dva příspěvky patřily “domácím”, tedy zástupcům ze Slovenska. Pavol Špáni mluvil o projektu InfoGate. Ten je velmi podobný českému portálu knihovny.cz s tím rozdílem, že zde je hlavním tvůrcem a řešitelem soukromý subjekt (v tomto případě společnost SVOP).
Uživatelsky se jedná o velmi zajímavý projekt, který by mohl být inspirací právě pro knihovny.cz, a to především v dílčích funkcionalitách. Například u knih, které mají také audioverzi, je možné si pustit ukázku nebo knihy nabídnout k prodeji pomocí Bazaru.
Jak zmínil Pavol Špáni ve své prezentaci, vývoj portálu stále probíhá, funkčnost se ladí a hledají způsoby, jak do portálu zapojit co nejvíce knihoven.

někdo

Knihovnám a především technologiím a systémům se věnovala Jana Šubová z Cosmotronu. Její příspěvek přibližoval výhody technologií jakými jsou např. RFID čipy. Ty mohou zásadním způsobem proměnit uživatelskou zkušenost návštěvníků knihovny.
Zde si opět můžeme pomoct příkladem ze Skandinávie, kde je tato změna pravdepodobně nejvíce patrná. Proces půjčování a vracení knih je zde plně automatizovaný a za pomocí technologií ji uživatel zvládne sám. Knihovník má díky tomu prostor věnovat se jiným službám nebo se může stát průvodcem návštěvníka a věnovat mu více pozornosti a péče, což pomáhá naplňovat vizi, že knihovny zde nejsou pro knihy, ale pro lidi.

Budoucnost veřejných knihoven je...

Titulek této reportáže je otázkou, kterou si kladou nejen knihovníci a knihovnice na Slovensku, v České republice nebo v Německu, ale ve své podstatě kdekoliv na světě. A odpověď není jednoznačná. Bohužel nebo bohudík? To je také velmi obtížné určit. Budoucnost knihoven (všech, nejen těch veřejných) je totiž závislá na tom, kam a jakou cestou se bude ubírat naše společnost, jaké technologie nám zásadně vstoupí do našich životů a jakým způsobem se budeme vyrovnávat a potýkat s lokálními a globálními problémy. Dobrou zprávou při pohledu do rozmazané a nejasné budoucnosti je, že jsou zde knihovny, organizace, skupiny nebo jednotlivci, kteří jsou schopni se těmto výzvám postavit a tvořit z knihoven prostor s jasnou vizí a především dávat jim smysl. A přesně tuto zprávu se podařilo organizátorům semináře předat všem jeho účastníkům.[3] Jak to například udělali před nedávnem v knihovně v dánském Herningu: https://www.facebook.com/aktivitetsnyt/videos/335530603880262/

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

169 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 2. 2019

Hi very good web site you have established. I enjoyed reading this posting. The around articles or blog posts is relatively extraordinary, and I quite enjoyed reading your blog and things that you expressed. I quite like to look back over a standard basis,post additional inside topic.I did want to issue a comment to tell you that the design of this site is very aesthetically pleasing. I used to be a graphic designer, now I am a copy editor in chief for a marketing firm. I have always enjoyed playing with information processing systems and am attempting to learn writing in my spare time (which there is never enough of lol).Thanks for sharing! keep writing!!! <a href="https://www.essayjaguar.com/">Write my Essay</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I read that Post and got it fine and informative. pakej percutian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. perniagaan internet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. hair salons in rancho cucamonga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Music Lessons Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Situs Judi Terpercaya
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, Delhi Jobs Walkins
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Thank you very much for this useful article. I like it. ways to make money online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. moisturize
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, iot hardware
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. uhr louis erard
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Longsleeve bikni
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. marrakech desert tours
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
i really like this article please keep it up. yoga Portugal May
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! roles in extreme programming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. tree cutting Ontario
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... Schoonmaakbedrijf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks seismic strengthening
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly that love and read more on this topic. If possible, such as gain knowledge, would you mind updating your blog with additional information? It is very useful for me. marquee hire prices
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. pleasantan tax services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. Signage Telford
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. Music lessons Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. Glock for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

Your post is very helpful to get some effective tips to reduce weight properly.  http://freegiftcardgenrator.com  and  http://onlinefreegiftcodesgenerator.com  and  http://onlinefreegiftcardgenerator.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
This blog is really great. The information here will surely be of some help to me. Thanks!. 먹튀사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019

Your site is exactly what I have looking for!! It certainly helps a frequent traveler like me to locate all the stamp shows when traveling. Keep up with the good work.

<a href="https://www.moversgulf.com"><b>Relocation Companies Dubai</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/professional-movers-and-packers-in-uae/"><b>Movers and Packers in UAE</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/dubai-movers-and-packers/"><b>Dubai Movers and Packers</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/dubai-moving-companies-hiring-tips/"><b>Dubai Moving Companies</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/best-furniture-transfer-tips/"><b>Furniture Transfer</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/how-to-select-packing-and-moving-companies/"><b>Packing and Moving Companies</b></a>

<a href="https://dubai-movers.net"><b>House shifting in Dubai</b></a>

<a href="https://dubai-movers.net/best-house-movers-in-dubai/"><b>Best House Movers in Dubai</b></a>

<a href="https://dubai-movers.net/furniture-movers-dubai-the-best-movers/"><b>Furniture Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae"><b>Cheap Packers and Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae"><b>Home Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/about-us/"><b>Furniture Movers in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/home-moving-companies-dubai/"><b>Home Moving Companies Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/our-services/"><b>Packers and Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/services/house-shifting-services-in-dubai/"><b>House shifting Services in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/office-shifting-in-dubai-with-amwaj-movers/"><b>Office shifting in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/furniture-moving-companies/"><b>Furniture Moving Company in Dubai</b></a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019
Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and real hard work to make a great article... but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Thank you very much for keep this information. forskolin weight loss reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019

Final year engineering students can implement <a href="http://www.projectsatbangalore.com/image-processing-projects-using-python/">image processing using arduino and python</a>.Projectsatbangalore is the best institute for <a href="http://www.projectsatbangalore.com/python-projects">python projects in bangalore</a> with expert developers. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019

Final year engineering students can implement image processing using arduino and python.Projectsatbangalore is the best institute for python projects in bangalore with expert developers. 

 

http://www.projectsatbangalore.com/image-processing-projects-using-python/

http://www.projectsatbangalore.com/python-projects

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 3. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Showbox APK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.<a href="https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/stockh/hmwmt.pdf">writing</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. sports management
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting. nvestigadores privados Madrid
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019

www.mywifiext.net/new extender setup

 

Really interesting info, thanks for sharing.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

Excellent post. Please keep up the great work. You may check our website also 123.hp.com/envy 5545

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

Digital Marketing Course in Chandigarh

 

Very interesting topic, thanks for posting.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 4. 2019
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!. expressvpn review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it, Agency

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. tramitacion anticipada de contratos del sector publico
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. tramitacion anticipada de contratos del sector publico
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Agencia Adwords
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! Siding contractors near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! Siding contractors near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! Siding contractors near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019

Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. SEO pagina web

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

Nice guys. this article is very informative and outstanding. You guys are brilliant. Keep it up.. job opportunities in uae

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. comisiones de por vida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

In my country, public libraries are not famous for children anymore, they are more focused on their mobile phones than reading books. download mobile legend

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better placeLifeguard certificate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. manual handling
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019
Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. fire courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!.. manual handling
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often. online fire courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks. pro camp
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. como cerrar una venta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Seguros de Autos Inbursa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! https://www.clipacode.com/coupons/toms-shoes/toms-coupon-code-20-off-email-sign-up/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! toms shoes free shipping code
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Milton Wedding Limo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. Clipacode
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. difusion publicidad por whatsapp
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! rice purity Test
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. libros para empezar a leer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. Web marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. Lifeguard training
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious... lotto max numbers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019
I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,.. Lifeguard courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. lotto results
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Many thanks! 6 49
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us! 6 49
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. Buy cbd oil
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. medallas de futbol baratas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. medallas de futbol baratas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. comisiones de por vida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.

<a href='https://vitricristales.com/tienda-en-linea/'>placas conmemorativas</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. estructura web SEO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! votos para concurso
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Feng Shui Tips - Basics Every House Owner Should Opt
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. Ashtanga yoga for beginners
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing? Breathing exercises
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. online yoga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
I read that Post and got it fine and informative. Breathing exercises for anxiety
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. Pranayama yoga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. Yoga workshop
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. Meditation for beginners
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Please share more like that. 108 solhälsningar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. Beginner yoga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work! cheap locksmith Renton
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. custom boxes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Seattle locksmith
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious... Wallets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious... Wallets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Check This Out
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. National Wealth Center Payment
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. National Wealth Center Payment
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Simha mudra. Pranayama
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. Best Product Review List
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. espiar whatsapp online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. cleaning service Brampton
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. house cleaning Toronto
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
I read that Post and got it fine and informative. house cleaning Barrie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. house cleaning Brampton
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. house cleaning Mississauga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. get a better price on your business telephone service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! cotizar seguros de autos ABA
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. National Wealth Center Training Website
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. transcription website
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. cricket world cup 2019 qualifiers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. https://huffposting.com/how-to-make-selfies-with-dorian-rossini/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. arabe españa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. arabe españa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
thanks this is good blog. tramitacion anticipada contratos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Thank you for taking the time to publish this information very useful! Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. Plumbing Contractors Mississauga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Buy Auto Instagram Likes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Great! It sounds good. Thanks for sharing.. Residential Plumbing Companies Scarborough
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Nice to be visiting your blog once more. 

 

[url="https://texgarmentzone.biz/"]t shirt manufacturers australia

[/url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I read that Post and got it fine and informative. Buy Instagram Likes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I read that Post and got it fine and informative. Buy Instagram Likes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Buy Instagram Likes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Plumbing Services Near Me Mississauga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Plumbing Services Near Me Mississauga

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. Plumbing Services Near Me Mississauga

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming! Plumbing Services Near Me Mississauga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. Scarborough Plumbing Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
Please share more like that. Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Burien locksmith
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.

<a href='http://cotizadorbanorte.mx/'>Seguros Banorte</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.

<a href='http://cotizadorbanorte.mx/'>Seguros Banorte</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, Buy Instagram Likes UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. enseñar a leer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks ruben rojkes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me. presentaion skills
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. couple counselling singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. customized chocolate singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, culinary team building singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
Thanks for your information, it was really very helpfull.. wedding photography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. best pre wedding photographer singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. cooking team bonding singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. child counselling singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. personalized chocolate singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
Thank you very much for the sharing! COOL..abogado jerez
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Para Que Sirve El Te De Manzanilla
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing? psicologos en madrid adultos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! busco psicologo en madrid
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Remedios Caseros para el Dolor de Muelas Picadas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019
I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. Constructora AVANCO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. test de word
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 6. 2019
Nice Informative Blog having nice sharing.. mobile locksmith Issaquah
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
Thank you very much for keep this information. contratos menores del sector publico
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019
Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends. Photographers in Waikiki
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019
I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers. Constructora AVANCO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work! Constructora AVANCO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. dan karaoke hay
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
I love this blog!! The flash up the top is awesome!! Buy Instagram Likes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. 토토사이트 주소
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Lifeguard certification
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. buy betta fish
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. buy betta fish
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019
I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming! 안전놀이터 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019
You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!! 릴게임사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. alquiler de carros

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback