Je Národní digitální knihovna ušitá na míru?

Milí čtenáři Inflow, podporovatelé či odsuzovatelé Národní digitální knihovny (NDK), milí čeští knihovníci a IT specialisti,

NDK beru jako prestižní projekt, kterým můžeme dokázat jak sami sobě, tak i Evropě a světu, že tu máme odborníky na digitalizaci a že se EU nemusí bát pustit trochu peněz na dobrou věc do ČR. Máme šanci dokázat, že velké projekty umíme dotáhnout do konce. Jedná se o nějakých 300 milionů Kč (původně 700 mil.). Snad ta šance stále trvá i přes to, že panují pochybnosti ohledně výběrového řízení, tým, který projekt připravoval, už vlastně neexistuje a Národní knihovna (NK) se hádá jak na webu tak interně. NDK už začalo zajímat i média. Jak to tedy je?¨

Projekt NDK on Dipity.

Zvolit ten pravý úhel pohledu 

Do projektu NDK není lehké prohlédnout a pochopit jej. Asi nejlépe se lze zorientovat na pirátském fóru, kde diskutují hlavní účastníci projektu. Můj článek vlastně nebude ničím novým, mým hlavním motivem je zpřístupnit celou kauzu tak, aby si mohl i laik udělat obrázek. Vycházím jednak ze zmíněného fóra, dokumentů, které jsou dostupné na stránce projektu NDK a také z dokumentů, které jsou vyvěšeny na webu NK
Pro začátek je třeba říci, že na NDK je možné pohlížet ze dvou úhlů. Knihovník chce, aby bylo do konce roku 2014 digitalizováno 26 mil. stránek svazků NK a MZK s tím, že navrhované řešení musí být schopno dále ukládat další elektronické kopie povinných výtisků, tisíce a tisíce dokumentů z programů VISK, od krajů a dalších nakladatelů a také kompletní Webarchiv. Každý dokument musí být uložen tak, aby se dal vyhledávat (tzn. musí být opatřen metadaty) a tyto metadata musí být „převoditelná“ do jiných systémů (do informačních systémů EU, apod.). Programátorův pohled (alespoň, co jsem vypozoroval) je takový, že je třeba udělat systém, který bude především co nejkvalitněji digitalizovat a co nejbezpečněji uchovávat dokumenty. Se vší úctou se mi zdá, že právě tady je kámen úrazu. Pro jedny je priorita postavit řešení na základech systému LTP - systém na dlouhodobou ochranu dig. dat s tím, že už se nebude v budoucnu muset nic řešit a prvotní investice bude o něco větší. Druhá skupina volí řešení, které by se dalo přirovnat k systému DMS nebo DPS – systém pro správu a uchovávání dokumentů s tím, že se funkcionalita LTP nějak doprogramuje. 
A teď již k samotnému průběhu projektu, tedy od vypracované Studie proveditelnosti přes Zadávací dokumentacivyhlášení soutěže a výherce až po schválení Prováděcího projektu

Studie proveditelnoti 

Každému většímu projektu předchází průzkum trhu a oslovení firem, které systém mají vyvinutý a implementovaný, s požadavkem na detailnější informace (RFI – Request for Information). Protože v té době (2008 – 2009) byl přípravou projektu pověřen řešitelský tým NK v čele s Bohdanou Stoklasovou (v NK od r. 1982), všechno úsilí bylo namířeno směrem k systému LTP (viz knihovnický úhel pohledu). Tak byly osloveny tři firmy IBM, Tessella a ExLibris. Následná Studie proveditelnosti ukázala, že vývoj jakékoli komponenty systému není schůdná varianta. Následně se úspěšně testovali poskytnuté systémy. Studie proveditelnosti byla zpřístupněna na webu až 12. 12. 2011!!! 

Zadávací dokumentace 

Stejný tým také vypracoval Zadávací dokumentaci (ZD), která byla založena na podobných projektech v Rakouském nár. archivu, Nizozemské NK a na podkladech pracovní skupina LTP, kde je NK Německa, Norska, Nizozemí nebo Švýcarska). Tato zadávací dokumentace byla předána 4. 2. 2011 panu Tomáši Svobodovi (novému manažeru projektu NDK – dosazený Tomášem Böhmem). Od této chvíli na ZD pracuje podle pana ředitele Böhma původní řešitelský tým. Každopádně v této době se dějí pro projekt zásadní změny.
Původní ZD, tak jak byla předána, byla právníky přeformulována (prý proto, aby se předešlo právní napadnutelnosti ZD). Zpozorněte: původní ZD byla vypsána v tabulce tak, aby bylo možné u každé firmy konkrétně zjistit ANO x NE (poskytuje x neposkytuje). Tabulky byly zrušeny a s nimi i možnost detailního hodnocení. Další kritickou změnou jsou kvalifikační předpoklady. V konečné ZD se vůbec nemluví o systému LTP a je odstraněn požadavek doložit seznam stávajících zákazníků, kteří mají celý LTP systém integrovaný. Naopak je přidán požadavek doložení „implementace dokumentového workflow“. (Logica - AIP Safe - firma, která vyhrála soutěž, toto workflow nabízí). 
Pro více informací musím odkázat na dokumenty NDT - LTP - naše požadavky a skutečnost od člena původního řešitelského týmu, pana Jana Hutaře, z 16. 11. 2011. Do detailu jsou zde rozebrány technické aspekty problematiky a také nabídka firmy Logica a jejich technické řešení. Opravdu silně doporučuji
Kompletní NEVEŘEJNÉ ZD bylo právníky schváleno 10. 6. 2011. Veřejně zpřístupněno bylo až 14. 12. 2011!!!  

Jako po másle... 

Výběrové řízení bylo spuštěno 9. 7. 2011 a obálky byly rozlepeny 26. 8. 2011 s tím, že nabídku poslaly čtyři firmy: IBM, Logica, NESS a Techniserv IT. V zápisu z otevírání obálek můžete porovnat cenové nabídky (jedná se k kontextu milionů o "nepatrný" rozdíl 1 – 6 mil). 
Znalecký posudek z 15. 9. 2011, kde je uvedeno bodové hodnocení jednotlivých dodavatelů, vybírá za výherce soutěže firmu Logika. Posudek vyřazuje firmu Techniserv z důvodu nesplnění nároků na digitalizační techniku. Logika (96,28 b.), IBM (87,67 b.) a NESS (75,83 b.). 
Po zveřejnění výsledů se projekt NDK dostal pod silnou kritiku knihovníků i veřejnosti. Na konci roku 2011 požádala ministryně kultury Alena Hanáková Böhma o to, aby alespoň do doby, nežli se vyjasní všechny připomínky k dokumentu, nepodepisoval Prováděcí projekt, který celou digitalizace spustí.
6. 1. 2012 píše Knihovnická rada panu Böhmovi otevřený dopis, ve kterém se ptá zejména na to, jak je možné, že konečné ZD nereflektuje Studii proveditelnosti, kdy vypadl především požadavek na LTP systém a další kvalifikační předpoklady, včetně doložení implementovaného ověřeného systému, byly odstraněny nebo přeformulovány. Knihovnická rada také vyjadřuje pochybnosti ohledně složení hodnotitelské komise. Tato hodnotitelská komise je sedmi-členná a je v ní pouze jeden pracovník knihovny. V odpověďi pana Böhma se praví, že původní řešitelský tým byl o přípravě ZD informován. Hodnotící komise je pak jmenována ministrem kultury (dnes po aféře odvolaného Jiřího Bessera (TOP 09)). V zásadě detailní odpovědi, proč byl dokument přeprcován poskytnuty nebyly.
I přesto, že nejasnosti stále trvají, byl 10. 1. 2012 schválen Prováděcí projekt, ve kterém byly vyřešeny 4 připomínky, které jsou v kontextu panující nejasnosti a podezření na účelově napsaný Zadávací dokument marginální. Jedná se např. o chlazení systémů v MZK.

Co se tedy teď bude dít?

Místo toho, aby měla NK ověřené a požadované řešení LTP, dostává něco jako velice bezpečný a skvělý DMS (DPS), kde prvky systému LTP budou teprve za státní peníze doprogramovány. Druhým efektem, snad i horším, je to, že někteří z původního řešitelského týmu opouští NK. Tito lidí se problematice věnovali posledních deset let a stali se světově uznávanými odborníky, kteří jsou v zahraničí silně uznávání a poptávání. 

Promiňte mi na závěr malé vyjádření nespokojenosti. Podle mého názoru je projekt účelově napsán firmě, která měla předem vyhrát. Rád bych vyjádřil plnou podporu odcházejícím pracovníkům NK a poděkoval jim za jejich nedoceněnou práci. Stojím plně za Ústřední knihovnickou radou a jejími kroky a doufám, že se NDK ještě stane projektem, na který se v zahraničí bude moci odkazovat a nikoli se za něj stydět.  

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele admin
Anonym
21. 1. 2012

Situace kolem projektu NDK mě znervózňuje odborně i lidsky. Je mi líto, že z progresivního oboru, kterým knihovnictví je, odcházejí kvůli nevyjasněným neshodám odborníci (že by odliv mozků?), podle mě zcela zbytečně a nešťastně (a zároveň pochopitelně). Je mi líto, že se objevují pochybnosti o efektivním vynaložení financí v rámci projektu (neměla by "nezisková" sféra být zcela průhledná?). A že pro knihovníky (nebo část) neexistuje přesvědčivý argumetn že stávající stav je ten nejlepší možný. Držím nám palce, aby projekt dopadl v intencích poslední Tomášovy věty.

Obrázek uživatele admin
Anonym
1. 2. 2012

K tématice NDK - jak to mají v Americe:  Going Public: The March Toward a National Digital Library, By Sarah Kellogg , November 2011 http://www.dcbar.org/for_lawyers/resources/publications/washington_lawyer/november_2011/digital_library.cfm

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback