Knihy znovu nalezené

Ředitel odboru správy fondů Národní knihovny Tomáš Foltýn vedl 15. 10. 2015 přednášku, jejímž cílem bylo seznámit posluchače s problematikou vzniku projektu s názvem Knihy znovu nalezené. Vyprávěl o tom, jak ve státní správě vzniká větší projekt a snažil se tak posluchačům přiblížit jak vypadá zákulisí takového počinu. Jeho cílem bylo také vyvrátit určitá klišé, která jsou spojena s prací v knihovnách.

Záznam live bloggingu najdete na webu KISKu.

Prezentaci přednášejících najdete na Dropboxu.

Video můžete shlédnout na YouTube KISKu.

Nápad a základní kritéria

Projekt Knihy znovu nalezené začal prezentovat od samého počátku. Vysvětloval, že motivací k realizaci tohoto projektu byl fakt, že podobnou aktivitu již realizovali v Neratovicích, kde zpracovávali bohemikální fondy. Cílem zpracovávání fondů v Neratovicích bylo kromě samotné katalogizace i vytvoření projektu, který by zcela nesouvisel s běžnou činností Národní knihovny. Z toho vycházeli i při nápadu realizovat projekt Knihy znovu nalezené. Bylo třeba stanovit základní kritéria, která byla třeba splnit – dokumenty zmapovat, zpracovat a uložit. Zmapování dokumentů znamenalo, že během realizace projektu nahlédli i do historie republiky. Během tohoto bádání zjistili, že Národní knihovna v době 2. světové války fungovala jako instituce pro ukládání dokumentů. Tyto dokumenty nebyly řádně zpracovány, nebyl znám jejich obsah, struktura ani právní rámec. Z toho důvodu museli historii porozumět, aby byli schopni určit odkud, a z jaké doby dokumenty pochází. S tím souvisela i autorská práva a kromě samotného mapování dokumentů se tak museli vypořádat i s otázkou, jak mohou v souladu s právem s dokumenty nakládat.

Tomáš Foltýn

 

Partnerská instituce a plán realizace projektu

Další fází realizace projektu bylo hledání partnerské instituce. Po delším pátrání se rozhodli oslovit norské vzdělávací a dokumentační centrum Stiftelsen Arkivet. Toto centrum se zabývá prezentací kulturního dědictví a to bylo právě to, co tým Tomáše Foltýna potřeboval – oslovit širokou veřejnost. Tomáš Foltýn líčil, jak složité bylo přesvědčit tak velkou norskou instituci o tom, že spolupráce s Národní knihovnou České republiky pro ně může být zajímavá. Nakonec se to podařilo a jejich projekt už měl kromě dobré myšlenky i norského partnera.

Začali se tedy zabývat realizací projektu a vymezovat ho. Shodli se na tom, že nemá smysl zpracovávat všechny fondy Národní knihovny, ale že budou pracovat pouze s rezervními fondy. Následovalo nastavení smysluplných a jasných cílů. Prvním z nich bylo zpřístupnit údaje o dokumentech, druhým posouzení právního stavu daných dokumentů, třetím vytvořit vhodnou prezentaci výsledků projektu a čtvrtým cílem bylo zmapování dokumentů.

 

Realizace projektu

V další části přednášky už Tomáš Foltýn hovořil o nastavení dosažitelných výsledků. Začali tím, že z rezervních fondů Národní knihovny vybrali 12 tisíc svazků, se kterými by začali pracovat. Vytvořili webový portál. Dále zorganizovali 2 velké odborné semináře a 4 projektové workshopy. S pomocí pražské právnické fakulty zpracovali právní expertízy. Výsledek projektu se rozhodli prezentovat prostřednictvím fyzické a virtuální výstavy v Klementinu v Národní knihovně. Přístup na tuto výstavu by byl samozřejmě zdarma, aby oslovili širokou veřejnost.

Marcela Strouhalová

K samotné realizaci projektu samozřejmě nestačila pouze myšlenka, norský partner a stanovení dosažitelných výsledků. Bylo třeba také stanovit rozpočet. Ten byl následovný – 80 % připadlo na Národní knihovnu a 20 % na norského partnera. Bylo tedy třeba požádat o dotaci Centrální registr dotací ČR.

K realizaci projektu bylo také zapotřebí sestavit tým. Ten se skládal z devíti členů, z nichž většina neměla knihovnické vzdělání. Šlo o to, aby členové týmu měli nezaujatý pohled na věc, mohli přijít s něčím novým. Hlavní samozřejmě bylo, aby byl tým motivován, proto výběru jeho členů předcházely dlouhé pohovory. Tomáš Foltýn se pochlubil, že se jim nakonec podařilo sestavit tak dobrý tým, že o něho již v průběhu práce na projektu měli zájem ostatní oddělení Národní knihovny.

Následovala praxe, která obnášela výběr dokumentů, jejich očištění, katalogizaci, konzervaci, restauraci a digitalizaci. Cílem je takto zpracovat 600 000 dokumentů z rezervního fondu Národní knihovny. O průběhu práce na projektu tým publikuje na sociálních sítích a na webu, pomocí přednášek ho prezentují nejen v Brně, ale i v Opavě a Praze.

 Marcela Strouhalová

Něco málo k historii a závěr

Ke konci přednášky převzala slovo Marcela Strouhalová, historička zabývající se dějinami 19. a 20. století. Přiblížila problematiku práce s archiváliemi i období světových válek, ze kterého pocházejí dokumenty, které v rámci projektu Knihy znovu nalezené zpracovávají.

Přednášku ukončil Tomáš Foltýn slovy, kterými vyvrátil klišé o práci knihovníků – práce v knihovně není čistá, klidná a nudná. Nestačí pouze mapovat knihy, ale je třeba se starat o celé kulturní dědictví. A na úplný závěr řekl, že retrospektivní mapování fondů knihoven má smysl a nabádal k tomu, aby ti z posluchačů, kteří mají o danou problematiku zájem, navázali na jejich práci.

Autorka fotografií: Daniela Riedlová.

Zdroj titulního obrázku: http://knihyznovunalezene.eu/cs/zajimavosti/index.html.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

4 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018

I’m happy I discovered this site, I couldn’t discover any learning on this matter earlier to.Also work a webpage and on the off chance that you are ever inspired by doing some guest composing for me if conceivable don’t hesitate to tell me, im dependably search for individuals to look at my site.<a href="http://www.saadahsan.com/immigration-lawyer-in-pakistan/">Immigration Lawyer</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018

some cheap softwares does not offer good online technical support so i would caution about using them` multilotto

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019

i like sales jobs because i can earn a decent amount of dollars for jut a few hours of work- parimatch

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

Very interesting read, you should look into some Online Advertising buy backlinks fiverr

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback