Koabstrakt

24. 6. 2009

V souvislosti s postupovými zkouškami tady byla zmíněna studenty využívaná technika "společným úsilím sepsat obsah zadané knihy a sdílet ho s ostatními". Tato aktivita mě zaujala a připadá mi, že to není úplně zavrženíhodná věc.

Negativa jsou celkem jasná, ale jsou zde jistá nezanedbatelná pozitiva.

U odborné publikace by se mohlo jednat o formu redukovaného textu, která by se dala nazvat třeba kooperativní abstrakt - koabstrakt (eng. coabstract), který by vznikal spoluprací skupiny osob třeba tak, že by každý zpracoval jednu kapitolu nebo jinou přiměřenou část.

Z knihovnického hlediska by šlo o tzv. informativní referát, který v určitých případech nahrazuje dokument (asi ne při přípravě na soubornou zkoušku), je psán přirozeným jazykem nebo heslovitě, je možné použít i formulace přímo z textu. Je potřeba vystihnout hlavní myšlenky textu, ale zdržet se jakéhokoliv hodnocení a osobního názoru.

Výhody:

  • Koabstrakt může přitáhnout k textu víc lidí než anotace, informuje o obsahu podrobněji, umožní soustředit se jen na konkrétní část dokumentu, která čtenáře zajímá, pokud je indexovaný, může nahradit vyhledávání ve fulltextu - měly by se v něm vyskytovat ve velké míře klíčová slova. Pokud je členěný do kapitol, je možné automaticky generovat i obsah jako posloupnost jejich názvů.
  • Při tvorbě textu si student nejen lépe zapamatuje tu část, kterou zpracoval, ale naučí se tvořit redukovaný text v tomto případě abstrakt, což není k zahození zvlášť na KISK.
  • Z autorskoprávního hlediska jde (podle mě - ještě nutno prověřit) o nové dílo kolektivu autorů, které je pod vhodnou licencí (CC) publikovatelné jako otevřený text, tím pádem, narozdíl od fulltextu, přístupné všem. To vidím jako hlavní výhodu.
Proto tvorbu koabstraktů podporuji a doporučuji, jako vhodnou platformu pro ni vidím KISK wiki. Hotové koabstrakty rád zařadím do rozšířeného katalogu Beth, kde se zaindexují jako přidané texty a bude se v nich vyhledávat. Myslím, že zpracování doporučené literatury k našemu oboru - viz stránky KISK - by mohl být dobrý začátek.

Je samozřejmě nutné si uvědomit, co mně takový text může přinést, brát ho jako informativní text a pro další studium použít fulltext. V komerční sféře se běžně používají tzv. executive summary, což je něco podobného.

Taky myslím, že koabstrakt o délce desítek stran obsahuje pořád víc informací, než člověku zůstane v hlavě po přečtení celé knihy. Takže když bude správně zpracovaný (bude obsahovat relevantní komprimované informace), může klidně sloužit jako úvod do studia dané problematiky, tak jako executeve summary slouží manažerům jako podklad pro rozhodování.

Zdeněk Kadlec

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback