Komunitní web Městské knihovny v Praze „Knihovna4u“

Článek popisuje charakter, služby a využití komunitního webu provozovaného Městskou knihovnou v Praze, sociální sítě zvané Knihovna4u (k4u). V závěru se zabývá budoucností webu k4u ve spojitosti s možnostmi inovované webové prezentace knihovny.

Web Knihovna4u (dále jen k4u) byl spuštěn v březnu roku 2009. V oblasti knihovnictví jde o výjimečný počin. K4u je komunitní web pro mládež, kde je možné diskutovat, jak jinak, o knížkách, ale i o hudbě, filmech, informačních technologiích, a dalších tématech, která zajímají nejen teenagery. Původně byl web zaměřen na cílovou skupinu dětí a mládeže od 10 do 18 let, ale během uplynulého roku, co je web v provozu, se ukázalo, že k4u využívají jak děti mladší 10 let, tak hlavně lidé starší 18 let. Průměrný věk uživatelů je v současné době cca 20 let.

Knihovna4u: Úvodní stránka

K4u má zkrátka pro každého něco. Pro děti a studenty představuje zábavu, pro učitele zase užitečnou pomůcku, kterou mohou uplatnit při hodinách českého jazyka a literatury. Každý uživatel, který se na webu zaregistruje, si může vytvořit vlastní profil a stát se tak aktivním členem stále se rozšiřující komunity. Může se podělit o svoje vlastní díla, nechat si je „zkritizovat" ve skupině Literární workshop, má možnost přidávat fotografie, videa, anotace ke knihám, a zejména své názory. Může si také založit vlastní skupinu podle svých zájmů a spravovat ji, tedy zadávat i ankety na různá témata, vymyslet kviz, atd. Existuje zde např. skupina Městská knihovna v Praze, kde je, kromě jiných, diskuse s názvem Help! Hledám knihu a neznám název! Pomůžete mi? V této diskusi je možné nechat si (nejen) od knihovníků poradit s knihou, s jejímž hledáním si nevíme rady... Počet zájmových skupin od začátku fungování webu stále roste, a jejich témata se zdaleka netýkají jen knih.

Diskusní skupina: Help! Hledám knihu a neznám název. Pomůžete mi?

Uživatelé na k4u se nenásilnou a zábavnou formou vzdělávají v mnoha oblastech, diskutují a vyjadřují se k věci, píší anotace a recenze. Dále se na webu dozvídají novinky z oblasti kultury, které pro ně mohou být inspirací pro trávení volného času. Významnou funkcí webu je jeho propojení s knihovní databází Koniáš, z čehož vyplývá zajímavá možnost rezervování knih přes k4u, vytváření seznamů oblíbených knih nebo seznamů knih, které si chce uživatel teprve přečíst, a nechce na ně zapomenout.

Jako moderní knihovna, která se neustále vyvíjí, chceme co nejefektivněji komunikovat s mladými lidmi a nabídnout jim prostor k vlastnímu vyjádření. Ne nutit a rozkazovat, ale pouze doporučovat a poskytnout důvěru, aby si obsah webu dokázali naplňovat sami, stejně jak je tomu u Facebooku a jiných komunitních webů.

Městská knihovna v Praze následuje vývoj na internetu, kde v současnosti probíhá boom komunitních webů, výsledkem je právě web k4u. Většina mladých lidí je v dnešní době zaregistrována alespoň na jednom komunitním webu, proto je pro ně takový způsob komunikace zcela přirozený. I na k4u se komunikuje otevřeně a bez velkých oficialit, což nepochybně přispívá k tomu, že se na něm lidé cítí svobodně a nedělá jim problém se do takové komunity zapojit. Ve výsledku je k4u virtuální, vždy a všude dostupná pobočka Městské knihovny v Praze.

Soutěž: Výlety pana Broučka po Praze

Před nedávnem byla na webu k4u vyhodnocena dlouhodobě probíhající vzdělávací soutěž Výlety pana Broučka po Praze, http://www.knihovna4u.cz/cs/detail-skupiny/polozka:557/, kterou připravilo Oddělení digitalizace MKP ve spolupráci s k4u. Soutěž měla dvě části, literární a kvizovou. Literární část spočívala v napsání práce na téma „Praha za sto let". To byla pro studenty příležitost, jak se literárně realizovat a předvést své tvůrčí schopnosti. Kvizové otázky byly zaměřeny na vyhledávání správných odpovědí na http://www.prahavknihovne.cz/, tedy na webu, kde jsou veřejně přístupné digitalizované knihy o Praze, tzv. Pragensia. Při vyplňování kvizů si studenti vyzkoušeli, jak se vyhledávají informace v digitalizovaném médiu, a zároveň se dozvěděli zajímavé informace o historii Prahy. Všechny kvizy lze, samozřejmě po registraci, vyplňovat stále, jen už nejsou soutěžní.

Praha v knihovně: Úvodní stránka 

Budoucnost k4u

K4U - tvoje knížky, tvoji přátelé: Fotky na zdi (stránka na Facebooku)

V současné době se intenzivně připravuje spuštění nového hlavního webu Městské knihovny v Praze, který by měl zahrnovat i určité komunitní funkce. Tyto funkce by teoreticky mohly propojit funkce hlavního webu (vyhledávání, sdělování informací, atd.) s funkcemi webu k4u (diskuse s ostatními uživateli nad tím, co koho zajímá, hodnocení jejich příspěvků, vyplňování soutěžních kvizů a hlasování v anketách, vytváření seznamů oblíbených knih, seznamů knih, které si chtějí přečíst, psaní anotací a recenzí, atd.). Toto propojení je ale podmíněno komunikací se současnými uživateli k4u a také předpokládá poměrně složitá IT řešení. Z toho vyplývá, že tedy do budoucna zvažujeme možnost propojit k4u s hlavním webem knihovny nejen s ohledem na lepší technickou funkčnost, ale i uživatelskou přívětivost budoucího webu oproti stávajícímu stavu.  


Poznámka redakce:
návod na využití možností sítě K4U obsahuje též prezentace Představení webu pro mladé - Knihovna4u.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback