Konference "České e-knihy v českých knihovnách"

Jednodenní konference „České e-knihy v českých knihovnách“ byla zaměřena na rozšíření znalostí o půjčovaní e-knih uživatelům, prohloubení spolupráce knihoven s nakladateli a poskytovateli technického řešení.

Dne 14. prosince 2011 se v prostorách restaurace Kinokavárna v Brně konala konference „České e-knihy v českých knihovnách".  Cílem konference bylo reagovat na aktuální vývoj v oblasti e-knihy v českých knihovnách a nalézt s nakladateli a poskytovateli technického řešení společnou řeč. Konferenci zahájil Tomáš Bouda a přivítal všechny zúčastněné.

Prezentace výsledků dotazníku

Jiří Pavlík z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze nás seznámil s výsledky dotazníku tykajícího se požadavků knihoven na funkce softwarového řešení (platformy, systému) zpřístupnění českých e-knih v českých knihovnách. Cílem výzkumu bylo zjištění představ knihovnické obce o službách zpřístupnění e-knih českých nakladatelů veřejnosti, jako nového typu knihovních služeb. Na základě dotazníku by měly vzniknout nové platformy pro spolupráci knihoven a nakladatelů. Dotazníku se zúčastnilo 52 institucí (knihoven). V průzkumu knihovny byly rozděleny na akademické a veřejné. Výsledky dotazníku ukazují, že na otázku „Jaké platformy a formáty preferujete pro čtení e-knih?" většina knihoven volila čtení na PC. Pro ochranu autorských práv knihovny preferuji DRM (Digital Rights Management). Z funkcionalit, které by měly být řešeny v knihovně, akademické knihovny jednoznačně preferuji možnost nastavení výpůjční doby. Označení textu, vytváření a uložení poznámek pro pozdější použití, osobní tisk, uložení části knihy, kopírování textu a zasílání na sociální sítě považuji za funkce, které by měla mít čtečka e-knih. Z dalších přídavných služeb, které by měla mít platforma, největší zájem je o generování citací, tisk, doporučení pro sdílení na sociálních sítích a možnost osobního nákupu. V žebříčku nakladatelů, o jejichž elektronické knihy je největší zájem, se na prvním místě se usadila Grada, na druhém - Academica. V další části příspěvku byl vznesen dotaz, zda zájem studentů kopíruje zájem čtenářů a jakou platformu preferuje. Na toto téma se následně rozpoutala diskuze. Přednášející doporučuje, aby platformy raději používaly standardy. Dále také vyzval všechny knihovníky, aby se sjednotili se zástupci nakladatelů a domluvili se na standardech, které by potom mohly využívat jak knihovny, tak nakladatele i provideři. Doporučuje najit společnou řeč zejména proto, že v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) je pro e-knihy vypsán grant.

Jiří Pavlík

Martin Krčál a Jan Kříž (Ústřední knihovna FSS MU Brno)

Oba dva přednášející své příspěvky zaměřily na půjčování e-knih v akademických knihovnách. Také upozorňuje na to, že knihovnici a vydavatelé by měli spolupracovat. Podle Martina Krčála půjčovní e-knih v knihovnách má smysl a budoucnost. Pokud tištěná kniha bude mít i elektronickou formu, uživatel koupí obě dvě. Je důležité se také bavit o ceně.

Jan Kříž klade důraz na knihovny, jež by měly ukázat cestu, jak správně zpracovávat a využívat informační technologie.  Omezený počet titulů v akademických knihovnách se dá vyřešit, pokud tištěná forma bude mít i formu elektronickou. Za nesprávné považuje skenování titulů a následné šíření mezi studenty/uživateli.

Vít Richter z Národní knihovny České republiky:  VISK 3

Pan Richter nás ve svém příspěvku seznámil s projektem VISK3. Jedná se o program Ministerstva kultury, který umožňuje získat podporu pilotních projektů na on-line zpřístupnění e-knih z domácí produkce. Dotační program VISK3 - 2011 je prioritně zaměřený na zlepšení:

 • Vzájemné kooperaci knihoven,
 • zpřístupnění primárních a sekundárních EIZ
 • zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy,
 • podpory kooperace knihoven, muzeí a archivů,
 • podpory dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) pro zdravotně znevýhodněné,
 • podpory centrálních služeb na podporu systému knihoven ČR,
 • podpory knihoven jako center celoživotního vzdělávání (CŽV)
 • podpory pilotních projektů na online zpřístupnění e-knih z domácí produkce.

Předmětem podpory projektu by měl byt výpůjční systém a licence pro e-knihy. Jaký systém zvolit? eReading, Wooky, Kosmas... V současné době neexistuje pro knihovny ani nabídka jediného výpůjčního systému, ani licenční podmínky půjčování. Vlastně nabízí se otázka na co psát projekt a za kolik?

Jak budeme zpřístupňovat zdigitalizované knihy?

táže se přednášející a poukazuje, že chybí jasná představa o zpřístupnění výsledků digitalizace. Cílem projektu je vyvinout vlastní systém. Vzniká potřeba upravit autorský zákon (AZ). Není jasné, kdo bude provozovat, zajišťovat dlouhodobý rozvoj, kdo bude smlouvat a financovat licence. Na závěr konstatuje, že chybí koncepce pro budoucnost a není jasno, kdo bude lídrem: Národní knihovna České republiky (NK ČR), Národní technická knihovna (NTK), Městská knihovna v Praze (MKP)?

Vít Richter

Prezentace poskytovatelů technického řešení

V odpoledním programu se účastníci konference mohli seznámit s velmi pestrou nabídkou poskytovatelů technického řešení.

Nakladatelství Fraus v současné době nabízí školám interaktivní tabuli. Uvědomují si, že v budoucnu sdílení bude v elektronické podobě, proto nabízí nový produkt - elektronické učebnice. Od příštího roku jsou schopny nabídnout novou podporu pro čtení e-knih.

EBSCO nabízí optimalizovanou platformu e-knih, jež podporuje dočasné stažení e-knih do ADOBE, akvizici e-knih bez udržovacích poplatku a další benefity pro knihovny, např. integrované vyhledávání. Zároveň upozorňuji, že nemají žádnou českou knihu ani dodavatelé, protože vydavatelé nejsou velkým zdrojem.

Projektová vedoucí Hana Žáková z internetového knihkupectví Kosmas nám představila několik modelů. Zároveň dodává, že zásadní právo mají nakladatelé, je potřeba splnit základní právní a technické předpoklady.  Během příštího roku se chtějí domluvit s nakladateli a najít obchodní model, který zajistí jejich realizaci.

Další platformu představila WOOKY a. s. Knihovnám dodají portál, který souží jako e-knihy pro čtenáře. K portálu dodají „redakční systém", kde lze vybírat nákup knih, vlastní anotaci, katalogizaci. Postup pro akvizici v systému by byl následující: přihlášení do knihovny, stáhnutí wooky čtečky a následně stažení knihy do wooky čtečky.

Martin Lipert z eReading ve svém příspěvku se zmínil, že jejich zásadní problémem jsou práva - nedaří se jim získat práva na prodej e-knih. Zdůraznil, že žádná platforma nebude mít všechny knihy, například EBSCO se specializuje pouze na cizí literaturu.  Martin Lipert říká:

Hlavní roli knihoven je rozšiřování znalostí a povědomí.

Knihovna by měla být rozcestníkem pro své uživatele a měly by doporučovat, kde co vyhledávat.  Uživatelé se naučí používat více projektů, hlavně aby věděli, kde co mají hledat.

Studenti KISK FF MUNI nám představili svůj projekt „ ŠPEK".

ŠPEK je webový portál zaměřený na propagaci e-knih, primárně je soustředěný na studenty MU. Cílem projektu je zvýšit povědomí studentů o e-knihách, pomocí zorientovat se, schromaždit informace na jednom místě. Projekt je rozdělen do 5 kategorií:

 • Souhrn zdrojů elektronických knih - možnost nalézt důležité zdroje
 • Metodiky - formáty e-knihy, čtečky, nové knihy
 • Fórum - interakci chtějí dostat pomocí fóra
 • Virtuální knihovna
 • Repositář  - bude obsahovat volné dostupné knihy v několika formátech

A kde "ŠPEK" najdete:

Panelová diskuze

Hosty panelové diskuze byli Jiří Pavlík z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, Jan Mach z Centra informačních a knihovnických služeb Vysoká škola ekonomická v Praze, Eva Dibuszová z vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Jan Kříž z Ústřední knihovny FSS MU Brno a Bára Buchtová - absolventka KISK FF MUNI a spoluzakladatelka portálu audioknihy.net. Podle Báry se knihovna může obejít bez nakladatelů. Má za to, že její spolužáci bez problému zvládnou recenzovat knihy. Na toto téma se následně rozpoutala diskuze. Hosté panelové diskuze jsou opačného názoru a poukazovali na to, že vydavatel na rozdíl od knihovny garantuje úroveň, střeží kvalitu - kniha je recenzována, prochází odbornou redakci. Knihovny se zbytečně vymezuji od soukromého sektoru. Všichni si musíme uvědomit, že jsme na jedné lodi. Problém je, že se knihovnám stále nedaří nalézt s nakladateli a poskytovateli technického řešení společnou řeč, ale pokud se něco nezkusí, tak se nedá zjistit, jestli je to dobře či ne.

Panelová diskuze

Závěr:

Cílem konference bylo umožnit vznik neformálních vazeb mezi akademickými knihovnami a veřejnými knihovnami a posílit tak spolupráci při žádání o finanční dotaci z programu VISK 3. Dle mého názoru cíl byl splněn. Myslím si, že všichni zúčastnění pochopili, že důležité je spolupracovat a vyjednávat.

Všechny prezentace a videozáznamy jsou k dispozici na stránkách INFLOW.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback