Zpráva z konference Efektivní web

Zpráva pojednává o jednodenní konferenci Efektivní web, která se uskutečnila 10. 3. 2010 v Kongresovém centru v Brně. Na jejím programu bylo deset příspěvků rozdělených do čtyř tematických bloků. První blok se věnoval měření návštěvnosti webu, druhý jeho správě a redakčním systémům, třetí internetové reklamě a čtvrtý sociálním sítím.

Dne 10. 3. 2010 se v Kongresovém centru v Brně uskutečnil již pátý ročník konference Efektivní web s podtitulem „Internet ve službách marketingu". Pořadatelem konference byla pardubická firma Parexpo. Průběhem celé konference provázel pan Roman Španěl.

Kongresové centrum

Konference byla zahájena v devět hodin. Její program byl rozdělen do čtyř tematických okruhů. První část se týkala návštěvnosti webu, o které pojednávaly dva příspěvky.

První příspěvek, přinášející nejnovější výsledky měření návštěvnosti Internetu v České republice z projektu Netmonitor, přednesli Ivana Musilová a Josef Richtr ze společnosti Mediaresearch.cz. Úvodem představili projekt Netmonitor, který vznikl v roce 2000, a jeho metodiku. Kromě návštěvnosti webů zkoumá tento projekt i sociodemografický profil návštěvníků a v současnosti měří a vyhodnocuje 467 serverů. Dále byly ukázány nejnovější naměřené výsledky, které jsou z prosince minulého roku. Žebříček nejnavštěvovanějších stránek vede Seznam, který průměrně za den navštíví přes 2 miliony uživatelů. Na druhém místě jsou Novinky.cz a na třetím Centrum.cz. V první desítce je celkem osm stránek, které patří Seznamu. Kromě zmíněných je to Idnes.cz, Super.cz, Firmy.cz, Mapy.cz, Zbozi.cz a Lide.cz. Zajímavým potvrzením popularity Facebooku bylo, že v loňském roce výrazně poklesla návštěvnost českých komunitních stránek. V druhé polovině příspěvku byly představeny služby, které může firma Mediresearch.cz nabídnout majitelům internetových stránek.

Ivana Musilová projekt Netmonitor

Druhý příspěvek s názvem „Praktické ukázky zvyšování návštěvnosti stránek" prezentoval Mgr. Jaroslav Erben z firmy Optimalizátořii.cz. Tato firma se kromě měření a analyzování návštěvnosti stránek zabývá i jejich tvorbou a optimalizací. Pan Erben zdůraznil, že cílem internetového marketingu nemusí být jen samotné zvyšování návštěvnosti webu a s tím souvisejícího zisku, ale například i eliminace nechtěných odchodů ze stránek. Pro měření návštěvnosti doporučoval výhradně službu Google Analytics. Velká část této prezentace byla věnována praktickým ukázkám z činnosti firmy Optimalizátoři.cz. Byly také ukázány možnosti personalizace Google Analytics, jež umožňují nadefinovat, které konkrétní údaje se mají měřit. Tímto způsobem je pak možné například zjistit, kolik návštěvníků přichází na web z katalogu, kde máme umístěnou placenou reklamu.

Druhý blok byl věnován tvorbě a správě webu. S příspěvkem „Modla zvaná redakční systém" vystoupil Štěpán Rambousek ze společnosti Animato.cz. Zabýval se častými chybami, které při tvorbě webu nastávají. Mnohdy jsou podle něj přípravou webových stránek pověřeni lidé, kteří pro tento úkol nejsou nejkompetentnější. V ideálním případě by se na nich měl podílet tým odborníků, nikoli jen informační technici. Pozornost byla soustředěna také na redakční systémy, které jsou bezpochyby užitečným, avšak z jeho pohledu často přeceňovaným nástrojem. Závěrem bylo zmíněno několik tipů, podle kterých by se při výběru dodavatele webu mělo postupovat. Přestože je mnohdy hlavním rozhodovacím faktorem cena, je dobré vzít v potaz i reference a celkové koncepční řešení.   

Následující prezentace nazvaná „Aktualizace obsahu a redakční systémy" byla zaměřena zejména na praktické představení redakčních systémů a jejich možností. Přednesl ji pan Knapek ze společnosti Parexpo. Zabýval se dvěma extrémy, které při správě webu nastávají, a to správou obsahu externí dodavatelem a správou obsahu pouze majitelem webu. Z toho pohledu byl redakční systém (CMS Content Management System) oproti předchozímu příspěvku představen jako optimální řešení správy obsahu webu, které ovšem musí podléhat několika omezením. Zejména musí být stanoven rozsah, v jehož rámci může majitel svůj web upravovat. Bez problémů může vkládat do svých stránek text, obrázky nebo třeba fotografie. Na druhou stranu by neměl mít možnost zasahovat například do grafického návrhu a struktury stránek, aby je nepoškodil. Redakční systémy je však možné přizpůsobovat na základě individuálních potřeb. Pan Knapek v závěru prakticky předvedl i práci s redakčním systémem a možnosti úprav, které uživatel dovede provést během několika minut.

Prezentace „Ze zákulisí internetového obchodu" byla posledním bodem dopoledního programu. Vystoupili s ní pánové Petr Štverka a Marek Krška z ostravské společnosti Netdevelo, s r.o., jež se dlouhodobě zaměřuje na tvorbu e-shopů a má jich na svém kontě již kolem 360. Nejprve byla nastíněna historie internetových obchodů, která spadá do let 1994-95, a jejich vývoj do současnosti. Zmíněny byly i současné trendy, kdy počet e-shopů a nákupů přes Internet neustále roste a nejprodávanější komoditou jsou stále knihy. Zajímavostí je, že nyní e-shopy začínají ještě více konkurovat klasickým obchodům, a to tím, že původně výhradně internetové obchody jako Alza.cz nebo Mall.cz začínají otevírat své kamenné pobočky a odběrná místa. Kromě těchto trendů byla ukázána i struktura současných e-shopů a principy jejich fungování. V závěru byla představena i společnost Nedevelo a její platforma ShopSys.

Třetí blok byl zaměřen na internetovou reklamu. S prezentací „Marketing v ruském Internetu" vystoupil pan Ing. Vjačeslav Fedorenko. Ve svém obsáhlém příspěvku nejprve podrobně představil prostředí ruského Internetu, které má podle předpokladů více než 30 milionů uživatelů. Nejpopulárnějším vyhledávačem je v Rusku Yandex, na druhém místě je Google a na třetím Search.Mail.ru. Právě možnostem personalizace Yandexu pro osobní informační potřebu, i jeho funkcím pro analyzování webů, byla věnována značná pozornost. Zmíněna byla i datum registrace domén v azbuce, která po již běžících přednostních registracích, začne v červenci 2010. Dále byla řeč především o agentuře Rumarket.cz, která pomáhá českým firmám prosadit se na ruském trhu. Kromě tvorby webu v ruském jazyce nabízí i jeho optimalizaci a reklamu v prostředí ruského internetu.

Bezpochyby nejzajímavější příspěvek měl připraven pan Jan Šifra ze společnosti Etarget.cz, který nesl název „15 způsobů, jak zaujmout na Internetu". Podal řadu informací o tom, jak upoutat a přimět uživatele, kteří při brouzdání po webu nemají v plánu nic koupit ani se o nějakou službu zajímat, až k samotnému nákupu. Důležitou úlohu v tomto hrají titulky. Správný titulek má dávat jasný důvod, proč si má člověk informaci vůbec přečíst. Navíc osloví nejen úzkou cílovou skupinu, ale i „široké publikum". Kromě toho nevyvolává nesprávná očekávání, je jednoznačný a nejlépe hovorový. Pokud navíc obsahuje správně zvolené sloveso, pak je cestou k úspěchu. Zmíněno bylo i několik mýtů, které o titulcích kolují. Celá prezentace byla doplněna opravdu povedenými ukázkami. 

Poslední příspěvek třetího bloku přednesl Pavel Šoun ze společnosti Seznam.cz s názvem „Sklik - nové funkce v novém systému ". Tuto výhradně textovou reklamu, která je na trhu od června 2006, označil za nejefektivnější formu reklamy typu PPC (pay per click), jelikož si zadavatel platí za konkrétního přivedeného zákazníka. Minimální cena za proklik je 20 haléřů bez DPH. Vylepšený Sklik, který funguje od února 2010, nabízí například možnost optimalizace rozpočtu, která rozloží zobrazování inzerátů rovnoměrně do celého dne, čímž se zamezí vyčerpání denního rozpočtu kupříkladu již v dopoledních hodinách. Vylepšeno bylo podle pana Šouna i řazení inzerátů, došlo ke zrychlení importu dat a větší možnosti nabízí i nastavení kampaní. Na závěr byly zmíněny další úpravy, na kterých nyní společnost Seznam pracuje.

Pavel Šoun Seznam.cz

Čtvrtý blok navazoval na blok věnovaný reklamě a zároveň se zabýval současnými trendy - sociálními sítěmi. S příspěvkem „Jak ušít cílenou reklamu na míru jakékoliv firmě" vystoupil Ing. Radek Sakáč z firmy PPClick.cz. Na PPC reklamu bylo v této prezentaci nahlíženo z odlišného úhlu, a to z pohledu jejích hranic a efektivity. Dobrou zprávou podle pana Sakáče je, že podíl PPC reklamy v českém Internetu neustále narůstá a přibližuje se tak zahraničním trendům. Co se efektivity této reklamy týče, je třeba zjistit, kolik stojí danou firmu jeden návštěvník a na kolik ji přijde platící zákazník. Důležitá je podle něj zejména míra prokliku CTR (Click Through Rate), která se dá na rozdíl od počtu hledání zvýšit. Mezi možnosti zvýšení efektivity PPC reklamy patří mimo jiné možnost regionálního cílení. Kromě toho existuje řada optimalizačních „triků", spočívajících například ve správné volbě slov či v nastavení vhodné ceny za proklik pro zvyšování úspěšnosti reklamy. Velké možnosti pro PPC reklamu v současnosti nabízí zejména sociální sítě, kterým dominuje Facebook, kde je možné reklamu poměrně úspěšně cílit díky informacím, které o sobě lidé poskytnou. Takové údaje jsou nesmírně vhodným nástrojem pro zdárné cílení reklamy.

Závěrečný příspěvek konference s názvem „Síťová generace a síťové hodnoty" přednesl Daniel Franc ze společnosti Unisona Studio s.r.o.  Pojem síťová generace byl poprvé použit v roce 1997 Donem Tapscottem. Tímto pojmem se označují současní mladí lidé, kteří se výrazně odlišují od starších generací jak přístupem k Internetu, tak i hodnotami, které vyznávají. Nesmírně důležitá je pro ně možnost vytvářet obsah, případně na něj reagovat, dále pak možnost komunikovat a spolupracovat v rámci své sítě. Mají-li tedy současné weby odpovídat těmto nárokům, musí bezpodmínečně umožňovat interakci, podněcovat návštěvníky k aktivitě a dávat jim prostor pro propojování, sdílení a spolupráci.

Konference přinesla návštěvníkům rozmanitý pohled na současný Internet, jak v podobě praktických návodů, tak i v možných vizích a trendech.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback