Kreativní workshop 2012

23. 3. 2012

I když se to nezdá, jarní semestr je už z poloviny za námi a s ním i další Kreativní workshop, kurz zaměřený na rozvoj lektorských dovedností. Vzhledem k tomu, že projekt ACROSS končí 10. 5. 2012, bylo nutné všechny kurzy zrealizovat do té doby, tudíž i KW proběhl již v březnu, a to ve dnech 17.-18. 3. 2012. Nakonec se ukázalo, že to nebyla špatná volba, protože počasí nám přálo, a tak jsme si kurz patřičně užili.


Kreativní workshop se letos skládal z teoretické přednášky na FF MU, přípravných činností v rámci FF MU a dvoudenního pobytu v Křižanově, zúčastnilo se ho 17 studentů. Kreativní workshop se letos vyznačuje jednou neobvyklou vlastností, a to že poprvé v historii kurzů soft skills bylo ve skupince účastníků více mužů (10) než žen (7). Studenti vytvořili 5 skupinek, z nichž každá měla za úkol si do Křižanova připravit zadanou zážitkovou aktivitu právě s využitím teoretických poznatků z přednášky. Důraz se při plánování akce klade zejména na smysl hry, motivaci, vysvětlení pravidel, dramaturgii, provedení, ukončení a reflexi. Tuto aktivitu pak určená skupinka na kreativním workshopu uskutečnila pro svoje spolužáky.

Zahájili jsme hrou Vrtěti psem, což je simulační hra zaměřená na rozvoj tvořivosti, týmové spolupráce a strategického myšlení. Dva týmy vytváří pomocí TV spotů mediální realitu, a tím se snaží ovlivnit realitu skutečnou. Cílem je získat pro svého kandidáta co nejlepší volební výsledek. Dva týmy se tedy vrhly do natáčení volebních spotů, z nichž jeden podporoval stávajícího prezidenta Nováka a druhý se snažil prosadit kandidáta Holoubka. Hra je rozdělená na 3 kola, po nichž vždy každý tým odvysílal svoje spoty a snažil se tak ovlivnit veřejnost složenou z lektorů a instruktorů kurzu.


Sobotní večer byl věnován inscenační hře Helena Kellerová. Hra má za cíl odbourání zábran v osobním kontaktu, rozvoj sociálních dovedností, nahlédnutí do světa hendikepovaných. Jedná se o poslechový pořad s úkoly, kdy účastníci mají zavázané oči a jsou provázeny životem hluchoslepé Heleny Kellerové. Přitom plní různé úkoly vztahující se ke slepotě, mají možnost si vyzkoušet orientaci v prostoru, neverbální kontakt s jinými lidmi.

Nedělní budíček byl vskutku originální. Budovou se rozléhalo vytí vlků, které účastníky kurzu hnedle zrána motivovalo k další aktivitě - hře Ekosystémy. Při snídani byl promítnut snímek o chráněné zvěři v Bílých Karpatech a potom jsme se již přesunuli na hřiště, kde bylo vše nachystáno na zběsilé zachraňování ohrožených druhů. Hra Ekosystémy se soutěžní strategická hra, která rozvíjí týmovou spolupráci a strategické myšlení. Skupinky získávají body za zachráněné druhy v jednotlivých ekosystémech.

Odpolední aktivitou byla simulační hra Showbusiness, která účastníkům nabízí vhled do tržních principů komerční kultury, je zaměřená na procvičování spolupráce s lidmi a trénink individuální dravosti. Hráči byli rozděleni do tří skupinek, režiséři, manažeři a herci a společným úsilím dali dohromady nezapomenutelnou divadelní hru se sci-fi tematikou, v níž zazářily skvělé herecké hvězdy.

Nedělení večer byl v rukou týmu, který měl zadánu autorskou hru, tudíž si museli sami hru vymyslet, zinscenovat, najít v ní smysl a potom pro ostatní uspořádat. Proto se jídelna v Křižanově na večer proměnila na Café La Eros a v příjemném intimním prostředí jsme se seznámili se skvosty erotické literatury, měli jsme možnost diskutovat o choulostivých tématech a zamyslet se nad tabuizovanou problematikou. Ve dvou úkolech, které měly povzbudit představivost a kreativitu hráčů, vznikly krásné ilustrace a literární díla.

V průběhu kreativního workshopu se vždy provádí reflexe (zpětná vazba) uskutečněné aktivity. Reflexí se rozumí řízený proces hodnocení aktivity, který využívá zpětnovazebních informací k hledání širších souvislostí a významů - reflexe je důležitou součástí každé hry a zpravidla bývá také nejtěžší aktivitou a pořádající tým by jí měl při přípravě hry věnovat zvýšenou pozornost.


Kreativní workshop 2012 skončil a my věříme, že studenti si z kurzu odnesli nové poznatky a inspirace, které uplatní v dalším životě.


Fotografie z kurzu si prohlédněte na Rajčeti.

---

Použitá literatura:

Fond her: 52 nejlepších her z akcí a kurzů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, 211 s. Edice aktivit a her. ISBN 978-802-5116-753. 

Zlatý fond her: hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Vyd. 1. Editor Daniela Zounková. Praha: Portál, 2007, 149 s. Edice aktivit a her. ISBN 978-807-3671-983. 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback