Kyberprostorem bezpečně?!

APLS projekt iNeBe – Informační (ne)Bezpečí - představuje e-learningové lekce, které nejen knihovníkům poradí, jak se účinně chránit před nástrahami, kterým čelíme v kyberprostoru.

 


 

Jste v kyberprostoru jako doma? Prohlížíte si poštu, stahujete ji do notebooku, mobilu nebo tabletu? Stalo se virtuální prostředí vašim každodenním působištěm? A co sociální sítě? Na kolika z nich máte vytvořený profil, kde se bez obav prezentujete? Položte si ještě otázku... Jste v bezpečí? Každý, kdo by rád udělal něco víc pro své informační bezpečí, by měl absolvovat Knihovnické informačně - bezpečnostní lekce.

Knihovnické informačně-bezpečnostní lekce vznikly jako reakce na nedostatečnou informovanost knihovníků a informačních pracovníků v oboru informační bezpečnosti. Lekce jsou stěžejní částí většího APLS projektu iNeBe - Informační (ne)Bezpečí. A podobně jako iNeBe, jsou i bezpečnostní lekce založeny na metodě šokové terapie. Protože jedině tak, lze uživatelům ukázat, že informační nebezpečí opravdu číhá všude.

 

iNeBe - Informační (ne)Bezpečí

Projekt iNeBe vznikl  v rámci APLS semináře na podzim roku 2011 a brzy si našel své místo. Jedná se o aktivitu studentů navazujícího magisterského studia pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Pro zkvalitnění obsahu projektu bylo navázáno partnerství se spřízněným projektem Bezpečně v kyberprostoru,
s Policií ČR a Městskou policií v Brně.

Primárním cílem projektu je vzdělávat knihovníky a informační pracovníky v oblasti informační bezpečnosti, protože při své práci využívají informační a komunikační technologie a mohou se tak lehce stát obětí buď přímo oni, nebo uživatelé, s kterými každodenně pracují.

Pro potřeby projektu byla zvolena metoda šokové terapie v kombinaci s příběhy reálných lidí. Na těch je možné nejlépe ukázat, že nebezpečí v kyberprostoru není pouze výplodem fantazie filmových tvůrců, ale že se něco podobného může stát komukoliv, kdo si při zacházení s informacemi nedá pozor.

Knihovnické informačně - bezpečnostní lekce

Z výsledků námi provedeného výzkumu vyplynulo, že nejvhodnější formou vzdělávání je právě e-learning. Mezi jeho největší výhody patří i to, že jeho přístupnost je časově neomezená a každý jej může absolvovat, kdy uzná za vhodné. Kurz je rozdělen do čtyř hlavních a jedné úvodní lekce, kde se účastník seznámí mimo jiné s fungováním kurzu a podmínkami pro jeho zdárné ukončení. Obsah čtyř hlavních lekcí byl v rámci výzkumu zvolen samotnými knihovníky a časová náročnost na jednu lekci jsou 3 hodiny.

Každého, kdo si myslí si, že údaje, které zveřejní ve statusech a profilech, nemohou mít nepříjemné následky, vyvede z omylu lekce s názvem „Sociální sítě". Na ni naváže problematika „Nevyžádaných zpráv", kde se dozvíte více nejen o spamu a hoaxu, ale i o metodách, jak je rozpoznat a bránit se jim. Seznámíte se i s dalšími formami podvodných e-mailů, které vás mohou připravit o víc než pár sekund při jejich mazání. Protože dnes k zabezpečení již nestačí jen jednoduché heslo, cítíme jako nutnost zařadit do našeho kurzu kapitolu s názvem „Metody ověřování identity". A v úplném závěru si v modulu "Prevence" řekneme a ukážeme, jak se proti těmto jevům bránit, či kam se obrátit pro pomoc. Všechny lekce se skládají nejen ze studijních textů, ale i z dalších doprovodných obrázků, videí nebo her, které, jak doufáme, upoutají a umožní snadnější pochopení látky.

Každá knihovna, jejíž pracovníci absolvují kurz, obdrží nálepku, potvrzující, že se jedná o "Knihovnu proškolenou v oblasti informační bezpečnosti". Tuto nálepku je možno vylepit na viditelné místo, aby si Vaši čtenáři byli jisti, že se v případě potřeby na Vás mohou obrátit.

 

Pro vstup do e-learningu se řiďte následujícím postupem:

1. Na http://kurzy.knihovna.cz/ si vytvořte účet a přihlaste se

2. V horním menu klikněte na položku "Kurzy"

3. Otevřete kurz s názvem "Informační (ne)Bezpečí"

4. Na levé straně v menu Správa klikněte na "Zapsat se do tohoto kurzu"

 

Při registraci do kurzu se uvádějí osobní údaje včetně názvu knihovny, aby bylo možné v případě potřeby uživatele kontaktovat. Věříme, že kurz zaujme, že bude přínosný a každý účastník se po jeho absolvování bude v kyberprostoru cítit o něco bezpečněji. Neboť pouze ti, kdo vědí, se mohou bránit a předejít tak vážným problémům. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na e-mail: inebe@email.cz nebo prostřednictvím našich stránek.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback