Lekce z tyranie

Jan Delong recenzuje knihu Tyranie od historika Timothy Snydera a zamýšlí se, jakými způsoby by mohly knihovny a další informační instituce napomoci v prevenzi tyranie.

Možná jste zaznamenali, že se jméno Timothyho Snydera, amerického historika a profesora na Yaleově univerzitě, v posledních týdnech několikrát objevilo v médiích. Navštívil totiž Českou republiku. Při té příležitosti poskytl několik rozhovorů nebo přednášel.  Snyder se do povědomí čtenářů dostal především bestsellery Krvavé země nebo Černá zem. Ty se týkají dějin střední a východní Evropy, na něž se Snyder specializuje. Historické události, které určovaly podobu Evropy a potažmo celého světa, posloužily známému historikovi jako podklad i pro útlou knihu Tyranie: 20 lekcí z 20. století (v roce 2017 vydala nakladatelství Paseka a Prostor).

Poučit se z historie

Když byl v posledních prezidentských volbách v USA zvolen republikánský kandidát Donald Trump, značná část lidí byla šokována. Jedním z nich byl i Timothy Snyder. Právě Trumpovo zvolení bylo určitým druhem spouštěče, který vedl k napsání Tyranie.
Ta obsahuje 20 esejů, rad, ponaučení a výzev, jak se postavit na obranu demokracie a svobodné společnosti a nepřipustit návrat zla, jež páchali nacisté, respektive komunisté ve 20. století. Jak uvádí v prologu Snyder, “historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám ponaučení”. U každé z lekcí tak vybírá události, které vedly např. k politickým převratům, omezování svobody slov a tisku, umlčování oponentů nebo genocidám.
Přestože je kniha určena hlavně čtenářům v USA, je možné v ní hledat podněty i pro aktuální politickou a společenskou situaci u nás. Je to i tím, že Timothy Snyder se velmi často ve svých textech vrací k České republice, zmiňuje období komunismu nebo připomíná osobnost Václava Havla (např. kapitola, konkrétně lekce 4).
Přestože je Tyranie co do počtu stran skromná, je jich do 120, jedná se o poměrně hutný materiál, který čtenáře provede zásadními zvraty a momenty nedávné historie. A čtení je to znepokojující, především ve chvílích, kdy nezůstává jen u minulosti, ale všímá si také současných témat. Příkladem je kapitola 10 s podtitulem “Věř v pravdu” kde se od Donalda Trumpa a jeho rétoriky dostává až k rétorice fašistické s odkazem na poznámky Eugena Ionesca. Celá kapitola pak končí větou “Post-truth je předehrou fašismu.”
V určitých momentech však Snyder doplácí na návodnost a obsahovou stručnost. Jsou to chvíle, kdy příliš popustí uzdu naléhavosti a my už dnes víme, že jeho vize se nenaplnila. Když zmiňuje možnost, podle níž by mohla pravděpodobná výhra republikánů ve volbách do senátu a kongresu znamenat konec USA, tak jak je známe a jak je budovali otcové zakladatelé, víme, že se tak nestane (většinu v kongresu získali opoziční demokraté). Na jednu stranu to působí úlevu, na druhou stranu Snyderovy teze ztrácí na oné naléhavosti a na platnosti.
Některé z lekcí mají až radikální tón. Ta poslední Měj odvahu, která má podtitul: “Pokud není nikdo ochoten zemřít za svobodu, potom všichni zemřeme v tyranii.” Může to být vnímáno jako výzva k nějaké radikální akci, což je v rozporu s tím, jak se dnes skloňuje hledání cesty k zabránění většího rozdělení společnosti.
Snyderova Tyranie tak nenabízí či nepopisuje nějakou střední cestu kompromisu nebo smíru, ale aktivizuje tu část čtenářů - liberálně a demokraticky smýšlejících - kterým je adresována.

Knihovny jako nástroj boje proti tyranii

Když jsem Tyranii zpětně znova pročítal, přemýšlel jsem, jestli je v jednotlivých lekcích možné najít nějakou roli pro knihovny. V knize totiž nejsou nijak explicitně uvedeny, pokud si je nevztáhneme pod veřejné instituce jako takové.
Pokud však má Snyder za cíl opravdu aktivizovat čtenáře k obraně demokracie a hodnot svobodné a liberální společnosti, tak právě knihovny se mohou stát místem, které bude lidem pomáhat tento cíl uskutečňovat. Oporu mohou knihovny najít v lekci 8, jež vybízí k občanské aktivitě a angažovanosti. Lidem mohou knihovny poskytnout prostor a zázemí pro jejich aktivity. V následující lekci - Nepoužívej fráze, přemýšlej o tom, co říkáš - vybízí k odtržení se od internetu a návratu ke čtení knih; v tomto případě není potřeba roli knihoven dále rozvádět. Zmiňovaná kapitola 10 a následující kapitola 11 pak odkazují ke kritickému myšlení a práci se zdroji, čemuž se knihovny věnují např. v lekcích informačního vzdělávání. A takových příkladů bychom v knize našli ještě několik, což je pro nás potěšující zpráva.

Kam dál


Na Snyderovu Tyranii se dá nahlížet z více úhlů. Může to být opravdu soubor lekcí, mohou to být eseje, celek může působit více jako pamflet, ale může být také odrazovým můstkem k dalšímu čtení.
Teď nemám na mysli autory, které Snyder zmiňuje nebo přímo cituje (kromě Havla je to ještě Hana Arendtová, Czeslaw Milosz a jiní). Mohou to být také další autoři věnující se současnému světu, společnosti a politické situaci ve světě nebo nám mnohem bližší střední Evropě. Na tomto místě tak mohu doporučit výbornou esej Anne Applebaum, která před nedávnem vyšla v Respektu. Originál je k dispozici na webu The Atlantic.
Jako doplňující čtení to může být čerstvě vydaný Konec demokracie od Levitského a Ziblatta. Anebo rovnou nejnovější kniha od Timothyho Snydera - The Road to Unfreedom.
Protože jak zmiňuje i Snyder, důležité je podívat se na problém z více úhlů a zdrojů, což naštěstí dnes stále ještě svobodně a beze strachu z represí můžeme.

Zdroj obrázku: metropole.at.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

52 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. Penn Sport
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
Thank you very much for this great post. buy gold in dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. generator maintenance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! stainless steel 316 pipes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
Love what you're doing here guys, keep it up!.. pakej percutian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. perniagaan internet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
i love reading this article so beautiful!!great job! white
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming! Womens Contemporary
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! Yoga online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. maple ridge movers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. S. Jackson Street
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. Tenant Advisors NYC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. mold remediation indianapolis in
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing autobody
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. Stair Lifts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. car owner
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. Stump grinding Services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. orlando gyms
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about.. waxing salons rancho cucamonga ca
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019
This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!. Guitar classes in Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Se mer information om denna Wordpress blogg
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019

Looking  for someone write my assignment  here are Expert Allassignmenthelp  well efficient and  capable of creating unique assignments for students .Assignment Help is a term which is best for students help, they can easily get help for their assignments online.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
A good day shooting games online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

Going through a review of websites will give you much insight about it which you can’t know by simply visiting it. Our expert  <a href="http://assignmentshelpreview.com/allassignmenthelp-com-reviews /">Allassignmenthelp.com Reviews</a> go through many websites each month to select only the best. This makes students aware of websites offering best Assignments.

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2019
I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? Flowers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019

This article is really fantastic and awesome.Great Effort with Actual information.thanks for sharing the valuable post.

<a href="https://www.moversgulf.com"><b>Relocation Companies Dubai</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/professional-movers-and-packers-in-uae/"><b>Movers and Packers in UAE</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/dubai-movers-and-packers/"><b>Dubai Movers and Packers</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/dubai-moving-companies-hiring-tips/"><b>Dubai Moving Companies</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/best-furniture-transfer-tips/"><b>Furniture Transfer</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com/how-to-select-packing-and-moving-companies/"><b>Packing and Moving Comapanies</b></a>

<a href="https://www.moversgulf.com"><b>House shifitng in Dubai</b></a>

<a href="https://dubai-movers.net/best-house-movers-in-dubai/"><b>Best House Movers in Dubai</b></a>

<a href="https://dubai-movers.net/furniture-movers-dubai-the-best-movers/"><b>Furniture Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae"><b>Cheap Packers and Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae"><b>Home Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/about-us/"><b>Furniture Movers in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/home-moving-companies-dubai/"><b>Home Moving Companies Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/our-services/"><b>Packers and Movers Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/services/house-shifting-services-in-dubai/"><b>House shifitng Services in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/office-shifting-in-dubai-with-amwaj-movers/"><b>Office shifitng in Dubai</b></a>

<a href="https://www.smartmovers.ae/furniture-moving-companies/"><b>Furniture Moving Company in Dubai</b></a>

 

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019

Dziękuję za informacje! Szukałem i nie mogłem znaleźć. Pomogłeś mi!

http://1800liveperson.com/terminix/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019

Hello <a href=”http://www.ve2ctv.org”>Smartphone pliable</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

Your post is very helpful to get some effective tips to reduce weight properly.  http://freegiftcardgenrator.com  and  http://onlinefreegiftcodesgenerator.com  and  http://onlinefreegiftcardgenerator.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019

Amazing ariticle. I will say this just amazing and everyone have to read it. Appreciate and recommended

https://uaehelper.com

https://newlyjobs.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019
ว้าวบทความที่ยอดเยี่ยมขอบคุณมาก                                       <a href="http://dafathaibet.com/"> dafathaibet </a>                                  
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

Vey Nice article. nice.. amazing out standing. [Salsa classes dubai https://melodica.ae/dance-classes/salsa/ ]

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

Very Nice article amazing just awesome. keep it up guys... aSalsa Classes in Dubai

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
I appreciated your work very thanks sports violence
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!. Detectives privados Madrid
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019
I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. Lifeguard courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

 

best place what i am searching for ..Absolutely great posting. I actually happy when i done this topic. I am excited world have a excellent author. Always i am waiting for next reading. Thanks a lot for great posting share..<br>

<a href="https://www.blissfulmemedspa.com/"><b>Blissfullmemedspa</b></a><br>

<a href="https://www.blissfulmemedspa.com/"><b>Skin care Center</b></a><br>

<a href="https://www.blissfulmemedspa.com/"><b>Best skin care center in NY</b></a><br>

<a href="https://www.blissfulmemedspa.com//"<b>Skin care peels</b></a><br>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

 

Great Post

<a href="https://www.blissfulmemedspa.com/"><b>Blissfullmemedspa</b></a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information? Buy Instagram Likes UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing. Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

Allassignmenthelp is a web portal where students get assignment help from <a href="https://www.allassignmenthelp.co.uk/assignment-expert-uk.html /"> best assignment writer uk </a>

 for all the subjects, with the help of our experts. You will get 100% plagiarism free assignment. Expert’s consultation is also available for students. If they have any query they can contact with our experts anytime.

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 11. 2019

I have bookmarked your website because this site contains valuable information in it. I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site.

Buy instagram likes UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2019

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post

Goal setting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019

A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great..

Ars Projecta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2019

It was contemplating whether I could use this audit on my other site, I will associate it back to your site though.Great Thanks.

Ars Projecta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 12. 2019

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.

     Thc Vape Juice

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback