Libdesign v Paříži #QQML2015

Výzva, pochybnosti, adrenalin, úspěch a na konci vděk a ještě větší výzva. Tak nějak probíhala účast týmu Libdesign na letošní konferenci Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, která proběhla 23.–24. května 2015 v Paříži.

 

Libdesign pod Eifelovkou

Do Francie jsme vyrazili ve složení Alena Chodounská, Pavla Minaříková, Roman Novotný a Laďka Z. Suchá hledat inspiraci a spojence pro vlastní výzkumy, ale hlavně prezentovat výsledky našeho projektu a reprezentovat nejen Libdesign, ale celý KISK a vlastně i Masarykovu univerzitu, potažmo Českou republiku. ;-)

Představit APLS projekt na mezinárodní konferenci byla pro nás velká výzva. Milé překvapení, že byl náš příspěvek přijat, vystřídala panika a spěch, nejen pokud jde o přípravu prezentace, ale hlavně kvůli dokončení karet 35 metod pro lepší služby, které jsou hlavním výstupem projektu. Bylo to na knop. Do Paříže jsme odlétali v pondělí 25. května. V pátek 22. května nám ještě teplé a voňavé karty přivezli z tiskárny. S padesáti baleními v anglické verzi nacpanými v kufrech jsme vyrazili směr Paříž.

Adrenalin, úspěch, údiv

Karty představila Laďka Z. Suchá hned první den konference v rámci svého příspěvku Design thinking as a Framework for User-driven Innovations in Libraries. Posluchače seznámila s designem služeb jako takovým a několika případovými studiemi z českých knihoven. V závěru krátce popsala naše karty a nechala je mezi posluchači kolovat (nenávratně). Po roce práce, hodinách prosezených na poradách a při tvorbě karet jsme netrpělivě čekali, co se bude dít při prvním setkáním hotového balíčku se zástupci cílovky. K našemu údivu okolo sedící účastníci karty nejen prohlíželi a vzájemně si je ukazovali, ale také fotili a sdíleli na twitteru.

Laďka prezentuje

Účastníci

Twitter 

Prezentaci LIBDESIGN: 35 methods for better services zaměřenou přímo na karty a celý projekt Libdesign přednesla Alena. Zdůraznila význam designu služeb pro knihovny a prezentovala výhody tohoto přístupu přímo na vývoji nástroje 35 metod, který spatřil světlo světa i díky designovému myšlení. Po příspěvku následovala živá diskuze, včetně dotazů do kolika jazyků budou Metody přeloženy a kde se dozvědět o designu služeb a projektu Libdesign více. Také tentokrát jsme se dočkali nadšeného přijetí. V souladu s principy designu služeb jsme pro účastníky připravili krátký evaluační formulář a za kontakty a vizitky rozdali zájemcům další balení karet.

Prezentující Alena

Alena během své prezentace

Výsledky hodnotící ankety

Výsledky evaluační ankety

Ohlasy

Ohlasy účastníků

Úleva a ještě větší výzva

Po prvotní úlevě, že vše máme úspěšně za sebou, přišlo vystřízlivění. S  vizitkami v kapse a s kontakty po celém světě je ta největší práce teprve před námi. Krom dokončení webových stránek a organizace konference nás čeká celý designový proces pěkně od začátku. Už nyní jsme v kontaktu se čtyřmi účastníky konference, kteří nám přislíbili zpětnou vazbu nebo případovou studii přímo z praxe. Za nějaký čas se ozveme i všem ostatním a budeme zjišťovat, analyzovat, designovat a testovat, a poté vylepšovat a hledat nová řešení, zas a znovu, protože o tom designové myšlení je, a tak nás to baví.

QQML 2015 očima Libdesignu

Kromě vlastních prezentací jsme se na konferenci mnohému přiučili i my a vybíráme to nejlepší, co jsme viděli a slyšeli.

Alena doporučuje

 • Zkušenostem Maynooth University Library se věnoval i příspěvek Using Qualitative and Quantitative Methods to Demostrate Value přednesený Laurou Connaughton, která se zaměřila na hodnocení kvality služeb prostřednictvým dostupných statistických údajů. Laura přestavila také nástroj KnowAll Enquires, který pomáhá efektivně vyhodnocovat a zpracovávat dotazy položené na pultech i elektronicky. Prezentace z konference dostupná není, ale stejné téma je zpracováné i v prezetanci Great Exceptions z prosince 2014.

Pavla doporučuje

 • MakerSpaces in Libraries: The Educator Perspective (Heather Moorefield-Lang and Megan E. Coker)

MakerSpaces jsou prostorem svobodné tvorby a sdílení, který knihovny mohou poskytovat svým uživatelům. Jak zdůraznila i přednášející – MakerSpaces nejsou pro každého a neměli bychom se cítit špatně, pokud je v naší knihovně z nějakého důvodu nemáme. Quick fact: Na 3D tiskárně vytiskli žáci své busty pro svého nevidomého spolužáka, aby cítil, jak vypadají.

 • Exploring the Value of Journal Club Participation Using a Hermeneutic Dialectic Process (Andrea Miller-Nesbitt, Lorie Kloda and Megan Fitzgibbons)

Journal clubs označují skupiny lidí, odborníků na dané téma, kteří se pravidelně scházejí a diskutují nad aktuální oborovou literaturou, především výzkumnými články. V Austrálii tento fenomén zkoumali prostřednictvím metody, která – velmi zjednodušeně řečeno – spočívá ve střídání hloubkových rozhovorů s vytvářením hypotéz a následné úpravě scénáře rozhovoru podle nových zjištění.

Roman doporučuje

 • The Role of Quantitative vs. Qualitative Methods in Documenting the Placement Success of Information Management Degree Recipients compared to Library & Information Science Degree Recipients in iSchools
  (Terry Weech)
  Když vznikly iSchools, zabývaly se více či méně tradičními tématy z oboru LIS, jako je informační a knihovní věda. Se zvyšováním se počtu iSchools, jejich proniknutím do Evropy a Asie a změnami v ekonomice se ale začaly měnit i samotné iSchools. Krom LIS se připojují další programy, nejčastěji informační management. Předběžné výsledky výzkumu Terryho Weeche ukazují, že absolvent tradičnější LIS větve nejsou ani zdaleka méně uplatnitelní, než absolventi managementu.

 • An Exploratory Survey of the Suspect Predatory Open Access Journals
  (Chi-Shiou Lin)
  Predatory journals jsou potenciálním nebezpečím každého autora odborných článků. Seriózně se tvářící časopisy, které ale v důsledku postrádají seriózní recenzní řízení, mají fiktivní redakční rady, ale co hůř, za opublikování příspěvku chtějí často zaplatit vysokou cenu. Studie taiwanského profesora, inspirovaná seznamem Jeffreyho Bealla, ukazuje, že na webu stále existuje a dokonce i funguje přes dvanáct tisíc takovýchto časopisů.

Laďka doporučuje

Tým z University of Florida na QQML 2015 představil nástroj EgoWeb 2.0, který slouží na mapování informačních toků v sociálních sítích. Software umožňuje například měřit a sledovat spolupráci v akademických sítích, měřit dopady neformálních i formálních setkávání na předávání informací mezi členy komunity atd.

Stejný tým představil svou škálu pro měření “výzkumnické sebedůvěry” akademických knihovníků. Tu otestoval třeba pro měření efektivity vzdělávacího kurzu právě pro akademické knihovníky, kteří chtějí dělat výzkumy ve svých knihovnách.

Děkujeme!

A několi poděkování na závěr.

Tým Libdesign

Tým Libdesign děkuje KISKu za finanční, administrativní i duševní podporu a oporu, díky které jsem vydali kartičky a vypravili se je přestavit celému světu. Jmenovitě patří velké díky Bety Karolyiové, Bety Škytové, Markétě Bočkové a projektu ERNIE, Petru Škyříkovi a Martinu Krčálovi.

Speciální poděkování patří Matěji Málkovi za úžasnou grafiku.

WE KISK YOU

<3

Libdesign

Pokud vás náš design služeb a nástroj 35 metod pro lepší služby zajímá a baví, zakroužkujte si v kalendáři 22. září, protože v Praze pořádáme konferenci LIBDESIGN 2015: Konference o lepších službách (nejen) v knihovnách. Uvidíme se také na konferenci Knihovny současnosti nebo nás můžete kontaktovat a sledovat tady všude:

Nebo se obraťte na kohokoliv z týmu Libdesign:

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback