Lidská komedie

Autor titulu: William Saroyan

Žánr: pohádka, psychologický

Popis knihy:

Saroyan opět nezklamal. Jeho vyprávění hřeje i mrazí. Příběh je i přes všechny útrapy té doby velmi lidský. A zvláště hlavní postavy. Syny Homéra a Odyssea by si přál každý. Pouze závěr zdá se býti trochu rozpačitý. Buď v něm nějaké větší poselství je – a já ho nepostřehnul, nebo v něm chybí, a nebo v něm žádné být nemá. Lidská komedie byla tímto zařazena na seznam „Přečti si v budoucnu znova“.

Úryvek z knihy:

A pak náhle vykřikl: "Ach – ach, pozor! Běží sem Byfield!"
Homér doběhl k deváté překážce, právě když k ní z opačné strany dospěl trenér Ithacké vyšší školy. Nicméně Homér přeskočil překážku. Skočil rovnou do rozevřené náruče sportovního trenéra a muž i hoch upadli. Hubert Ackley přestal běžet a obrátil se k ostatním závodníkům. "Zůstaňte, kde jste," vykřikl. "Počkejte, až vstane. Běží dobrý závod a měl srážku." Homér se rychle zvedl a běžel dál. Jakmile vyrazil, ostatní vyrazili také.
--------  
"Co si přeješ, chlapče Odyssee?" řekl.
"Kaši," řekl Odysseus.
"Jakou kaši si přeješ?" zeptal se hokynář.
"H-O," řekl Odysseus.
"Máme dva druhy ovesných vloček H-O, chlapečku Odyssee," řekl hokynář, "obyčejný druh a ten, který se rychle vaří. Dva druhy. Pomalý, rychlý. Starý, nový. Jaký druh si maminka přeje, chlapečku Odyssee?"
Odysseus o tom chvíli přemýšlel a pak řekl: "H-O."
--------
"Co hledáš, hochu?" řekla paní Gallagherová Lionelovi.
"Knihy," zašeptal Lionel tiše.
"Jaké knihy hledáš?" řekla knihovnice.
"Všechny," řekl Lionel.
"Všechny?" řekla knihovnice. "Jak to myslíš? Na jednu průkazku si můžeš vypůjčit jen čtyři knihy."
"Nechci si vypůjčit žádnou," řekl Lionel.
"Propána, co s nimi tedy chceš?" ptala se knihovnice.
"Chci se na ně jenom dívat," řekl Lionel.
"Dívat se na ně?" řekla knihovnice. "Pro to tady veřejná knihovna není. Můžeš se podívat do nich, můžeš se dívat na obrázky v nich, ale nač se propána chceš dívat na jejich vnějšek?"
"Rád se na ně dívám," zašeptal Lionel. "To se nesmí?"
"No," řekla knihovnice, "zákon to nezakazuje." Podívala se na Odyssea. "A kdo je tohle?" řekla.
"To je Odysseus," řekl Lionel. "Neumí číst."
"A ty umíš?" řekla knihovnice Lionelovi.
"Ne," řekl Lionel, "ale on taky ne. Proto spolu kamarádíme. On je kromě mě jediný člověk, o kterém vím, že neumí číst."

Štítky: Read or Die
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

70 komentářů

Obrázek uživatele EVa
16. 10. 2012
Lidskou komedii považuji zatím za nejlepší knihu od autora (ano, u mě předčila i Tracyho tygra, o dost). Řadím ji ke křehkým příběhům typu Poslední kabriolet, Velký Gatsby apod.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2018
More often than not I don't make remarks on sites, however I'd like to say this article truly constrained me to do as such. Truly decent post! airport taxi hutchison
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
Much obliged to you for such an elegantly composed article. It's brimming with astute data and diverting depictions. Your perspective is the best among numerous. backlinks service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 1. 2019

Some genuinely choice posts on this web site I really impressed with your writing skills you used to write wonderful and i will come back for more articles.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://hoto-instruments.com/">inspection stroboscope</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post..

 

<a href="https://imada.com/product-category/stroboscope-and-tachometers/led-strob...">LED Stroboscope</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

This is look interesting topic that inspire me a lot so as a benefit for this i will share your post on other relevant blogs to gain more appreciation. Many thanks.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://www.kozy.com/">Specialized road bikes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.

 

<a href="https://teachingyoga.co.uk">yoga teacher training london uk</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

<a href="http://www.pondr.ph/staff-leasing/">Staff Leasing Makati</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019

Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thank you so much for sharing wonderful topic..

 

<a href="https://imada.com/product-category/torque-testers/digital-torque-wrenches/">Digital Force Gauge</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019

I see in the post some different images of the txbill in the website. I am very happy to reading the whole article. I would like to say that the article is really very good. Some people visited to here in the website.! Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

<a href="https://keycitycontractors.com/">best Handyman Queens</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post..

 

<a href="https://imada.com/product-category/stroboscope-and-tachometers/led-strob...">LED Stroboscope</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019

This article is interesting and mind blowing for the knowledge about specific applications in the world.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

 

<a href="https://keycitycontractors.com/">Remodeling Queens</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

The thing i like about your blog is that you always post direct to the point info.”–”, blog comments backlinks

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019

This article is interesting and mind blowing for the knowledge about specific applications in the world.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

 

<a href="https://teachingyoga.co.uk/">best yoga teacher training london</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019

This is look interesting topic that inspire me a lot so as a benefit for this i will share your post on other relevant blogs to gain more appreciation. Many thanks.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://www.kozy.com/">cannondale bikes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.

 

<a href="https://imada.com/wireless-torque-wrenches/">Wireless Torque Wrench</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019

Some genuinely choice posts on this web site I really impressed with your writing skills you used to write wonderful and i will come back for more articles.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

 

<a href="https://vfnkb.com/">Empowering People</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019

We're a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the excellent work.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://imada.com/">Pull tester</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thank you so much for sharing this..

 

<a href="http://luminaireprinting.com/">Printing press business Metro Manila</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

This is look interesting topic that inspire me a lot so as a benefit for this i will share your post on other relevant blogs to gain more appreciation.Thank you so much for sharing this..

 

<a href="https://www.cr8tiveboxeslabels.com/home/">Folding carton boxes</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that.Thank you so much for sharing this..

 

<a href="https://keycitycontractors.com/">best general contractor Queens</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

This is look interesting topic that inspire me a lot so as a benefit for this i will share your post on other relevant blogs to gain more appreciation. Many thanks.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://www.kozy.com/">bike store near me</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 4. 2019

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking.Thank you so much for sharing this..

 

<a href="https://www.outsource-seo-philippines.com/">seo service philippines</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thank you so much for sharing wonderful topic..

 

<a href="https://imada.com/product-category/torque-testers/digital-torque-wrenches/">Digital Force Gauge</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019

Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thank you so much for sharing wonderful topic..

! Keep up the excellent work.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://imada.com/">digital pull force gauge</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. 

! Keep up the excellent work.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://imada.com/">digital force meter</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

this is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the excellent work.Thank you so much for sharing this..

 

 

<a href="https://campbellandassociateslaw.com/">attorney for car accident</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 6. 2019

I was excited to discover this great site. I want to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you saved to fav to look at new stuff on your web site.

! Keep up the excellent work.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://imada.com/">force gauge</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 6. 2019

I also enjoy reading the comments, but notice that a lot of people should stay on topic to try and add value to the original blog post. I would also encourage everyone to bookmark this page to your favorite service to help spread the word. I'll use this information for my essay topics. Keep up the excellent work.Thank you so much for sharing this..

 

 

<a href="https://campbellandassociateslaw.com/">personal injury attorney</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019
This is the truly first time I look at below. I situated such a big quantity of points on your blog site internet site, particularly its conversation. From the considerable therapies of evaluating your suggestions, I figure I am by all paper by all account, not the simply one having all the satisfaction right here! Maintain being to do superbly. expert DWI lawyer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.

! Keep up the excellent work.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://imada.com/">force gauge</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 7. 2019

This post is really informative and you have posted such precious and informative article which gave me lot of information. I hope that you will keep it up and we will have more informative and helping news from you.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://imada.com/">digital pull force gauge</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 7. 2019

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="https://imada.com/">digital force gauge</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 7. 2019

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Many thanks.Thanks for sharing amazing information !!!!!! 

Please keep up sharing.

 

<a href="http://www.yogahaven.co.uk/brighton-hove/yoga">yoga teacher brighton</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019

I know this is one of the most meaningful information for me. And I'm animated reading your article. But should remark on some general things, the website style is perfect; the articles are great. Thank you so much for the ton of tangible and attainable help..Thanks for sharing yours

and I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.

 

<a href="http://www.pondr.ph">co-working space for digital nomads in Philippines</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019

An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who was doing a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your blog.Thanks for sharing yours

and I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.

 

<a href="http://foamsinflatables.com/">magma inflatables</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019

An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who was doing a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your blog.Thanks for sharing yours

and I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.

 

<a href="http://foamsinflatables.com/">wow inflatables</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019
Exactly, you're very kind of us about comment!. read more
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019
Exactly, you're very kind of us about comment!. read more
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. e liquid shop
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
Nice Informative Blog having nice sharing.. look at this
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
thanks for this usefull article, waiting for this article like this again. find this
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
thanks for this usefull article, waiting for this article like this again. find this
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
thanks for this usefull article, waiting for this article like this again. find this
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
thanks for this usefull article, waiting for this article like this again. find this
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! find this
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. corredor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. corredor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Excellent website you have here, so much cool information!.. harley street anti ageing clinic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.! SEO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019

A lot of information is mentioned in your sharing, I appreciate your work. Let's continue with the more engaging posts.

word games

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 9. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Korean Nanoblading
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Super-Duper site! I am Loving it!! Will come back again, Im taking your feed also, Thanks. black ring
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Super-Duper site! I am Loving it!! Will come back again, Im taking your feed also, Thanks. cross ring
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. bobharle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. bobharle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. hualien hotel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. hualien hotel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019

Much needed to you for 2 or three distinctive various other preparing web diaries. What various other areas would I have the ability to identify what sort of information written in such a superb treatment? I have an ability that I'm rather in advance seeking, together with I have exceptionally more than prone to the message for such information. find out more

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. taroko gorge tour from hualien
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
I experience a blog site that is both informing just as also fulfilling, and in like manner, unquestionably, you can have struck the nail for the head. Your expected rises above; stomach bulk a component that not for all intents and purposes satisfactory individuals are talking reasonably around. top rated mortgage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 10. 2019

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking.Thank you so much for sharing this..

 

<a href="http://foamsinflatables.com/">wow inflatables</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking.Thank you so much for sharing this..

 

<a href="url: teachingyoga.co.uk">yoga</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019

This is look interesting topic that inspire me a lot so as a benefit for this i will share your post on other relevant blogs to gain more appreciation. Many thanks.

 

<a href="www.teachyogabrighton.co.uk">yoga</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019

I know this is one of the most meaningful information for me. And I'm animated reading your article. But should remark on some general things, the website style is perfect; the articles are great. Thank you so much for the ton of tangible and attainable help..Thanks for sharing yours..

 

<a href="https://www.cr8tiveboxeslabels.com">shopping bags manila</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. http://www.venditarusticipisa.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. http://www.venditarusticipisa.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019

I know this is one of the most meaningful information for me. And I'm animated reading your article. But should remark on some general things, the website style is perfect; the articles are great. Thank you so much for the ton of tangible and attainable help..Thanks for sharing yours..

 

<a href="https://www.cr8tiveboxeslabels.com">shopping bags quezon city</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 10. 2019

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.

 

<a href="http://luminaireprinting.com/">printing press manila</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 10. 2019

An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who was doing a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your blog.

 

<a href="http://luminaireprinting.com/">printing press philippines</a>

 

Přidat komentář

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback