On-line nástroje pro tvorbu myšlenkových map

Článek pojednává o trendu myšlenkových map. Autor stručně popisuje historii a vývoj map, dále vysvětluje situace a případy, kdy je vhodné mentální mapy použít. Hlavním smyslem textu je objevit a analyzovat nástroje nejvhodnější pro studentské využití, které splňují specifické podmínky studentské komunity.

Úvodem

Zhruba v polovině minulého století vědci intezivně řešili otázku, jakým způsobem pracuje a přemýšlí lidský mozek. Cílem tohoto bádání byla snaha o inovaci a zefektivnění výukových metod. Zjistilo se, že lidský mozek nepracuje lineárně, ale chaoticky a v asociacích. V souvislosti s tím, že se drtivá většina populace učí vizuálně, tedy při učení aktivně vnímá barvy a tvary, přichází Tony Buzan, anglický vědec, s tzv. myšlenkovou mapou.[1] Právě mentální mapy  jsou revoluční metodou při tvorbě poznámek, usnadňují mozku ventilovat myšlenky v prvotním neuspořádaném pořadí, v jakém jsou generovány a přitom jsou tyto myšlenky zaznamenány přehledně.[2] V případě, že zapisujeme poznámky ve větách, původní myšlenky transformujeme, upravujeme a zaznamenáváme s prodlevou, což může zapříčinit ztrátu detailu, který je v celku podstatný. 

 ,,Fungují (myšlenkové mapy) skvěle, protože kopírují způsob, jakým přemýšlíme a jsou tak zrcadlem naší mysli. Stejně tak umožní mapa mnohem efektivněji nacházet souvislosti a systém, který nemusí být z alternativních lineárních poznámek zřejmý."[3] Do myšlenkové mapy zaznamenáváme klíčová slova, která pro nás mají jednoznačný význama k něčemu nás odkazují. Tato slova dále doplníme o nejrůznější barvy, piktokramy a obrázky, tím utvoříme onen vizuální vjem.

Jedná se o trend, o kterém je stále více slyšet a lidé si tuto metodu osvojili. Mapy nenechází uplatnění jen v oblasti učení, ale i v jiných lidských činnostech,
při plánování aktivit, organizaci času, tvorbě poznámek nebo při tvorbě prezentací. Se stoupající oblibou mentálních map se velmi rychle objevily i softwary
a on-line nástroje, které lze využít k jejich tvorbě.

 

Cílová skupina a užší specifikace

Jelikož různé nástroje nabízí různé funkce a různí lidé mají různé požadavky, považuji za nutné zaměřit se na konkrétní cílovou skupinu, komunitu, uvnitř které budou obdobné nároky. Tento článek je věnován studentům. Právě studenti jsou jedna z nejvíce aktivních komunit v používání myšlenkových map a mají specifické požadavky. Pro studenty je samozřejmě důležitá přívětivá cena služby. Významným faktorem je možnost spolupráce s dalšími lidmi v reálném čase, například při tvorbě skupinových projektů. Dále se domnívám, že z hlediska praktičnosti instalované programy zaostávají za on-line nástroji, ke kterým máme přístup odkukoliv.

S příchodem nových technologií, jako je HTML5 a dotykových chytrých telefonů se stírají i rozdíly v komfortu používaní.[4] Proto považuji za důležitou i kompatibilitu s mobilními zařízeními. Posledním kritériem je  rozmanitost formátů, do kterých lze myšlenkovou mapu exportovat, pro osobní archivaci, případně pro finální sdílení mapy.

Hledám tedy on-line nástroje, které jsou cenově dostupné, ideálně zdarma. Které umožňují síťovou týmovou spolupráci, jsou přístupné přes aplikace i v chytrých telefonech a nabízí alespoň tři formáty pro export mapy. Potažmo hledám nástroje, které plní většinu mnou definovaných požadavků.

 

MindMeister

Prvním on-line nástrojem, který mohu doporučit jako vhodný pro studenty je MindMeister. Bohužel není zdarma, respektivne v neplacené verzi jsou funkce výrazně omezeny. Pro školy existuje nabídka, při které uživatel platí  1 USD/měsíc. Nejlevnější verze pro nestudující jednotlivce je zpoplatněna 5 USD/měsíc. To je solidní cena za pestrou paletu služeb. Pokud si MindMeister zaplatíte, můžete jej libovolně požívat jak na webu, tak přes mobilní aplikaci. Aplikace existuje pro iOS i Android. MindMeister poskytuje možnost týmové spolupráce, kterou vývojáři navrhli obstojně. Týmový projekt lze tvořit i v neplacené variantě, nevýhodou je, že mapu v tomto případě může upravovat kdokoliv s přístupovým linkem. MindMeister spolupracuje s Google Diskem, což studenti ocení. Výborná je možnost exportu mapy, za všechny formáty zmíním praktické PDF, JPEG, výstupem může být i dokument Word a PowerPoint. MindMeister podporuje i tisk map.

Bubbl.us

Bubbl.us představuje další vyhovující variantu. Vytvořené mapy nedosahují nijak vizuálně efektivního výsledku, nicméně jsou funkční a jejich tvorba je velmi rychlá, což může být prospěšné především na přednáškách a v časové tísni, kdy je grafické upravení vedlejší. Nepodporuje vkládání multimediálního obsahu a nabízí pouze stručné uživatelské rozhraní. Pro školy a týmovou kolaboraci nabízí několik alternativ, uživatelé týmové verze platí 1 USD/měsíc, případně 3 USD/měsíc, podle počtu členů v týmu, to není dramaticky vysoká částka za užitečného pomocníka.  Pokud jste registrovaným uživatelem, váš rozpracovaný projektje automaticky ukládán každých pět minut. Mapu lze jednoduše vytisknout, poslat e-mailem, eventuálně transformovat do podoby PNG a JPG. Bubbl.us dokáže z mapy udělat i kód embed pro webové stránky, nebo poskytnout link pro náhled mapy. Existují i mobilní aplikace pro práce s nástrojem přes Android a iOS.

 

Mind42

Do třetice uvádím nástroj Mind42, který je zcela zdarma. K dispozici bez jakéhokoliv omezení je poskytován po neobvykle krátké a rychlé registraci. Bystří vydedukovali,
že ,,42" v názvu není nesmyslné číslo, ale symbolické vyjádření anglického ,,for two", samozřejmostí pro tuto on-line službu je tedy simultánní kooperace uživatelů. Troufám si tvrdit, že souběžnou spolupráci řeší Mind42 nejlépe a poráží MindMeister i Bubbl.us.
Pokud se rozhodnete vytvořit mentální mapu v Mind42, nezklame vás ani výběr formátů pro uložení. Nástroj zvládne export mapy z prostředí webového prohlížeče do PDF, RTF, JPEG a PNG. Bohužel, neexistují žádné mobilní aplikace, které by podporovaly plnohodnotný běh služby na mobilních zařízeních. Tato nevýhoda pravděpodobně a paradoxně pramení z výhody, jelikož je nástroj zcela bezplatný, vývojáři nemají dostatek prostředků pro tvorbu mobilních aplikací.

 

Závěrem

 V mém článku jsem se pokusil podle předem určených kritérií vyhledat, vyzkoušet a doporučit on-line nástroje pro tvorbu mentálních map, které by svými funkcemi nejvíce vyhovovaly studentské komunitě. Nepřináším komplexní rozbor nástrojů, snažím se ulehčit orientaci v moři možností a ušetřit čas studentům, kteří se rozhodnou tvořit myšlenkové mapy pomocí on-line služeb. Někdo může namítnout, že vedle sebe stavím jak zcela neplacené, tak nějakým způsobem zpoplatněné nástroje. Nicméně to má své opodstatnění a existují situace, kdy může být jednorázové použití jinak zpoplatněného MindMeisteru a jeho tři zkušebních map zdarma tou nejvhodnější variantou. Dále připomínám, že mnou vybrané možnosti jsou zpoplatněny spíše symbolicky a koupit si je nepředstavuje osobní bankrot. Nerozebíral jsem ovladatelnost a intuitivnost jednotlivých služeb, domnívám se, že míra intuitivity ovládání se odvíjí od zvyku a počtu vytvořených map a s ohledem na to, že vše má své pro a proti, nestanovím ani žádné finální pořadí nástrojů, ale věřím, že s žádným z těchto nástrojů nešlápnete vedle.

[1] ČERNÝ, Michal a CHYTKOVÁ Dagmar. Myšlenkové mapy pro studenty: Učte se efektivně a nastartujte svou kariéru [online]. Brno: BizBooks, 2014 [cit. 2014-10-31]. ISBN 978-80-265-0267-8. Dostupné z: https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/9886_preview.pdf

[2] BUZAN, Tony a Chris GRIFFITHS. Myšlenkové mapy v byznysu: Revoluce ve vaší práci a podnikání [online]. 2. vydání. Brno: BizBooks, 2013 [cit. 2014-11-24]. ISBN 978-80-265-0129-9. Dostupné z: https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/7446_preview.pdf

[3] GAMROT, Daniel. Jak udělat mentální mapu. In: EduIN.cz [online]. 2014 [cit. 2014-11-24]. Dostupné z: http://www.eduin.cz/clanky/daniel-gamrot-jak-udelat-mentalni-mapu/

[4] ČERNÝ, Michal. Osm důvodů proč používat online nástroje pro tvorbu myšlenkových map. In: Myšlenkové mapy [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://www.myslenkove-mapy.cz/myslenkove-mapy/tvorba-myslenkovych-map/osm-duvodu-proc-pouzivat-online-nastroje-pro-tvorbu-myslenkovych-map/

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback