Lokační analýza - jak funguje a co přináší

Musím přiznat, že na přednášku Lukáše Puchrika jsem se přihlásil se zvědavostí a s pouze matnou představou o tom, co by „lokační analýza“ asi mohla znamenat. Zkoušel jsem se zeptat Google a dalších online zdrojů, jestli o lokační analýze vědí více než já. Mému přesvědčení navzdory (že téměř každá lidská činnost je na webu nějak popsána) jsem se nedozvěděl téměř nic.

Záznam live bloggingu najdete jako obvykle v Blogu z bloku.

Rozhovor s Lukášem Puchrikem najdete rovněž na Inflow.

Tedy něco o tom, že snad někdo zkoumal geografické rozmístění náhrobků s motivem hrocha v nějakém starověkém regionu a pak také pár informací o obchodech sítě Hruška v Olomouckém kraji. Na zahraničních webech mi dotaz na „location analysis“ také nedal mnoho použitelných informací. I když článek (který mi nabídl Google scholar) o umístění receptoru estrogenu alfa cílových promotorů, který dokazoval, že FOXA1 definuje doménu odpovědi estrogenu, je nejspíše nějakým způsobem přelomový. Bohužel já, jako převážně humanitně orientovaný jedinec, jsem nedokázal jeho význam náležitě ocenit.

Lukáš Puchrik: Lokační analýza – jak funguje a co přináší from KISK on Vimeo.

Nebyl jsem z toho příliš moudrý, i když se nakonec ukázalo, že obchody s potravinami mají k tématu přednášky nejblíže. Naštěstí Lukáš Puchrik dokázal poměrně rychle problematiku lokační analýzy osvětlit a na praktických příkladech předvést její využitelnost. Zároveň brzy odpověděl na otázku, proč se ani na zahraničních webech o lokační analýze nemluví. Mluví, jen je třeba operovat s pojmem „location intelligence“, nikoli jako já otrocky překládat z češtiny do angličtiny slovo analýza.

 

Porozumění předmětu, tedy pochopení „co?“

Ale k samotné přednášce. Co jsme se o dynamickém a i u nás stále významnějším oboru dozvěděli? Především to, že jde o mapy, peníze, informace, konkurenční výhody, optimalizaci zdrojů a služeb, o větší komfort uživatelů, zpřehlednění a geografické ukotvení získaných dat. A také že lokační analýza je něco, co může datově analyticky orientovaného praktika velmi bavit a zajistit mu rozumné živobytí.

Co „location intelligence“ neboli „lokační analýza“ konkrétně znamená? Jednoduše řečeno jde především o ukotvení dříve sebraných a nějakým způsobem dostupných (nebo pro analýzu cíleně získaných) dat na mapu. Tedy nacházení geografických korelací s těmito daty – slovy L. Puchrika „lokační analýza umožňuje místně lokalizovat data“. Stačí jen chvíle zamyšlení a uvědomíme si obrovské množství aplikací, které propojení dat s polohou nabízí. Ale praktickému využití se budu věnovat v poslední části článku. Nejprve se podíváme na to, odkud můžeme při realizaci lokační analýzy čerpat data.

 

Porozumění procesu, tedy pochopení „jak?“

Jak už vyplývá z předchozího odstavce, aby lokační analýza byla „lokační“ i „analytická“, musíme pracovat se dvěma vstupy – mapovými podklady a samotnými daty, která chceme geograficky provázat. K mapovým podkladům se dostaneme poměrně snadno. Můžeme využít vlastní mapy nebo nějaké volně dostupné z webu např. Google mapy.

Zajímavější to je už se samotnými daty, která budou lokalizována. Zde můžeme vycházet z vlastních výzkumných dat, ale můžeme také využít další dostupné zdroje. Pro přístup k některým zdrojům je třeba platit, nicméně mnoho z nich je zdarma či za poměrně malý poplatek. Dostupnost dat, jejichž majitelem je stát, souvisí se zákonem 106/2006 sb., O svobodném přístupu k informacím. Existuje velké množství digitálních zdrojů, které můžeme využít (několik základních příkladů uvádím níže), na druhou stranu digitalizace (dříve pouze papírových) podkladů je stále v procesu, takže představa, že se dostaneme „ke všemu“, není úplně přesná a míří spíše do budoucnosti. Pravděpodobně nejkomplexnější data lze najít na stránkách Českého statistického úřadu, který disponuje např. daty ze sčítání obyvatel. Dalšími dostupnými zdroji jsou např. Mapa kriminality, informace z katastru nemovitostí, registru územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Cílené sbírání dat pak probíhá v rámci věrnostních programů a dalších firemních dat.

 

Porozumění významu, tedy pochopení „proč?“

Jak už jsem psal výše, uplatnění lokační analýzy je široké a konkrétních aplikací lze vymyslet nepřeberné množství. Mezi ty, které byly zmiňovány v rámci přednášky, můžu jmenovat např. využití v zemědělství pro správu obhospodařovaných pozemků nebo optimalizace práce pomocí počítačů a GPS., dále pak „geofancing“ – cílení reklamy podle lokace, které aktuálně zavádí facebook, koncept tzv. chytrých měst nebo webová aplikace vymoly.cz, která pomáhá zefektivnit opravy silnic. Pro obchodní řetězce je neocenitelným pomocníkem při optimalizaci pobočkové sítě. Poslední vývoj v lokační analýze míří také „pod střechu“ a hledá aplikace pro indoor využití (nabízí se např. možnost navádění cestujících na velkých letištích).

 

Porozumění v kontextu, tedy „co ještě dalšího?“

Na závěr bych chtěl zmínit ještě několik zajímavostí, které na přednášce zazněly, a byla by škoda nechat si je jen pro sebe. Diskutovali jsme riziko „špiclování“ tedy nakládání s osobními údaji. Nejsme-li fanouškem konspiračních teorií, nemusíme se pravděpodobně „velkého bratra“ obávat, protože v rámci sběru dat nejsou získávána data vázaná na konkrétního jednotlivce, ale jde spíše o trendy a typy (jako příklad může posloužit získávání dat o pozici a pohybu uživatelů GPS a následné zobrazení hustoty dopravy). Navíc by snaha o lokalizaci jednotlivých osob byla neúměrně logisticky náročná. Dozvěděli jsme se také to, že GPS pro soukromé použití dokáže s vhodným hardware zaměřovat s přesností kolem 2 cm. A také to, že mobilní operátor, pokud chce uživatele lokalizovat, může využít pouze zaměření z vysílačů (které je mimo městskou zástavbu s hustým pokrytím BTS často dosti nepřesné) – nemá přístup k údajům z GPS telefonu.

Přednáška mě bavila, byla zajímavá a Lukáš Puchrik byl dobrým průvodcem. Jak jsem již psal výše, těm, kteří jsou datově-analyticky zaměřeni, mohla přednáška ukázat jeden z možných směrů pro jejich pracovní kariéru. Byla ale cenná i pro nás, kteří touto cestou profesně nekráčíme. Přinutila mne o geografickém ukotvení dat začít přemýšlet. Jsem přesvědčen o tom, že výstupy lokační analýzy mohou být přínosné v řadě činností a i já ve svém zaměstnání bych pro ně našel široké uplatnění.

 

Foto: Eva Mlynářová

Zdroj titulního obrázku: http://www.directionsmag.com/articles/crisis-mapping-advancing-conflict-....

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback