Mapování a podpora sociálních inovátorů

V pořadí šestým hostem Bloku expertů byl Ondřej Liška. Vystudovaný politolog a religionista, který s námi sdílí naši alma mater Masarykovu univerzitu, je člověk mnoha tváří a zájmů. Bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy, poslanec, předseda Strany zelených, analytik a v neposlední řadě sociální inovátor. Právě o jeho současném působišti v oboru sociálních inovací na pozici ředitele českého zastoupení organizace Ashoka si připravil prezentaci na Bloku expertů.

Sociální inovátoři

Přednášku začal Ondřej objasněním termínu sociální inovátor. Využil k tomu příkladů některých známých inovátorů, kteří s Ashokou spolupracují. Mezi zmíněnými byl např. Jimmy Wales (zakladatel Wikipedie), Bart Weetjens (APOPO, využívají krysy pro odhalování pozemních min v Africe), Christian Vieth (hofgruender.de, pomáhají zachraňovat rodinné farmy v Německu před hegemonizací velkými subjekty). Všichni tito lidé mají společný cíl, a to měnit život lidí kolem nich k lepšímu v globálním měřítku.

 

Ashoka

Organizace Ashoka působí v 85 zemích světa a operuje z 37 kanceláří po celém světě. Kancelář, kde pracuje Ondřej, sídlí ve Vídni a stará se o působení Ashoky v celé střední Evropě. Jméno organizace zdědila po indickém králi, válečníkovi, který se změnil v budovatele a stal se takovým prototypem sociálního podnikatele. V Ashoce prý nemají rádi označení nezisková organizace, sami sebe vidí spíše jako fond pro podporu sociálních inovátorů vedoucí ke zvýšení dopadu jejich aktivit na společnost. Ashoka sice spolupracuje s různými organizacemi, podporuje ale pouze jednotlivce.

 

Jak pracuje Ashoka

Práce Ashoky se dá rozdělit do čtyř částí:

1. Identifikace a výběr sociálních podnikatelů - Využívají síť kontaktů, sociální sítě a další metody k identifikaci potencionálních inovátorů.

2. Fellowship - Jednotlivci, kteří byli vybráni v první fázi dostanou možnost se zapojit do programu Ashoka Fellows po úspěšném zdolání přísného přijímacího řízení.

3. Ekosystém pro sociální inovace - Fellowship podporuje jednotlivce, ale je potřeba zlepšovat svět v globálním měřítku, proto se v Ashoce snaží vystavět ekosystém, kde by podpora inovací probíhala globálně a autonomně.

4. Společenský dopad - Většina nápadů je hnána ideály a přesvědčeními, což je správné, občas se ale zapomíná, jaký reálný dopad budou ve výsledku mít a za jakou cenu. Proto se Ashoka snaží pomáhat inovátorům vidět v jejich nápadech i náklady, umět si srovnat cenu a výkon a umožnit řešením dosáhnout reálného dopadu. Pro tuto potřebu má Ashoka svoji vlastní transparentní metodiku měření možného dopadu návrhů na společnost.   

 Blok expertů: Ondřej Liška

Ashoka fellows

Ashoka se snaží využívat veškerých dostupných zdrojů pro hledání nových potencionálních členů do programu Ashoka fellows, nechává si často doporučovat od odborníků, ale i širší veřejnosti. Člověk za nimi může přijít i sám, bez reference. Po prvním výběru prochází zájemce přijímacím řízením, které může trvat od 6 měsíců až po 2 roky. Vedou se s vámi desítky hodin rozhovory o vašich motivacích, cílech a hodnotách. Pokud se vám podaří zdolat všech pět částí přijímacího řízení, stáváte se členem Ashoka Fellows na doživotí. Fellows jsou podporováni finančním stipendiem dotovaným ze soukromých zdrojů, aby se mohli naplno věnovat své inovátorské činnosti. Dále Ashoka buduje pro Fellows síť podpory a kontaktů z businessu aby mohli svoje řešení snáze převést do praxe. Členství se pozastavuje pouze pokud se stanete politicky aktivními.

 

Zaměření na systémovou změnu

V další části zdůraznil Ondřej snahu Ashoky o globální, systémové změny. Jde o snahu přesvědčit nějaké kritické množství lidí, kteří změní směr a budou působit jako jádro lidí přemýšlejících o sobě jako o hybatelích společenských změn. Tito lidé potom mohou příznivě ovlivnit i zbytek populace, což může pomoci vyvolat systémovou změnu. Ashoce jde nejen o přesvědčování těchto lidí, ale o snahu vytvořit celý systém, kde se bude kriticky diskutovat o možných společenských změnách a partneři se budou vzájemně podporovat ve svých cílech.

Proto se nesnaží podporovat pouze Fellows, ale inovátory globálně, které učí jak problém, který chtějí řešit, specifikovat a jaká změna by přesně měla proběhnout aby efektivně řešila problém. Dost času také věnují studiu a identifikace bariér ve společnosti, které brání šíření sociálních inovací, na které se poté snaží hledat řešení. (např. nedostatek peněžních prostředků bez restrikcí, nedostatek manažerských schopností apod.).

 

Mapování sociálních inovátorů

Mezi další činnosti Ashoky patří mapování již působících sociálních podnikatelů. Cílem je udržet si přehled o vytíženosti oblastí sociálních inovací. Pokud je nějaká oblast přetížená (působí v ní příliš mnoho subjektů a jejich činnost se překrývá), má vyšší potenciál pro systémovou změnu. K tvoření těchto map využívají metody snowballingu, ta spočívá ve výběru silných “hráčů” z nějakého odvětví a jejich dotazování na další kontakty v této zvolené oblasti (koho oni považují za silné hráče). Ashoka u nás mapovala několik oblastí, např. vzdělávání nebo oblast lidských práv a také kdo jsou ti největší hráči v těchto oblastech. Zmíněná mapa sociálních inovátorů v České republice je volně dostupná ke stažení. Poslední čtvrthodinu přenášky věnoval Ondřej právě této mapě. Prezentaci s detaily a dalšími informacemi si také můžete stáhnout.

 

Závěrem

Z celé přednášky vyplynulo, že ultimátním cílem Ashoky je probudit v každém z nás sílu a přesvědčení o tom, že dokážeme aktivně měnit systém a společnost k lepšímu, místo pasivního sledování děje. Každý z nás může být tím, kdo změní směr proti davu a přinese skrze sociální inovátorství pozitivní změny, abychom mohli hledět do budoucnosti s optimismem a vizí lepších zítřků.

SVOBODA, Filip. Ondřej Liška - Mapování a podpora sociálních inovátorů: Kdo a jak mění svět. Brno: Masaryk university, Faculty of arts, , 12.11.2015.

 

LIŠKA, Ondřej. Mapování a podpora sociálních inovátorů: Kdo a jak mění svět. (prezentace) Brno: Masaryk university, Faculty of arts, 5.11.2015.

 Autorka fotografií: Barbora Tvrdoňová

Zdroj titulního obrázku: http://openconversation.cc/category/social-innovation/.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback