Mapování současného knihovnického tisku

Zpráva ze semináře Knihovnický tisk pořádaného Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové u příležitosti 25. výroční existence Knihovnicko-informačního zpravodaje U Nás. Příspěvek mapuje současný stav knihovnických tištěných a elektronických periodik u nás a na Slovensku.

Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje U Nás slaví v letošním roce 25 let své existence. Prvních pět ročníků (1986-1990) vyšlo pod názvem Zpravodaj jednotné soustavy knihoven. Od roku 1991 do současnosti vychází časopis pod novým názvem U nás. Jeho vydavatelem je Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Zpravodaj je určen knihovnám kraje a od roku 1999 je na webových stránkách knihovny k dispozici i v elektronické podobě. Po vydání nového Knihovního zákona v roce 2001 se časopis stává nedílnou součástí informační a vzdělávací činnosti krajské knihovny.

V redakční radě jsme přemýšleli jak oslavit „pět plus dvacet" vydaných ročníků. Po kratší úvaze jsme se rozhodli zmapovat současný knihovnický tisk a zjistit jak „vaří" knihovnický tisk jinde. Využili jsme databázi Národní knihovny - Knihovnická  (a příbuzná) periodika, která je dostupná na adrese (http://knihovnam.nkp.cz/). Vybrali jsme periodika zaměřená na veřejné knihovny a oslovili jsme jejich redakce. Většina z nich se ozvala a byla ochotná svůj časopis představit. Pustili jsme se tedy do organizace semináře, který se konal dne 24. června t.r.

Prezentace jednotlivých periodik (.pdf)

Potěšila nás osobní účast zástupců redakce nejstaršího vycházejícího knihovnického časopisu Čtenář (Mgr. Lenka Šimková a Olga Vašková), dále pak redakce Bulletinu Skip (Mgr. Alena Otrubová) a redakcí knihovnických časopisů určených širší veřejnosti: Sova (Regionální knihovna Karviná - Bc.Jarmila Havelková), KROK (Vědecká knihovna Olomouc - PhDr. Helena Veličková) a Kapka (Krajská knihovna Pardubice - Mgr. Karla Jará). Hostitelská knihovna představila kromě již zmíněného „oslavence" zpravodaje U nás ještě Občasník X (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - Božena Blažková, Bc. Vladimíra Buchtová). Slovenské knihovnické časopisy představili zástupci partnerské knihovny (Študíjna a vedecká knižnica Banská Bystrica - Mg. Peter Mailing a Bc. Jana Vranová). Z časových důvodů se nemohla zúčastnit Bc. Alena Kubátová z Národní knihovny, která za knihovnickou revui Knihovna zaslala alespoň podrobnou prezentaci.

Více či méně podrobnou anotaci jsme obdrželi od následujících redakcí: Knihovnický zpravodaj Vysočiny, Ikaros, Inflow, Proinflow, Duha, Světlík, Mezi regály, OKOO a Grand Biblio. Všechny prezentace i anotace jsou zájemcům k dispozici na webové stránce Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v oddíle pro knihovny (http://www.svkhk.cz/).

Přehled knihovnických periodik (ProInflow)

Profesionální knihovny našeho kraje obdrží společně s podzimním číslem zpravodaje U nás i CD Knihovnický tisk se všemi prezentacemi a materiály. Ač nerada, musím na závěr konstatovat, že zájem redakcí prezentovat svoji činnost byl větší než zájem knihovníků o sebevzdělání v oblasti odborného tisku :-((. Částečnou omluvou může být, že se seminář konal koncem června a navazoval na poradu pověřených knihoven, takže začínal v 11 hodin a končil odpoledne.

Výstava Knihovnický tisk

Seminář v Hradci Králové zmapoval současný stav knihovnického tisku u nás a na Slovensku. Věřím, že se nejednalo o první a zároveň poslední pracovní setkání. Po zmapování by měly na řadu přijít další otázky týkající se vydávání knihovnického tisku - např. Úloha odborného tisku ve vzdělávání, Tištěná nebo elektronická periodika, Redaktoři a dopisovatelé, Knihovnický tisk pro knihovníky nebo i pro veřejnost. Pokud se se současným knihovnickým tiskem seznámíte podrobněji, určitě vás další témata napadnou. 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback