Marketing vědy

Článek popisuje obecné principy marketingu vědy. Věnuje se vzniku této vědní disciplíny a přibližuje její pojetí v České republice. Jsou zde rozepsány hlavní cílové skupiny a základní strategie k dosažení pozitivních výsledků v tomto odvětví.

Spojení marketingu a vědy je vcelku ojedinělé, a to nejen v českém měřítku. Tomu odpovídá i množství odborných studií a článků na toto téma. Vědní disciplína marketing vědy, v angličtině nazývaná Science marketing, teprve vzniká. V roce 2011 uspořádala nizozemská organizace Science Alliance zaměřená na spolupráci univerzit a aplikační sféry vůbec první mezinárodní konferenci s názvem Science Marketing 2011. V České republice by se lidé věnující se marketingu vědy dali zcela jistě spočítat na prstech jedné ruky.[1]

Marketing vědy je propagací a prodejem výsledků a poznatků vědy společnosti. Společnost mohou reprezentovat různé cílové skupiny a je úlohou marketingu vědy tyto skupiny identifikovat a pomocí různých strategií jim nabídnout ty správné produkty. Mezi tři hlavní cílové skupiny marketingu vědy patří aplikační sféra (průmysl, firmy), vláda, resp. politici a veřejnost. Kvalitní marketing směřovaný do aplikační sféry může přinést výzkumným organizacím (dále VO) peníze prostřednictvím prodeje technologií nebo znalostí (licence, patenty apod.), marketing mířený k politikům pak přináší zdroje z prostředků státního rozpočtu. Věda a zajímavé, přínosné výsledky její práce musejí být propagovány i proto, aby daňový poplatník věděl, že je s veřejnými prostředky nakládáno smysluplně. Věda, výzkum a vývoj jsou zpravidla financovány z veřejných prostředků, tedy z peněz daňových poplatníků - veřejnosti. Dalším důvodem pro propagaci vědy je „přitáhnout" mladé talentované lidi ke studiu a pozdější vědecké práci.

Marketing vědy je na většině VO vnímán jako neefektivní, zbytečná činnost a vyhazování peněz. Panuje k němu spíše odpor a nedůvěra, a proto téměř neexistuje. Chybí relevantní informace (market research výzkumných témat, market intelligence) a integrovaná marketingová komunikace (profesionální jednotný vizuální styl, kvalitní web portály, jasná klíčová sdělení, nabídka a značky osobností - špičkoví vědci). VO a jejich výsledky jsou prezentovány neprofesionálně a chybí také komunikace směrem k veřejnosti. V organizacích většinou nejsou nastaveny interní procesy pro spolupráci s firmami, což způsobuje nekoncepčnost a nesystematičnost prodeje výzkumu, vývoje a inovací. Všechna tato negativa jsou způsobena nedostatkem odborníků.

V době, kdy klesá státní podpora vědy, je nutné vícezdrojové financování (diverzifikace zdrojů), tedy snaha získat prostředky odjinud - prodejem vědy do aplikační sféry a transferem technologií.[2] Navíc u velkých projektů OP VaVpI se přibližuje doba udržitelnosti, a proto bude nutné „prodávat" kapacity a výsledky. Pro úspěšný prodej je žádoucí mít připravený kvalitní marketingový mix.

Aby mohla VO nabízet své výsledky a prodávat je (například formou licencí nebo patentů), je nutné, aby aplikační sféra o VO věděla. VO musí mít image dobrého společníka, na kterého je spoleh a je s ním možná spolupráce. Toho lze docílit za pomoci integrované marketingové komunikace s okolním světem (pomocí webu, propagačních materiálů, počítačových prezentací, videí, newsletterů, profilů na sociálních sítích, blogů apod.), budováním značky organizace, jednotným vizuálním stylem a značkou osobnosti - špičkovým vědcem (tzv. šampionem) a prezentováním svých výsledků a významných vědeckých projektů. To vše profesionálně zpracované. Na druhou stranu je nutná i komunikace s laickou veřejností a popularizace vědy.

Domnívám se, že bez kvalitního marketingu vědy české VO v globálním světě neuspějí. VO mají v zásadě tři možnosti. První je najmout si zahraniční odborníky na marketing vědy, druhou je spolupráce s profesionální marketingovou agenturou a tou třetí je výchova vlastních odborníků. První dvě možnosti jsou finančně značně nákladné. Třetí řešení je pro změnu během na dlouhou trať, avšak v dlouhodobém měřítku nejvýhodnější varianta. Je na zvážení každé organizace, jakou cestu si zvolí. Bez efektivního marketingu vědy není možné ve znalostní ekonomice přežít. Konkurence je obrovská a nikdy nespí.

Použité zdroje

What is Science Marketing. [online]. Science Alliance, ©2011. [Cit. 16.8.2012]. Dostupné z: http://www.sciencemarketing2011.com

Příprava návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014. [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. ©2012, [Cit. 16.8.2012]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=551861

Marketing vědy a naučný film. [online]. Vesmír, spol. s r. o., ©2012. [Cit. 16.8.2012]. Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/marketing-vedy-a-naucny-film

Are Scientists Purely Rational? Dismissing a Science Marketing Myth. [online]. The Linus Group, ©2012. [Cit. 16.8.2012]. Dostupné z: http://www.thelinusgroup.com/are-scientists-purely-rational-dismissing-a...

 [1]              What is Science Marketing. [online]. Science Alliance, ©2011. [Cit. 16. 8. 2012]. Dostupné z: http://www.sciencemarketing2011.com

[2]       Příprava návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014.[online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. ©2012, [Cit. 16.8.2012]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=551861.

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback