Máte nápad? Nenechávejte si ho pro sebe!

Studentské projekty jsou silnou stránkou Kabinetu Informačních studií a knihovnictví. Jak ale dál rozvíjet váš úspěšný studentský projekt? Organizátoři soutěže nápad roku mají jasno, přihlašte svůj projekt do soutěže a dejte o sobě vědět. V článku krom informací o poslání a duchu soutěže naleznete také malé desatero rad pro začínající podnikatele.


O soutěži Nápad roku

Soutěž podnikatelských záměrů Nápad roku vyhlašuje Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, a organizuje společnost Podpora rozvoje podnikání s.r.o.

Posláním soutěže je šířit a rozvíjet podnikatelské myšlení a aktivity studentů i široké veřejnosti a usnadnit jim počáteční kroky v jejich samostatném podnikání.

 

Soutěž je určena jednotlivcům i týmům s podnikavým duchem a dobrými nápady. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl realizován nebo je ve stádiu rozjezdu (společnosti do 2 let své existence). Cílem je pomoci podnikavým lidem uvést své nápady do praxe, a to formou investice až do výše několika milionů korun. Hodnotící kritéria jsou proveditelnost projektu, potenciál dalšího růstu, originalita projektu, kvalita zpracování a osoba podnikatele.

Minulý ročník

Například v loňském ročníku soutěže vyhráli Martin Novák a Petr Kunc s webovým operačním systémem pro seniory Celebrio Software, který byl vytvořen na technologiích Microsoftu speciálně pro lidi se zhoršeným zrakem nebo strachem z počítačů. Na druhém místě se umístil projekt zaměřený na vývoj a výrobu moderních vysokootáčkových parních motorů a jejich využití v kogeneračních jednotkách a třetí místo obsadil projekt http://www.motivator.cz/, online poradce pro zdravý životní styl, který dohlíží na jídelníček uživatele, jeho pohybovou aktivitu a průběžně mu radí.

Pravidla a podmínky soutěže

Přihlášené projekty bude posuzovat porota složená ze zkušených investorů, podnikatelů, manažerů, i zástupců médií. O úspěšnosti projektu v soutěži rozhodne především jeho proveditelnost v praxi, potenciál dalšího růstu, kvalita zpracování a originalita. V rámci finálového kola bude navíc hodnocena i osobní charakteristika osoby, která bude záměr realizovat. Šanci uspět tak bude mít každý bez ohledu na dosavadní zkušenosti s podnikáním.

Soutěžící se mohou přihlásit do tří kategorií. Vedle hlavní kategorie Vodafone Nápad roku, která je určena všem projektům i soutěžícím bez omezení, jde ještě o kategorii Ekonom Student podnikatel pro studentský podnikatelský záměr s největším potenciálem, a o kategorii HTC Startup roku pro nejlepší již realizovaný studentský projekt, která letos vznikla nově sloučením se soutěží Startup roku. Díky sloučení obou soutěží pod společný projekt Nápad roku získají soutěžící i komunita kolem obou projektů více výhod. Organizátoři soutěže jim poskytnou lepší zpětnou vazbu na jejich projekty, zvýší počet projektů, které získají investice a podporu do začátků, a současně jim pomohou se zviditelněním jejich projektů mezi potenciálními zákazníky a obchodními partnery.

Průzkum k začátku soutěže

Podle průzkumu je malý podíl studentů, kteří své podnikatelské nápady a sny uvedou během školy nebo po škole do praxe, dán i výchovou samotných škol. Podle téměř 68 procent všech oslovených vychovávají české školy spíše zaměstnance (oproti roku 2011 jde o nárůst o 8 procentních bodů), jen 5 procent studentů si myslí, že školy vychovávají spíše podnikatele. Stejně tak 61,3 procenta studentů si myslí, že výuka na českých vysokých školách je nedostatečně obohacena o poznatky z praxe. Ze 45 procent studentů, kteří chtějí po studiu podnikat, má již sice 64 procent v hlavě nějaký podnikatelský nápad, jen 16,8 procenta z nich však má vypracovaný písemně podnikatelský záměr, který je pro začátek podnikání většinou nezbytný. Do uvedení svých nápadů do praxe se totiž příliš nehrnou, přičemž za největší překážku v podnikání považuje téměř 30 procent z nich nedostatek finančních prostředků. Celkově tak dnes při studiu podniká okolo 13 procent studentů. Po studiích by se přitom podnikání ráda věnovala téměř polovina z nich. Průzkum se uskutečnil v březnu 2012 formou online dotazníku. Zúčastnilo se ho 562 studentů převážně ekonomických fakult z veřejných vysokých škol v Praze, Brně a Hradci Králové.

Desatero pro začínající podnikatele

Bod 1 -Příprava podnikání
Podnikatelský koncept je v podstatě první zpracování podnikatelského záměru. Dokument je možné využít k oslovení investorů, k získání dotací atp. Podnikatelský záměr je vždy „ušitý na míru" pro konkrétní záměr. Existují body, na které by se v žádném z dokumentů nemělo zapomínat.  Mezi ně patří: vysvětlení podnikatelského záměru, definování cílové skupiny a možných demografických vlivů, kapitálové prostředky, kontrolní mechanizmy, distribuce a propagace.

Bod 2 -Výzkum trhu
Výzkum trhu je důležitým faktorem k získání konkurenční výhody. Zprostředkovává poznatky pro identifikaci a analýzu trhu, přání, požadavků a očekávání zákazníků, velikosti trhu a jeho potenciálu, či struktuře.

Bod 3 - Marketingová strategie
Nikdy nesázejte na jeden komunikační zdroj. Je lépe zkombinovat více forem marketingové komunikace: reklamu, podporu prodeje, public relations, přímý marketing a osobní prodej.

Bod 4 - Cílová skupina
Lidé chtějí prostřednictvím procesu koupě uspokojit svoji potřebu nebo přání. Proto jedním z hlavních cílů začínajícího podnikatele je zjistit potřeby a přání u jednotlivých osob a uspokojit je. Ti, komu umíte díky svému podnikání plnit přání a potřeby, jsou vaší cílovou skupinou. Pro rozjezd podnikání je nejjednodušší zaměřit se na jednu cílovou skupinu.

Bod 5 - Živnostenské oprávnění
Tento proces je v současnosti velmi usnadněn, vše se totiž odehrává prostřednictvím jednotného registračního formuláře, ať už pro fyzické či právnické osoby. Vyplněním tohoto formuláře úřad učiní i další povinné ohlášky a registrace.

Bod 6 - Zdravotní a sociální pojištění, daně
Živnostníci a lidé na volné noze si musejí ohlídat termíny, aby včas odeslali odvody ve správné výši, jinak hrozí sankce. Daň z příjmu je daní, která je uvalována na finanční příjem všech, kdo podnikají. V současné době je daň z příjmu fyzických osob 15%, u právnických osob se jedná o 19%.

Bod 7 - Účetnictví
Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. S její pomocí zjistíme základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Daňová evidence musí obsahovat příjmy a výdaje. Obsahem evidence musí dále být údaje o majetku a závazcích podnikatele a inventura. Nezapomeňte archivovat - 3 roky, když jste neplátce DPH; 10 let, jste-li plátce.

Bod 8 - Lidské zdroje
Úspěch firmy závisí na výběru kvalitních zaměstnanců. Sebelepší strategie a dobrý marketingový plán může ztroskotat na lidském faktoru. Pokud se rozhodujeme přijmout zaměstnance, je třeba vybrat toho nejlepšího.

Bod 9 - Financování
K nejpoužívanějším způsobům patří dluhové financování, kam můžeme zařadit bankovní úvěry, leasing, factoring. Další možností je mikrofinancování, kde se jedná o nabídku specializovaných  instituc. Méně známou alternativou je pro podnikatele financování prostřednictvím venture kapitálu nebo business angels investice představující vstup kapitálu investora do podniku. Mnoho investorů je i v naší soutěži Vodafone Nápad roku 2012, právě touto formou se mohou přihlášené projekty lépe poznat s investory.

Bod 10 - Zpětná vazba
Smyslem feedbacku je: 1. Ujasnit si některé věci, 2. Zabránit nedorozuměním, 3. Dávat pohlazení- Často se stydíme položit zpětnou otázku, protože se obáváme, že si ten druhý bude myslet, že jsme ho špatně poslouchali. Ve skutečnosti však právě tato otázka dosvědčuje, že se snažíme všemu dobře porozumět.     

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback