MEDIAGRAM - cesta k efektivnější mediální výchově středoškoláků

Cílová skupina, tedy učitelé na středních školách, kteří ve svých předmětech vyučují jednotlivé segmenty mediální výchovy, postrádají především jakékoli metodické vedení. V drtivé většině nejsou odborně vzděláni v mediální problematice a v přípravě tápou. Zorientování na každou vyučovací hodinu jim trvá velmi dlouho a cítí se přetíženi a nejsou nakonec ani plně spokojeni s obsahem, který studentům předkládají. Je chvályhodné, že většina cítí potřebu mediální výchovy a má zájem středoškolským studentům informace zprostředkovávat. Je nutné jim pomoci.

Ve sledované oblasti je velmi rozdílná úroveň. Zejména na gymnáziích, je situace s mediální výchovou lepší než na ostatních typech škol. Učitelé mají větší prostor pro výuku a dle našich výzkumů jsou na ni i lépe připraveni. Ve výjimečných případech je mediální výchova vyučována i jako samostatný předmět. Na druhé straně je ale v naprosté většině škol situace velmi špatná. Předmět se učí (dle platného RVP) jako průřezový a informační přínos těchto hodin je diskutabilní. Jak řeklo několik učitelů: „Často jsem před žáky napřed pouze o ty hodiny přípravy. Jinak víme zhruba stejně“.

V konečném důsledku chceme usnadnit učitelům orientaci v dané problematice a vytvořit podmínky pro jednodušší a přehlednější přípravu na hodiny mediální výchovy. Umožníme tím, aby se zaměřili na samotnou prezentaci látky studentům, a na nadstavbové prvky, které výuku vytvoří atraktivnější a poutavější (audio či video ukázky, exkurze v médiích, atd.). Změní se tím pohled na důležitost mediální gramotnosti i mezi samotnými studenty. Chceme naučit středoškolské učitele a zprostředkovaně jejich žáky, vypořádat se s médií, rozumět jim, nebát se jich a umět je využívat co nejlépe.

Cílem našeho snažení, je vytvoření srozumitelného metodického webu, který provede učitele krok za krokem, kapitolu po kapitole mediální výchovou. Poskytne jim jasný návod jak ji učit a jakou literaturu pro výuku zvolit. Zároveň každou kapitolu uvede srozumitelnou anotací, která poskytne určité poselství, či zásadní sdělení jednotlivých kapitol. Možné je i připojení audio či video ukázek, případně jiného multimediálního obsahu

Naše řešení je ojedinělé, cílené, specificky zaměřené a funkční. Mediální výchova bude přetvořena z vágních bodů v RVP do metodické kuchařky utvořené na míru.Nepůjdeme cestou podobných projektů, které zde existovaly, ale nefungovaly. Nebyly tvořeny na míru. Byly všeobjímající s ambicemi, které nemohly splnit. Sdružovaly publikace různé kvality, semináře, workshopy, apod. Často byly regionálně zaměřeny aby splnily podmínky dotačních titulů EU. Jdeme jinou cestou. Moře otázek našich středoškolských učitelů, transformujeme na oceán informací, kterým budou moci proplouvat.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback