Městská knihovna Chodov inovuje uspořádání knihovního fondu

Knihovna Chodov ve spolupráci se studenty KISKu inovuje a zlepšuje služby. Projekt „Piktogramy pro beletrii v oddělení pro dospělé v městské knihovně Chodov“ nabízí přehlednější řazení knižního fondu pro čtenáře ve volném výběru. Studenti mají možnost zapojit se do tohoto projektu v předmětu Terénní projekt a podílet se na procesu inovace služeb.

Městská knihovna Chodov v okrese Sokolov se řadí mezi knihovny, které neustále zlepšují a inovují své služby. Pro mnoho ostatních knihoven může být dobrým příkladem toho, jak zlepšovat služby a jaké aktivity lze v knihovně nabízet. Již v roce 2013 zde byla zrealizována první venkovní knihovnička[1]. Postupně tuto službu začaly zřizovat i další knihovny. Knihovna provozuje také knihkupectví, infocentrum a ve svých prostorách poskytuje zázemí, pro pravidelná setkávání maminkám s dětmi[2], nebo hráčům Dračího doupěte. Knihovnice, pod vedením paní ředitelky Hany Nemčičové, připravují různé vzdělávací a kulturní akce. V knihovně je zaměstnaných 6 knihovníků, 2 zaměstnanci zajišťují chod infocentra a 1 zaměstnanec se věnuje knihkupectví.  Společně připravují nejrůznější akce pro děti i dospělé.

Od roku 2011 navázala knihovna spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. Studenti KISKu mají možnost v rámci předmětu Praxe a stáže nebo Terénní projekt zapojit se do knihovnického procesu, kde ve spolupráci s knihovníky, mohou převést své získané znalosti a schopnosti přímo do praxe.

V současné době se studenti spolupodílejí na projektu – „Piktogramy pro beletrii v oddělení pro dospělé v městské knihovně Chodov“. Cílem realizace projektu je nabídnout přehlednější řazení fondu beletrie pro dospělé ve volném výběru. Jedná se o ucelený proces od návrhu metodiky, zhodnocení finančních nákladů až po vlastní realizaci. 

Při návrhu metodiky, studenti úzce spolupracovali s knihovnicemi. Původně byl fond knihovny řazen pouze dle jednoho začátečního písmene autora knihy. Řazení beletrie bylo značně nepřehledné. Studentky Dominika Kopčanská a Karolína Žáková navrhly metodiku řazení fondu, kde pro zpřesnění žánru literatury bude využito i označení ve formě piktogramů. Současně návrh zahrnuje ekonomický plán a způsob realizace celého procesu. Volný výběr zůstane řazen dle jména autora, jako dosud.

K označení knih se použije signatura s použitím dvou začátečních písmen autora a vybrané knihovní jednotky budou navíc označeny piktogramem signalizujícím druh literárního žánru. Přelepka piktogramu na hřbetu knihy čtenářům zjednoduší vyhledávání.

Při stanovení žánrových kategorií se vycházelo ze zkušenosti knihovníků, jaký žánr čtenáři nejčastěji hledají. Zpracovaný návrh projektu nabízí 15 žánrových kategorií:

 • Lékařské thrillery
 • Romány pro ženy
 • Romance
 • Drama
 • Dobrodružná literatura
 • Cestopisy
 • Detektivní literatura
 • Horory
 • Humor a satira
 • Sci-fi a fantasy
 • Poezie
 • Psychologický román
 • Válečná literatura
 • Historické romány
 • Thriller

Pro realizaci projektu knihovníci vygenerovali seznam beletrie, který bude označený novou signaturou a piktogramem. Seznam obsahuje jméno autora a název díla. Studenti, kteří se zapojili do procesu realizace, obdrží seznam s 300, 600 nebo 900 záznamy. Ke každému záznamu musí vyhledat přesné určení, do které kategorie záznam přiřadit.      

K identifikaci žánrů se částečně využívá Databáze knih[3], kde lze u mnoha titulů přesně stanovit, zda se jedná o detektivní román, thriller, sci-fi literaturu, válečnou literaturu a další. V případě, že v databázi knih je titul zařazen pouze do obecné kategorie – například světový román, je třeba vyhledat knihu v databázi Národní knihovny ČR, případně v katalogu některé krajské knihovny. Katalogizační záznam v mnoha případech nabízí přesnější specifikaci dokumentu. K upřesnění žánru mnohdy pomohou i odborné recenze. Dokumenty, u kterých se nepodaří dohledat přesný typ žánru, zůstanou bez označení piktogramem a ve volném výběru budou řazeny pouze dle jména autora.

Mentorkou projektu je zástupkyně ředitele Jitka Banzetová, která studentům podílejícím se na realizaci projektu, zadává úkoly a koordinuje jednotlivé činnosti. Fond beletrie obsahuje téměř 20.000 svazků. V současné době je dle nové metodiky zpracovaná necelá polovina fondu ve volném výběru. Na projektu se podílí studenti KISKu, kteří zajišťují stanovení správných kategorií dokumentů. Pracovníci knihovny Chodov vkládají získané údaje o žánru dokumentu do katalogu systému Clavius. Při fyzickém označení knihovní jednotky novou signaturou a piktogramem pomáhají studenti SOŠ.

Přínos této praxe je především v tom, že se studenti seznámí s reálným prostředím knihovny. Při realizaci projektu si vyzkouší, jak je nutné, aby všechny procesy byly vzájemně provázané. Nestačí jen změnit přelepku na knize, je třeba vše správně opravit i v katalogu. Vyzkouší si, že ač z pohledu čtenáře, zdánlivě malé zlepšení služby, znamená pro knihovníky mnoho hodin přesné práce.

Výhodou této práce je, že si studenti volí tempo dle svých časových možností. Nejmenší dávka je 300 záznamů, které musí během semestru zpracovat. Studenti si z praxe v knihovně odnáší dobrý pocit, že se podílejí na uceleném procesu knihovnické činnosti, který přinese čtenářům lepší služby a současně si rozšíří obzory o české i světové literatuře. Pro čtenáře tento projekt přinese přehlednější orientaci a snadnější vyhledávání dokumentů ve volném výběru. Velkou měrou tento projekt usnadní práci i pracovníkům knihovny.[1] HOLOUBKOVÁ, Monika, Petr KALÍŠEK a Kateřina BLATNÁ. Mini.knihovna.cz: Představení a záměry nového studentského projektu z KISK. Čtenář: Měsíčník pro knihovny [online]. Kladno: Severočeská vědecká knihovna, 2014, 66(4) [cit. 2015-10-21]. ISSN 0011-2321. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/4-2014/mini-knihovna-cz-125-16...

[2] VALENTOVÁ, Marie. Rodinka v Městské knihovně Chodov. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 6 [cit. 2015-10-21]. urn:nbn:cz:ik-13182. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13182

[3] Databázeknih.cz [online]. (c) 2008 - 2015 [cit. 2015-10-21]. Dostupné z: http://www.databazeknih.cz/

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback