Městská knihovna v Praze hledá s vámi

Vyhledávání knih, „cédéček“, časopisů a dalších dokumentů z fondů knihoven z pohodlí domova prostřednictvím webu je již několik let samozřejmostí. V Městské knihovně v Praze (MKP) jsme se nedávno rozhodli k radikální změně a komplexnímu rozvoji této služby. Se změnou celého webu prošel zásadní proměnou právě on-line katalog. Jednalo se o odvážný krok nebo nutnost? Podívejme se, jak to bylo a jak to je.

Co možná nevíte o Městské knihovně

Městská knihovna v Praze slaví v letošním roce 120. výročí svého založení. Svoje služby nabízí ve 43 kamenných pobočkách a ve dvou pojízdných - v bibliobusech. Vlastní jeden svůj originální automatizovaný knihovní systém Koniáš. On-line služby jsou k mání 15 let. Ve fondu má přes 2,3 miliony knih, map, CD, DVD, obrazů, not, kazet, elektronických dokumentů, periodik a dalších dokumentů. Dokáže uspokojit až 20 tisíc výpůjček denně. V roce 2010 navštívilo knihovnu přes její web 5 931 732 uživatelů.

Změna!

Stejně jako každý rok prochází některá z našich poboček rekonstrukcí nebo revitalizací, rozhodli jsme se opečovat i naši pobočku virtuální. Ta slouží od roku 1996 a od roku 2005 měla podobu tzv. „červeného" webu. Ten přestal po deseti letech v mnoha ohledech vyhovovat: neodpovídal současným nárokům jak graficky, tak funkčně. Především jsme si začali uvědomovat, že jeho možnosti nedosahují na požadavky čtenářů ohledně nabízení služeb knihovny a neodpovídají ani našim představám a moderním trendům ve využívání informací v prostředí internetu vůbec. A tak začala naše „malá" revoluce.

Jak se nový web připravoval

V listopadu 2009 se uskutečnil interní workshop, kde jsme ve skupině knihovníků MKP definovali, jak má nové on-line hledání vypadat. Inspirací nám byly mnohé zahraniční knihovny, projekty e-shopů, zpravodajských serverů atp. vše s ohledem na čtenáře a další uživatele knihovny. Setkání proběhlo v době, kdy bylo jasné, že se plánovaně změní celá webová prezentace MKP. Odrazovým můstkem v oblasti hledání byl seznam slabých a silných stránek stávajícího online katalogu:

Silné stránky

 • přehledný základní formulář pro hledání
 • množství zobrazených záznamů na jedné obrazovce
 • uživatel má k dispozici navazující funkce
 • jsou zobrazována data (a ne jejich popisy)
 • ...

Problémy rozhraní

 • pomalá odezva systému
 • využívá se pouze zlomek dat, která jsou v systému k dispozici
 • v rozhraní se používají nesrozumitelné zkratky
 • rozhraní není atraktivní pro uživatele - grafika, obrázky
 • funkce filtr pracuje až s výsledkem
 • chybí high-lighting (zvýraznění nalezených slov)
 • dotaz na Autora vyžaduje specifický způsob zápisu
 • chybí rozdělení na fyzické a digitalizované dokumenty
 • chybí výčet deskriptorů. Stávající deskriptory jsou nepřehledné.
 • ...

Na základě výsledků workshopu a úvodní analýzy vzniklo zadání pro výběr nového hledání, které mělo kromě knihovního katalogu postihnout i vyhledávání v akcích zanášených do systému Colosseum a v článcích publikovaných na statickém webu. Koniáš (knihovní systém MKP) shromažďuje data týkající se různých druhů entit: tituly, osoby a korporace, místa, deskriptory, ... A rovněž uchovává informace o pohybech knihovních jednotek, informace o čtenářích a jejich výpůjčkách atp. Propojenost a vzájemnou ovlivnitelnost těchto dat jsme chtěli efektivně využít v připravovaném hledání. Vhodných řešení se nabízelo několik, ale výběrové řízení rozhodlo pro implementaci nástroje FAST, který začal být implementován na počátku roku 2010.

V čem je on-line katalog MKP jiný

Vyhledávání s podporou české gramatiky a podobnostním hledáním

Katalog na novém webu používá pro vyhledávání technologii FAST od Microsoftu. Ta umožňuje nalézt souvislosti mezi daty a nabízet tak širokou nabídku informací. Překračuje hranice tradičního „katalogizačního" přístupu, nehledá v jednu chvíli v určitých škatulkách, hledá ve všech napříč, tzv. kontextově. Kromě výsledku, který může být podle typu dotazu velmi široký, nabídne i možnost si výsledky upřesnit pomocí tzv. „faset". A má další šikovné vlastnosti:

 • podporu jazyka (včetně české gramatiky)
 • vyhledávání pro strukturovaná data
 • dynamické navigace pro filtrování výsledků
 • vizualizaci výsledků - náhledy, grafy, osy prezentující data (v MKP v současné chvíli nevyužíváme)
 • vysokou škálovatelnost a výkon
 • statistiky o chování uživatelů

Představa o hledacím rozhraní v MKP byla jasná:

 • jeden hledací řádek
 • možnost hledat bez položeného dotazu
 • třídění výsledků pomocí filtrů
 • možnost sdílení, komentování, doporučování výsledků
 • snadná cesta k výpůjčce

Jak hledání po implementaci nového vyhledávače funguje? Po zadání dotazu se hledá nejprve přesná fráze, případně spojení s operátorem AND a pokud není dotaz úspěšný, využije podobnostní hledání s logickým operátorem OR a toleranci překlepů. Navíc je budován v řešení tzv. slovník synonym.

Radou uživatelům je zapomenout na všechna pravidla platná v minulém katalogu a začít používat ten nový jako internetový vyhledávač. Tedy pokládat obecné dotazy (pokud neznám autora či název, ale hledám téma) a postupně si výsledek zužovat pomocí filtrů.

Takové hledání umí najít přesně to, co hledáte a navíc nabídne kontextově podobné dokumenty. Dokáže vyhovět nejen čtenářům s konkrétní představou knihy, ale také čtenářům s obecným dotazem: „Zajímají mě CD s mluveným slovem vydané nejlépe po roce 2000." To je možné díky změně přístupu k vyhledávání z dřívějšího prekoordinovaného na současné postkoordinované.

Zastavím se nyní ještě u posledního bodu naší představy o hledání aneb: Kterak najít volný svazek díla ke čtení a ...

Jak si FRBR cestu do knihovny našlo

Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR - Functional Requirements For Bibliographic Records) jsme do databáze katalogu začali v MKP aplikovat na jaře 2010 proto, aby se uživatelé online katalogu dokázali lépe dostat k informacím o „díle" (např. Babička). Tzn., aby při zjišťování volného svazku k půjčení nemusel čtenář proklikávat velké množství záznamů popisujících jednotlivá vydání daného „díla". Záznam popisující „dílo" v sobě sdružuje informace o druhu nosiče, jazyku a titulech na dílo navázaných. Ty podávají informace o počtu svazků k půjčení.

Za tímto účelem vznikla v databázi knih v MKP následující struktura, resp. možnost popisu vztahů mezi entitami:

 • dílo: agreguje informace o nosičích/čtenářských kategoriích (kniha, CD, periodikum, ...) a možných jazycích
 • vyjádření: agreguje informace o díle jedné čtenářské kategorie a jazyka
 • titul: popisuje jedno konkrétní vydání/zhmotnění díla
 • svazek: informace o jednom konkrétním fyzickém svazku daného titulu

Nový web vynechává (prozatím) samostatné zobrazení sdruženého záznamu vyjádření. I bez toho přináší nové zobrazování informací o dokumentech větší komfort, přehlednost a komplexnost. Tyto změny se mohou skalním uživatelům předešlého on-line hledání a OPACu systému Koniáš jevit jako nadbytečné. Věříme, že i takové uživatele si ale vyplývající výhody získají.

Nový přístup k vyhledávání na webu MKP nabízí

Intuitivní hledání

 • Jeden hledací řádek, díky kterému naleznete vše.
 • Díky dynamicky generovaným filtrům/fasetám nabízí web výsledky i bez položení dotazu.

Zajímají vás e-knihy? Použijte filtr „e-kniha" v čtenářských kategoriích. Dostanete seznam, který vás dovede přímo ke zdrojům: e-knihy můžete číst přímo on-line nebo stahovat do čtecích zařízení.

Snadná cesta k dokumentu

 • Knihy a spol. je možné hned z přehledu výsledků půjčit: tzn. rezervovat, blokovat (připravit k půjčení v daný den).
 • Je možné je vložit do osobních seznamů.

Čtenářské konto je dostupné přes červený odkaz „Moje knihovna". Kromě „manipulace" s dokumenty nabízí správu výpůjček (prodlužování, pozastavování rezervace, apod.) nebo správu finanční zálohy.

Interakci

 • Dokumenty je možné hodnotit, komentovat, sdílet informace o nich na sociálních sítích.

Dobře známá tlačítka „f" a „t" vybízejí ke sdílení na svých sociálních profilech a podělit se tak o čtenářský zážitek.

Informace navíc

 • Komplexní informace o osobách - autorech: jedna obrazovka sdružuje (podobně jako výše popsaná „díla") základní informace o spisovateli, odkazy na tituly „od" autora a „o" autorovi. Nechybí propojení na Wikipedii.
 • Hledání (není-li omezeno jen na katalog, což defaultně není) vrátí po zadání dotazu nejen záznamy z databáze dokumentů, ale i odpovídají odkazy na stránky webu MKP nebo na akce knihovnou pořádané (např. feng shui). Výsledky se mění v čase v závislosti na různých proměnných (výpůjčkách, počtu titulů od autora, ...)

Stručný návod, jak nové hledání používat naleznete zde.

Současný stav implementace

Po ročních intenzivních pracích na celém projektu nového webu byly nové stránky v únoru 2011 vypuštěny do světa. Proměna nejcitlivěji zasáhla ty čtenáře, kteří byli zvyklí na starou podobu webu, ze kterého používali "jen" katalog a čtenářské konto. Měli vyšlapané cestičky, naučili se naše knihovnické zkratky a tak jim vše přišlo naprosto bezvadné. Takoví uživatelé tvoří menšinu našich aktivních čtenářů. To neznamená, že nám na nich nezáleží. I proto jsme se snažili původní vlastnosti on-line katalogu zachovat a dále je rozšířit. Hlavním cílem proměny bylo nabídnout čtenářům všechny služby knihovny - akce, projekty, možnost hodnotit a komentovat knihy a vůbec nabídnout služby on-line katalogu atraktivně a bez nutné knihovnické odbornosti. V době před spuštěním byl prováděn drobný minivýzkum mezi návštěvníky knihovny, kteří měli možnost si proklikat nové stránky a potvrdit tak nebo vyvrátit naše domněnky a představy: Změnili jsme tak např. grafiku a pořadí filtrů, některé termíny (např. „relevanci" na „shodu"), zaměřili se více na sekci „Moje knihovna", tzn. na čtenářské konto.

V současné době, zhruba po půl roce od spuštění, se celý web včetně on-line katalogu posunul o pěkný kousek dál. Byly opraveny, odstraněny prvotní neduhy, doplněny věci opominuté a doladěny některé nedostatky. Další úkoly a plány jsou stále před námi.

Co nás čeká: Optimalizace, mobilní verze, ...

Práce na „novém" hledání nekončí. Není to ani možné: každá služba se musí vyvíjet, aby spořádaně reflektovala zvyšující se nároky těch, kteří ji využívají. V blízké budoucnosti máme v plánu zabudovat do hledání funkční zobrazování tzv. analytik, tzn. především rozpisů článků v periodikách a písní na CD. Dále propojení variantních jmen autorů (Rowling x Rowlingová), důkladnější provázanost deskriptorů a vlastního třídění MKP, tzv. OCHů (obsahových charakteristik) nebo našeptávač. Chystá se i aplikace pro mobilní telefony, zavedení tzv. linkserveru, který by zařídil prohledávání nejen v naší vlastní databázi, ale i v dalších knihovnou předplacených databázích zdrojů.

Stále se pracuje i s tzv. čtenářským kontem, tzn. s osobním prostorem každého uživatele. Zde se nacházejí informace o výpůjčkách, rezervacích, finančních transakcích, čtenář si zde může vytvářet své seznamy knih, hodnotit přečtené knihy apod. Tento prostor by možná v blíže nespecifikované budoucnosti mohl pojmout i určité prvky sociálních sítí, např. doporučování knih podle přátel nebo osob s podobnými výpůjčkami, vzděláním, zájmy apod. Plánujeme i alternativní rozhraní pro dětské čtenáře.

O každém novém počinu je možné psát sáhodlouhé superlativy, zvlášť když patříte do porodního týmu. Případné nedostatky s pečlivostí uhlazujete, shovívavě překrýváte, odstraňujete více či méně radikálně. Nový web MKP a s ním „nové" hledání má za sebou půl roku aktivního života. Komentáře uživatelů na stránkách MKP dávají často průchod nespokojenosti, ale stejně tak se objevují i pozitivní ohlasy. Lze z toho vyvozovat: Nový web a hledání oslovil uživatele, kteří se starým webem z různých důvodů nepracovali nebo jen sporadicky, případně nebyli ochotni se práci s ním naučit. Pevně věřím, že v duchu přirovnání ředitele MKP Tomáše Řeháka z jednoho bloku expertů bude i nový web se svým hledáním dostatečným, chápajícím a vytrvalým šerpou uživatele na cestě za relevantními výsledky.

Post Scriptum

Na tvorbě webu se podíleli:

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback