Metodický portál RVP aneb Učitel online

Čtvrtá přednáška Bloku expertů patřila Pavlíně Hublové. Seznámila nás s historií a současnosti založení a fungování Metodického portálu RVP.

Prezentaci k přednášce najdete na webu KISKu.

Rámcové vzdělávací programy

„Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků. Vzhledem k variabilitě schopností a úrovni vzdělaností a dovedností, je nezbytné při vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků.“[1]

 

Vznik internetového Metodického portálu pro učitele

Pro podporu tvorby a realizace ŠVP vznikl Metodický portál, který se snažil zajistit co nejefektivnější způsob přenosu informací. Portál www.rvp.cz se stal efektivním nástrojem naplňování kurikulární reformy. Pro každou školu jsou zde velmi nezbytná témata RVP, ŠVP. Portál je určen pro všechny typy škol. Prostřednictvím elektronické služby jsou nabídnuty zkušenosti jednotlivých konkrétních učitelů i škol. Jsou zde informace o možnosti vytváření jednotlivých částí ŠVP. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. Pedagog zde může najít témata k inovaci vlastní výuky, získává tu řadu informací z oborových témat. Učitelé zde mohou vzájemně diskutovat a k jednotlivým tématům se vyjadřovat. Učitelé zde vkládají své příspěvky, nápady a připomínky. Učitelé mají možnost zvyšovat si odbornou kompetenci a samozřejmě i dovednosti při využívání ICT.

 

Jednotlivé části online portálu

Podpora učitelům je nabízena skrze jednotlivé nástroje – modul, jedná se o úložiště – databáze jednotlivých materiálů. Samotní učitelé zde hledají pomoc například do svých příprav na výzkum. Zkoumají, hledají, motivují se a „vytahují si“ co je pro ně zajímavé. Také sem může přispívat každý učitel, který o to projeví zájem. Velká část obsahu prochází recenzí a korekturou, jedná se tedy o garantovaný obsah, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Učitelé, kteří tyto materiály používají, nemusí mít strach z porušování autorských práv. Materiály vložené samotnými učiteli jsou ověřená praxí, což je velmi přínosné.

Portál svoji životnost vyměřuje od roku 2005 (základní kameny byly položeny už v r. 2003). Na začátku jeho činnost byla velmi nákladná, ale postupem času se celý systém stal efektivní a finančně nenáročný. Metodický portál během prvních pěti let navštěvovalo denně až 10 000 uživatelů. Časem se na portálu RVP nahromadilo velké množství materiálů. Bylo tedy nutné upravit portál tak, aby jeho použitelnost a přehlednost byla pro učitele co nejpřijatelnější.

Průběžně za podpory ESF probíhaly jednotlivé etapy: 1. ověřovací

                                                                                      2. stabilizační             

                                                                                      3. inovační

                                                                                      4. aplikační

                                                                                      5. zajištění udržitelnosti

 

 Pavlína Hublová

Portál v této době

Tvoří ho čtyři části, které se liší svým obsahem a zaměřením.

 

 1. Garantovaná část – příspěvky před svým zveřejněním procházejí recenzním řízením. Zde vyučující vystavují své připravené materiály, které můžou být obohaceny o další audiovizuální materiál.
 2. V komunitní části najdeme jednotlivé kategorie, které nejsou moderátorem upravovány. Najdeme zde kategorie jako je diskuze, digitální portfolio, blogy a pedagogická Wiki.
 3. Ve vzdělávací části E-learning můžeme najít jednotlivé kurzy, které můžou být připravovány vyučujícími např. do hodiny matematiky.
 4. Část autoevulačních nástrojů. „Jedná se aplikace, jakým jsou Evropské jazykové portfolio a specifický modul pro podporu zavádění ICT do praxe škol“[2].

 

 

 Soubor nástrojů – modulů

 1. Digitální učební materiály – materiál k okamžitému využití v hodině.
 2. Články – inspirace k výuce. Skutečné výtahy složitých věcí.
 3. Odkazy – odkazy na zajímavé zdroje.
 4. Diskuze – diskuze s ostatními kolegy, kteří řeší stejné problémy.
 5. Wiki – šablony, tematické plány, tvorba výukových materiálů.
 6. Blog – prostor  k vyjádření se k aktuálním věcem (jen já).
 7. Digifolio – mohu shromažďovat svoje materiály.
 8. E-learning – učím se smysluplně a aktuálně.

 

Využití portálu je tedy velmi obsáhlé. Přehlednost a kvalita jsou velmi dobré. Podle okruhu škol se projevila rozlišnost využití a preference jednotlivých typů informací. Čím vyšší stupeň školy, tím frekvence návštěvnosti klesá. Vyšší návštěvnost je u učitelů MŠ a ZŠ. Učitelky mateřských škol volí hlavně teoretické příspěvky. Jako nejdůležitější jsou celkově hodnoceny materiály praktického a metodického typu. Digitální materiál využívají nejvíce učitelé druhého stupně ZŠ.

Důležité a oblíbené jsou praktické věci, popisy různých způsobů práce, konkrétní zkušenosti, konkrétní materiály k použití. Za důležité jsou považovány i právní předpisy, o které se zajímají hlavně ředitelky MŠ. Metodický portál svojí komplexností je jedinečný a měl by se dále rozvíjet. Je potřeba ho mezi školou a učiteli propagovat, třeba i reklamou v učitelském tisku.      [1] [1] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006 [cit.2016-03-28]. Dostupné z: http://www.zsbkom.cz/dokumenty/rvp_lehke_mentalni_postizeni.pdf

[2] Metodický portál-příležitost pro učitele [online]. Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2011 [cit.2016-03-28]. Dostupné z: http://rvp.cz/informace/wp-content/uploads/2009/09/Sbornik_ke_konferenci...

Autorka fotografií: Daniela Riedlová.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback