Metodologická poznámka

Informační věda buď existuje, nebo neexistuje. Má-li svůj vlastní předmět a jemu přiměřené metody, existuje. Nemá-li, neexistuje.

Na to, jak to je, existují různé názory. Odpovědi informačních vědců jsou v tomto ohledu motivovány nejen snahou o nalezení pravdy, ale také prostou starostí o vlastní živobytí. Dělat existující vědu a živit se jí je ideální stav pro každého vědce. Dělat neexistující vědu a živit se jí již tak ideální není. Přesto i to je možné - stačí dovedně vytvářet iluzi o existenci dané vědy.

Metody, jak docílit takové iluze jsou různé. Jedna metoda v oblasti knihovnictví je mimořádně účinná a v našem prostředí je často provozovaná. Návod na ni by se dal popsat nějak takto: 1) vezmi předmět a metody jiné disciplíny; 2) lokalizuj je pro oblast knihoven, internetu apod.

Uveďme některé příklady aplikace této metody.

A. 1) Z pedagogického repertoáru vybereme "zážitkovou pedagogiku", 2) pole výzkumu omezíme na "zážitkovou pedagogiku" provozovanou v knihovnách.

B. 1) Z psychologie a psychiatrie vezmeme problematiku úzkosti; 2) zaměříme se na úzkost z knihoven (mimochodem patologická úzkost nemá s předmětem úzkosti téměř nic společného, úzkost je definována jako obava, která není odůvodněná, předmět úzkosti je proto v jistém smyslu nahodilý)

C. 1) Ze sociologie a sociální psychologie vezmeme fenomén sociálních skupin; 2) výzkum zaměříme na sociální skupiny navštěvující knihovny nebo na sociální sítě lidí, které vznikají na internetu.

D. 1) Ze speciální pedagogiky vybereme skupinu osob se zrakovým postižením; 2) zaměříme se na vzdělávání zrakově postižených v knihovnách.

Nic z toho není knihovní a informační věda, ale je to pedagogika, sociologie, psychologie, tyflopedie nějakým způsobem vztažená k oblasti, kterou (snad) zkoumá informační věda.

Existuje ale skutečně taková oblast? Z prezentované metody vytváření iluze by se mohlo zdát, že ne. Přesto se ale domnívám, že existuje. Je to pole týkající se získávání, třídění, uchovávání, vyhledávání a šíření dokumentů. Záměrně nepíšu informací, ale dokumentů. S informacemi je to totiž těžké. Dá se souhlasit se slovy Michaela Bucklanda, který napsal:

Uzavíráme, že nejsme schopni o ničem s jistotou říct, že to není informace. To nás dovádí k neužitečnému závěru: Když cokoliv je nebo může být informativní, pak všechno je nebo dobře může být informací. V takovém případě tím, že něco nazveme „informací“, to definujeme jen málo nebo to nedefinujeme vůbec. Když všechno je informace, pak být informací není nic zvláštního.

Věda, která se zabývá vším, nakolik to je nebo může být, se nazývá metafyzika. Věda, která se zabývá vším, nakolik je to předmětem poznání, je epistemologie. Je-li nebo může-li informace být vším, pak nutně patří k předmětu těchto disciplín.

Jakkoliv je i pojem dokumentu problematický, zatím nebyl pro naši vědu vynalezen pojem lepší. A dá se říct, že se pomocí něj dá poměrně slušně vymezit pole působnosti informační vědy. Postup při vytváření témat prací z oblasti IV může být takový: 1) vezmi pojem dokumentu; 2) vztáhni jej k libovolné oblasti. Podívejme se, jak můžeme předchozí témata, která spadají do jiných oblastí než je informační věda, učinit skutečně informačně vědními.

A. tvorba, získávání, třídění a vyhledávání dokumentů z oblasti zážitkové pedagogiky

B. analýza pojmu úzkosti v dokumentech z oblasti tradiční a alternativní psychologie (kvantitatiní a kvalitativní výzkum)

C. programové dokumenty extremistických skupin (komparační analýza)

D. katalogizace dokumentů pro zrakově postižené

Jsou to jen takové návrhy, ale přesto: soudím, že se trefují do oblasti knihovní a informační vědy mnohem lépe, než předchozí témata.

P.S.

Jen aktuální číslo Inflow se knihovnickými potěmkinovskými vesmicemi jen hemží:

Vezměte testování použitelnosti z psychologie práce a udělejte z ní IV tím, že ji vztáhnete k elektronickým internetovým zdrojům.

Vezměte vzdělávání z pedagogiky a udělejte z ní IV tím, že ji vztáhnete ke vzdělávání knihovníků a uživatelů knihoven.

Vezměte týmy a týmovou spolupráci ze sociální psychologie a udělejte z ní IV tím, že jde o týmy knihovníků.

Vezměte teorii vyprávění z literatury a udělejte z ní IV tím, že ji vztáhnete k internetu.

Vezměte kriminalitu a šikanu ze sociální patologie a udělejte z ní IV tím, že ji vztáhnete k internetu.

Vezměte teorii řízení z managementu a udělejte z ní IV tím, že jde o management knihovnických projektů. 

Atd. Atd. Atd.

 

  

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

39 komentářů

Obrázek uživatele Naokray

Ano, narážíte tu na věci, o kterých také přemýšlím, totiž jaké jsou hranice oboru. Jistěže zkoumat zažívací pochody knihovníků není knihovní věda, ale nutrilogie (či co), a není na první pohled jediný důvod, proč by takový výzkum měli podnikat knihovníci, a ne nutrilogové. Při druhém pohledu se třeba ukáže, že zapojení knihovníků do takového výzkumu - nikoli jako objektů, ale jako subjektů - bylo přínosné, neb nutrilogy např. nenapadne, že trávení knihovníků se horší vždy, když se zúčastní nezáživné porady, nebo když přijde uživatel s nestravitelným dotazem. Dokážu si rovněž představit mezioborový výzkum na téma "Výživová hodnota celulózy - kam s vyřazenými knihami", který by jistě byl krásnou ukázkou mezioborové spolupráce. Dokážu si také představit, že knihovníci se nebudou snažit být nutrilogy, matematiky, sociology etc. etc. ad infinitum, ale že pro řešení mezioborových problémů budou vytvářet mezioborové týmy.

Tedy na druhou stranu tu existuje řada tzv. hraničních oborů (a průřezových témat), které ve spojení s knihovní a informační vědou přinášejí zajímavé výsledky. To jsme někde uprostřed pomyslné škály - na jejím druhém konci je pojetí informační vědy jako jakési metavědy, k čemuž trochu míří Váš příklad ad C - může-li být předmětem informační vědy obsahové (jaké jiné?) zkoumání programových dokumentů extremistických uskupení (tedy oblast politologie), pak je informační vědou jakékoli zkoumání jakýchkoli dokumentů v jakémkoli oboru, a dojdeme tak k logickému, ale zdravému rozumu se příčícímu výsledku, totiž např. že historiografie (založená téměř výhradně na komparativním srovnávání dokumentů a jiných pramenů) = informační věda.

Je to celé samozřejmě složitější (vůbec ne na diskusi tohoto typu), ale nedalo mi to těmito pár zrnky nepřispět do stodolního mlýna... Nesporně budou semleta - jako ta ostatní - na tu pravou fundamentalistickou mouku a budou z nich vposledku napečeny křupavé radikalistické koláčky...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019
I appreciated your work very thanks waterslide rentals cincinnati
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Good article, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting. Amber park price
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same theme if you’re interested. quality link building

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
thank you for your interesting infomation. The Tribune World
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Top Psychology Aging and Health Care Blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. Lawyers and Attorneys
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. Loop Perio
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. international road transportation
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... best running shoes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
Friend, this web site might be fabolous, i just like it. www.hfr-lab.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 6. 2019
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog! international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. melissabradshaw.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. melissabradshaw.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content. kitchens miami
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. eco composite decking
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Fluid Flow Systems
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019
Friend, this web site might be fabolous, i just like it. Now Entertainment
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019
Great post, and great website. Thanks for the information! Salt Lake City barber
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019
Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting. your SEO campaign
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019
You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog. Anime store
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 7. 2019
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! A DiChristopher Appliance Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content. Top 100 Romania
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content. Top 100 Romania
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
I read your blog frequently and I just thought I’d say keep up the amazing work! Top 300 Romania
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019

You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. nusa penida tour

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019
Thanks, that was a really cool read! xxx tentacion merch
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. Daily Bio News
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck. sleepertrains
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019
Keep up the good work , I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information. hotel linen wholesale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. rings for women
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. visit this website
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
This article was written by a real thinking writer. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back. taroko tour
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!. travel tips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2019
Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. The sporting ferret
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2019
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us. home improvement news
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2019
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly that love and read more on this topic. If possible, such as gain knowledge, would you mind updating your blog with additional information? It is very useful for me. taroko park
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. top10bestgoods.com

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback