Mezinárodní konference Kyberprostor 2008

Zpráva z mezinárodní konference Kyberprostor 2008 (Cyberspace 2008), která se zaměřuje na výzkum společenských věd v kyberprostoru a zároveň se zabývá interdisciplinárními podněty a dopady z ostatních oborů zabývajících se internetem a jeho vlivem na společnost.

Ve dnech od 28. do 29. listopadu se v prostorách Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty MU v Brně uskutečnil 6. ročník mezinárodní konference Kyberprostor 2008 (Cyberspace 2008). Konferenci pořádala Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU a Právnickou fakultou Karlovy univerzity. Tato konference se zaměřuje na výzkum společenských věd v kyberprostoru a zároveň přináší interdisciplinární podněty a dopady z ostatních oborů zabývajících se internetem a jeho vlivem na společnost.

Tématem letošního VI. ročníku konference byla reflexe dění na internetu pohledem sociálních věd a práva. Konference se účastnilo mnoha odborníků z oblasti práva, IT, psychologie, sociologie či filozofie, kteří se snažili představit vztah svého oboru k Internetu, resp. kyberprostoru - virtuálnímu "prostoru" na Internetu - Virtuálního světa vytvářeného moderními technologiemi (počítači, telekomunikačními sítěmi apod.) paralelně ke světu „reálnému".

Co se organizační struktury týče - oproti minulému roku byly prostory pro konání konference Kyberprostor 2008 rozloženy mezi dvě fakulty Masarykovy Univerzity. Mezi Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií.

První den byl věnován jen a pouze přednáškám, které se konaly na Fakultě sociálních studií a které měly za úkol představit, jak se téma kyberprostoru dotýká jednotlivých oborů lidské činnosti. Během prvního dne se představili:

28. 11. 2008 na Fakultě sociálních studií

  • 14:00 - zahájení konference, úvodní řeč (Radim Polčák)
  • 15:20 - 16:50 - Hlavní příspěvky:

Gerald Spindler
Erich Schweighofer

  • 17:10 - 18:40 - Hlavní příspěvky:

Olle Findahl: Opportunities and Problems in Cyperspace. The use of the Internet in Sweden and in the World;
Jochen Peter: Adolescents' use of sexually explicit internet material: Prevalence, consequences, and implications

29. 11. 2008 na Právnické fakultě

  • 9:30 - 18:30 Souběžné workshopy:

Sociální vědy: Psychology and Internet (Youth Online, e-Health, Risks), Sociology of Cyberspace (Online Communities, Blogosphere), Philosophy and Theoretical Sociology
Právo: Cybercrime, Theory of Cyberlaw, eGoverment, Intellectual properte, Jurisdiction
Religionistika: Islam in Cyberspace

Den první - 28. 11. 2008

Přednášky

14:00 - zahájení konference, úvodní řeč (Radim Polčák)

15:20 - 16:50 - Hlavní příspěvky: Gerald Spindler, Erich Schweighofer

17:10 - 18:40 - Hlavní příspěvky: Olle Findahl, Jochen Peter

Hlavní příspěvky:

1.      Gerald Spindler, Erich Schweighofer

2.      Olle Findahl: Opportunities and Problems in Cyperspace. The use of the Internet in Sweden and in the World

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Findahl[1] ve svém příspěvku Příležitosti a problémy v kyberprostoru: použití internetu ve Švédku a ve světě (viz také jeho referát Swedes and the Internet z roku 2000). Findahl na konferenci přednášel o výzkumu dopadu internetu na lidi - z hlediska sociologického. Zjišťoval, v jak velké míře ovlivňuje internet naše sociální vazby a kontakty s ostatními  lidmi a s přáteli.

Ve svém výzkumu zjistil, že internet má v různých zemích a státech různé dopady a důsledky. Celkově lze ale říci, že (až na některé výjimečné země) internet ve velké míře posílil sociální kontakty a vazby s partnery, přáteli, s kolegy v práci a dokonce i některé náboženské kontakty. Podle Findahla je to dáno hlavně snadnou dostupností k těmto lidem skrze internet.

V diskuzi se Olle Findahl zmínil, že fakt, že lidé vlastně díky internetu věnují všem svým kontaktům více času než v minulosti, je ovlivněné pravděpodobně i tím, že lidé méně spí a méně se dnes dívají na televizi. Z toho důvodu mají více času udržovat své kontakty a posilovat vazby ke svým známým a přátelům.

3. Jochen Peter: Adolescents' use of sexually explicit internet material: Prevalence, consequences, and implications

 

Přímo v prvním dni vyvolal bouřlivou debatu profesor Jochen Peter se svým příspěvkem: Využití sexuálně explicitního materiálu (pornografického materiálu) z internetu mladistvými: převaha, následky a dopady.

[2]Jochen Peter (Ph.D., 2003) je externím profesorem na Amsterdam School of  Communications Research, ASCoR, na University of Amsterdam. V roce 2005 přijal prestižní cenu Veni pro mládé talentované badatele od Dutch National Science Foundation (NWO). Jeho výzkum se zaměřuje na důsledky používání internetu dospívajícími pro jejich sexuální a psychosociální rozvoj. Výslovně zkoumá účinek vystavování dospívajících online dostupnému pornografickému materiálu na jejich názory a sexuální vývoj.[3]

Obrázek 2 - Jochen Peter

Jeho nedávný výzkum získal mnoho ocenění od International Communication Association (ICA), the World Association for Public Opinion Research (WAPOR) a od Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC).[4]

Profesor Jochen Peter ve své prezentaci pojednal o svém výzkumu, kdy zkoumal na základě odpovědí dospívajících mladých lidí ve věku 12 - 17 let, jak často sleduji na internetu pornografické stránky. Následně pak profesor J.P. vyhodnocoval, jaký vliv má tento pornografický materiál a četnost jeho sledování na chování mladých lidí.

Jochen Peter dospěl k závěru, že čím více a častěji se adolescenti dívají na tyto pornografické stránky, obrázky, nebo filmy - tím méně sexuálních partnerů mají a tím více jsou „v pohodě".

Den druhý - 29. 11. 2008

Workshopy

Den druhý se nabízela možnost navštívit workshopy s příspěvky účastníků konference, po kterých následovaly diskuze na mnohem specifičtější a užší témata, než tomu bylo u přednášek. Jednotlivé workshopy se překrývaly - souběžně běžely workshopy v osmi místnostech na různá témata: intelektuální vlastnictví, soudnictví, teorie virtuálního práva, e-government, emp. soc., psychologie mladistvých, psychologie - e-zdraví, šikana, hry, teorie sociologie + filozofie a náboženství.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé workshopy se konaly současně, nabízím přehled příspěvků včetně jmen přednášejících a jejich působiště. V sekci eGovernment jsem pak podrobněji popsala několik příspěvků.

Sekce Cybercrime

1.      A Closer Look to the Regulation of Identity Theft in Cyberspace

Judge Dr. Mohamed Chawki;  International Association of Cybercrime Prevention in France

2.      Cyber Bullying in Schools

David Ford; Emil Ford & Co - Lawyers (Sydney, NSW, Australia); Australia and New Zealand Education Law Association

3.      Cyberterrorism and the right to privacy in the Third Pillar perspective.

PhD in International and European Law Nadina Foggetti; University of Bari - Department of International and EU Law

4.      The cyberchild pornography in Brazil: International legal issues of jurisdiction and criminal cooperation

Master of Law (in conclusion), Lt Col Force Police Arnaldo Sobrinho Morais Neto; Universidade Federal da Paraíba/ Polícia Militar da Paraíba

5.      Juror behaviour in black-hat hacker trials

Dr. Grainne Kirwan; Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology, Rep. of Ireland

6.      Hackers war in cyberspace - with reference to legislation of Serbia

Maja Stojanović; NGO "Lawyers For Democracy"

7.      Money - laundering as a sub-type of white-collar cyber crime

JUDr. Michaela Poremská - Masaryk University, Faculty of Law

Sekce Jurisdiction

1.      Contracts in Cyberspace and the New Regulation "Rome I"

Prof. Dr. Michael Bogdan; University of Lund, Sweden

2.      Connecting Factors on the Internet - Simplicity in Use and a Modest Economic Approach

BA Zdenek Kucera; Faculty of Law, Charles University, Prague

3.      Cross-border telemedicine - New area, same legal challenges?

Dr. Dan Svantesson; Bond University

4.      "Competition" of the media regimes: a comparison of the Czech and Hungarian Media Regulation from the broadcasters' viewpoint

Dr. Gergely Laszlo Szoke; Faculty of Law, University of Pecs

5.      Conflict of Law Issues Facing Internet Transactions Involving Foreign Parties in China

profesor Muruga Perumal Ramaswamy; Faculty of Law, University of Macau

6.      Taxing e-commerce

profesor Adrian Mihalache; Politehnica University of Bucharest, Romania

7.      Online Consumer Protection in Jordan,A COMPARATIVE ANALYSIS

Assistant Professor Dr.Hisham Tahat; AL albayt University -Jordan

8.      An obligation to disclosure of ISP users' details

Mgr. Michal Koščík; Masaryk university

Sekce Theory of Cyberlaw

1.      Some considerations concerning the ‘game' of a professional and a digital rights management system.

Professor dr. Aernout Schmidt; Leiden University, eLaw@Leiden

2.      Internet governance: Europe good - China bad?

Eva Egermann; Institute for Legal Informatics University of Hannover Königsworther Platz 1  30167 Hannover

3.      Humanizing Cyberspace: The Emergence of the Individual in Cyberlaw and its Implications for States and Their Online Powers

Mag. iur. Matthias C. Kettemann; Institute of International Law and International Relations, University of Graz, Austria

4.      Ambient Intelligence Environments: Focus on a Human

Mgr. Alžběta Krausová; ICRI - K.U. Leuven  Sint-Michielsstraat 6  3000 Leuven  Belgium

5.      Act on Electronical Acts, Personal Numbers and Documents Authorised Conversion

Mgr. Tomas Scerba; Masaryk University Brno

6.      Concept of a signature - has it changed by introduction of electronic signature?

Mgr. Rastislav Guľaša; Faculty of Law of the Commenius University in Bratislava. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

7.      Web 2.0 in security context - Transforming services

Ing. Tomáš Pelka; The Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Department of Telecommunications

Sekce eGovernment

1.      Technological advances in the music industry may cause some consumer tax problems

Senior Lecturer Stephanus van Zyl; Department of Mercantile Law School of Law University of South Africa

2.      E-Participation and Czech municipalities - selected practice

Ing., Ph.D. David Špaček; Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno

3.      Electronic public procurement

Sorin Teleanu; Commitee for Information Technology and Communications, Chamber of Deputies, Parliament of Romania

4.      Evolution of electronic literacy

Tamás Szádeczky; University of Pécs, Faculty of Law

5.      The importance of public sector information sources re-use and awareness raising in Czech society

PhDr. Aleš Pekárek; EPMA CHARLES UNIVERSITY

6.      Next generation universal service in the field of electronic communications?

Dr. iur. habil. Ludwig Gramlich; Chemnitz University of Technology Germany

7.      Internet Bridges the Gap between Business and State

Bachelor in IT, a student of MA Program "European Anastasiya Khamiankova; NGO "Business and Technologies Development Center"(BTDC)

8.      E-justice in a federal state

Nico Reiners; Institute for Legal Informatics University of Hannover Königsworther Platz 1 30167 Hannover

9.      Electronic company formation in Hungary - a practical review

Dr. Jur. Károly Bálint Szilagyi; Szilágyi Law Offie and Jogi Forum

10.  Free Information Providing and Personal Data Protection on Financial Market (Volné poskytování informací a ochrana osobních dat na finančním trhu)

Mgr. Bc. Libor Kyncl[5] - Masaryk University, Faculty of Law

Mgr. Bc. Libor Kyncl z Masarykovy Univerzity v Brně ve svém příspěvku poukázal na velkou roztříštěnost právní úpravy u finančního trhu a na nedostatky v poskytování a publikování informací Českou národní bankou.

Obrázek 3 - Mgr. Bc. Libor Kyncl (vlevo)

Jeho přednáška se týkala principu svobodného přístupu k informacím a principu utajení informací na finančním trhu (dva paradoxy, které musí pokud možno existovat spolu). Mgr. Bc. Kyncl rozebral tyto dva principy, které jsou v protikladu. Podle něj ani jeden z těchto principů nemůže nikdy platit stoprocentně a v současné době je mezi nimi zvolen celkem funkční kompromis. Dále se Mgr. Bc. Libor Kyncl věnoval rozebírání nedostatků současné právní úpravy. Jedním z těchto nedostatků je zejména velká roztříštěnost a nedostatečné propojení zveřejňovaných informací mezi jednotlivými veřejnými rejstříky.

Jako příklad byl Mgr. Bc. Kynclem uvedeno, že např. v seznamech bank na webu České národní banky nelze kliknout a dostat se do obchodního rejstříku nebo rejstříku ekonomických subjektů.

11.  On-line search as a new challenge for E-Justice

Justina Kurek - Polsko

Přístup k datům uloženým na osobních počítačích uživatelů dovoluje utvořit si představu o důležitých informacích o osobě/vlastníku počítače. Např. o jeho plánech, zvycích či kontaktech. S pomocí různých softwarových utilit a nástrojů vyvinutých za pomoci hackerů lze z počítačů získávat informace o bankovních účtech či tajné hesla k účtům. Vývoj internetových technologií umožňuje získat takové informace tajně, bez toho, aby dotyčné osoby věděly, že jsou sledovány.

Dále také tyto metody jsou používány k páchání zločinů na internetu. Např.: sledovací software, falešné formuláře pro přihlášení do e-mailů, účtů aj., nebo software pro zaznamenávání komunikace počítače s internetem => útočník má přehled o tom, jaké internetové stránky „oběť" navštěvuje, jaké programy stahuje, apod. Tyto programy ale nejsou využívány jen hackery, ale také policií. Policie tím pádem může sledovat nezákonnou činnost (paradoxně za pomoci jiné nezákonné činnosti) a chránit tak občany před teroristickými útoky.

Justina Kurek  ve svém příspěvku představila, jakým způsobem FBI v Americe odhalila za pomoci úmyslného použití spyware odesílatele výhružných bombových e-mailů. Také uvedla mnoho zajímavých  informací k této nové kriminalistické metodě, která se nyní nově zavádí i v Německu.

Sekce Philosophy + Theoretical Sociology

1.      The Social Ontologies of Cyberspace: The Dualism of the Internet

Kevin Lande; Montana State University-Bozeman

2.      Discoursive Roots of Digital Divide Research

Mgr. Petr Lupač; Department of Sociology, Charles University, Prague, Czech Republic & Philosophical Institute at the Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

3.      Discursive practices within cyberspace: Negotiating identity and self-positioning

Bachelor of Art (in Sociology) Maria Iancu; University of Bucharest

4.      Ethics of Corporatized Internet

Mgr. Ing. Ph.D. Miroslav Vacura; Katedra filosofie, Vysoká škola ekonomická v Praze

5.      Subjectivity, Democracy and Rights in a Web 2.0 World

B.A., M.A. Musetta Durkee; independent scholar (formerly Columbia University, New York University)

6.      Large numbers of Friends: Significance and character of informative relationships

Bc. Palo Fabuš

7.      Digitalized Identity: question for the next generation

Dr. Tomasz Rowiński; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Sekce Intelectual Property

1.      Public versus Private Domain

László Fekete; Corvinus University of Budapest, Business Ethics Center, 1828 Budapest, POB 489

2.      The Law and Economics of WebOS and Other Online Software Applications

Gergely Spránitz; Unversity of Pécs

3.      Open Content Licensing and the Law of Collecting Societies

Dr. iur. Leonhard Reis; Karasek Wietrzyk Attorneys-at-law / University of Vienna

4.      The True Story of DRM

Matěj Myška; Faculty of Law, Masaryk University  Faculty of Law, University of Vienna

5.      Combating BitTorrent Protocol

PhD student Balazs Szemes; Legal Faculty, University of Pecs

6.      Copyright And Webcasting

PhD(Law) student Abrar Muhammad; University of Glasgow

7.      A comparative analysis of the Liability of Internet Service Providers in the context of copyright infringement in the U.S., European Union and Poland

Małgorzata Lesiak; CPNT (Center of new technologies law) Warsaw University Faculty of Law

8.      Trademarks and the Slippage of Concepts

Univ.Prof. Herbert Hrachovec; Department of Philosophy, University of Vienna

Sekce Religion online

1.      Holy pixels: creating sacred space and religious community online

Simon Jenkins; Ship of Fools

2.      Preachers on the Net (From Tool of Evil to Evangelization)

Libuše Martínková; Charles University in Prague

3.      Whose Message Will Win the Souls: Future Development of Religious Life in Cyberspace and its "Chinese Characteristic"

Pavel Šindelář; Masaryk University in Brno

4.       The Religious Normative System in Semantic and Perceptive Continuum of Virtual Reality

Vladimir Dulov; The South West University in Blagoevgrad

5.      Religious Zionist and Religious Anti-Zionist Jewish Groups on the Internet 

Marek Čejka; Masaryk University in Brno

6.       The regress of on-line religion

Tomas Gal; Slovak Association for the Study of Religion

Podsekce: Islam in Cyberspace - Rüdiger Lohlker, Carmen Becker, Jens Kutscher,

Iveta Kouřilová, Attila Kovacs

Sekce Youth Online

 

1.      Internet Use and Adolescent Depression: the Role of Friendship Quality

Maarten Selfhout; Research Centre Adolescent Development, Utrecht University

2.      New Communication Competences: Children's practices of the Internet and the transformation in parent-child relationship in China

Yunmin Chen; Gresec (Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication),Stendhal  University-Grenoble III, France

3.       Meet the E-Strangers. Predictors of Teenagers' Online-Offline Encounters

Monica Barbovschi; Faculty of Sociology and Social Work, Babes-Bolyai University Cluj, Romania

4.      Teenagers and online privacy: balancing between self-disclosure and concerns.

Michel Walrave; University of Antwerp

5.      Disclosure and Anonymity among Teenagers Online

Maria Diaconescu; Babes Bolyai University Cluj-Napoca, Romania, Faculty of Sociology and Social Work, Social Work Department

6.      Even the shy can flirt? Connection between individual temperamental characteristics and their relation to mobile phone usage

Hana Červáková; Faculty of Social Studies, Masaryk University

7.      How to become popular on SNS? The younsgters views on the ought self

Andra Siibak, University of Tartu, Estonia

8.      Linguistic Androgyny in Myspace

Chris Fullwood; University of Wolverhampton, School of Applied Sciences, Psychology Subject Group, Wolverhampton, West Midlands, WV1 1SB, UK

9.      MySpace Profile Construction and Personality Perception

Lisa J. Orchard; University of Wolverhampton, School of Applied Sciences, Psychology Subject Group, Wolverhampton, West Midlands, WV1 1SB, UK

Podsekce: Risks eHealth, Groups - Wannes Heirman, Petr Soukup, Anna Ševčíková,

Katarin Parti, Mario Lehenbauer, Alexander Voiskounski, Birgit U. Stetina, Sarah J. Davis, Cornelia Schramel, Nejra Besic, Jan Sládek, Francesco Pisanu, Kristian Daneback, Serkan Bicer

Podsekce: Blogosphere - Marta Klimowicz & Marcin Drabek, Jeong Kim, Shadi Zabet

Podsekce: Online Communities - Francesca Romana Seganti, Maria Pipenko, Jana Krátká

Podsekce: Virtual and Real - Benjamin Bigl, Patrycja Rudnicka, Patrik Vacek, Bartłomiej Walczak


[1] http://ict.rajce.idnes.cz/Cyberspace_2008-profi/#DSC_0304.JPG

[2] http://ict.rajce.idnes.cz/Cyberspace_2008-profi/#DSC_0034.JPG

[3] přeloženo z: http://www.cam-ascor.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Ite...

[4] pozn.: názvy institucí a organizací nepřekládám, protože při následném vyhledávání informací o nich by překlad do češtiny mohl vyhledávání zkreslit, popř. úplně znemožnit.

[5] http://ict.rajce.idnes.cz/Cyberspace_2008/#DSC00364.JPG

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback