Michael Štencl: Modern(í) Business Analyst

Michael Štencl získal doktorát v oboru ekonomická informatika na Mendelově univerzitě v Brně a v současné době působí jako seniorní produktový manager ve firmě GoodData. Během své přednášky popisoval, jak funguje Business Intelligence, k čemu slouží, jaký měla vývoj a především, jaké jsou aktuální trendy a kam se tento obor lidské činnosti bude pravděpodobně dále posouvat. Představil také řešení, které tým v GoodData vytváří.

Záznam live bloggingu najdete jako obvykle v Blogu z bloku.

Business Intelligence

Zkráceně BI, je soubor technik, metod a postupů, jak ze syrových dat získat smysluplné informace, které využijete pro své podnikání. V praxi se tedy může jednat třeba o získávání informací o vašich peněžních tocích, stavu kont, odhadů tržeb, chování vašeho zákazníka apod. z uloženého seznamu transakcí nákupů ve vašem obchodě. Takových příkladů bychom našli spoustu, zvláště když informace dolujeme z různorodých zdrojů dat, která následně propojíme a vyhledáme společné prvky.

Kde se berou data

Kde data k analýze vzít? Nejlépe začít tím, co je k dispozici “doma”. Velká část dat, která jsou k dispozici, jsou data vnitrofiremní – exportujte ze všech informačních, účetních, plánovacích, zákaznických, tiketovacích a jiných systémů. Zajímavým zdrojem mohou být i data od vašich zaměstnanců. Spousta z nich si sami vytváří poznámky v tabulkovém procesoru a i tato data odspodu mohou být velmi cenná a využitelná.

Následně lze data získávat zvenku. Pokud používáte sociální sítě, využijte data z nich. Data můžete i zakoupit - buď zadat vlastní výzkum anebo zakoupit obecnější datasety, které poskytují např. společnosti pro výzkum trhu. Spousta dat je otevřených a můžete je tedy využít zdarma pro svůj business. Velkým zdrojem otevřených dat jsou také státy. V ČR lze získat zajímavá data např. z Českého statistického úřadu.

 

Ukládání, přístup a zpracování

Po nastřádání dat je potřeba nějakým způsobem spravovat. Zakládají se datová sklady, kde se všechna data drží pohromadě, již v jednom systému. Systém, nejčastěji relační databáze, umožňuje nad daty spouštět dotazy, vytvářet nové pohledy a často nabízí i pokročilejší analytické funkce jako jsou např. OLAP kostky, kdy můžeme na stejná data nahlížet z různých perspektiv.

Poté lze připravit různé report nebo tzv. dashboardy, kde si může manager v reálném čase prohlížet klíčové ukazatele a zkrátka údaje, které jsou pro jeho práci důležité.

 Michael Štencl

BI v cloudu

Celý tento způsob řešení BI se vyvíjel řadu let a byl orientován především na velké firmy a korporace. Vybudování vlastního datového centra, na kterém lze datový sklad provozovat, je velmi nákladné - je potřeba nakoupit drahý výkonný hardware a také jej udržovat kvalifikovaným personálem. Systémy pro provoz skladů jsou rovněž velmi nákladné a je zapotřebí zaměstnance vyškolit, aby se systémy uměli pracovat. Samotný proces zavedení tedy bývá časově velmi náročný.

Štencl představil moderní trend v oblasti BI a to je převod celé BI do cloudu a následně si ji firma kupuje jako službu. Konkrétně to předvedl v prostředí aplikace od GoodData. Zákazník propojí své systémy s řešením od GoodData, napojit lze i sociální sítě a další zdroje. Zákazník poté k aplikaci přistupuje přes webové prostředí ve svém prohlížeči a intuitivně si může z dat sestavovat nové pohledy a číst informace, které jsou pro něj zajímavé a aktuální.

 Michael Štencl

Kdo je analytik?

Na závěr své přednášky také hovořil o posunu role datového analytika. Dříve byla tato role spojena hodně s lidmi, které měli vysokou kvalifikaci v oboru IT. Dnes je kladen důraz na srozumitelnost a intuitivnost prostředí. Zaostření na samotná data a získávání informací, než nutnost znát složité algoritmy a metody jak získat report.

Proto dnešní datoví analytici mohou být více zaměření na business, klidně i přímo podnikatelé, kteří skvěle rozumí svému oboru. Nyní si mohou sami nacházet zajímavé údaje ze syrových dat. Velkou silou je i vizualizace dat - informace lze vykreslovat do grafů, stromů, map a ty pak přímo umísťovat do vytvořeného dashboardu.

Obecnou snahou moderní BI je analýzu dat zpřístupnit lidem takovým způsobem, aby je práce s daty bavila, podporovala jejich zvídavost a vytvořila se jistá imerze při propojování datasetů – z nudného hledění do čísel se stává dobrodružné hledání businessových pokladů.

Michael Štencl

Zdroj titulního obrázku: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-business-analyst-busi...

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback