Monitorovací zpráva

3. 5. 2010

Každý příjemce finanční podpory z operačních programů ESF,  kterým je i projekt NAKLIV (zařazen v operačním programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"), stojí vždy jednou za půl roku před relativně nezábavnou, ale nutnou povinností: sepsat a odevzdat monitorovací zprávu.

Monitoring je průběžné sledování a sběr informací a dat o průběhu projektu z hlediska dosažení cílů stanovených v projektu. Slouží jak těm, co peníze dostali, tak i poskytovatelům podpory pro sledování realizace projektu a na jeho základě by měla být včasně identifikována rizika a chyby ve financování.

Je logické, že monitorování každého projektu je nezbytné - je to dohled nad tím, aby poskytnuté finanční prostředky byly využity efektivně v souladu s plněním cílů projektu a aby nedošlo k jejich zneužití.

Příjemce podpory je zavázán k monitorování a sběru dat o aktivitách projektu a je povinen tento sběr dat zajistit. Informace jsou poté předávány poskytovateli dotace (v našem případě Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy) ve formě pravidelných monitorovacích zpráv. Zprávy musí být vypracovány na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny stanovené náležitosti. Průběžné monitorovací zprávy se vyplňují v pravidelných intervalech (v našem případě vždy po šesti měsících) a po ukončení projektu je vypracována závěrečná monitorovací zpráva, která shrnuje průběh celého projektu.

Jelikož projekt NAKLIV odstartoval v listopadu roku 2009, květen je naším "měsícem pravdy", kdy musíme napnout síly a detailně vypsat, co se za těch uplynulých šest měsíců dělo a jaké finanční částky byly použity. Monitorovací zpráva se proto dělí na dvě základní části, které mají určené další přílohy.

Věcnou část, ve které musíme popsat realizované klíčové aktivity (např. konferenci, kterou jsme uspořádali v únoru 2010), plánované klíčové aktivity (např. přípravu seminářů) a mimo jiné se zde například popisuje publicita projektu - třeba to, že jsme vydali už několik článků tady v blogu na Inflow.

Finanční část musí obsahovat zprávu o čerpání způsobilých výdajů - budou zde uvedeny veškeré položky včetně nákupu vybavení kanceláří, cestovních dokladů, mzdových nákladů, nákladů na publicitu atd.

Součástí zprávy jsou třeba i pracovní výkazy všech členů týmu NAKLIV - každý den musíme popsat, co kdo z nás konkrétně vykonával za činnost. Doporučujeme psát si výkazy průběžně, nejlépe vždy na konci každého dne (týdne). Popisovat zpětně každodenní činnost v průběhu šesti měsíců není reálné  

Monitorovací zprávu píšeme tentokrát poprvé. Snažíme se a doufáme, že bude shledána dostačující a že bude náš projekt i nadále zdárně pokračovat.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback