MS WORD I. - Tvorba stylů a číslování stránek

18. 12. 2014
V minulé části našeho seriálu jsme probrali různé nekomerční možnosti textových procesorů, které můžete využít pro psaní kvalifikační práce. Následující tři díly se budou věnovat programu MS Word, jelikož se jedná o nejpoužívanější nástroj. Řekneme si základní pravidla týkající se formátování textu při psaní diplomové práce a ukážeme si, jak to udělat v MS Wordu.

Začneme pozitivní zprávou, o které nejspíš všichni studenti Filozofické fakulty MU neví. Kancelářský balíček MS Office je poměrně drahou záležitostí. Jako studenti FF MU můžete využít skvělou nabídku a po dobu svého studia využívat Microsoft Office 365 zcela zdarma. Můžete si jej nainstalovat až na 5 svých zařízení, včetně mobilních. Student užívá licencovaný software vždy v nejnovější verzi a automaticky má každý uživatel k dispozici 1 TB prostoru v cloudovém uložišti. Více se dozvíte v licenčních podmínkách. Postup, jak si nainstalovat MS Office 365 ProPlus si zde ukazovat nebudeme, je podrobně popsán zde.

Před samotným započetím psaní kvalifikační práce je dobré si promyslet postup, jak budete psát a upravovat text. V zásadě jsou dvě možnosti. Buď znáte již předem strukturu práce, členění na kapitoly a jejich podkapitoly, a můžete tedy text nadpisů formátovat průběžně. Nebo ještě přesně nevíte a pak budete celý text upravovat až na konci. První řešení má tu výhodu, že již během procesu psaní textu zvýrazníte nadpisy a celý text je tak přehlednější pro třetí osobu, které jej pošlete například na konzultaci. Ve druhém případě, kdy budete upravovat text až na závěr, se zmenšuje riziko, že se vám začne styl úpravy rozcházet. Je jen na vás, čemu dáte přednost. Dalším krokem je volba vhodného písma. Pro delší psané texty je nejvhodnější patkové písmo (Times New Roman, Cambria, Garamond), protože se lépe čte, oči se tak rychle neunaví. Bezpatkové (Arial, Verdana, Calibri) můžete zvolit pro popisky obrázků, tabulek a grafů. Obecně se nedoporučuje používat v odborném textu více než 2 až 3 typy písma. Pro kvalifikační práci platí, že velikost písma hlavního textu je 12 pt, poznámky pod čarou jsou velikostí 10 pt. Řádkování je 1,5 a zarovnání do bloku. Číslování nadpisů je maximálně na 3 stupně.

K úpravě textu, ať už před začátkem psaní nebo až na závěr, vám pomůže nadefinování stylů. Nadefinujte si styl pro hlavní text a dále pro nadpisy jednotlivých úrovní. Toto následně využijete při tvorbě obsahu. Můžete využít z nabídky již připravených stylů, nebo si je upravit pro své potřeby a to tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na daný styl – Změnit – a můžete editovat podle svých představ a potřeb.

 

Jakmile máte připraveny vlastní styly, je formátování textu velmi snadné. Označíte si potřebnou část (např. nadpis první úrovně) a kliknete na požadovaný styl. Tím máte zaručeno, že všechny nadpisy první úrovně budou stejným fontem, barvou i velikostí.

Pokud chcete úrovně číslovat, dosáhnete toho tak, že na kartě Domů kliknete na tlačítko Víceúrovňový seznam a vyberete si z Knihovny seznamů styl, který vyhovuje vašim požadavkům, nyní konkrétně 1 Nadpis 1, 1.1 Nadpis 2, 1.1.1 Nadpis 3.

Dalším nezbytným krokem je číslování stránek. Číslují se všechny platné stránky, ale na některých stranách se číslo nezobrazuje (titulní strana, prohlášení, poděkování, anotace apod.) Abyste dosáhli toho, že prvních 5 stran bude bez čísla a následně na šesté straně bude číslo 6, musíte použít funkci Konec oddílu - Další stránka, kterou najdete v záložce Rozložení stránky. Konec oddílu vložíte na poslední stranu, kterou chcete mít nečíslovanou.

 Tím dojde k rozdělení práce na dva samostatné oddíly. Následně kliknete do oblasti zápatí, kde si přejete číslo stránky, a nahoře se vám objeví Nástroje záhlaví a zápatí. Odkliknete Propojit s předchozím, tím dojde k oddělení oddílů na dva samostatné.

Poté na záložce Vložení vyberete položku Číslo stránky, zvolíte si umístění čísla, jaké vyhovuje vašim potřebám, a také upravíte od jakého čísla, se má začít číslovat.

Tím je hotovo číslování stránek a můžete se pustit do tvorby obsahu. O tom jak vytvořit obsah, seznam obrázků nebo bibliografie budou příští díly našeho seriálu.

 Zdroje:

Stručné licenční podmínky pro Microsoft Office 365 Professional Plus. [online]. [cit. 2014-12-05]. Dostupné z:http://www.phil.muni.cz/plonedata/wcit/navody/LicenceMSOffice-studentiFF.pdf

Návod k instalaci Microsoft Office 365 ProPlus - studenti FF MU. [online]. [cit. 2014-12-05]. Dostupné z:http://www.phil.muni.cz/plonedata/wcit/navody/navod-office-studenti.pdf

MICROSOFT CORPORATION. Microsoft Word 2010. [software][2014-12-09]

 

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback