Odpovědnost za bezbariérový přístup na Masarykově univerzitě

30. dubna se v Knihovně Jiřího Mahena uskutečnila v pořadí již čtvrtá přednáška z cyklu Knihovna pro bezbariérové Brno. Tématem Řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě. Kdo je odpovědný za přístupnost? provázel Boris Janča ze střediska pro pomoc studentům Masarykovy univerzity se specifickými nároky Teiresiás.

Za vznikem projektu Knihovna pro bezbariérové Brno stojí spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno, Knihovny Jiřího Mahena i Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. V období od ledna do června 2019 se v Knihovně Jiřího Mahena konají vždy poslední úterý v měsíci pravidelná setkání, kde na specifická témata přednášejí odborníci z praxe i lidé s životní zkušeností v rámci dané problematiky. Na každou přednášku navazuje také diskuze určená po sdílení zkušeností, a třeba i nových řešení.

Středisko Teiresiás

Dubnové setkání věnované bezbariérovosti na Masarykově univerzitě bylo specifické nejen zapojením dalšího pracoviště Masarykovy univerzity, ale také bezbariérovostí akce samotné. Přednáškový sál KJM je totiž vybaven indukční smyčkou, která umožňuje nedoslýchavým osobám plnohodnotný poslech. Pro neslyšící zajistila překlad do českého znakového jazyka Unie neslyšících Brno a středisko Teiresiás poskytlo simultánní přepis mluveného slova.

teiresias

Boris Janča otevřel na své přednášce nové téma, a sice problematiku zodpovědnosti za bezbariérový přístup na Masarykově univerzitě i obecně. Jako dlouholetý zaměstnanec střediska Teiresiás mohl návštěvníkům poskytnout komplexní vhled do historie, fungování i překážek, se kterými se středisko setkává. Teiresiás zajišťuje přístupnost univerzity pro studenty s pohybovým, zrakovým i sluchovým omezením, a také pro ty se skrytým postižením i poruchami učení. Samotná funkce střediska často budí mylný dojem, že se jedná pouze o poradenské centrum. Teiresiás se však především zabývá poskytováním služeb pro studenty se specifickými požadavky plynoucími ze zdravotního postižení.

Do určitého rozporu se často dostává i samotný název – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – který může budit dojem, že Teiresiás studentům se zdravotním omezením studium ulehčuje a poskytuje jim snad výhody oproti ostatním. Opak je však pravdou. Teiresiás zajišťuje studentům se specifickými nároky prostředí i formu studia tak, aby odpovídali potřebám vzhledem k jejich zdravotnímu omezení. Neznamená to tedy, že by někteří studenti nemuseli skládat zkoušku, protože je ve formě písemného testu, forma zkoušky je pouze upravena do pro ně přijatelného formátu. Úkolem střediska není však pouze pomoc studentům, ale také efektivní zprostředkování komunikace právě mezi studentem se zdravotním postižením a jeho učitelem.

statistika

 

Teiresiás se zabývá poskytováním různých druhů služeb od organizace studia přes informatický a technologický servis formou například speciálně uzpůsobených učeben, zajišťování informačních zdrojů až po zprostředkování osobní asistence. Služby střediska jsou ovšem nejčastěji designovány univerzálně tak, aby uspokojování potřeb jednotlivce či skupiny neomezovala práva jiného jednotlivce či skupiny.

Zodpovědnost za bezbariérový přístup

Kdo tedy na univerzitě za přístupnost zodpovídá? Dle směrnice MU 8/2014 o Zajištění přístupnosti Masarykovy univerzity pro osoby se zdravotním postižením se jedná o univerzitu jako celek a zároveň tedy o každého zaměstnance univerzity i člena akademické obce. Teresiás hraje v tomto případě roli metodického poradce i poskytovatele služeb.

Poskytování služeb však často nevychází pouze z legislativního ukotvení, ale také z vyznávaných hodnot. Mnohdy je možné narazit například na rozpor v zajišťování potřeb. Měl by si každý člověk se zdravotním postižením zajišťovat své specifické potřeby sám za sebe nebo bychom se jim měli věnovat kolektivně? Případně, měli by se zdravotně postižení snažit především o samostatnost nebo spoléhat na vstřícný přístup společnosti? V této problematice zastává Teresiás stanovisko kolektivního přístupu. Jako veřejná instituce se tedy snaží dbát na specifické požadavky ovšem do té míry, aby nedocházelo k upozaďování potřeb jiných skupin. V soukromé sféře si však svůj hodnotový žebříček musí nastavit každý sám. Jak to máte vy? Kdo by měl být podle vás zodpovědný a proč?

unie

V rámci diskuze se pak řešila například dostupnost zdrojů pro nevidomé v KJM, která je zajišťována prostřednictvím spolupráce s Knihovnou pro nevidomé K. E. Macana, často upozaďovaná problematika rozdílných potřeb u nedoslýchavých a neslyšících i spolupráce Masarykovy univerzity na veřejných projektech pro zdravotně postižené.

V případě, že vás projekt Knihovna pro bezbariérové Brno oslovil, můžete navštívit 28. května v 15:00 další přednášku na téma Audity bezbariérovosti budov aneb co je nejčastěji špatně: Proč si nechat udělat audit bezbariérovosti?

Autorka fotografií: Lucie Kurdiovská

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

46 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

The official Rice Purity Test is a 100 question survey that originated in Rice university, Houston, Texas. Hence its name – the Take Rice Purity Test.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. carpet cleaning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

CGC Jhanjeri is one of the best colleges in the North India and we are providing the best quality of education in various courses.

best engineering college in chandigarh and b tech in north india and civil engineering college in punjab and cgc placement and B.Sc non medical courses in Chandigarh and best agriculture college in Punjab

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Since its debut in December of 2018, the adidas Yeezy Boost Fake Yeezy 350 v2 Black Reflective 350 v2 model with the transparent stripe has been at the forefront of footwear hype. In March alone, three earth-toned hues of the model released worldwide, setting the table for what is certain to be one of the strongest years for the adidas Yeezy brand. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Since its debut in December of 2018, the adidas Yeezy Boost Fake Yeezy 350 v2 Black Reflective 350 v2 model with the transparent stripe has been at the forefront of footwear hype. In March alone, three earth-toned hues of the model released worldwide, setting the table for what is certain to be one of the strongest years for the adidas Yeezy brand. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019

 

<a href="https://explosederire.com/">explosederire.com</a>

Doliprane

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
Which may be what is more an outstanding present that i genuinely relished reading through. It's not possible regularly that marilyn and i handle the chance to know anything. free iptv download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019

 

Regardless of on the off chance that you keep any close to home media or information on your telephone or PC's own stockpiling and synchronize it to the cloud, it can without much of a stretch be gotten to when any of your gadgets is indicated with the web. In spite of the fact that it isn't viable to keep stopped the web association, you have to refresh the gadget occasionally. Information can be ruptured even while sending and getting records.

https://www.mcafeecomactivates.org/blog/how-to-enter-product-key-for-mcafee-download-using-total-protection

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

https://www.lechateauguillestre.com/

Visit our website by: RBN

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 6. 2019
Our academic pursuits, along with a range of extracurricular activities, help in honing a child's skills and ensuring that he/she grows to be a mature and responsible citizen. top public school in greater noida and admission 2019 best school in greater noida and premium school in noida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. pakistani chat room

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019

 

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. Streaming TV

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. صحيفة دعوى فسخ النكاح

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing custom essay order
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries. comprar backlinks de qualidade

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.  push pull force gauge

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.  look at this website

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.  spam

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
les-vitraux-de-caro.com Podayos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.  Dadu Judi

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries. discountbro

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. killabee gaming chair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. ufa173

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

his uncle, from pengcheng and asked him to live in changsha, http://www.avtomgn.ru/ask.html which was a wild place at that time.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019

 

When you use a genuine service, you will be able to provide instructions, share materials and choose the formatting style. Hobbs & Shaw Movie Online Free

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019

 

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention. Renovatie tuin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019
Apple products are revered for its quality, precision and great design. SRSG started its operations as Apple technology partners in the year 1997. apple reseller in Mumbai and apple authorized service center in delhi and Broadcast consultancy and ipad reseller delhi and macbook air reseller ahmedabad
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

 

I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. Renovatie tuin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

 

Hi there! Nice material, do keep me posted when you post something like this again! I will visit this blog leaps and bounds for more quality posts like it. Thanks... Tuinarchitectuur

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

 

Explore electronic resources for free, thousands of eBooks, accounting eBooks, business eBooks, Marketing eBooks, Accounting eBooks, Banking eBooks, Design eBooks, Customers eBooks, Travel and Tourism eBooks… and more Philadelphia Elibrary

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

 

Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends.Zonnepanelen installateur

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

 

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. Zonnepanelen installateur

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

 

This article is an appealing wealth of useful informative that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. I know it very well that if anyone visits your blog, then he/she will surely revisit it again. Zonnepanelen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

 

Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Airco installatie

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

 

I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic. AT&T Home Security

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

 

Cool stuff you have got and you keep update all of us. Acheter cacahuètes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

The scholars may face problem as writing their marketing assignments due for the plethora of concepts involved. Our laptop computer assignment allow <a title="research paper writing service" href="https://homeworkprovider.com/">research paper writing service</a>  products are inexpensive and you simply will get the most value in your income. The homework are completed accurately the way in which these are informed to undertake in addition to they are simply delivered in time or simply just before time. <a title="proj 587 week 5 case study" href="https://devryfinalexams.com/">proj 587 week 5 case study</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019

 

Good post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it! Acheter noix de pécan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019

 

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention. Cashewnoten

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

 

Very useful info. Hope to see more posts soon!. Chiazaad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

 

I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog Lijnzaad

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback