Odpovědnost za bezbariérový přístup na Masarykově univerzitě

30. dubna se v Knihovně Jiřího Mahena uskutečnila v pořadí již čtvrtá přednáška z cyklu Knihovna pro bezbariérové Brno. Tématem Řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě. Kdo je odpovědný za přístupnost? provázel Boris Janča ze střediska pro pomoc studentům Masarykovy univerzity se specifickými nároky Teiresiás.

Za vznikem projektu Knihovna pro bezbariérové Brno stojí spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno, Knihovny Jiřího Mahena i Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. V období od ledna do června 2019 se v Knihovně Jiřího Mahena konají vždy poslední úterý v měsíci pravidelná setkání, kde na specifická témata přednášejí odborníci z praxe i lidé s životní zkušeností v rámci dané problematiky. Na každou přednášku navazuje také diskuze určená po sdílení zkušeností, a třeba i nových řešení.

Středisko Teiresiás

Dubnové setkání věnované bezbariérovosti na Masarykově univerzitě bylo specifické nejen zapojením dalšího pracoviště Masarykovy univerzity, ale také bezbariérovostí akce samotné. Přednáškový sál KJM je totiž vybaven indukční smyčkou, která umožňuje nedoslýchavým osobám plnohodnotný poslech. Pro neslyšící zajistila překlad do českého znakového jazyka Unie neslyšících Brno a středisko Teiresiás poskytlo simultánní přepis mluveného slova.

teiresias

Boris Janča otevřel na své přednášce nové téma, a sice problematiku zodpovědnosti za bezbariérový přístup na Masarykově univerzitě i obecně. Jako dlouholetý zaměstnanec střediska Teiresiás mohl návštěvníkům poskytnout komplexní vhled do historie, fungování i překážek, se kterými se středisko setkává. Teiresiás zajišťuje přístupnost univerzity pro studenty s pohybovým, zrakovým i sluchovým omezením, a také pro ty se skrytým postižením i poruchami učení. Samotná funkce střediska často budí mylný dojem, že se jedná pouze o poradenské centrum. Teiresiás se však především zabývá poskytováním služeb pro studenty se specifickými požadavky plynoucími ze zdravotního postižení.

Do určitého rozporu se často dostává i samotný název – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – který může budit dojem, že Teiresiás studentům se zdravotním omezením studium ulehčuje a poskytuje jim snad výhody oproti ostatním. Opak je však pravdou. Teiresiás zajišťuje studentům se specifickými nároky prostředí i formu studia tak, aby odpovídali potřebám vzhledem k jejich zdravotnímu omezení. Neznamená to tedy, že by někteří studenti nemuseli skládat zkoušku, protože je ve formě písemného testu, forma zkoušky je pouze upravena do pro ně přijatelného formátu. Úkolem střediska není však pouze pomoc studentům, ale také efektivní zprostředkování komunikace právě mezi studentem se zdravotním postižením a jeho učitelem.

statistika

 

Teiresiás se zabývá poskytováním různých druhů služeb od organizace studia přes informatický a technologický servis formou například speciálně uzpůsobených učeben, zajišťování informačních zdrojů až po zprostředkování osobní asistence. Služby střediska jsou ovšem nejčastěji designovány univerzálně tak, aby uspokojování potřeb jednotlivce či skupiny neomezovala práva jiného jednotlivce či skupiny.

Zodpovědnost za bezbariérový přístup

Kdo tedy na univerzitě za přístupnost zodpovídá? Dle směrnice MU 8/2014 o Zajištění přístupnosti Masarykovy univerzity pro osoby se zdravotním postižením se jedná o univerzitu jako celek a zároveň tedy o každého zaměstnance univerzity i člena akademické obce. Teresiás hraje v tomto případě roli metodického poradce i poskytovatele služeb.

Poskytování služeb však často nevychází pouze z legislativního ukotvení, ale také z vyznávaných hodnot. Mnohdy je možné narazit například na rozpor v zajišťování potřeb. Měl by si každý člověk se zdravotním postižením zajišťovat své specifické potřeby sám za sebe nebo bychom se jim měli věnovat kolektivně? Případně, měli by se zdravotně postižení snažit především o samostatnost nebo spoléhat na vstřícný přístup společnosti? V této problematice zastává Teresiás stanovisko kolektivního přístupu. Jako veřejná instituce se tedy snaží dbát na specifické požadavky ovšem do té míry, aby nedocházelo k upozaďování potřeb jiných skupin. V soukromé sféře si však svůj hodnotový žebříček musí nastavit každý sám. Jak to máte vy? Kdo by měl být podle vás zodpovědný a proč?

unie

V rámci diskuze se pak řešila například dostupnost zdrojů pro nevidomé v KJM, která je zajišťována prostřednictvím spolupráce s Knihovnou pro nevidomé K. E. Macana, často upozaďovaná problematika rozdílných potřeb u nedoslýchavých a neslyšících i spolupráce Masarykovy univerzity na veřejných projektech pro zdravotně postižené.

V případě, že vás projekt Knihovna pro bezbariérové Brno oslovil, můžete navštívit 28. května v 15:00 další přednášku na téma Audity bezbariérovosti budov aneb co je nejčastěji špatně: Proč si nechat udělat audit bezbariérovosti?

Autorka fotografií: Lucie Kurdiovská

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

139 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

The official Rice Purity Test is a 100 question survey that originated in Rice university, Houston, Texas. Hence its name – the Take Rice Purity Test.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. carpet cleaning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

CGC Jhanjeri is one of the best colleges in the North India and we are providing the best quality of education in various courses.

best engineering college in chandigarh and b tech in north india and civil engineering college in punjab and cgc placement and B.Sc non medical courses in Chandigarh and best agriculture college in Punjab

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Since its debut in December of 2018, the adidas Yeezy Boost Fake Yeezy 350 v2 Black Reflective 350 v2 model with the transparent stripe has been at the forefront of footwear hype. In March alone, three earth-toned hues of the model released worldwide, setting the table for what is certain to be one of the strongest years for the adidas Yeezy brand. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Since its debut in December of 2018, the adidas Yeezy Boost Fake Yeezy 350 v2 Black Reflective 350 v2 model with the transparent stripe has been at the forefront of footwear hype. In March alone, three earth-toned hues of the model released worldwide, setting the table for what is certain to be one of the strongest years for the adidas Yeezy brand. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019

 

<a href="https://explosederire.com/">explosederire.com</a>

Doliprane

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
Which may be what is more an outstanding present that i genuinely relished reading through. It's not possible regularly that marilyn and i handle the chance to know anything. free iptv download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019

 

Regardless of on the off chance that you keep any close to home media or information on your telephone or PC's own stockpiling and synchronize it to the cloud, it can without much of a stretch be gotten to when any of your gadgets is indicated with the web. In spite of the fact that it isn't viable to keep stopped the web association, you have to refresh the gadget occasionally. Information can be ruptured even while sending and getting records.

https://www.mcafeecomactivates.org/blog/how-to-enter-product-key-for-mcafee-download-using-total-protection

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

https://www.lechateauguillestre.com/

Visit our website by: RBN

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 6. 2019
Our academic pursuits, along with a range of extracurricular activities, help in honing a child's skills and ensuring that he/she grows to be a mature and responsible citizen. top public school in greater noida and admission 2019 best school in greater noida and premium school in noida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. pakistani chat room

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019

 

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. Streaming TV

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. صحيفة دعوى فسخ النكاح

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing custom essay order
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries. comprar backlinks de qualidade

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.  push pull force gauge

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.  look at this website

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.  spam

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
les-vitraux-de-caro.com Podayos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.  Dadu Judi

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries. discountbro

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. killabee gaming chair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. ufa173

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

his uncle, from pengcheng and asked him to live in changsha, http://www.avtomgn.ru/ask.html which was a wild place at that time.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019

 

When you use a genuine service, you will be able to provide instructions, share materials and choose the formatting style. Hobbs & Shaw Movie Online Free

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019

 

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention. Renovatie tuin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019
Apple products are revered for its quality, precision and great design. SRSG started its operations as Apple technology partners in the year 1997. apple reseller in Mumbai and apple authorized service center in delhi and Broadcast consultancy and ipad reseller delhi and macbook air reseller ahmedabad
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

 

I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. Renovatie tuin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

 

Hi there! Nice material, do keep me posted when you post something like this again! I will visit this blog leaps and bounds for more quality posts like it. Thanks... Tuinarchitectuur

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

 

Explore electronic resources for free, thousands of eBooks, accounting eBooks, business eBooks, Marketing eBooks, Accounting eBooks, Banking eBooks, Design eBooks, Customers eBooks, Travel and Tourism eBooks… and more Philadelphia Elibrary

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

 

Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends.Zonnepanelen installateur

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...https://connect.unity.com/p/new-clash-royale-hack-no-human-verification-...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

 

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. Zonnepanelen installateur

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

 

This article is an appealing wealth of useful informative that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. I know it very well that if anyone visits your blog, then he/she will surely revisit it again. Zonnepanelen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

 

Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Airco installatie

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

 

I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic. AT&T Home Security

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

 

Cool stuff you have got and you keep update all of us. Acheter cacahuètes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

The scholars may face problem as writing their marketing assignments due for the plethora of concepts involved. Our laptop computer assignment allow <a title="research paper writing service" href="https://homeworkprovider.com/">research paper writing service</a>  products are inexpensive and you simply will get the most value in your income. The homework are completed accurately the way in which these are informed to undertake in addition to they are simply delivered in time or simply just before time. <a title="proj 587 week 5 case study" href="https://devryfinalexams.com/">proj 587 week 5 case study</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019

 

Good post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it! Acheter noix de pécan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019

 

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention. Cashewnoten

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

 

Very useful info. Hope to see more posts soon!. Chiazaad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

 

I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog Lijnzaad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019

Delta Air Lines serves in excess of 180 million clients every year. In 2018, Delta was named as one Fortune's best 50 Most Admired Companies notwithstanding being named the most appreciated aircraft for the seventh time in eight years. Also, Delta has positioned No.1 in the Business Travel News Annual Airline overview for a phenomenal seven successive years. With an industry-driving worldwide system, Delta and the Delta Connection transporters offer administrations to 324 goals in 57 nations on six landmasses. Headquartered in Atlanta, Delta utilizes in excess of 80,000 workers worldwide and works a mainline armada of in excess of 800 flying machine. The carrier is an establishing individual from the SkyTeam worldwide collusion and takes an interest in the business' driving transoceanic joint endeavor with Air France-KLM and Alitalia just as a joint endeavor with Virgin Atlantic. Counting its overall coalition accomplices, Delta offers clients in excess of 15,000 day by day flights, with key center points and markets including Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK and LaGuardia, London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, São Paulo, Seattle, Seoul, and Tokyo-Narita.

 

Know More:- https://reservationsdeltaairlines.com/delta-airlines-skymiles/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 7. 2019

 

Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. desifuntv

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 7. 2019

 

Only strive to mention one's content can be as incredible. This clarity with your post is superb! Thanks a lot, hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done. Noix de cajou

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

netgear n300 wifi range extender setup 

Thanks, really interesting post.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

 

I can’t believe focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material without a doubt. It is one of the greatest contents. Noix

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

 

Today, I was just browsing along and came upon your blog. Just wanted to say good blog and this article helped me a lot, due to which I have found exactly I was looking. commercial vent hood repair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

 

Thanks for picking out the time to discuss this, I feel great about it and love studying more on this topic. It is extremely helpful for me. Thanks for such a valuable help again. Noix de pécan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

Excellent post. I was reviewing this blog continuously, and I am impressed! Extremely helpful information especially this page. Thank you and good luck. Pistaches

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

Excellent post. I was reviewing this blog continuously, and I am impressed! Extremely helpful information especially this page. Thank you and good luck. Pistaches

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019

 

No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post. Scenting

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. <a href="https://www.pinterest.com/garagedoorrepairwest/">garage door West Jordan</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. garage door West Jordan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. garage door repair Salt Lake City Utah

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019

 

What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. garage door Draper

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019

llo there mates, it is incredible composed piece completely characterized, proceed with the great work always. زيادة الطول

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

192.168.1.250 This is the appropriate blog for anybody who desires to search out about this topic. Thanks for sharing these ideas.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

 

Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers! voyance par telephone serieuse sans attente

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 7. 2019

 

This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you. Hazelnoten

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 7. 2019

 

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!! superfeet blue premium insoles

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019

 

I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!. Chiazaad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
I prefer merely excellent resources - you will see these people in: Havervlokken
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019

Your articles are inventive. I am looking forward to reading the plethora of articles that you have linked here. Thumbs up! Paranoten

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019

 

Excellent post. I was reviewing this blog continuously, and I am impressed! Extremely helpful information especially this page. Thank you and good luck. ac install

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019

 

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. garage door Ogden

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019

 

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. Murray garage door repair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 7. 2019

192.168.1.1  

Thanks, really interesting post.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 7. 2019

It really makes me happy and I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen. web designing company in Mohali

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

Thank you very much for this valuable contribution and informative. You may check our website also 123.hp.com/setup

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 123.hp.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I like the way you composed this data. mywifiext local

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information Digital Marketing Company in Chandigarh

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

Digital Marketing Course in Chandigarh  

Lovely post, thanks for your effort in making this excellent post.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019

PHP Training in Chandigarh  

I really enjoy this site cause its worth with the useful info..thank dear..!
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. Zonnepanelen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019

Listed here you'll learn it is Important, Them offers the link in an helpful webpage: 먹튀

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019

Em you'll it em em em em em em em em em em em em

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

Web Designing training in Chandigarh Continue the wonderful good article, I just read couple of articles about this web page.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019
routerlogin.net Thank you, really interesting read.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

For this website, you will see our account, remember to go through this info. muthuraja matrimony

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 8. 2019
 What is an outstanding post! “I’ll be back” (to read more of your content). Thanks for the nudge! <a href="https://supersportskick.com/">ข่าวกีฬาออนไลน์วันนี้</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 8. 2019

This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! You may check our website also 123.hp.com/envy 5085

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 8. 2019

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. You may check our also 123.hp.com/setup 6970

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019

Beaver says I also have such an interest, you can read my profile here: https://tatkebabpizzahasselt.be/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019

I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. web design company penang

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 8. 2019

I recommend only good and reliable information, so see it: garage door Salt Lake City

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
Very interesting information, worth recommending. However, I recommend this:  <a href="https://flowthefilm.com/">รีวิวหนัง2019</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019

There you can download for free, see the first of these data. <a href='https://cannabisbuds.uk'>buy cannabis online UK</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019

I recommend only good and reliable information, so see it: domestic violence attorney Tacoma

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019

Within this webpage, you'll see the page, you need to understand this data.<a href="https://insertvinereference.tumblr.com/ seo">ppc advertising</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Keep on giving out your amazing strategies with us! bstarscash.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Great job on the style and even awesome posts. asphaltnitromoney.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019

You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. commercial refrigeration service san antonio

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
very interesting keep posting. <a title="Hacker News" href="http://hacknews.eu.">Hacker News</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019

 

I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here. Chiazaad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. Lijnzaad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019

 

What is an outstanding post! “I’ll be back” (to read more of your content). Thanks for the nudge! Amandes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019

 

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. Cacahuètes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019

 

Your work is truly appreciated round the clock and the globe. It is incredibly a comprehensive and helpful blog. Noix de pécan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019

 

Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day! Havervlokken

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019

There you can download for free, see the first of these data. Lijnzaad bestellen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work.<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spookrun.anchor">infinite Runner</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

 

Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint. Chiazaad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.<a href="https://usjobsfinder.com/">US jobs</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.<a href="https://online-ukpharmacy.com/best/can-buy-adderall-online-cheap-price/">buy Adderall Online</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.<a href="https://www.homerenovationvancouver.ca">home renovations in vancouver</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 8. 2019

 

Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info. Kinderkleding Modaliza | Kinderkleding Online Kopen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 8. 2019

Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. Tuinaanleg

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.<a href="https://hepiqq.net">bandarq</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019

 

nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this! Zwemvijvers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019

On my website you'll see similar texts, write what you think. Tuinarchitectuur

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019

 

hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the thme you picked is super. I will be back. Tuinarchitecten

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019

 

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. Tuinrenovatie

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019

On this page, you'll see my profile, please read this information. moncler sale outlet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019

On this page, you'll see my profile, please read this information. moncler sale outlet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019

 

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. ac repair san antonio tx

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019

 

Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you! moncler coats for kids

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019

Listed here you'll learn it is important, them offers the link in an helpful webpage:<a href="Https://comparebrokers.co/plus500-review/">plus500 review</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019

I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it:<a href="https://www.thefate.org/bluechew-review/">is bluechew legit</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019

This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you. Broekjes - Broeken Jongen Online Kopen | Kinderkleding Modaliza

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019

This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection: T-shirts Meisje Online Kopen | Kinderkleding Modaliza

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019

 

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Lee Cooper Kinderkleding Kopen Online | Kinderkleding Modaliza

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019

The youth provides you with the latest breaking news updates from Pakistan and all over the world about business, life style, education, health, sports and entertainment. This is the authentic source that provides reality-based news. and also you will be able to do the guest post here. The knowledge will make your mind more capable.

<a href="https://theyouth.com.pk/">The Youth International</a> 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.<a href="https://www.earntech.online/">download full verison software</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. <a href="http://www.g21studio.com/2019/08/31/benefit-from-the-expertize-of-a-php-...">PHP Web Development Company</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019

Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written.<a href="https://www.homebetterlighting777.net/hampton-bay-lighting">hampton bay</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019

Very interesting information, worth recommending. However, I recommend this: <a href="https://www.cemeku.net">idn poker</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 9. 2019

Very interesting information, worth recommending. However, I recommend this: <a href="https://www.guidetricks.com/2019/08/how-to-write-your-first-thesis.html">writers</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 9. 2019

Such sites are important because they provide a large dose of useful information ... bb13 weekend ka vaar

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 9. 2019

This is one of the best website I have seen in a long time thankyou so much, thankyou for let me share this website to all my friends

<a href="https://infopermainan.com">situs poker online terbaik</a>

<a href="https://infojudi99.weebly.com/">Agen poker online deposit murah</a>

<a href="https://pokeronline12.weebly.com/">Situs poker online terpercaya oleh pemain</a>

<a href="https://tipsinfo15.weebly.com/">Info judi online withdraw cepat</a>

<a href="https://tipsmain20.weebly.com/">judi qq online yang terpercaya</a>

<a href="https://judi88online.weebly.com/">Situs poker online dengan deposit rendah</a>

<a href="https://situsjudi11.weebly.com/">cara daftar di situs judi online</a>

<a href="https://luckypoker1001.weebly.com/">Situs judi poker</a>

<a href="https://v88online.weebly.com/">Agen judi poker</a>

<a href="https://instaqq.weebly.com/">Kumpulan situs judi online</a>

<a href="https://asiantips.weebly.com/">Agen judi online</a>

<a href="https://daftarpokerasia.weebly.com/">Daftar poker asia</a>

<a href="https://kumpulangameonline11.weebly.com/">Judi bola terbaik</a>

<a href="https://superpokergoals.page.tl/">Judi poker online</a>

<a href="https://pokerpemimpin.page.tl/">Keuntungan bermain poker online</a>

<a href="https://pokerkenceng.page.tl/">Poker asli terpercaya</a>

<a href="https://qqdewapoker.site123.me/">Situs poker terpercaya dan terbaik</a>

<a href="https://pilihpokeronline.weebly.com/">Game poker idaman pemain</a>

<a href="https://reviewqqonline.weebly.com/">Cara hack situs poker online</a>

<a href="https://pilihqqonline.weebly.com/">Demam bermain poker online</a>

<a href="https://dominopokeronline33.webgarden.com/">Situs poker terjitu</a>

<a href="https://pokermaniak.weebly.com/">Cara memilih situs poker online</a>

<a href="https://asiantips.weebly.com/">Situs kartu judi online</a>

<a href="http://pokeronlineterbaik12.wikidot.com/">Situs judi bola terpercaya</a>

<a href="https://dominopokerqqonline.page.tl/">Situs poker jitu nomor 1</a>

<a href="https://tipsinfopokeronline.page.tl/">Bermain poker online impian</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019
gay dating apps and flirting apps for men have become the norm over the years—but that also means there are too many to keep track of.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019

hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.<a href="http://tressedoutcelebs.com">tressedoutcelebs</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019

Why do only so much written on this subject? Here you see more. <a href="http://privatedetective.pk">private detective agencies in pakistan</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback