Odpovědnost za bezbariérový přístup na Masarykově univerzitě

30. dubna se v Knihovně Jiřího Mahena uskutečnila v pořadí již čtvrtá přednáška z cyklu Knihovna pro bezbariérové Brno. Tématem Řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě. Kdo je odpovědný za přístupnost? provázel Boris Janča ze střediska pro pomoc studentům Masarykovy univerzity se specifickými nároky Teiresiás.

Za vznikem projektu Knihovna pro bezbariérové Brno stojí spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno, Knihovny Jiřího Mahena i Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. V období od ledna do června 2019 se v Knihovně Jiřího Mahena konají vždy poslední úterý v měsíci pravidelná setkání, kde na specifická témata přednášejí odborníci z praxe i lidé s životní zkušeností v rámci dané problematiky. Na každou přednášku navazuje také diskuze určená po sdílení zkušeností, a třeba i nových řešení.

Středisko Teiresiás

Dubnové setkání věnované bezbariérovosti na Masarykově univerzitě bylo specifické nejen zapojením dalšího pracoviště Masarykovy univerzity, ale také bezbariérovostí akce samotné. Přednáškový sál KJM je totiž vybaven indukční smyčkou, která umožňuje nedoslýchavým osobám plnohodnotný poslech. Pro neslyšící zajistila překlad do českého znakového jazyka Unie neslyšících Brno a středisko Teiresiás poskytlo simultánní přepis mluveného slova.

teiresias

Boris Janča otevřel na své přednášce nové téma, a sice problematiku zodpovědnosti za bezbariérový přístup na Masarykově univerzitě i obecně. Jako dlouholetý zaměstnanec střediska Teiresiás mohl návštěvníkům poskytnout komplexní vhled do historie, fungování i překážek, se kterými se středisko setkává. Teiresiás zajišťuje přístupnost univerzity pro studenty s pohybovým, zrakovým i sluchovým omezením, a také pro ty se skrytým postižením i poruchami učení. Samotná funkce střediska často budí mylný dojem, že se jedná pouze o poradenské centrum. Teiresiás se však především zabývá poskytováním služeb pro studenty se specifickými požadavky plynoucími ze zdravotního postižení.

Do určitého rozporu se často dostává i samotný název – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – který může budit dojem, že Teiresiás studentům se zdravotním omezením studium ulehčuje a poskytuje jim snad výhody oproti ostatním. Opak je však pravdou. Teiresiás zajišťuje studentům se specifickými nároky prostředí i formu studia tak, aby odpovídali potřebám vzhledem k jejich zdravotnímu omezení. Neznamená to tedy, že by někteří studenti nemuseli skládat zkoušku, protože je ve formě písemného testu, forma zkoušky je pouze upravena do pro ně přijatelného formátu. Úkolem střediska není však pouze pomoc studentům, ale také efektivní zprostředkování komunikace právě mezi studentem se zdravotním postižením a jeho učitelem.

statistika

 

Teiresiás se zabývá poskytováním různých druhů služeb od organizace studia přes informatický a technologický servis formou například speciálně uzpůsobených učeben, zajišťování informačních zdrojů až po zprostředkování osobní asistence. Služby střediska jsou ovšem nejčastěji designovány univerzálně tak, aby uspokojování potřeb jednotlivce či skupiny neomezovala práva jiného jednotlivce či skupiny.

Zodpovědnost za bezbariérový přístup

Kdo tedy na univerzitě za přístupnost zodpovídá? Dle směrnice MU 8/2014 o Zajištění přístupnosti Masarykovy univerzity pro osoby se zdravotním postižením se jedná o univerzitu jako celek a zároveň tedy o každého zaměstnance univerzity i člena akademické obce. Teresiás hraje v tomto případě roli metodického poradce i poskytovatele služeb.

Poskytování služeb však často nevychází pouze z legislativního ukotvení, ale také z vyznávaných hodnot. Mnohdy je možné narazit například na rozpor v zajišťování potřeb. Měl by si každý člověk se zdravotním postižením zajišťovat své specifické potřeby sám za sebe nebo bychom se jim měli věnovat kolektivně? Případně, měli by se zdravotně postižení snažit především o samostatnost nebo spoléhat na vstřícný přístup společnosti? V této problematice zastává Teresiás stanovisko kolektivního přístupu. Jako veřejná instituce se tedy snaží dbát na specifické požadavky ovšem do té míry, aby nedocházelo k upozaďování potřeb jiných skupin. V soukromé sféře si však svůj hodnotový žebříček musí nastavit každý sám. Jak to máte vy? Kdo by měl být podle vás zodpovědný a proč?

unie

V rámci diskuze se pak řešila například dostupnost zdrojů pro nevidomé v KJM, která je zajišťována prostřednictvím spolupráce s Knihovnou pro nevidomé K. E. Macana, často upozaďovaná problematika rozdílných potřeb u nedoslýchavých a neslyšících i spolupráce Masarykovy univerzity na veřejných projektech pro zdravotně postižené.

V případě, že vás projekt Knihovna pro bezbariérové Brno oslovil, můžete navštívit 28. května v 15:00 další přednášku na téma Audity bezbariérovosti budov aneb co je nejčastěji špatně: Proč si nechat udělat audit bezbariérovosti?

Autorka fotografií: Lucie Kurdiovská

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

The official Rice Purity Test is a 100 question survey that originated in Rice university, Houston, Texas. Hence its name – the Take Rice Purity Test.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. carpet cleaning

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback