Na exkurzi v institucích ve Strážnici a v Praze

Nový předmět VIKBB78 Uchovávání kulturního dědictví propojuje teorii s praxí. A to formou přednášek expertů z různorodých institucí, které jsou doplněny o exkurze. V tomto semestru se v rámci předmětu Uchovávání kulturního dědictví (dále “UKD”) uskutečnily exkurze dvě. Do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, a do dvou pražských institucí: Českého muzea hudby (náleží pod Národní muzeum), a do Webarchivu Národní knihovny.

 

Předmět UKD je realizován v rámci projektu NAKI Nový fonograf ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími institucemi a kolegy, viz http://novyfonograf.cz/.

 

Zaslechla jsem studenty hovořit o novém předmětu jako o Bloku expertů v menším měřítku. Mají v zásadě pravdu. Odlišnost přednášek UKD spočívá v nosném tématu, které je všechny spojuje. Totiž uchovávání kulturního dědictví, jak je ostatně předmět nazván.

 

31.10. 2018 jsme se vypravili na exkurzi do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Lektorem byl Mgr. Michal Škopík, který po úvodním představení přednesl teoretický úvod, který navazoval na jeho předcházející přednášku v předmětu UKD. Následovala praktická ukázka provozu v zámeckých depozitářích pro různé typy dokumentů nehmotného charakteru: foto, video, audio záznamy. Poté jsme se přesunuli do depozitářů pro uchovávání hmotných artefaktů. Zdejší pracovnice nám popsala činnosti pracoviště a ukázala příklady uchovávaných předmětů, jako například vlněné kabátce nebo folklorní oděvy. Dozvěděli jsme se také, že do tohoto depozitáře je přístup velmi omezený. Byla to tedy jedinečná příležitost. Zhlédli jsme také datové uložiště instituce a kolega Škopík nám popsal komplikace, které jsou s uchováváním dat v e-podobě spojené. V průběhu exkurze nepřišli zkrátka studenti Erasmu, neboť pro ně byla připravena speciální prohlídka zámku, v němž Národní ústav lidové kultury sídlí. Po zbývající čas se těmto studentům věnoval převážně kolega Lorenz, který pohotově překládal výklad odborníků. Na návštěvu této instituce bude vhodné příště vyhradit více času, neboť některá pracoviště bylo nutné si prohlédnout pouze krátce.

 

 

Dne 14.11.2018 jsme uskutečnili exkurzi do dvou pražských institucí. Jednalo se o České muzeum hudby Národního muzea (dále “ČMH”) a Webarchiv Národní knihovny. V ČMH se studentům věnoval Filip Šír, ústřední postava celé iniciativy kolem Nového fonografu, a jeho kolegové z oddělení pro digitalizaci zvukových nosičů a depozitářů. Druhou navštívenou institucí byl Webarchiv spadající pod Národní knihovnu. Zde nás provedla Monika Holoubková. Zhlédli jsme různé typy knižních skenerů, dozvěděli jsme se podrobné informace o fungování instituce a její činnosti. Na závěr jsme vyslechli přednášku doplněnou o praktické ukázky produktů Webarchivu a . Exkurze do Prahy se zúčastnilo devět studentů KISKu a dva studenti programu Erasmus.

 

 

Tímto prosím jak účastníky exkurzí tak studenty UKD, kteří se exkurze nezúčastnili, o vyplnění zpětnovazebního dotazníku k předmětu jako celku (exkurzím bude v dotazníku věnován samostatný blok). Pomůžete tím optimalizovat a vylepšit náplň a formální stránku do dalších semestrů. Dotazník rozešleme hromadně, o čemž budete informováni.

 

Co si o UKD myslí Helena?

Zapojení KISKu v projektu Nový fonograf, jakož tento předmět i výstupy, které budou následovat, představují návaznost na mé předchozí aktivity za studií na bakalářském i magisterském stupni. Jsem nadšená, že se problematice věnuje větší pozornost a že je perspektiva skutečné změny. KISK pomáhá připravovat studenty na pozice, které v institucích velmi schází. Je to proces dlouhodobý a nesnadný, ovšem věřím, že tím, že jsme začali, se to postupně začne zlepšovat jako celek. Je třeba vyzdvihout podíl Filipa Šíra, s kterým spolupracuji od roku 2014. Filip problematiku propaguje a zejména řeší s jemu typickým zápalem v mezinárodním měřítku. Často vidí příležitosti tam, kde jiní ne, a takto vznikají inovace a dílčí projekty, které pomáhají měnit nefunkční struktury a postupy. V tomto případě pomáhá zachránit zvukové dědictví naší země. KISK jeho snahu podporuje zapojením se do společného projektu, což mi připadá skvělé.


Jak to vidí Martin Krčál?

Problematika uchovávání kulturního dědictví je v oblasti informační vědy důležitým tématem. Paměťové instituce obecně řeší, jak uchovávat a zejména zpřístupňovat své sbírky široké veřejnosti. Jednou z cest je digitalizace a zpřístupnění digitálních sbírek v online prostředí. Na tento vývoj musí reagovat také knihovnické školy. V současnosti v praxi chybí experti na problematiku digitalizace a digitálního kurátorství. KISK již delší dobu uvažoval o vytvoření nových předmětů na toto téma. I díky tomu jsme využili nabídky Národního muzea a vstoupili do projektu NAKI - Nový fonograf, který nám umožnil financovat vznik dvou předmětů. První z nich, VIKBB78 Uchovávání kulturního dědictví, byl realizován v pilotním běhu v tomto semestru. V jarním semestru 2019 na něj naváže předmět ISKB49 Digitální kurátorství. Do budoucna bychom nad rámec projektu vytvořili předmět zaměřený na metadata.

 

A co na to Michal Lorenz?

Otázky spojené s digitalizací a uchováním kulturního dědictví nabízejí interdisciplinární půdu, na níž jsou informační studia jako doma. Propojují profesionály z různých paměťových institucí, experty na různé obory lidské kultury a specialisty s technickou a inženýrskou odborností. Nabízejí živnou půdu, na níž se protínají i různé specializace uvnitř samotného KISKu - knihovnictví, technologie ve vzdělávání (digitální pedagogika), informační a datový management (digitální kurátorství) i design služeb (architektura orientovaná na služby, na uživatele zaměřený přístup). Jedinečné propojení teorie, praxe a technických dovedností je příležitostí pro studenty různých zájmů a preferencí.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

152 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. visit here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

 

 

Students often feel issues in writing assignment, so to make students comfortable in programming assignment we help them to write their assignments. If ever you feel any problem in writing something you can visit our website Programming Assignment Help.

 

 

<a href="https://www.allassignmenthelp.com/programming-language-assignment-help.h...">Programming Assignment Help</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

Nedá se něco udělat s tím spamem, co se zde už kolikátý pátek objevuje?

Díky.

Helena N

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2019

This is what I want to see from united

I want goals to be scored in the first half so we can <a href="https://lotterysambadresulttoday.in"> lotterysambadresulttoday.in </a> control the game and keep pressing opponents

And I still can not believe that we got ibra for free

What a player .. !!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2019
This topic is so interesting. Thanks to this thread, I now know something from this topic. I also find the shared information very important. I look forward for more helpful information from this thread. Check out also [url=https://games.lol/crazy/]crazy kitchen game[/url] . .
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2019

<a href="https://games.lol/crazy/">crazy kitchen game</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019

Cardi is up for record of the year ("I Like It"), collection of the year (Invasion of Privacy), best pop couple/aggregate execution with Maroon 5 ("Girls Like You"), best rap execution ("Be Careful") and best rap collection (Invasion of Privacy).

More: https://thegrammysreport.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019

Showtime will communicate and stream the session as an elite pay-per-see. Fans can arrange it from their nearby link or satellite supplier, or watch it through live stream on the Showtime application.

More: https://pacquiaovsbronerreports.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019

Use your bow to hunt down animals in the best free hunting games for kids online! We got the most thrilling deer hunting games, bear, duck and animal video hunting games online for PC!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019

With the assistance of our companions from SportsLine (yell out to Stephen Oh), we've separated the rate chance that we will see every one of those matchups come February 3, from well on the way to most improbable. The projections for each diversion are produced utilizing the likelihood that every individual group wins their separate meeting title matchup.

https://nflsuperbowlnews.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019

You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: web series reviews

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 2. 2019

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... kitchen cabinets

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

Your post is very helpful to get some effective tips to reduce weight properly.  http://freegiftcardgenrator.com  and  http://onlinefreegiftcodesgenerator.com  and  http://onlinefreegiftcardgenerator.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. Buy Instagram Followers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. Buy Instagram Followers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019

This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: vacation

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019

Content is giving satisfy thought. Check out https://www.couponpitara.com/offers/hostgator/  for a best hosting offer.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019
There's no doubt i would fully rate it after i read what is the idea about this article. You did a nice job.. [url=https://projectdraft.kinja.com/child-care-mulgrave-1832504857?rev=1549801494862]child care mulgrave[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019
There's no doubt i would fully rate it after i read what is the idea about this article. You did a nice job.. [url=https://projectdraft.kinja.com/child-care-mulgrave-1832504857?rev=1549801494862]child care mulgrave[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019
There's no doubt i would fully rate it after i read what is the idea about this article. You did a nice job..[url=https://projectdraft.kinja.com/child-care-mulgrave-1832504857?rev=154980... care mulgrave[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019

Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. sara ali khan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

On this page you can read my interests, write something special. macbook air 13 case

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
Such type of sounds definitely top. Every one of these smaller knowledge really are crafted alongside several foundation knowledge. I favor which usually very much. buy bitcoin
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Surrey Real estate

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Lead Generation company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Surrey Mortgage Broker

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. appareils orthodontiques

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

electricians

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Maple Ridge Chain link Fencing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

laminate flooring Vancouver

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Bathroom renovations

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

White Rock Realtors

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Commercial interior Contractors Vancouver

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Real Estate Brokers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!discount kitchens

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Roof repair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

deicing parking lots

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!Thank you and best of luck.<a href="https://luksusowehotele.pl/">hotele</a> , sprawdz rowniez <a href="https://luksusowehotele.pl/hotele-w-gorach/">hotele w górach</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Custom Kitchens Vancouver

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

decorative metal garden gates

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. frases de amor cortas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work

Zonnepanelen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019

I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more.

Webdesigner

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sports rugby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Thank you for taking the time to publish this information very useful! u sports football
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends. Kohls 30% Off Printable
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019

Je vous remercie de l'information! Je cherchais et ne pouvait pas trouver. Vous me aidé! <a href="https://192-168-1.org/">192.168.1.1</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019

I'm happy to see the considerable subtle element here!.

Zonnepanelen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
Most people enjoy lots of the chats, My partner and i in fact knowledgeable, I'd personally favor additional information in relation to this kind of, given that it really is great., Together with as a result of acquire dispersing. VIP Financing Solutions Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. apkgrilled.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

So it is interesting and very good written and see what they think about other people. Lexispoker

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
The content you posted is really good. I like Kpop very much. So, I have a site that deals with Kpop. I recommend you to visit once you have time. https://www.xman9.com

바카라사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019

hi this is nice site and thanks for sharing

<a href="https://www.smmvilla.com/"> buy instagram followers USA </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019

I realized there was a need to put all of this broker information into a common format and resource. Compare stock brokers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019

<a href="https://gamesofthronesseason8.com/how-to-watch-game-of-thrones-season-8-...">watch online got season 8 episode 1</a> I realized there was a need to put all of this broker information into a common format and resource.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019

Thank you for the visit, thank you also have provided the information we really need, do not forget to share information and visit our page thank you.https://luksusowehotele.pl/hotele/hotel-golebiewski-karpacz

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Geometry dash was released in 2013. Since then, it has become a popular online action games. It is perfect to test your reaction!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: voyance telephone gratuite

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: voyance telephone gratuite

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... writing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I also wrote an article on a similar subject will find it at write what you think. writer

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 3. 2019

 

I am really glad to see this website. 

I would like to thank you this especially amazing read!! 

Bookmarked you to fav to look at upcoming more new information.

 

<a href="https://www.donerightdemo.com/demolition-burnaby-bc/">demolition company burnaby</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

this is nice site and very important for the furniture the saling and buy furniture <a href="https://www.decorationhomefurniture.com/"> Used Furniture in UAE </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

customboxeszone.com crafts your imagination into tangible custom boxes. We offer best and economical solutions for your packaging needs we are environmental friendly organizations and use only Eco-friendly material to make your boxes. We deliver boxes free of cost in quick turnaround time. 

Custom Eyeliner Boxes Custom Foundation Boxes Custom Makeup Boxes Custom Hair Spray

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

Custom packaging with vibrant color schemes not only attracts customers but also promotes your brand.  We at customboxeszone.com offer optimum quality boxes at a very reasonable price. Take advantage of our free designing service and we would love to assist you in designing your unique boxes. These boxes will work as a tool to advertise your brand and help you achieve heights of success at an exponential level. Custom Soap Boxes Custom Lipstick Boxes Custom Lotion Boxes Custom Perfume Boxes Custom Pillow Boxes Bath Bomb Boxes Custom Cosmetic Boxes Eyeshadow Packaging Boxes Cream Packaging Boxes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019

Why do only so much written on this subject? Here you see more. Hawaiian clothes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 4. 2019
Promptly this unique websites are able to most likely recognition relating to most of operating a blog not to mention site-building of us, due to the thoughtful items or just review articles. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
It's superior, however , check out material at the street address. wheelstrongmom.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019

I propose merely very good along with reputable data, consequently visualize it: Varun Dhawan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: 80 lb weight vest

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
A variety of dissertation web pages on-line as you're as well collect in plain english professed in the webpage. Marion County FL real estate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. Lifeguard courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019
I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. Lifeguard courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

It's superior, however , check out material at the street address. playroulettenow.net

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. blackjackcheating.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 4. 2019

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. service de lavage

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 4. 2019
So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. Bug Zapper for indoor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. townhouse for sale Marbella

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: service de lavage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: air pollution control device
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019

I recommend only good and reliable information, so see it: 4 person waterproof tent

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019

I recommend only good and reliable information, so see it: 4 person waterproof tent

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019

I recommend only good and reliable information, so see it: automatic tents

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

I must say that this is good

<a href="https://www.thetop3lists.com/2018/09/2019-cricket-world-cup-predictions.html"> cricket world cup 2019 winner predictions</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
This is awesome Jobs in darjeeling
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: ragu z400 projector review

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019

آیا طراحان سایت قبلی نتوانستند وب سایت مورد نظر شما را طراحی کنند؟ شرکت طراحی سایت شیرازسان ارائه دهنده راه کار های نوین طراحی سایت با تمرکز بر روی طراحی سایت واکنشگرا است. <a href=”https://shirazsun.net”>طراحی سایت در شیراز</a>

 را با ما متفاوت تجربه کنید. طراحی سایت حرفه ای در اولین و باسابقه ترین شرکت طراحی وب سایت در شیراز. طراحی و بهینه سازی وبسایت حرفه ای ، تجاری ، شرکتی با قیمت مناسب. اولین جایی که مردم و مشتریان شما میبیند وبسایت شما ست. میتوانید اطلاعات مشتریان و بازدیدکنندگان را جمع آوری کنید. آیا می دانستید که داشتن وبسایت به کسب و کار شما کمک می کند و به آن اعتبار می بخشد؟ با داشتن یک وبسایت عالی شما همیشه و 24 ساعته در دسترس هستید و مشتریان هر زمان که بخواهند میتوانند شما را ببینند. همچنین این امکان را به شما می دهد که به کانال های بازاریابی مختلفی دست پیدا کنید. امروزه اکثر مردم نیاز های خود را از طریق اینترنت برطرف میکنند. جالب است بدانید که بازاریابی اینترنتی، پربازده تر و کم هزینه تر از تبلیغات محیطی شناخته شده است. قابلیتهای تیم طراحی وبسایت شامل، استفاده از تکنولوژی UML جهت طراحی نرم افزار و تامین خواسته مشتری، ارائه مشاوره و راهکارهای مناسب در زمینه تجارت الکترونیک و طراحی سایت، پیاده سازی معماری اطلاعات و نقشه سایت و بهره گیری از زبانهای برنامه نویسی و تکنولوژیهای قدرتمند همچون ASP.NET, MSSQL، AJAX،JAVASCRIPT ، MVC Patternاست. می خواهم شما را با برخی از خدمات طراحی سایت در شیراز توسط شرکت شیرازسان آشنا کنم. سادگی و استفاده راحت از پنل مدیریت محتوا: در <a href=”https://shirazsun.net”>طراحی سایت در شیراز</a>

توسط شرکت شیرازسان ، وب سایت هایی طراحی می شوند که استفاده از پنا مدیریت آن ها بسیار آسان است. سازگاری با تمام مرورگرها: یک وبسایت فوق حرفه ای با همه مرورگر ها و در نسخه های مختلف سازگاری دارد.

 

<a href=”https://shirazsun.net”>طراحی سایت در شیراز</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
I like types personal article. It will likely be good to locate 1 clarify within phrases of the primary as well as wholesomeness with this specific extremely important market is going to be easily skilled. florida commercial building contractor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019
There are lots of dissertation internet websites on-line since you attain web famous from the site. great Kodi addons site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

https://topshipping.cn/landing/air-freight/

The key things you need to know about <a href=”https://topshipping.cn/landing/air-freight/”>air freight</a> shipping, including when to use this freight mode, a breakdown of costs, and current pricing trends.

https://topshipping.cn/landing/freight-china-canada/

Looking for a fast <a href=”https://topshipping.cn/landing/freight-china-canada/”>air freight from china to canada</a> ? Topshipping is best for you. We are experts in utilizing the cheapest and fastest transport solutions for shipping from China to Canada by sea or air freight.

Looking for a fast Air freight from China to Europe? Contact us. Our company can <a href=”https://topshipping.cn/landing/freight-china-europe/”>Air freight from China to Europe</a> moves very fast especially at peak times.

https://topshipping.cn/landing/freight-china-europe/

<a href=”https://topshipping.cn/landing/air-freight”>air freight</a>

<a href=”https://topshipping.cn/landing/freight-china-canada”>air freight from china to canada</a>

<a href=”https://topshipping.cn/landing/freight-china-europe”>Air freight from China to Europe</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
This kind of looks entirely best. These tiny information are manufactured in addition to massive amount historical past comprehending. I enjoy this kind of a whole lot. continue reading this..
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Your Blog is so fascinating to peruse. This Article is fantastic. Much appreciated, a great deal for sharing for such sort of educational and helping blog for users. Wonderful style of work! I am trusting a similar best work from you later on too. I needed to thank you for this post. Absolutely gorgeous! I really love the stand and decor! Very inspiring. packagingzoneblog.site123customized eyeliner boxes wholesale, customized cream boxes wholesale,  customized foundation boxes wholesale, customized hair extension boxes wholesale, custom printed hair extension packaging wholesale, customized hairspray packaging boxes wholesalecustomized eyeshadow boxes wholesale

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

Wow, I love your post today! This in just the perfect time. Thanks a bunch 

https://helixjump2.com

https://helixjump2.com/helix-jump-2

https://helixjump2.com/stack-ball

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... how to start a blog and make money

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019

So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. where can i buy an essay

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019

SAP Training Institutes in Delhi-SAP Preparing in Delhi with Live Entrepreneurship - with 100% arrangement support -. SAP is a restrictive programming language and SAP means "Propelled Business Application Programming." code is written in intSAPretive language, for example, COBOL linguistic structure. The language can be coded to look like a COBOL. As indicated by the content is a COBOL and Pascal convergence. Its utilization makes SAP clients as they expand the usefulness of the essential item. SAP Preparation Foundation in Delhi. SysAppPro Technology offers SAP preparation in Delhi. Our SAP-ready focus is furnished with lab offices and an amazing foundation. SAP Preparing Organization in Delhi.

Visit For More Info: -  Best SAP FICO Course in Delhi

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. bathroom design Glasgow

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

I really like your blog. It is very informative. Thanks for this great information. 

 customboxeszone.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and real hard work to make a great article... but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though.phen375forweightloss.com: Buy Real Phen375 Diet Pills Cheap, Weight Loss Reviews, Free Bottles, Discount

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019

These websites are really needed, you can learn a lot. custom essays

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed   to see in my whole life. Wow, just keep it up.Cheap email marketing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 6. 2019

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... Antabuse

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019

I encourage you to read this text it is fun described ... revender hospedaje web

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019

I encourage you to read this text it is fun described ... revender hospedaje web

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

Our main site allassignmenthelp.com which is connected with other countries site also. We provide our service all over the world. Anywhere in the world our assignment is provided by all students. Click here https://www.allassignmenthelp.com/ca/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019

Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..www.1800titleloans.net Car   Title Loans Los Angeles, Auto Title Los Angeles, Car Cash Loans

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
http://getmenuandprices.com/

Os doy las gracias por la información! Yo estaba buscando y no podía encontrar. Usted me ayudó!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

I should assert barely that its astounding! The blog is informational also always fabricate amazing entitys. check imei

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

Uma das maiores cidades turísticas do Brasil, SantaCatarina oferece acompanhantes lindíssimas que te levarão a loucura. site de acompanhantes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple , alidropship review

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

Content is giving satisfy thought. freindly <a title="forex trading" href="http://forexbrokers.educatorpages.com/">forex trading</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

Content is giving satisfy thought. freindly <a title="forex trading" href="http://forexbrokers.educatorpages.com/">forex trading</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

including reasonable comments here... best drugstore primer for oily skin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019

It is especially educational and even valuable for my situation. As i happened on your webpage and even examine just a few blog post. My group is fascinated with each of your get the job done and even expertise. Thanks for your time for one's blog post.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Cuddle therapist

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Cheap Jewelry Gift Store

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

<a href="http://montre-24h.com/fossil/" >Montre fossil</a> the boss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. Drainage Specialist in London

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019

It is fine, nonetheless evaluate the information and facts around this correct. fascia signs in kenya

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! Buy Instagram Likes UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

Thanks for the genuine article good work keep it up. I would like to offer you guys tons of thanks for the detailed information and most importantly the information about the marketing strategies is top notch. visit here:https://www.goassignmenthelp.com.au/marketing-mix-assignment-help/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Avatar wfsmiles5 3 months ago

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article <a href="https://www.things-todo.org" title="things to do">things to do</a> 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article https://www.things-todo.org/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019

http://montre-24h.com/festina/ the boss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019

http://montre-24h.com/festina/ the boss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. wishing you all the success in your business. http://maboot.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

It’s very enlightening and you are unquestionably very encountered in this area. You have begun my feelings of dissenting views on this topic with interesting and solid content.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ripped jeans

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

Allassignmenthelp is a web portal where students get assignment help for all the subjects, with the help of our experts. You will get 100% plagiarism free assignment. Expert’s consultation is also available for students. If they have any query they can contact with our experts anytime.

https://www.allassignmenthelp.co.uk/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

Intriguing and astonishing how your post is! It Is Useful and accommodating for me That I like it all that much, and I am anticipating Hearing from your next..  garage door Katy TX

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 7. 2019

I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

Thank you and best of luck.<a href="https://tokeny.pl/">tokeny</

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019

United we stand, divided we fall. Thanks for share good baccarat site.<br>http://www.ktx373.com - 카지노사이트<br>http://www.ktx373.com - 카지노사이트<br>http://www.ktx373.com - 다이사이사이트<br>http://www.ktx373.com - 다이사이사이트<br>http://www.ktx373.com - 인터넷바카라<br>http://www.ktx373.com - 인터넷카지노<br>http://www.ktx373.com - 카지노사이트<br>http://www.ktx373.com - 인터넷카지노<br>http://www.ktx373.com - 카지노사이트<br>http://www.ktx373.com - 카지노사이트<br>http://www.ktx373.com - 네임드사다리<br>http://www.ktx373.com - 온라인바카라

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019

Amazing site, Distinguished criticism that I can handle. Im advancing and may apply to my present place of employment as a pet sitter, which is exceptionally agreeable, yet I have to extra grow. Respects.  먹튀검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

This web site is often a walk-through for all of the knowledge you wanted with this and didn’t know who to inquire about. Glimpse here, and you’ll definitely discover it. 사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019

hi and thanks for the actual blog post ive recently been searching regarding this specific advice on-line for sum hours these days as a result thanks.

<a href="https://promocodesforpostmates.com/">Postmates promo codes</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

This kind of message continuously motivating and I like to peruse quality substance, so glad to discover great spot to diverse here in the post, the composing is simply incredible, a debt of recognition is in order for the post.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Arbeitsschein

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019

These things are very important, good think so - I think so too... write my essay

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019
808 Pictures. Professional Kauai photographers since 2004. Our friendly ward winning Kauai photographers have been published around the world in travel, wedding, lifestyle, and fashion magazines for their outstanding achievements as Kauai photographers. Our Kauai photography team has hundreds of five-star Google reviews and our photography packages are among the best prices in Hawaii. Book the best Kauai photographers at 808 PICTURES for a morning or sunset photo-shoot. Kauai family photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

I read your website as often as possible and I just thought I'd say keep up the astonishing work!  locksmith Tacoma Washington

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019

Nice read, thanks for posting this.

summoning ritual challenge

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback