Na exkurzi v institucích ve Strážnici a v Praze

Nový předmět VIKBB78 Uchovávání kulturního dědictví propojuje teorii s praxí. A to formou přednášek expertů z různorodých institucí, které jsou doplněny o exkurze. V tomto semestru se v rámci předmětu Uchovávání kulturního dědictví (dále “UKD”) uskutečnily exkurze dvě. Do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, a do dvou pražských institucí: Českého muzea hudby (náleží pod Národní muzeum), a do Webarchivu Národní knihovny.

 

Předmět UKD je realizován v rámci projektu NAKI Nový fonograf ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími institucemi a kolegy, viz http://novyfonograf.cz/.

 

Zaslechla jsem studenty hovořit o novém předmětu jako o Bloku expertů v menším měřítku. Mají v zásadě pravdu. Odlišnost přednášek UKD spočívá v nosném tématu, které je všechny spojuje. Totiž uchovávání kulturního dědictví, jak je ostatně předmět nazván.

 

31.10. 2018 jsme se vypravili na exkurzi do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Lektorem byl Mgr. Michal Škopík, který po úvodním představení přednesl teoretický úvod, který navazoval na jeho předcházející přednášku v předmětu UKD. Následovala praktická ukázka provozu v zámeckých depozitářích pro různé typy dokumentů nehmotného charakteru: foto, video, audio záznamy. Poté jsme se přesunuli do depozitářů pro uchovávání hmotných artefaktů. Zdejší pracovnice nám popsala činnosti pracoviště a ukázala příklady uchovávaných předmětů, jako například vlněné kabátce nebo folklorní oděvy. Dozvěděli jsme se také, že do tohoto depozitáře je přístup velmi omezený. Byla to tedy jedinečná příležitost. Zhlédli jsme také datové uložiště instituce a kolega Škopík nám popsal komplikace, které jsou s uchováváním dat v e-podobě spojené. V průběhu exkurze nepřišli zkrátka studenti Erasmu, neboť pro ně byla připravena speciální prohlídka zámku, v němž Národní ústav lidové kultury sídlí. Po zbývající čas se těmto studentům věnoval převážně kolega Lorenz, který pohotově překládal výklad odborníků. Na návštěvu této instituce bude vhodné příště vyhradit více času, neboť některá pracoviště bylo nutné si prohlédnout pouze krátce.

 

 

Dne 14.11.2018 jsme uskutečnili exkurzi do dvou pražských institucí. Jednalo se o České muzeum hudby Národního muzea (dále “ČMH”) a Webarchiv Národní knihovny. V ČMH se studentům věnoval Filip Šír, ústřední postava celé iniciativy kolem Nového fonografu, a jeho kolegové z oddělení pro digitalizaci zvukových nosičů a depozitářů. Druhou navštívenou institucí byl Webarchiv spadající pod Národní knihovnu. Zde nás provedla Monika Holoubková. Zhlédli jsme různé typy knižních skenerů, dozvěděli jsme se podrobné informace o fungování instituce a její činnosti. Na závěr jsme vyslechli přednášku doplněnou o praktické ukázky produktů Webarchivu a . Exkurze do Prahy se zúčastnilo devět studentů KISKu a dva studenti programu Erasmus.

 

 

Tímto prosím jak účastníky exkurzí tak studenty UKD, kteří se exkurze nezúčastnili, o vyplnění zpětnovazebního dotazníku k předmětu jako celku (exkurzím bude v dotazníku věnován samostatný blok). Pomůžete tím optimalizovat a vylepšit náplň a formální stránku do dalších semestrů. Dotazník rozešleme hromadně, o čemž budete informováni.

 

Co si o UKD myslí Helena?

Zapojení KISKu v projektu Nový fonograf, jakož tento předmět i výstupy, které budou následovat, představují návaznost na mé předchozí aktivity za studií na bakalářském i magisterském stupni. Jsem nadšená, že se problematice věnuje větší pozornost a že je perspektiva skutečné změny. KISK pomáhá připravovat studenty na pozice, které v institucích velmi schází. Je to proces dlouhodobý a nesnadný, ovšem věřím, že tím, že jsme začali, se to postupně začne zlepšovat jako celek. Je třeba vyzdvihout podíl Filipa Šíra, s kterým spolupracuji od roku 2014. Filip problematiku propaguje a zejména řeší s jemu typickým zápalem v mezinárodním měřítku. Často vidí příležitosti tam, kde jiní ne, a takto vznikají inovace a dílčí projekty, které pomáhají měnit nefunkční struktury a postupy. V tomto případě pomáhá zachránit zvukové dědictví naší země. KISK jeho snahu podporuje zapojením se do společného projektu, což mi připadá skvělé.


Jak to vidí Martin Krčál?

Problematika uchovávání kulturního dědictví je v oblasti informační vědy důležitým tématem. Paměťové instituce obecně řeší, jak uchovávat a zejména zpřístupňovat své sbírky široké veřejnosti. Jednou z cest je digitalizace a zpřístupnění digitálních sbírek v online prostředí. Na tento vývoj musí reagovat také knihovnické školy. V současnosti v praxi chybí experti na problematiku digitalizace a digitálního kurátorství. KISK již delší dobu uvažoval o vytvoření nových předmětů na toto téma. I díky tomu jsme využili nabídky Národního muzea a vstoupili do projektu NAKI - Nový fonograf, který nám umožnil financovat vznik dvou předmětů. První z nich, VIKBB78 Uchovávání kulturního dědictví, byl realizován v pilotním běhu v tomto semestru. V jarním semestru 2019 na něj naváže předmět ISKB49 Digitální kurátorství. Do budoucna bychom nad rámec projektu vytvořili předmět zaměřený na metadata.

 

A co na to Michal Lorenz?

Otázky spojené s digitalizací a uchováním kulturního dědictví nabízejí interdisciplinární půdu, na níž jsou informační studia jako doma. Propojují profesionály z různých paměťových institucí, experty na různé obory lidské kultury a specialisty s technickou a inženýrskou odborností. Nabízejí živnou půdu, na níž se protínají i různé specializace uvnitř samotného KISKu - knihovnictví, technologie ve vzdělávání (digitální pedagogika), informační a datový management (digitální kurátorství) i design služeb (architektura orientovaná na služby, na uživatele zaměřený přístup). Jedinečné propojení teorie, praxe a technických dovedností je příležitostí pro studenty různých zájmů a preferencí.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

52 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. visit here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

 

 

Students often feel issues in writing assignment, so to make students comfortable in programming assignment we help them to write their assignments. If ever you feel any problem in writing something you can visit our website Programming Assignment Help.

 

 

<a href="https://www.allassignmenthelp.com/programming-language-assignment-help.h...">Programming Assignment Help</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

Nedá se něco udělat s tím spamem, co se zde už kolikátý pátek objevuje?

Díky.

Helena N

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2019

This is what I want to see from united

I want goals to be scored in the first half so we can <a href="https://lotterysambadresulttoday.in"> lotterysambadresulttoday.in </a> control the game and keep pressing opponents

And I still can not believe that we got ibra for free

What a player .. !!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2019
This topic is so interesting. Thanks to this thread, I now know something from this topic. I also find the shared information very important. I look forward for more helpful information from this thread. Check out also [url=https://games.lol/crazy/]crazy kitchen game[/url] . .
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2019

<a href="https://games.lol/crazy/">crazy kitchen game</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019

Cardi is up for record of the year ("I Like It"), collection of the year (Invasion of Privacy), best pop couple/aggregate execution with Maroon 5 ("Girls Like You"), best rap execution ("Be Careful") and best rap collection (Invasion of Privacy).

More: https://thegrammysreport.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019

Showtime will communicate and stream the session as an elite pay-per-see. Fans can arrange it from their nearby link or satellite supplier, or watch it through live stream on the Showtime application.

More: https://pacquiaovsbronerreports.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019

Use your bow to hunt down animals in the best free hunting games for kids online! We got the most thrilling deer hunting games, bear, duck and animal video hunting games online for PC!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019

With the assistance of our companions from SportsLine (yell out to Stephen Oh), we've separated the rate chance that we will see every one of those matchups come February 3, from well on the way to most improbable. The projections for each diversion are produced utilizing the likelihood that every individual group wins their separate meeting title matchup.

https://nflsuperbowlnews.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019

You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: web series reviews

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 2. 2019

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... kitchen cabinets

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

Your post is very helpful to get some effective tips to reduce weight properly.  http://freegiftcardgenrator.com  and  http://onlinefreegiftcodesgenerator.com  and  http://onlinefreegiftcardgenerator.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. Buy Instagram Followers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. Buy Instagram Followers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019

This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: vacation

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019

Content is giving satisfy thought. Check out https://www.couponpitara.com/offers/hostgator/  for a best hosting offer.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019
There's no doubt i would fully rate it after i read what is the idea about this article. You did a nice job.. [url=https://projectdraft.kinja.com/child-care-mulgrave-1832504857?rev=1549801494862]child care mulgrave[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019
There's no doubt i would fully rate it after i read what is the idea about this article. You did a nice job.. [url=https://projectdraft.kinja.com/child-care-mulgrave-1832504857?rev=1549801494862]child care mulgrave[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019
There's no doubt i would fully rate it after i read what is the idea about this article. You did a nice job..[url=https://projectdraft.kinja.com/child-care-mulgrave-1832504857?rev=154980... care mulgrave[/url]
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019

Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. sara ali khan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

On this page you can read my interests, write something special. macbook air 13 case

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
Such type of sounds definitely top. Every one of these smaller knowledge really are crafted alongside several foundation knowledge. I favor which usually very much. buy bitcoin
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Surrey Real estate

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Lead Generation company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Surrey Mortgage Broker

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. appareils orthodontiques

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

electricians

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Maple Ridge Chain link Fencing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

laminate flooring Vancouver

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Bathroom renovations

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

White Rock Realtors

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Commercial interior Contractors Vancouver

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Real Estate Brokers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!discount kitchens

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Roof repair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

deicing parking lots

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!Thank you and best of luck.<a href="https://luksusowehotele.pl/">hotele</a> , sprawdz rowniez <a href="https://luksusowehotele.pl/hotele-w-gorach/">hotele w górach</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Custom Kitchens Vancouver

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

decorative metal garden gates

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. frases de amor cortas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work

Zonnepanelen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019

I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more.

Webdesigner

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sports rugby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Thank you for taking the time to publish this information very useful! u sports football
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends. Kohls 30% Off Printable
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019

Je vous remercie de l'information! Je cherchais et ne pouvait pas trouver. Vous me aidé! <a href="https://192-168-1.org/">192.168.1.1</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019

I'm happy to see the considerable subtle element here!.

Zonnepanelen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
Most people enjoy lots of the chats, My partner and i in fact knowledgeable, I'd personally favor additional information in relation to this kind of, given that it really is great., Together with as a result of acquire dispersing. VIP Financing Solutions Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. apkgrilled.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

So it is interesting and very good written and see what they think about other people. Lexispoker

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback