Na exkurzi v institucích ve Strážnici a v Praze

1. 1. 2019

Nový předmět VIKBB78 Uchovávání kulturního dědictví propojuje teorii s praxí. A to formou přednášek expertů z různorodých institucí, které jsou doplněny o exkurze. V tomto semestru se v rámci předmětu Uchovávání kulturního dědictví (dále “UKD”) uskutečnily exkurze dvě. Do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, a do dvou pražských institucí: Českého muzea hudby (náleží pod Národní muzeum), a do Webarchivu Národní knihovny.

 

Předmět UKD je realizován v rámci projektu NAKI Nový fonograf ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími institucemi a kolegy, viz http://novyfonograf.cz/.

 

Zaslechla jsem studenty hovořit o novém předmětu jako o Bloku expertů v menším měřítku. Mají v zásadě pravdu. Odlišnost přednášek UKD spočívá v nosném tématu, které je všechny spojuje. Totiž uchovávání kulturního dědictví, jak je ostatně předmět nazván.

 

31.10. 2018 jsme se vypravili na exkurzi do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Lektorem byl Mgr. Michal Škopík, který po úvodním představení přednesl teoretický úvod, který navazoval na jeho předcházející přednášku v předmětu UKD. Následovala praktická ukázka provozu v zámeckých depozitářích pro různé typy dokumentů nehmotného charakteru: foto, video, audio záznamy. Poté jsme se přesunuli do depozitářů pro uchovávání hmotných artefaktů. Zdejší pracovnice nám popsala činnosti pracoviště a ukázala příklady uchovávaných předmětů, jako například vlněné kabátce nebo folklorní oděvy. Dozvěděli jsme se také, že do tohoto depozitáře je přístup velmi omezený. Byla to tedy jedinečná příležitost. Zhlédli jsme také datové uložiště instituce a kolega Škopík nám popsal komplikace, které jsou s uchováváním dat v e-podobě spojené. V průběhu exkurze nepřišli zkrátka studenti Erasmu, neboť pro ně byla připravena speciální prohlídka zámku, v němž Národní ústav lidové kultury sídlí. Po zbývající čas se těmto studentům věnoval převážně kolega Lorenz, který pohotově překládal výklad odborníků. Na návštěvu této instituce bude vhodné příště vyhradit více času, neboť některá pracoviště bylo nutné si prohlédnout pouze krátce.

 

 

Dne 14.11.2018 jsme uskutečnili exkurzi do dvou pražských institucí. Jednalo se o České muzeum hudby Národního muzea (dále “ČMH”) a Webarchiv Národní knihovny. V ČMH se studentům věnoval Filip Šír, ústřední postava celé iniciativy kolem Nového fonografu, a jeho kolegové z oddělení pro digitalizaci zvukových nosičů a depozitářů. Druhou navštívenou institucí byl Webarchiv spadající pod Národní knihovnu. Zde nás provedla Monika Holoubková. Zhlédli jsme různé typy knižních skenerů, dozvěděli jsme se podrobné informace o fungování instituce a její činnosti. Na závěr jsme vyslechli přednášku doplněnou o praktické ukázky produktů Webarchivu a . Exkurze do Prahy se zúčastnilo devět studentů KISKu a dva studenti programu Erasmus.

 

 

Tímto prosím jak účastníky exkurzí tak studenty UKD, kteří se exkurze nezúčastnili, o vyplnění zpětnovazebního dotazníku k předmětu jako celku (exkurzím bude v dotazníku věnován samostatný blok). Pomůžete tím optimalizovat a vylepšit náplň a formální stránku do dalších semestrů. Dotazník rozešleme hromadně, o čemž budete informováni.

 

Co si o UKD myslí Helena?

Zapojení KISKu v projektu Nový fonograf, jakož tento předmět i výstupy, které budou následovat, představují návaznost na mé předchozí aktivity za studií na bakalářském i magisterském stupni. Jsem nadšená, že se problematice věnuje větší pozornost a že je perspektiva skutečné změny. KISK pomáhá připravovat studenty na pozice, které v institucích velmi schází. Je to proces dlouhodobý a nesnadný, ovšem věřím, že tím, že jsme začali, se to postupně začne zlepšovat jako celek. Je třeba vyzdvihout podíl Filipa Šíra, s kterým spolupracuji od roku 2014. Filip problematiku propaguje a zejména řeší s jemu typickým zápalem v mezinárodním měřítku. Často vidí příležitosti tam, kde jiní ne, a takto vznikají inovace a dílčí projekty, které pomáhají měnit nefunkční struktury a postupy. V tomto případě pomáhá zachránit zvukové dědictví naší země. KISK jeho snahu podporuje zapojením se do společného projektu, což mi připadá skvělé.


Jak to vidí Martin Krčál?

Problematika uchovávání kulturního dědictví je v oblasti informační vědy důležitým tématem. Paměťové instituce obecně řeší, jak uchovávat a zejména zpřístupňovat své sbírky široké veřejnosti. Jednou z cest je digitalizace a zpřístupnění digitálních sbírek v online prostředí. Na tento vývoj musí reagovat také knihovnické školy. V současnosti v praxi chybí experti na problematiku digitalizace a digitálního kurátorství. KISK již delší dobu uvažoval o vytvoření nových předmětů na toto téma. I díky tomu jsme využili nabídky Národního muzea a vstoupili do projektu NAKI - Nový fonograf, který nám umožnil financovat vznik dvou předmětů. První z nich, VIKBB78 Uchovávání kulturního dědictví, byl realizován v pilotním běhu v tomto semestru. V jarním semestru 2019 na něj naváže předmět ISKB49 Digitální kurátorství. Do budoucna bychom nad rámec projektu vytvořili předmět zaměřený na metadata.

 

A co na to Michal Lorenz?

Otázky spojené s digitalizací a uchováním kulturního dědictví nabízejí interdisciplinární půdu, na níž jsou informační studia jako doma. Propojují profesionály z různých paměťových institucí, experty na různé obory lidské kultury a specialisty s technickou a inženýrskou odborností. Nabízejí živnou půdu, na níž se protínají i různé specializace uvnitř samotného KISKu - knihovnictví, technologie ve vzdělávání (digitální pedagogika), informační a datový management (digitální kurátorství) i design služeb (architektura orientovaná na služby, na uživatele zaměřený přístup). Jedinečné propojení teorie, praxe a technických dovedností je příležitostí pro studenty různých zájmů a preferencí.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

4 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. visit here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

 

 

Students often feel issues in writing assignment, so to make students comfortable in programming assignment we help them to write their assignments. If ever you feel any problem in writing something you can visit our website Programming Assignment Help.

 

 

<a href="https://www.allassignmenthelp.com/programming-language-assignment-help.h...">Programming Assignment Help</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

Nedá se něco udělat s tím spamem, co se zde už kolikátý pátek objevuje?

Díky.

Helena N

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2019

This is what I want to see from united

I want goals to be scored in the first half so we can <a href="https://lotterysambadresulttoday.in"> lotterysambadresulttoday.in </a> control the game and keep pressing opponents

And I still can not believe that we got ibra for free

What a player .. !!

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback