Něco jako newsletter KISKu [listopad 2011]

[1] V pondělí 31. října proběhlo na KISKu rigorózní řízení pod vedením doc. Holzbachové a prof. Steinerové. Své práce úspěšně obhájili, filozofickou zkoušku složili a titul PhDr. zaslouženě vybojovali:

 • Iva Zadražilová: Možnosti zneužití a způsoby ochrany osobních informací v době globálního monitoringu.  Oponenti: PhDr. Hana Landová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) a PhDr. Martin Souček, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
 • Pavla Kovářová: Ohrožení dětí na internetu: teorie a doporučení pro vzdělávání. Oponenti: PhDr. Hana Landová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) a PhDr. Martin Souček, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
 • Laďka Suchá: Nové modely vědeckého publikování. Oponenti: Prof. PhDr. Jela Steinerová, Ph.D.  (Univerzita Komenského v Bratislavě) a RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (ÚVT MU)
 • Martin Krčál: Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů: pohled na problematiku s tříletým odstupem.
  Oponenti: PhDr. Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně)
 • Jiří Stodola: Informace, komunikace a bytí: fragment realistické informační vědy.
  Oponenti: PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci) a prof. PhDr. Jela Steinerová, Ph.D.  (Univerzita Komenského v Bratislavě)

[2] SLAVÍME! MŠMT přijalo projekt s názvem "Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů". Jedná se o projekt KISKU a jeho partnerů na léta 2013 – 2015. Projekt nese zkrácený název ERNIE (Educational and Research Network of  Information ProfEssionals), v kuloárech se mu familerně říká Arnoštek. Arnoštek
je prostě boží!
 

[3] Na KISK zavítal hostující vyučující ze zahraniční, tentokrát z Maďarska. V pátek 4. 11. přednášel Máté Totha, Ph.D v konferenčním sále MZK o Subject-centric computing.
Subject-centric computing je obor čerpající inspiraci z konceptu W. Bush nazvaného Memex. Souvisí s oblastí  informačního a znalostního managementu, HCI či designu operačních systémů. Pod jeho hlavičkou se formuje komunita zabývající se mapy témat (topic maps), které jsou standardem používaným při reprezentaci a výměně znalostí, sloužícím jako meta-model pro organizaci rozsáhlých zdrojů informací a jako podpora navigace a vyhledatelnosti v rozsáhlých zdrojích informací, včetně internetu. V sobotu 5. 11. proběhl praktický workshop Topic Maps for librarians.  

  [4] V průběhu října a listopadu vyšla hned dvě čísla recenzovaného časopisu ProInflow. V říjnu vyšlo vyšlo pravidelné číslo ProInflow. Tématem čísla je podpora silných centralizovaných služeb (národních, federativních či konsorciálních), které umožní efektivním způsobem pokrýt informační potřeby širokého okruhu uživatelů. Číslo nese název: Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu. Toto číslo je spjato s 18. mezinárodním seminářem CASLIN, který proběhl letos na jaře. V recenzované i nerecenzované části Vám tedy nabízíme především texty přednášejících, které zazněly v průběhu tohoto semináře, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. 14.11. vyšlo speciální číslo ProInflowToto čílso je prvním speciálním vydáním časopisu, které vychází mimo hlavní periodicitu. Každý ze zařazených článků vychází z příspěvku předneseného na konferenci Informační mediátor 2011: Marketing, management a inovace pro knihovny, která se konala 17.února 2011 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Pořádající organizací byl projekt PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů). Ve speciálním čísle najdete šest recenzovaných a čtyři nerecenzované články (tyto jsou zařazeny v rubrice zajímavosti z oboru). Tematika je poměrně široká, můžete se však těšit na svěží, neotřelé a především inovativní přístupy k marketingu v knihovnách, vzdělávání s využitím nových internetových trendů a seznámíte se s několika novými projekty v oblasti knihovnictví. 

[5] 16. listopadu proběhne další ročník naší konference INFOKON. Jako doprovodný program konference proběhne 1. knihovnický hackathon a Infokon Start(up) Coffee

[6] Autorská čtení na FF MU

 • Podzimní semestr 2011:
  Matěj Dadák v pondělí 14. 11. 2011 od 18 hod. v kavárně Falk.
  Arnošt Goldflam v pondělí 28. 11. 2011 od 18:20 hod. v kavárně Falk.
 • Jarní semestr 2012:
  Domlouvá se: Pavel Trtílek, Jaroslav Rudiš

  [7]  Co se stane, když spojíte Tomáše Boudu (VIAKISK), Jana Těsnohlídka ml. (oceňovaný mladý český básník) a Honzu Jukla (rebel/ředitel z Poličky)? Experiment #Autorské-čtení-ve-virtuálním-světě.

  [8] Informace z NAKLIVu: Cyklus seminářů projektu NAKLIV je v plném proudu. V úterý 8. listopadu proběhl v Olomouci seminář s tématem "Prezentační a komunikační dovednosti". Lektorkou byla PhDr. Iva Burešová, PhD. z Ústavu psychologie FF MU. Účastníci si ověřili v praxi, jak umí vystoupit a promluvit před publikem a v rámci odpoledne odprezentovali své předem připravené příspěvky. Lektorka jim k jejich výstupu vždy poskytla okamžitou zpětnou vazbu, takže měli možnost zapřemýšlet nad tím, co nebylo úplně dokonalé. Další seminář bude dvoudenní a bude věnovaný e-learningu, novým médiím a online technologiím. Proběhne 22.-23.11. v Knihovně UTB ve Zlíně a jako lektoři se během dvou dnů vystřídají Honza Zikuška, Honza Skůpa, Olga Biernátová a Petr Křivánek. Zbývá několik poslední míst - registrace přes www.nakliv.cz. Všichni z NAKLIVu co nejsrdečněji zvou všechny zájemce z řad knihovníků, vyučujících a odborníků na problematiku informačního vzdělávání na neformální předvánoční setkání. Akce nazvaná "Punč s NAKLIVem" proběhne v úterý 13. prosince v některé z kaváren v centru Brna. A proč se zúčastnit?

  • Inspirace, setkání s kolegy, které jste dlouho neviděli či neslyšeli - prostě "síťování".
  • Každého účastníka pozve jeden z realizačního týmu osobně na svařák nebo na punč.
  • Dobrá nálada.

  Zájemci se mohou přihlásit zde -
  http://www.nakliv.cz/akce/43-workshop-vanocni-punc-s-naklivem 

  [9] Informace z PARTSIPu:  

  • Do konce roku nás čekají tři semináře: Technologie a týmová spolupráce (Dan Franc), Strategický management (Marek Šedivý) a Marketing pro knihovny (Olga Biernátová). Spojují je zkušení lektoři, zájímavá a aktuální témata a také nulové náklady pro účastníky - absolvovat potenciální "komerční ekvivalent" by znamenalo investovat až tisíce;). Podrobnější informace a registraci najdete zde.
  • V posledním měsíci jsme zahájili seminářovou šňůru. Otevřel ji tradičně Libor Friedel s tématem informačních služeb v evropském kontextu; dále jsme poprvé nabídli dvoudenní zážitkový seminář k projektovému managementu s podtitulem "Projektové hry" (Jiří Krátký), podruhé seminář Prezentační a komunikační dovednosti (Alex Rohrich) a dvě "uprgadované" akce s Adamem Hazdrou a Kateřinou Kánskou: Design služeb v knihovnách a Řízení inovací. Máme tak - ze spokojených ohlasů účastníků soudě :) - úspěšně pět setkání. Materiály k akcím (prezentace, videa a vždy něco navíc:) budou nyní postupně zveřejněny na webu PARSTPu.
  • Na listopadovém semináři Řízení inovací se prezentací poprvé představil projekt Marketing do knihoven; Lucie Mlýnková z projektového týmu prozradila, že se koncem roku objeví nová platforma k tématu: marketing.knihovna.cz.
  • V pondělí 10.10. proběhlo tématické Open Coffee PARTSIP zaměřené na problematiku e-knih. Akce zprostředkovala setkání vydavatelů a (především) akademických knihovníků. Za "kávou" se ve svém blogu ohlédnul Tomáš Bouda.
  • Plánovaný prosincový seminář Elektronické knihy v praxi knihoven: zkušenosti a kam dál se po úspěchu říjnového Open Coffee a jako odpověď na aktuální vývoj v oblasti a zájem zainteresovaných proměnil v plánovanou prosincovou konferenci k e-knihám. Informace (program konference a organizační záležitosti) budou u registrace na webu aktualizovány do 20. listopadu.
  • Chystáme již tradiční konferenci PARTSIP, která vždy otevírá novou sezónu. Čeká nás - již definivním určením - na začátku března 2012. Téma konference jsme si předběžně/pracovně vytyčili snahou odpovědět na otázku, zda-li se má knihovna chovat tržně? (a co to vlastně - vzhledem k jejímu poslání či zřízení) ne/znamená). 9. listopadu se poprvé sešel něco jako programový výbor konference ve Fondue Cafe. Za dlouhou a inspirující diskusi díky všem zúčastněným:). Na konferenci bude pět vyhlášena Cena PARTSIP za nejinovativnější projekty v oboru za uplynulý rok. Máte-li tipy, koho ocenit, pište.
  • V závěru listopadu oslaví PARTSIP další "narozeniny" odevzdáním monitorovací zprávy.

  [10] V sobotu 22. října se vydalo na přes třicet KISKáčů a sympatizantů na podzimní TrekFlow údolím řeky Oslavy. Treku se zúčastnilo také světoznámé trio Charlie’s Angels.

   [11] Na pozvání Spolku slovenských knihovníkov jede Monika Holoubková 23. listopadu na seminář do Bratislavy prezentovat biblioterapeutickou databázi Bibliohelp.

   [12] Informace z ACROSSu: Ve dnech 17.-20.10. proběhl outdoorový Sebepoznávací kurz s podtitulem RESTART. O odborný program a vedení se postaral Honza Němec za výrazného přispění Martiny Huječkové, Dáši Chytkové, Petra Maňáska a Ireny Janíkové (pozvané lektorky z Instruktorů Brno). Kurzu se zúčastnilo 23 studnetů, podrobnější průběh a fotky najdete v blogu na Inflow (http://www.inflow.cz/restart-aneb-kdo-pozna-sebe-pozna-svet). Jak je
   vidět z reakcí studentů, kurz se setkal s příznivým ohlasem:
    

   Kurz mě namotivoval, přidal mi sebedůvěru a hlavně si věřím, že když
   něco zkusím, tak to můžu  dokázat a dotáhnout až ke konci.

    

  Dozvedel som sa o mne samom mnoho zaujímavých vecí, ktoré sa vďaka vám dostali na povrch."

    

  Asi nejlepší byla osudová cesta. Atmosféra byla úžasná, dekorace i počasí se hodilo. Navíc byl čas is ujasnit, které cíle opravdu stojí za to, a které nejsou tak důležité.

  Skvělá šoková terapie.
   [13] Další z řady knihovnických seminářů, které jsou na pomezí formy konference, proběhl 25.10. v NTK a byl vymezen názvem Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011. S tématem Zranitelnosti institucionálních repozitářů zde vystoupila i Pavla Kovářová. Její i další příspěvky jsou dostupné na stránkách projektu NUŠL (http://nusl.techlib.cz/index.php/Sbornik_2011).
   [14] Vrátili jsme se z exkurze. Přidávám postřeh Martina Krčála: V německých knihovnách jsme zjistili, že problematiku výpůjček e-knih vůbec neřeší. Konečně jsme předběhli Západ, protože u nás je to aktuální téma, které se bude řešit i na konferenci Partsipu s názvem Elektronické knihy v praxi knihoven: zkušenosti a kam dál. (14.12.2011, Brno). Prezentovány budou požadavky vydavatelů a knihoven na zamýšlený systém výpůjček a budou také představena některá možná technická řešení.
   [15] V termínu 18. - 20. listopadu vyráží cca 50 KISKáčů na odborně/vlastivědnou/síťařskou exkurzi do Beskyd.

  Fotogalerie

  Líbil se vám článek?
  Stáhnout článek v PDF

  5 komentářů

  Obrázek uživatele Jiří Stodola

  "14.11. vyšlo speciální číslo ProInflow. "

  To je docela zrada, protože kdybych to byl býval věděl, tak bych tam byl býval něco napsal.

   

  Obrázek uživatele Junior
  17. 11. 2011
  škoda, že nejdou komentáře likovat :o))
  Obrázek uživatele Marta
  17. 11. 2011
  Taky si tady někdy říkám...  (Je to ale hrozný, jak jsme na to z FB navyklí... Dřív by nám to ani nepřišlo...)
  Obrázek uživatele Jiří Stodola

  Víte, ironie a sarkasmus nespočívá v tom, že plácnete nějakou hloupost nebo zkopírujete bez souvislosti něčí text a změníte v něm jméno. Ironie a sarkasmus musí zasahovat jádro věci. Bez toho takové pokusy působí neobyčejně trapně - tj. vyvolávají utrpení.

  Oborem, který studuji je informační věda. Témata, o kterých píšu jsou zhruba tři:

  • filosofická východiska a teoretické základy informační vědy
  • informační věda a osoby se specifickými potřebami
  • teorie katalogizace

  Druhé téma se velmi týká managementu v knihovnách a inovací.

  Všechny ostatní obory nestuduji a o dalších tématech nepíšu.

  Obrázek uživatele admin
  Anonym
  18. 11. 2011
  Konference o e-knihách, kterou Partsip připravuje, nese název "České e-knihy v českých knihovnách". 

  Přidat komentář

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.

  Přečtěte si také

  Přihlášení Registrace
  RSS Facebook Twitter YouTube
  Zobrazit standardní verzi webu

  Taky děláme

  Feedback