Několik postřehů o využitelnosti katalogu Carmen se Stanislavou Kavanovou a Josefem Moravcem

Přátelský rozhovor se Stanislavou Kavanovou, vedoucí Městské knihovny Jevíčko, čtenáře nenásilně informuje o možnostech nového www katalogu Carmen, který knihovna jako jedna z prvních začala využívat – zmiňuje výhody nového systému, zdůrazňuje důležitost neustálého vývoje katalogu i jeho přijetí čtenáři-uživateli. K rozhovoru je připojen technicky zaměřený komentář k OPACu Carmen od Josefa Moravce, odborného knihovníka z Městské knihovny Ústí nad Orlicí.

Vést rozhovor se Stanislavou Kavanovou z knihovny v Jevíčku alias Stáňou je pro mě věc příjemná, svým způsobem i zábavná a jen doufám, že oko čtenáře ji shledá též zajímavou a přínosnou. Už nějakou dobu se známe, ale přitom se neznáme. To, co nás kdysi spojilo, bylo téma, zájem, obor chcete-li, a oním místem virtuálního setkání e-zin, jež právě čtete - Inflow. Ač jsme si „offline" nestihly říct (zatím) ani slůvko, za sebe můžu říci, že Stáňu vnímám jako živel v tom nejlepším slova smyslu - knihovnici tělem i duší s hmatatelnými výsledky. O jednom z nich si nyní budeme povídat. Poohlédneme se nad ročním fungováním webového katalogu Carmen v knihovně, připomeneme si i další Stániny úspěchy.

Dříve, než na Inflow vyšel článek o WWW katalogu OPAC 2.0 (Carmen) od jednoho z předních vývojářů tohoto ještě čerstvého knihovního systému, jsem první zmínku o katalogu zaregistrovala ve tvém blogu Rána, která začínají úsměvem - začínají tvá rána úsměvem i po roce provozu?

Začínají. Katalog je krásný a nesdílím názor kolegů, kteří si počkají s jeho zakoupením do doby, až se vychytají všechny blešky. Jsem ráda, že katalog už máme a vzhledem k tomu, že v Táboře jsou otevřeni všem připomínkám, názorům a „vychytávkám", mohou knihovny vývoj katalogu neustále ovlivňovat. Takže jaký si jej uděláme, takový bude!Katalog Carmen v MěK Jevíčko

Z dopisu, který jsi v blogu uveřejnila, také vyplývá, že ze strany knihovny byl o nový - a pokud možno co nejfunkčnější a přitom uživatelsky přívětivý - katalog veliký zájem. Určitě jsi měla konkrétní požadavky na systém. Co pro tebe bylo to nejzásadnější?

Musím se přiznat, že cokoliv jiného v porovnání se starým katalogem (pozn. redakce - jedná se o knihovní systém Clavius) bych vnímala jako přínos - ten vypadal jako „šuplíkaté daňové přiznání." Čtenáři se v něm špatně orientovali a koukat taky nebylo na co. Nový katalog, i když má ještě cestu před sebou, je oproti předchozímu náramný fešák. Je přehledný, intuitivní, nápověda je velmi dobře zpracována. Po přihlášení můžete hodnotit a doporučovat knihy, máte k dispozici archiv svých výpůjček, rezervujete si knihy a v momentě, kdy jsou pro vás tituly v knihovně připraveny, vám na telefonu pípne oznámení v podobě sms zprávy. Sami si též prodlužujete doby výpůjček a dokonce i vzhled katalogu si vyberete podle své oblíbené barvy. Katalog je velmi variabilní, může obsahovat recenze a vaše názory a komentáře na přečtené knihy a doplňující prolinky.

Já si mohu vymyslet, co chci, ale pokud nebude výsledek vyhovovat konečnému uživateli, nebude k ničemu.

A s kým jsi zmíněné funkční aspekty katalogu nejvíce konzultovala? (zejm. mimo vývojářský tým)

Inspirace byla ve škole. To jednoznačně.  Výkop Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. a PhDr. Petr Škyřík, přihrávka Ing. František Hynek (servis LANia) a umístění do sítě Ing. Jiří Šilha. Všechno důležité se odehrálo v Táboře. Jsem ráda, že zhodnotili svůj podíl na trhu, který si chtějí udržet, svoje závazky z toho plynoucí a šli do toho . Možná, že chybí tlak ze strany nás, uživatelů (nejen) nového katalogu. Nebude-li poptávka, nebude ani nabídka. Myslím si, že jako knihovny jsme ještě hluboko pod svými možnostmi. Jen chtít.

Jak nový katalog přijali čtenáři? Byl pro ně intuitivní, nebo bylo třeba pro některé čtenáře uspořádat o užívání či vyhledávání v katalogu školení?

Průběžně čtenáře s katalogem seznamujeme. Vzhledem k tomu, že je katalog pro uživatele jednoduše, přehledně a přitom zajímavě poskládán, nikdo si u nás po starém systému nestýská a ani nestýskal (no bodejť!). Nejsou ani žádné problémy s vyhledáváním. Na dobré se zvyká rychle.

Zdá se, že čtenáři jsou s katalogem spokojení. Dostáváš od jeho uživatelů kromě statistik návštěvnosti také ústní či jinou zpětnou vazbu?

Možná máme štěstí, ale za celý rok jsme ze strany čtenářů nezaznamenali ani jednu negativní reakci.

Musím se smát, když nám říkají: „Vy máte krásný katalog." Na to jen říkám: „ Ne, VY máte krásný katalog".


A myslíš si, že by se mohlo na systému ještě něco vylepšit ať už po stránce popisu záznamů, vyhledávání, uživatelského rozhraní, propojení s webem či grafického designu?

Co se mi nelíbilo, jsem ihned konzultovala s LANiem. Musím říct, že jsou podivuhodně trpěliví . S každou verzí se katalog doplňuje o nové nástroje. Chyběly citace, které ve staré verzi čtenáři hodně využívali, v nové verzi už byly zpět.

Našla bys v současné verzi ještě nějaký (závažný) nedostatek?

Závažný? V případě, že se objeví problém, je okamžitě v Táboře řešen.  Moje dosavadní odpovědi asi vypadají jako reklama na Carmen . Ale opravdu platí to, co jsem uvedla už v úvodu, tedy že každý z uživatelů má možnost přispět k lepším vlastnostem tohoto neustále se vyvíjejícího systému.

Dobrá, tak nehledejme zrovna „závažné problémy", ale dejme tomu nějaká další vylepšení - co by se ti ještě na katalogu líbilo?

Líbilo by se mi, kdyby obálky nahoře kolovaly větším kalupem bez ohledu na nejčerstvější novinky -třeba s novým načtením stránky. Dále by se mi líbilo, kdyby umístění knihy v dětském oddělení bylo u záznamů vyjádřeno nějakým grafickým znakem s barvou, pod kterou je v regále zařazena. Každá knihovna má trochu jiné barevné značení - ještě kdybych si tak v katalogizaci mohla zvolit barvu, která se u knihy bude zobrazovat, tak to by se mi moc líbilo! Také by se mi líbilo, kdyby katalog nabízel slovní mráček podle knižních žánrů.

Zeptej se mě na to ještě tak za rok.  Nemáme jej tak dlouho - nějakou dobu trvalo,  než jsme katalog zakoupili, než proběhla instalace...

OK. Ještě musím zmínit, že nový katalog zdařile zapadá do konceptu nové webové prezentace knihovny (2009). Za web jste získali první místo v soutěži BIBLIOWEB 2010 v kategorii obcí do 5 tisíc obyvatel. Dodatečně gratuluji - motivovalo tě toto uznání do další činnosti? Na co nového se mohou čtenáři knihovny těšit?

Děkuji za celý kolektiv . S webem pokračujeme dál. Už delší dobu připravujeme stránky pro děti a mládež a konečně se nám podařilo dotáhnout je do konce. Začátkem roku 2011 budou venku!  Na našich stránkách jsou připravené odkazy, které budeme naplňovat. Najdete na webu regionální  e-knihovnu, větší nabídku vzdělávaní, které knihovna nabízí, ... nechte se překvapit. To, že nikdy není hotovo, se nám líbí.

Webové stránky MěK Jevíčko

Slavnostní předání ceny v soutěži Biblioweb 2010

Stáňo, moc ti děkuji za rozhovor - s ním už hotovy jsme . Doufám a věřím, že tebou popsané zkušenosti se zaváděním nového knihovního systému se stanou inspirací i pro další knihovny, které o změnách v přístupu ke svým uživatelům nejenom přemýšlejí, ale snaží se je i realizovat v praxi.

Také ti děkuji i Inflow, ale moc chválíš...

Stáňa


Příloha

Odborný komentář k online katalogu Carmen

Poznámka: vše níže uvedené se týká verze 2.0.6-h13.

Technická stránka

Carmen je online katalog firmy LANius, postavený na technologiích SOLR, JAVA a AJAX.[1] Jen ve zkratce: SOLR je indexovací a vyhledávací stroj.[2] JAVA je vývojová platforma.[3] AJAX je technologie pro vývoj webových aplikací, jedná se o získání dat ze serveru bez nutnosti znovu nahrát celou stránku.[4]

Když jsme u technického řešení, rád bych se pozastavil u jedné věci. Na stránkách firmy LANius se můžeme dočíst:

Katalog dodržuje pravidla a platné normy pro vytváření webových stránek. [5]

Toto není ani zdaleka pravda, jak si nyní ukážeme. Konkrétní deklarovaná verze značkovacího jazyka je XHTML 1.1, jak zjistíme krátkým pohledem do zdrojového kódu (viz obrázek).

Zkusme se tedy podívat, co na to řekne oficiální validátor.[6] Vidíme, že správně detekoval použitou verzi jazyka, ale jinak není výsledek příliš lichotivý. Jen na úvodní stránce se nachází 419 chyb. Jako největší problém vidím duplicitní hodnoty atributu id (správné používání atributu id je důležité například pro práci se stránkou pomocí javascriptu). Podle mých informací se však tímto problémem budou zabývat, takže věřím, že to bude brzy vyřešeno.

Grafická stránka

Pokud má být jakákoliv aplikace kvalitní po všech stránkách, nelze zanedbat ani to, jak bude vypadat. Vzhled je vždy to první, co uživatel posuzuje. Pokud znechutíme uživatele již na první pohled, budeme jen těžko a pomalu získávat jeho sympatie, byť bychom nabízeli sebelepší funkce a služby. V základní nabídce Carmen je pět různých barevných schémat (tzv. skinů).[7] Podle mého názoru však ani jeden nesplňuje požadavky současného webu. Je tu snaha o jisté přizpůsobení se současným trendům, avšak dle mého názoru značně nezdařená. Zakulacení rohu je zbytečně velké, celý design působí těžkopádně. Na některých místech se volným prostorem nešetří (např. oblast pro zadání dotazu), na druhé straně se jinde jednotlivé prvky značně tísní (např. v detailu dokumentu), což přehlednosti příliš nepřispívá. Samozřejmě, posuzování vzhledu je značně subjektivní záležitost, avšak myslím, že tomuto aspektu měla být věnována rozhodně větší pozornost.

Funkční stránka

Z hlediska funkčnosti a použitelnosti má Carmen několik více či méně závažných problémů. Můžeme začít u způsobu zobrazování lístku periodik (viz obrázek).

Zjistit z tohoto zobrazení, která čísla jsou dostupná a která ne, je téměř nadlidský úkol, je totiž nutné pro každé jednotlivé číslo otevřít další stránku s přehledem exemplářů. Dále, popisky k zaškrtávacím tlačítkům nejsou s těmito tlačítky propojeny, což značně znepříjemňuje pokusy o použití tohoto ovládacího prvku. Velice nepříjemné také je, že po přihlášení je uživatel vždy přesměrován na úvodní stránku, místo toho aby mohl bez přerušení pokračovat v práci tam, kde před přihlášením skončil. Ani stránka zobrazená při neúspěšném hledání není tak zcela dotažená. Například, na neúspěšný dotaz „Příběhy z měsíční houpačky", je nám nabídnuto, zdali jsme nechtěli hledat třeba „příručky", „Abraham" a „1936-", navíc se nám dostane i skvělé rady: „Zkuste přidat nebo odstranit mezeru." Děkuji, nechci, jsem frustrován a odcházím.

Ano v podstatě to jsou drobnosti, které zřejmě v budoucnosti budou odstraněny, nicméně práci s katalogem to značně znepříjemňuje.

Za zásadní nedostatek Carmen však považuji přílišné zaměření na pouhé prezentování fondu knihovny. Doporučuji se podívat na nové stránky Městské knihovny v Praze (http://www.mlp-new.cz) a zkusit vyhledávat v jejich katalogu. Sjednocování různých vydání jednoho díla pod jeden nadřízený záznam a sjednocování děl pod nadřízený záznam autority. Současný způsob prezentování autoritních záznamů je podle mého názoru zcela nedostatečný (viz obrázek).

Ano, toto je opravdu lístek autority. Nejvíce prostoru zabírá opět formulář pro vyhledávání, autoritní údaje (jediný obsah na stránce) jsou až na konci stránky a snadno přehlédnutelné. Navíc je tedy například velký nevyužitý potenciál v propojení na související díla.

Nerad bych pouze kritizoval, určitě je dobře, že i u nás již existují pokusy o katalog typu 2.0, avšak zatím bohužel zůstává jen u těch pokusů.

Josef Moravec, Městská knihovna Ústí nad Orlicí 


Poznámky


[1]  Knihovní systémy Clavius a LANius [online]. s. d., 25. 10. 2010 [cit. 2010-11-30]. Základní informace o novém webovém katalogu Carmen. Dostupné z WWW: <http://www.clavius.cz/carmen.htm>.

[2]  http://lucene.apache.org/solr/

[3]  http://www.java.com

[4]  http://cs.wikipedia.org/wiki/AJAX

[5]  Knihovní systémy Clavius a LANius [online]. s. d., 25. 10. 2010 [cit. 2010-11-30]. Nový WWW katalog OPAC 2.0. Dostupné z WWW: <http://www.clavius.cz/clavius/opac20.htm>.

[6]  http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fknihovna-uo.cz%3A8080%2FC...

[7]  Knihovní systémy Clavius a LANius [online]. s. d., 25. 10. 2010 [cit. 2010-11-30]. Základní informace o novém webovém katalogu Carmen. Dostupné z WWW: <http://www.clavius.cz/carmen.htm>.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

33 komentářů

Obrázek uživatele admin
Anonym
9. 12. 2010

Mně se nový katalog Carmen moc líbí, doufám, že si ho naše knihovna brzy pořídí :-)

Na rozdíl od pana Moravce si myslím, že grafika je podařená. Myslím, že v prostředí českých knihoven se jedná o skvělý počin. Podle mého názoru v ČR nenajdete jiný katalog, který by se Carmen vyrovnal v uživatelské přívětivosti, přehlednosti a navíc byl i na pohled pěkný.

Obrázek uživatele admin
Anonym
16. 12. 2010

Ano, Carmen má několik chyb o kterých víme a tyto chyby samozřejmě plánujeme opravit. Nemusíte se bát, že bychom tam ty chyby nechaly.

Carmen se neustále rozvíjí, knihovny i čtenáři se budou mít neustále na co těšit. Primárním cílem je funkčnost katalogu. Ve všech prohlížečích se stránky vykreslují tak jak mají, takže validnost kódu zatím není tak důležitá. V současnosti je katalog ve verzi 2.0.6, ve verzi 2.0.7 se knihovny i čtenáři mohou těšit na REKSovou Carmen. Pro další verzi 2.0.8 plánujeme kompletní revizi vykreslování, takže zapracujeme na validnosti kódu i celém způsobu vykreslování, webový katalog by se díky těmto optimalizacím měl zrychlit.

To, že se někomu nelíbí vzhled katalogu, je čistě jeho názor, my slýcháváme z velmi velké části pozitivní ohlasy na grafické zpracování, takže je to jen otázka vkusu každého z nás.

 

Obrázek uživatele admin
Anonym
24. 2. 2012

Katalog Carmen je k ničemu, je nepřehledý, všude tisíc nápisů, obrázků, tabulek,naprosto zoufalé. Velmi vhodný pro analfabety, kteří bez obrázků a barviček neudělají ani ránu.  Clavius byl proti němu zlatý!

Mám nepříjemný pocit, že v rámci "jití s dobou" by byli někteří ochotni i skočit pod vlak, bez ohledu na racionálnost takového jednání. A to jsem si myslel, že  knihovna je bašta vzdělanosti...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2014

Pan Moravec kritizuje lístek periodika, ale v jejho vlastní knihovně je zobrazení ještě mnohem horší. Že se 4 roky po tomto článku nedopracuje k ničemu lepšímu je více než smutné. Příklad nepřehledného zobrazení periodika v Ústí n. Orlicí:http://vufind.knihovna-uo.cz:8282/vufind/Record/PE3112000000055261

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. SEO Experts in Sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 2. 2019
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. maybomhangphu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Web Communication Tools
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. webdesignbrisbane.com.au
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. find more
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019

<a href="https://sedighdaru.com/"> خرید کاندوم </a> 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 3. 2019

very good article.

https://serviceloole.ir/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Facebook Ad agency
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Orange County Air Conditioning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. Replacement Windows Seattle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
This is highly information, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. health tips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. Quiet Cool Whole House Fans Orange County CA
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Linux Hosting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Linux Hosting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Linux Hosting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019

Thanks for your sharing. Hope you can contribute more quality posts to this page. Thank you!

<a href="https://happywheels3d.io/">happy wheels</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019

Thanks for your sharing. Hope you can contribute more quality posts to this page. Thank you!

<a href="https://happywheels3d.io/">happy wheels</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019

Thanks for your sharing. Hope you can contribute more quality posts to this page. Thank you!

<a href="https://happywheels3d.io/">happy wheels</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019

Thanks for your sharing. Hope you can contribute more quality posts to this page. Thank you!

<a href="https://happywheels3d.io/">happy wheels</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 6. 2019

Thanks for your sharing. Hope you can contribute more quality posts to this page. Thank you!

<a href="https://happywheels3d.io/">happy wheels</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

(July tian rong killed an). Zang dala had not attacked han guang, replica designer belts the king of yan, which was a month later (in August, zang dala dang had no end and destroyed it). http://www.avtomgn.ru/sadko.html

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... best running shoes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... best running shoes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Well done on the style and design together with outstanding subject material. townshipcoinscheat.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Good job on your style not to mention wonderful content material. subwayresources.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. you need a SEO agency
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. third eye supplements
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. you need a SEO agency

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback