Několik připomínek

Příspěvek je vyjádřením úvah a shody v některých důležitých otázkách našeho oboru a kurikula v reakci na nově zaváděné specializace na nMgr. studiu. Text vychází z diskuzí v delším časovém horizontu a nemá reagovat ani navazovat na nedávno zveřejněný příspěvek Jiřího Stodoly. Záměrem není kritizovat zavedené a nově vznikající kurikulum, ani KISK, jeho práci a lidi s ním spojené. Uvítáme, pokud následující řádky vyvolají diskuzi jak mezi studenty, tak mezi vyučujícími.

Na základě představení dílčích magisterských specializací zde na Inflow, popř. na kiskuj.cz, máme pocit, že jsou obecně zaměřeny hlavně (nikoliv výlučně) na uplatnitelnost v komerční sféře. Vzhledem k počtu volných míst na trhu práce v jednotlivých sektorech jde o logický krok. Odpovídá však tento přístup vizi a plánované profilaci Masarykovy univerzity jako výzkumné instituce? Toto směřování zdůraznil rektor Mikuláš Bek na nedávném předvolebním shromáždění akademické obce s kandidáty na funkci děkana FF MU. Rovněž každý z kandidátů klade mezi prioritami svého programu důraz na teoreticko-výzkumnou činnost fakulty v příštích letech. Zmíněné zaměření na komerční sektor odpovídá konceptu ischools, k němuž má KISK nakročeno. Nemělo by však být výlučné a opomíjet aktivity spojené se základním výzkumem. V současnosti je velký díl energie věnován činnostem, jež mají velký přesah do jiných oborů nebo dokonce s informačními vědami nemají žádný průnik (design služeb, marketing, PR) a hodí se spíše k výuce na  jiných fakultách (ekonomie, informatika). Tento přesah se netýká pouze konkrétních předmětů - zde nevadí, pokud nejde o povinný základ. Je patrný napříč celým studiem.

Klademe si otázku, zda nepostrádáme širší znalosti v informační vědě? Přes veškerou snahu Michala Lorenze prakticky nemáme základy, ze kterých by se mělo později vycházet při aplikaci, byť by to byly základy čistě teoretické. Kdo z nás je seznámen s teorii, kterou bychom dokázali vůbec ospravedlnit existenci takového oboru, jakým je informační věda? Na estetice čtou lidé Danta, Augustina, Scrutona, na filosofii Hegela, Kanta, Nietzscheho. Kdo z nás kdy četl největší kapacity v našem oboru jako Hjørlanda, Cappura, Bawdena ve větší míře než pár stran jednoho článku? Domníváme se, že většina z nás by měla mít kompletně přečteného alespoň Jiřího Cejpka, ale ani toto většina studentů nesplňuje.

Na bakalářském stupni studia postrádáme některé základní předměty důležité pro získání schopnosti vnímat náš obor komplexně (organizace znalostí), schopnosti pro hlubší orientaci a interpretaci vědecko-výzkumných prací (mj. i za účelem adekvátnějšího provádění výzkumu) nebo pro vytvoření klíčových praktických schopností (zejména informační vyhledávání a jiné praktické semináře). Absolventovi jen bakalářského či pouze magisterského stupně pak může chybět ucelený znalostní rámec.

Jsme si vědomi toho, že jeden či dva vyučující nemohou celou problematiku postihnout. Nebylo by pro další rozvoj KISKu vhodné pokusit se dostat na pracoviště osobu s vyšší akademickou hodností? Nebo zajistit takové podmínky, aby v brzké době někdo z KISKu takové hodnosti dosáhl? Současný stav je nepříznivý pro ty studenty, kteří by měli zájem v následném studiu pokračovat nad rámec magisterského stupně. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu.

Na závěr bychom se touto cestou chtěli zeptat, jak bude koncipováno nMgr. studium v případě, že si nezvolíme žádnou z nabízených specializací? Chápeme, že jde o snahu nabídnout studentům pokud možno co nejlepší zkušenosti pro uplatnění se ve firmách, ale jde nám opravdu jen a pouze o přípravu studentů do zaměstnání? Nebo je studium na univerzitě také o jiných hodnotách?

Honza, Kuba, Petr, Roman, Soňa

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

121 komentářů

Obrázek uživatele Ladka Sucha

Pěkný den, za mě velmi podnětný text. Věřte nám, že uvnitř KISKu  (mezi kolegy) tyto debaty probíhají také a myslím, že tento text je ještě zintenzivní. Na obsáhlejší odpověď bych si nechala více času, ale abych nenechala bez odpovědi poslední otázku - nMgr. studium se dá absolvovat bez specializace (zkrátka budete mít vystudovaný obor Informační studia a knihovnictví bez specializace, jako doposud). To, že nabízíme specializace jako možnou cestu k budoucímu uplatnění neznamená, že nemůžete jít cestou vlastní. 

Obrázek uživatele Jiří Stodola

To je zajímavé, že se tím začnete zabývat. Já to sice říkám, kudy chodím, několik let, ale asi hold nejsem Honza, Kuba, Petr, Roman, Soňa. Jak říká Bela Lugosi: to be really dead that must be glorious.

Obrázek uživatele Ladka Sucha

:-) Jiří, vždyť já píšu, že už to téma je. Probíráme to od doby, kdy jsem nastoupila na KISK, dost pravděpodobně to bylo téma i předtím, to nemůžu posoudit. Všechno má svůj čas a třeba čas pustit se do toho nastal teď. Jasně, můžem si tady sypat popel na hlavu a říkat si, proč už ty články v impaktech dávno nemáme, ale za sebe můžu upřímně říct, že nelituju většiny věcí, které jsem v posledních letech dělala s vyšší prioritou - ať už se jedná o učení nebo projekty typu PARTSIP, Vyzkumy.knihovna.cz nebo Mys3 (btw. zkušenosti z několika let projektů zaměřených na výzkumy a hodnocení kvality v knihovnách právě k publikaci připravujeme). A zpátky k věci - mě tahle debata přijde fakt hodně užitečná, díky za ní (a mám pro tebe rozepsaný mail s několika nápady/návrhy, dnes pošlu).

Obrázek uživatele Tom Bouda

Jen pár poznámek. Spíše osobního rázu. 

O kapacitu s vyšším akademickým titulem se samozřejmě snažíme. Není to však vůbec lehké. A včera jsme na to narazili také na Open Coffee k datové analytice: vysvětlit složité věci tak, abychom je pochopili, bývá v českém školství problém. Známka kvality akademiků je vysvětlit věci tak, aby je hlavně nikdo nepochopil. Pak se přece zaručeně jedná o vědu. Možná i z toho pramení na KISKu rezervovanost k starším úctyhodným akademikům. 

S tím souvisí akreditace doktorského studia, pokud tu nemáme docenty a profesory, nejde to. Potřebu doktorského studia cítíme na KISKu všichni. Sám jsem nucen studovat doktorát v Praze a to je po všech stránkách problém. Dojezd, práce, kombinované studium se všemi svými nevýhodami. Věřte mi, že ten začarovaný kruh cítím také. 

Absence kvalitně a do hloubky vyučované Informační vědy chápu jako důsledek jakéhosi vakua. Ačkoli se u nás v Brně může zdát, že bychom měli mít ty nejlepší předpoklady k tomu, učit IV, pravda je taková, že po prof. Cejpkovi štafetu převzal pouze Michal. Je to otázky typu a nátury člověka, hloubavého, kterému se zapalují lýtka při pomyšlení na infon. Dalším důvodem je podle mého názoru také to, že se nelze porovnávat se zahraničními univerzitami, kde je IV především na západ a sever od nás kvalitativně zcela jinde. Nicméně i to se snažíme měnit. Máte možnost realizovat vlastní výzkumný projekt, utvořit tým studentů a za pomoci některého z nás realizovat větší výzkum. Vše v rámci Výzkumného semináře. 

Každopádně, za sebe moc děkuji za tuhle zpětnou vazbu. Mám ji na paměti. 

Tomáš

 

Obrázek uživatele Jiří Stodola

"Známka kvality akademiků je vysvětlit věci tak, aby je hlavně nikdo nepochopil. Pak se přece zaručeně jedná o vědu. Možná i z toho pramení na KISKu rezervovanost k starším úctyhodným akademikům."

Tomu tedy říkám slovo do pranice. Věda je, když tomu není rozumět, proto vědu neděláme, dejte nám pokoj s docenty a profesory. Mládí vpřed!

"S tím souvisí akreditace doktorského studia, pokud tu nemáme docenty a profesory, nejde to. "

Ono by to možná šlo. Ale chtělo by to poněkud prozíravější personální politiku. No jo, ale to by se museli přijmout docenti a profesoři a k nim my máme rezervovaný vztah, bo jim není rozumět. To je opravdu začarovaný kruh.

"Cejpkovi štafetu převzal pouze Michal"

To už člověk neví, jestli má plakat nebo se smát. Je to poněkud tragikomické. Jak se spekuluje s tím, že dané personální obsazení je neměnné, tak je to dané a my hold informační vědu neděláme, dělá ji jen Michal, takže smůla. Ne že bych se chtěl se svými 108 body, 2 monografiemi, 20 recenzovanými články, 40 citacemi, článkem v Journal of Documentation - časopisu s vysokým impakt factorem, vyřešeným projektem základního výzkumu a s téměř hotovým doktorátem z oboru knihovní a informační věda někam vtírat. Přece nemám na Michala Lorenze, který dosáhl 12 rivových bodů a navazuje na prof. Cejpka. A tvrdit, že jsem taky navázal na prof. Cejpka jen proto, že název mé monografie parafrázuje název jeho učebnice by bylo dětinské, že ano. A ještě ke všemu mi není rozumět a bude mi už 37. Takže je tu jen Michal a my, co tu informační vědu neděláme.

 

 

Obrázek uživatele Tom Bouda

Ještě mám potřebu říct dvě věci. 

Nechtěl bych, aby byl můj osobní názor na docenty a profesory brán jako názor KISKu. I když to tak z mého komentáře může vypadat, prosím, není tomu tak. 

Neházím všechny do jednoho pytle. Poznal jsem spoustu skvělých lidí. Slyšel jsem je mluvit na konferencích, ve škole i mimo školu. Můj dojem z akademické sféry, je však nahlodán lidmi, kteří jsou nadmutí, zatrpklí a veledůležití. 

Na co jsem chtěl poukázat, je moje obava z posledně popsaného typu člověka, který by přišel na KISK a nebyla by s ním řeč.

 

Howgh!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2014

Ja jsem se s kolegou Skyrikem sesel ohledne spoluprace v oblasti vyuky a VaV jeste pred nastupem do funkce. Vysledkem bylo, ze v ramci tehdy probihajici akreditace jsme dokument ani nedostali k pripominkam. Povazoval jsem to za nepochopeni a snazil se psat dlouhe maily (to bylo tedy pekne hloupe) a pak inicioval schuzku. Kolega Skyrik na me pohledl shovivavym pohledem a na moje namety pravil - Vis Tome, u nas v kabinetu ti rikame reditel KISKu. Tak jsem tyto snahy na nekolik let vypustil, prece jenom invektivy od cerstveho absolventa nemam zapotrebi.

Na nase NAKI projekty jsme si na MU nasli jine partnery (mikrobiology z LeF, ustav pomocnych ved historickych z FF, geografy z PrF na stare mapy) a zivot sel dal.

Pak jsme se stali partnery v projektu ERNIE. Soucasti tohoto projektu byla i inovace kurikula. Jiz poucen jsem byl uprimne zvedav, co se bude dit. A stalo se ocekavane - k mgr. kurikulu jsme k pripomikam nebyli vyzvani - jeste bychom to kazili nejakou library science. Ted jsme odeslali pripominky k bc. kurikulu (k tem jsme vyzvani byli :-) a uvidime, co se bude dit. Treba se jiz po peti letech usili podari doplnit vyuku jmenneho popisu pro knihovni vlakno...

Tak nejak jsme si zvykli, ze KISK si zije svym zivotem. Sikovni studenti k nam prijdou na staze nebo delaji diplomku  ci brigadu a z nich si pak ty dobre stahneme. A vice asi ani pro vlastni chod knihovny nepotrebujeme. Veda se na KISKu nekona, takze proc se navzajem zatezovat.

Zdravi TG

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2014

Máte - bohužel - naprostou pravdu. Ochota ke spolupráci, k nastavení standardů se na KISKu limitně blíží nule. Je to obdoba dvouletého nástavbového pomaturitního knihovnického studia - která se mírou toho, co absolvent umí pro potřeby knihovny někdy ani té nástavbě nevyrovná.  Parta kamarádů, co se plácají po ramenou a pořádají si výjezdové pařbičky se studentkami a studenty, si KISK zprivatizovala a není ochotná ke změně - ani směrem ke skutečné vědecké činnosti ani směrem k využití pro praxi. Lex Luthor

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2014

kdyby to náhodou do zítřka nevydrželo nebo mě kolega Lex Luthor zase naháněl s palcováním, tak těch 49 palečků jsem přiložil panu Stodolovi - ale komentář jsem omylem odeslal samostatně, nikoli zde - tak aby nebyla nějaká mejlka! S pozdravem,Lux Luther

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

Asi neumím odpovědět na všechno, co se zde objevilo a k řadě věcí nejsem ani kompetentní. Poznámku, kterou ale učinit musím je ohledně vztahu KISK a Jiří. Jiří, ač se tváří, že s KISKem nemá nic společného, zde učí dva předměty z informační vědy (jeden sám, jeden se mnou a s Markem Timkem), které jsou určené studentům, kteří se o oblast zajímají a měly by představovat určitou propedeutiku pro informační vědce. Přijde mi jako argumentačně nekorektní říkat, že zde sice učím, beru za to peníze, ale nenesu zodpovědnost. Učí zde a to se všemi svými RIVovými body. Odlišujme body osob a pracoviště. První jsou otázkou financování, druhé odborného profilu pedagoga.

Michal Černý

Obrázek uživatele Jiří Stodola

Jako externí učitel mám odpovědnost za své předměty. Za směřování KISKu odpovědnost nemám, protože se mnou ho nikdo nekonzultuje, na porady mne nezve.  Na tom není nic divného, je pochopitelné, že externisté nezasahují do vnitřních záležitostí instituce. Spíš vnímám jako podivné, že mne chce Michal učinit spoluzodpovědným za KISK. Pokud jde o výuku, spoluodpovědný jsem, ale vše ostatní jde mimo mne. A body? Ty bych KISKu rád věnoval, ale jako externista nemám jak.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2014

Dá se říci, že KISK ještě není odsouzen k zániku a lze jej zachránit.

Ovšem chtělo by to drobné změny. Jen pár co mě napadlo, ale jistě by se našlo více:

1) vyměnit vedení (současnému poděkovat za zásluhy, ponechat na KISKu, ale do čela někoho jiného - buď z venku anebo zevnitř, kdo není tak velký kamarád s celou současnou partou kamarádů, která má KISK pod palcem)

2) zavést povinnou publikační činnost pedagogů v časopisech s impaktem (ano, není to vše, ale nasbírat pravidelně nějaké minimální množství bodů je prostě nutné, pokud KISK nechce být dál jen nekvalitním učňákem pro knihovníky)

3) navázat skutečnou spolupráci založenou na naslouchání připomínkám s institucemi, které jsou v oboru podstatné (pro začátek MZK, NK)

4) přestat si hrát na rozjuchanou partu kámošů a začít se chovat jako škola (je to sice fajn flámovat se studentkami a studenty, ale kdo má pak věřit, že se přistupuje stejně k těm, kdo do hospody s učiteli chodí, a k těm ostatním?)Lex Luthor

Obrázek uživatele Jiří Stodola

Díky za palečky, to nemuselo bejt. Abych řekl pravdu, já jsem původně svůj příspěvek na blogu psal s představou, že se na mě sesypou všichni - učitelé i studenti a dají mi tvrdě najevo, že se nemám o KISK otírat. A on se stal pravý opak, všichni se sesypali na KISK, až mně je ho líto. Ale jestli jsou kiskáci skutečně tak otevření, jak chtějí, aby se o nich věřilo, tak si to třeba vezmou k srdci.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

Tak tohle je napsano zcela vystizne. I kdyz se mi nechce verit, ze je bod 4 pravda :)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2014

Původně jsem tam chtěl naklikat těch palců nahorů a dolů ještě víc, ale nakonec 49 je asi symbolicky dostačující počet. Beztak je to celé součástí židozednářského plánu na likvidaci tradičního vzdělání v rámci "evropizace" a ničení tradičních hodnot, v tom i akademických. Vysokoškolským titulem vám pak zamává i prodavačka v bufetu, hlavně že má soft skills a sranda musí bejt! Lux Luther

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

Spousta prodavaček z bufetu už diplomem mává... teda většinou z estetiky, uměnověd a tak... takže jo, víc Kantů, Hjørlandů a Bawdenů na bakaláře a magistra, ať můžem flipovat čízy všichni společně.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

Správně! I skladník ve šroubárně si může přečísti Hjørlanda v originále! 

LeS

Obrázek uživatele Roman Novotný

Taháte sem něco, co sem nepatří. Neřeší to ani autoři článku.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014
Luxi, ty jsi troll jak vyšitej, jako stodola :)
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014
Článek mě jako absolventa KISKu velice potěšil zejména proto, že ho sepsali studenti. Opravdu jsem rád, že jsou mezi nimi i takoví, kteří mají o studium zájem. To, že se na KISKu moc neučí je pravda a podle mne je to dáno tím, že tam nejsou lidi, kteří by měli co učit. Nemyslím si, že lidé jako Tomáš Bouda nebo Jan Zikuška jsou odborně na takové úrovni, aby mohli cokoli vyučovat na VŠ (čest výjimkám jako je Michal Lorenz, který se o výuku opravdu snaží) A odklon od knihovnictví je podle méjho názoru slepá ulička bez dlouhodobé perspektivy. Když byl zveřejněn popis specializací (http://kiskuj.cz/mgr), pečlivě jsem si ho pročetl a udělal jsem si čárku pokaždé, když se v popisu objevilo slovo "knihovna". Ani jednou přátelé! Ty specializace mi připadají spíš jako krátkodobý hype. Od vysokoškolského vzdělání bych čekal spíš univerzální obecný základ, který člověk může v praxi uplatnit a na který může navázat praktické poznatky. Jen doufám, že výsledek celé debaty nebude ten, že na KISKu začne učit Stodola. Jeho poměřování RIV body mi připadá spíš jako soutěžení "kdo dál dočůrá" a opět tím pouze dokazuje svoji malost a ubohost. Možná jsem snílek a idealista, podle mého by člověk vyučující na univerzitě měl mít nejen odborný kredit (ten nemají na KISKu), ale tak kredit morální (ten zas nemá JSS).
Obrázek uživatele honzziku

No co se dá dělat, holt se musím smířit s tím, že mě (nás Tome!), všichni nemají zrovna v oblibě a když už neví kam dál, prostě použijí moje jméno. Rád bych jenom ctěnému anonymu vzkázal, že osobně na KISKu učím jeden předmět z více než stovky nabízených (Tomáš taky jenom jeden). Přijde mi tedy trošku chabé, určovat úroveň výuky na KISKu na základě osobní antipatie k několika málo lidem. Mimochodem pokud se týče knihovnického směřování, rád bych milému anonymu připoměl (on to jistě ví), že problematice, o které nyní učím, jsem se aktivně věnoval při své přecházející mnohaleté knihovnické praxi.

Obrázek uživatele Jiří Stodola

"Jen doufám, že výsledek celé debaty nebude ten, že na KISKu začne učit Stodola."

Spíš přestane, vy morální kredite.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

V rámci objektivity by se asi slušelo dodat, že ten jeden předmět je "áčkový", tedy povinný pro bc. studium. Když odečteme předměty, které reálně vyučované nejsou (referenční služby, seminář k diplomové práci atd.) tak už to není jeden za sta, ale jeden za necelé dvacítky, se kterými se každý student během tří let setká. Což je z mého pohledu podstatný rozdíl. Kdybychom to takto nerozdělovali, mohli bychom totiž také říci, že učíte jeden z několika tisíců předmětů, které jsou na MU vypisovány (a to se už ztratí a vlastně na tom zas tolik nezáleží, že?)Nicméně i to, že vyučejte pouze jeden předmět potvrzuje má slova - nemáte co učit. Vědu také neděláte (nebo alespoň nepublikujete). Nechci zpochybňovat kvantitu vámi odvedené práce, ale spíš se nabízí otázka, zda to je práce, která má být vykonávana na akademickém pracovišti.

Obrázek uživatele honzziku

Proč odečítáte v výuky nějaké předměty - mají stejnou váhu jako ty ostatní. Pokud student absolvuje bc. studium s minimem 180 kreditů (jeden předmět průměrně za 4 kredity) tak to není 20, ale 45 předmětů. Plus k tomu máte navazující magisterské tak se dostáváme daleko přes padesát. To že vyučuji jeden předmět ovšem znamená, že můj úvazek není akademický - moje pracovní povinnost je věnovat se rozvojovému projektu - za to jsem placený. V mé pracovní smlouvě není o vědě ani publikování ani slovo. Nemám potřebu zde vyjmenovávat, co vše je mojí pracovní náplní, ale věřte, že patří na univerzitu stejně jako  výuka a publikování. Kdyby totiž nepatřilo, nebylo by součástí rozvojových projketů, které jsou na univerzitě v rámci OPVK financovány. Moje specializace je informační vzdělávání, tak nechápu proč bych měl učit další předměty, které s tímto nesouvisejí - nejsem typ člověka, čím víc předmětů, tím víc odborník :-)

Obrázek uživatele michal_konecny

Pánové, pánové, já vás tady tak čtu, a nestačím se divit. Obavy o odbornou úroveň a naplnění ideálu výzkumného pracoviště jsou jistě legitimní. Argumentace ad personam a žárlivé anonymní výpady nikoliv. Myslím, že mnohým z vás (s panem Stodolou v čele), by neuškodilo, kdybyste vylezli ze svých akademicko-knihovnických ulit a podívali se na to z širší perspektivy. Pak byste si možná zamysleli nad tím, jestli zájem, který KISK (podle mě zaslouženě) vyvolává, není pro informační vědu důležitější, než momentální propad ve sbírání impaktových bodů. A co se týká absence knihoven ve specializacích - nevím, jestli se to k vám už doneslo, ale knihovny, alespoň ve své tradiční podobě, jsou mrtvý kůň. Můžete na něm rajtovat jak chcete, ale z místa se nepohnete...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

Pokud jsou knihovny mrtvy kun, tak KISK - vysokoskolske studium knihovnictvi rovnez

Obrázek uživatele michal_konecny

Tak že bysme se v tom "LIS" začali zabývat spíš tou "IS" částí, aby nám to tady časem nezavřeli? Nebo se hezky po vědecku zamyslet nad tím, co s těma knihovnama uděláme? Just askin'...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

Tak to by zavreli tuplem :)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

Prosím, mohl byste specifikovat, kde a z jakých zdrojů jste zjistil, že knihovny jsou mrtvým koněm? Možná totiž, že ze stejných zdrojů čerpá už několik let i KISK při směřování odborné kvalifikace svých studentů- Pro knihovny tedy KISK absolventy nepřipravuje, pro koho tedy? Marketing, design služeb -fajn, konečně webinářů na tahle témata je plný internet, ale pokud absolvent KISK, tedy oborové vysoké školy, v knihovně nerozezná alespoň rozdíl mezi přírůstkovým číslem a signaturou, princip práce s katalogem, citační rejstřík, Competitive Inteligence nebo třeba právní úpravu autorského práva v ČR, můžou v knihovnách zaměstnávat třeba absolventy střední zemědělské školy (když jste zmínil toho koně , a že on ten kůň ještě pár desítek let poběží, pane Konečný!!) a vyjde to vlastně nastejno.Pak ale tuhle školu české knihovnictví fakt nepotřebuje.

Obrázek uživatele bicarbona

ale ty věci, které jste tu teď vyjmenoval se (mimo jiné) na KISKu učí (učilo, když jsem studoval)

Obrázek uživatele Jakub Fryš

Potvrzuji. Vyučují se všechny výše jmenované a všechny v rámci povinných předmětů na bc. stupni.

Obrázek uživatele Roman Novotný

Omlouvám se, ale asi to úplně nechápu. KISK by měl ubrat na akademičnosti, aby byl přitažlivý pro více lidí? Není to trochu rozpor, když je akademickým pracovištěm?

Obrázek uživatele michal_konecny

Pokud chcete dělat vědu pro vědu, pak to rozpor vskutku je. Pokud chcete dělat vědu, která bude mít praktické uplatnění, tak v tom rozpor nevidím. Přiznávám, že jsem v tomto prostředí nový a jsem zvyklý věci posuzovat především z hlediska jejich uplatnění. Nikým nečtené akademické práce lidi do knihoven nevrátí, ani neposunou informační vědu do 21. století.

Obrázek uživatele Jakub Fryš

V příspěvku nikde není psáno, že chceme dělat vědu pro vědu. Vůbec jsme nezmiňovali hodnocení vědy, financování pracoviště ani nic podobného. Ani nemáme nic proti aplikaci LIS do praxe v rámci projektů nebo výuce směřované pro uplatnění na trh práce. Pouze poukazujeme na fakt, že nám někam uniká to jádro, kolem kterého má držet zbytek - a sice informační věda a základní výzkum. Nikdo z autorů příspěvku si nedělá iluze o tom, že půlka KISKu pude touto cestou, právě naopak, zůstane to pravděpodobně doménou minority jak mezi vyučujícími, tak mezi studenty (což je dobře vzhledem k reálnému budoucímu uplatnění). My bychom se to třeba něco z toho rádi naučili, ale v současném stavu je to problematické.

V základním výzkumu nevidíte uplatnění? A z čeho vycházíte tedy v tom "praktickém uplatnění"? Neměl byste co uplatňovat. Jistě, výsledky ZV nejsou okamžité, mnohy se využijí v jiném oboru nebo k jinému účelu, než bylo zamýšleno. Ne z každého projektu vznikne nová teorie relativity. Ale tak to ve vědě prostě chodí. Není to jako když hodíte do automatu bůra a vypadne vám žvejka :)

Obrázek uživatele Roman Novotný

Rozpor to určitě není. Každá věda může mít praktické uplatnění, o to jde. Základní výzkum by mohl být zdánlivě nepraktický, ale jak můžeme vědět, že jej později nevyužijeme ve výzkumu aplikovaném? Připadá mi, že se na to takto nemůžeme dívat, tj. pouze z hlediska uplatnitelnosti, pak by totiž existence celé FF či FSS (v mnoha případech i PřF, u oborů jako astronomie či teoretická fyzika) byla neospravedlnitelná.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2014

Sleduji diskusi zde i u souvisejícího článku http://www.inflow.cz/kisk-riv. Nemá-li vést do ztracena nebo pouze k zabetonování pozic protivných stran (protiKISK a proKISK), možná by bylo vhodné uspořádat k danému tématu veřejné setkání, kde se řada věcí dá vysvětlit, a věřím, že řada hran by se obrousila (to jaksi elektronická diskuse neumožňuje a v tom jsou její limity). Dovolím si jen poznamenat, že situace KISKu souvisí se současným stavem (českého) vysokého školství jako takového a že s obdobnými problémy se musí vyrovnávat řada dalších oborů i institutů.

Obrázek uživatele Kateřina Hořínková

Jsem absolventka – neanonymní. Sleduji obě diskuze a trošku jsem váhala ke kterému z příspěvků přispět. Otázka dotazníku a besedy se studenty (aktuálně studujícími na KISKu) mi připadá přínosná, ale jako přínosnější pro obor by možná byl dotazník právě jeho absolventům. Podle mého názoru by ale jeho součástí měla být nejen zkušenost a názor na studium jako takové, ale také prvotní motivace obor studovat. Kdyby každý opravdu upřímně odpověděl na otázky proč (studuje/val tento obor), jak se očekávání měnilo v průběhu, co chybělo v průběhu a pak jak vlastně získané vědomosti uplatnil (neuplatnil) v té praxi, kam všichni směřujeme. Uvést i to, co mu dnes chybí, co by udělal jinak (předmět, který by si zapsal, nebo který se vůbec nevyučuje a postrádá). Není to jen otázka toho, že si studenti sami řeknou, co chtějí a tak to bude. Mělo by se spíš čerpat kombinovaně z toho, jak se uplatňují absolventi (kde mají slabou stránku) a také spolupracovat s institucemi, které prahnou po mladé (nejen) knihovnické krvi (MZK třeba).

Nestálo by tedy za to zaměřit pár těch výzkumů na absolventy, studenty a předpokládané zaměstnavatele? Aby každá z těchto skupin mohla říct svou představu a výstupy navzájem porovnat? Výsledky by mohly být docela zajímavé. Osobně nemám problém poskytnout zpětnou vazbu i neanonymně (a nebyla by to jenom chvála). Momentální situaci okomentuji snad jen tím, že jsem ráda, že jsem mohla dokončit studium bez zmatků kolem specializací.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2014

Tak to je soda. Dle mého soudu by se nemělo zapomenout, že dá-li se u nás mluvit o jakési renesance knihovnictví, tak KISK stál u jejího zrodu. Bez Petra Škyříka a spol by náš obor vypadal podstatně jinak a jsem přesvědčen, ze by to nebyl stav lepší

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2014

KISK má už dávno s knihovnictvím společného jen velmi málo. KISK - to je o sebepropagaci, marketingu a o formě nadřazené nad obsahem. A toto je zásluhou především Petra Škyříka. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2014

Podepsán Jendouch

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2014

pro zajímavost kudy se ubírá vývoj

 

Dear colleagues,   We would like to inform you that the International Atomic Energy Agency is recruiting a metadata librarian. Full details of the vacancy are available on the IAEA website:https://recruitment.iaea.org/vacancies/p/2014/2014_025.html   The key tasks expected are as follows:
  • Assign high quality bibliographic metadata following best practices for growing digital collections and programs, including metadata work in support of the organizational repository.
  • Assign bibliographic metadata according to international standards and schemas such as Dublin Core, MARC, AACR2, RDA, and LCSH.
  • Perform subject analysis by assigning appropriate subject headings and descriptors using the LCSH and the INIS Thesaurus; classify documents according to the UDC.
  • Provide quality control to ensure the consistency, accuracy and accessibility of information sources in the library catalogue.
  • Provide expertise for quality bibliographic metadata following best practices and standards for the library's information resources.
  • Provide guidance and assistance for copy and original cataloguing.
  • Keep abreast of current international information trends and latest developments in cataloguing and metadata standards, as well as bibliographic and authority control in order to improve library products and services; evaluate new sources for cataloguing and metadata enhancement.
  • Assist with developing policies, workflows, and special projects in partnership with other NIS staff and in areas related to bibliographic and metadata control and standards.
  • Provide efficient and responsive scientific and technical information services.
For more information, please see the full vacancy posting.   With kind regards,   Friedel Grant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2014

Moc hezká debata, ale celou dobu si říkám, zda se vyjádří ON. Muže, o kterém se tady vede debata a který je evidentně nad věcí. Vypadá to, že ne, takže milá studenti, máte smůlu...

Obrázek uživatele Jakub Fryš

Možná právě proto, že se tu vedla (často nekonstruktivní) debata o NĚM, ačkoliv původní příspěvek se týkal něčeho jiného, se k tomu ON nevyjádřil. V pondělí 10. března je schůzka studentů s NÍM. Všichni aktuálně studující na KISK byli pozváni. Jsem zvědavý, kolik z těch, kterým se něco nelíbí, se dostaví a do diskuze se zapojí.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2014

Jojo, velký guru se pozná právě pode toho, že se nevyjadřuje, ale jeho myšlenkové pochody vykládájí jeho učednící (krásnou ukázkou je dvojice Klaus-Hájek). Myslím, že věc je na dobré cestě :-)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2014

Může někdo napsat, jak dopadla avizovaná schůzka s dr. Škyříkem?

Obrázek uživatele pKalisek

Brzy by měl být zveřejněn zápis ze schůzky.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2014

Obavám se, že to tady již všechno bylo - níže přikládám zápis ze schůzky ze 24.5. 2010, kde se moc hezky píše o knihovnickém vlákně.  TG

Vazene kolegyne, vazeni kolegove, zasilam "zapis" ze schuzky 24.5.2010, ktera se tykala kurikula KISK a knihoven. Ze schuzky vyplynuly tyto zavery: 1) Predmet Praxe a staze bude nabizen studentum (Bc. Mgr) s tim, ze si budou moci vybrat pocet hodin (cca 20 - 100 hod za semestr)  a zamereni/specializaci v knihovne. Knihovny, ktere maji o tyto praxe zajem, nam napisi pocet studentu a specifikaci, co u nich muze student delat (+ predpokladany pocet hodin). K praxim jeste probehne behem leta spolecna schuzka se zajemci z rad knihoven. 2) Behem pritiho roku vypiseme volitelny predmet pro bakalare, ktery studentum nabidne moznost se dale zdokonalit v knihovnickem remeslu (katalogizace, moderni informacni sluzby, digitalizace ...) - provazba i na eLearningove kurzy NKP 3) predmet Metody knihovnicke prace bude pojat jako "sled přednášek jednotlivých odborníků, kteří by se tímto měli snažit namotivovat studenty 1. ročníku pro volbu knihovního vlákna" - s durazem na to, ze vetsina prvaku jsou gymlaci a je jim potreba vysvetlit fungovani knihovny a jednotlivych oddeleni - v idealnim pripade propojit i s exkurzemi 4) dalsi volitelne predmety v mgr. cyklu (knihovnicke vlakno) budou casem idealne reseny v ramci specializacnich kurzu u partneru. Predpoklada to ale "oziveni" systematickeho profesniho vzdelavani s odpovidajici kvalitou i vystupem a definovani knihovnickych specializaci. 5) Predmet Pocitacova gramotnost 2 (povinny - Bc. stupen) bude predelan na predmet Digitalni kompetence - prace s LMS Moodle, ukazka redakcnich systemu, strih videa, prace s grafickym programem, DTP) 6) V prubehu pristiho roku vypiseme cca tri nove predmety (podminkou je sjednani kvalitniho vyucujiciho): Elektonicke informacni zdroje 2 (prakticky), Prezentace informaci 2 (hlubsi vhled), Knihoveda - stare tisky (predelany predmet Knihy a knihovny v dejinnem vyvoji) 7) Na zacatku semestru (podzim  jaro) vzdy Iva Zadrazilova oslovi knihovnickou praxi s tim, jestli maji temata, ktera je potreba/zahodno zpracovat jako DP praci. Tyto temata budou studentum nabidnuta. 8) Pavla Kovarova je kontaktni osoba pro sber knihovnickych konferenci, akci, seminaru , ktere studentum nabizime v ramci predmetu Ucast na konferencih 9) Petr Skyrik je kontaktni osoba pro navrh projektu mezi KISK a partnery (studentske, vyzkumne, EU, VISK, ...) 10) Deklarujeme zajem intenzivne spolupracovat pri rozvoji knihovnickeho vlakna s profesnimi organizacemi (SKIP, AKVŠ, SDRUK) 11) Dekuji MZK za jejich sdileny dokument, kde jsou namety, poznamky a pripominky ke kurikulu KISK. Pokud by to bylo mozne, rad bych tyto poznamky siril i dal mezi kolegy/partnery. Prosim o informaci, zda-li je to mozne. 12) Zde je moje prezentace ze schuzkyhttp://www.phil.muni.cz/~pskyrik/schuzka-vlakno-knihovny-kveten2010.pdf Jeste jednou Vam dekuji za Vas cas i vstricnost! A tesim se na dalsi schuzky :) Pevne doufam, ze se nam podari spolecne vybrousit "knihovnicke vlakno" ke spokojenosti jak studentu, tak i Vas. Srdecne Petr Skyrik & kol.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2014

Dobry den, je nekde mozne najit avizovany zapis ze schuzky?

 

Obrázek uživatele Tonda
15. 4. 2014

bude z toho všeho něco?

Obrázek uživatele Jakub Fryš

Zatím je zachováván status quo a převládá pracovní a studijní zaneprázdněnost (z mého pohledu dočasná a skutečná). Z několika "bilaterálních" schůzek s vyučujícími byl cítit zájem k dílčím změnám na úrovni předmětů. Dále se řešila spousta organizačně-provozních záležitostí, které vyplývaly spíše z anonymních diskuzí pod příspěvky než přímo z nich (vnitřní komunikace vyučující-studenti, kombinovaní studenti a specializace nMgr., forma některých předmětů, příjímací řízení na nMgr. apod.). Protože většina těchto záležitostí se týkala různých skupin lidí, nejsem schopný posoudit, zda se něco děje. Osobně očekávám v týdnech příštích přislíbenou další schůzku, na které by se měla řešit právě otázka realizace avizovaných změn.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 12. 2018

Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations? Read more

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2018

I as of late discovered numerous helpful data in your site particularly this web journal page. Among the bunches of remarks on your articles. A debt of gratitude is in order for sharing. airport taxi chisago city

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material. This is great content. backlinks service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018

A blog like yours should be earning much money from adsense..-.,” 123movies

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019

Thanks for blogging and i enjoy the blog posting so no public comments.,,,,,,,,,,, gutter cleaning Indianapolis

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019

When the summer began, I first thought Bridesmaids was the funniest movie of the year, but I have to say Horrible Bosses will now take that claim. voyance 24h 24

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019

A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Fantastic job! Timberlake's Tree Service Chesapeake

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 2. 2019

Wonderful job right here. I seriously enjoyed what you had to say. Keep going because you undoubtedly bring a new voice to this subject. Not many people would say what youve said and still make it interesting. Properly, at least Im interested. Cant wait to see far more of this from you. decor

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers? Solar Pool Heating Ellenton

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

nowadays we would always use eco-friendly stuffs like, eco friendly foods, shoes and bags~ Server Support Rawtenstall

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019

Yo, I’ve been gettin my site ranked “big affiliate profits”. Bradenton Solar Pool Heaters

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

I used to be born on a Friday, but not last Friday. blog comments seo

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to search out any individual with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is one thing that’s wanted on the web, somebody with a bit of originality. useful job for bringing something new to the internet! limo service naples

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

This will be a terrific blog, would you be interested in doing an interview about just how you developed it? If so e-mail me! 123movies

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations? Lakewood Ranch Pool Heaters

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

A blog like yours should be earning much money from adsense..-.,” Obelisk SC1 Immersion

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers limo service naples

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019

Men, do you need to get rid of dark circles, and wrinkles, fast? Go to this website now..... best under eye cream for men

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Somebody essentially lend a hand to make severely posts I might state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this actual publish amazing. Wonderful activity! dr

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019

Thank you for this great website. I am trying to read some more posts but I cant get your blog to display properly in my Firefox Browser. Thank you again! Money Saving

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this web site and give it a glance regularly. bux party

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points Canopy Bed

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

Wow, superb weblog structure! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The total look of your web site is excellent, neatly as the content material! Car Dash Camera Front and Rear

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points Wii Console

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points Things to Do in Montreal

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points Triamcinolone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points How to Lose Arm Fat

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points Mayan Palace

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points Steering Committee

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

I am impressed with this site, really I am a fan . bakirköy ingilizce kursu

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019

I like this web blog very much so much superb info . bakırköy ingilizce kursu

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

The Case For HIIT Cardio – Why You Should Concider it… By the way you might want to check out this cool site I found…… nutrition

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points Depreciation Expense

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

This web page is usually a walk-through it really is the data you wanted about this and didn’t know who ought to. Glimpse here, and you’ll certainly discover it. dublinbet youtube

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many. lucky8 bonus

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

Regards for this marvellous post, I am glad I detected this web site on yahoo. Hot tub repair Sarasota

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

You have observed very interesting points ! ps decent internet site . Palmetto Pressure Washing Service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

hi and thanks for the blog post i have been on the lookout for this specific information on-line for sum time now therefore appreciate it Ruskin Pool Repair Company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

My California Weight Loss diet invariably is an cost effective and versatile staying on your diet tv show made for people who find themselves planning to drop extra pounds and furthermore ultimately keep a much healthier habits. la weight loss cresus casino

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019

This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff. [Reply] big win

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

I found your weblog web site on google and check a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to studying extra from you in a while!… www.buycannabidiolcbdoil.com: Buy Cannabidiol Online, CBD Oil For Sale, Reviews, Research, Facts

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019

You got a very good website, Gladiola I discovered it through yahoo. 32 red

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

Many thanks for sharing this great write-up. Very inspiring! (as always, btw) binance 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email. binance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
I just want to produce a quick comment to be able to express gratitude back for all those wonderful pointers you’re posting at this site. My time consuming internet investigation has at the conclusion of the day been rewarded with excellent means to show to my guests. I’d personally claim that a number of us guests are very endowed to happens to an excellent network with lots of marvellous people who useful hints. I believe quite privileged to possess used your webpages and check forward to really more fabulous minutes reading here. Thank you for lots of things. binance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say that you’ve done a great job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Outstanding Blog! Coinnama

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019

There are extremely loads of details that adheres to that to think about. Which is a excellent denote raise up. I provde the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions such as the one you start up in which the most crucial thing is going to be doing work in honest good faith. I don?t determine if best practices have emerged about such thinggs as that, but I am sure that your chosen job is clearly defined as a reasonable game. Both girls and boys feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives. Hamilton P Lindley

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019

I don’t usually comment but I gotta tell appreciate it for the post on this amazing one : D. coinswitch

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019

Chaga mushroom tea appears to be shown a great deal of mankind through Ruskies artice writer Alexandr Solzhenitsyn using your partner’s new ‘Cancer Ward’ the spot predominant reputation has been curable of pisces with the help of the help of this relaxer. Chaga rats exterminators

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019

An intriguing discussion will be worth comment. I believe that you ought to write read more about this topic, may well be considered a taboo subject but normally consumers are there are not enough to communicate in on such topics. To a higher. Cheers kucoin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 6. 2019

I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend pristina travel luxurylove.org

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019

You’ll notice several contrasting points from New york Weight reduction eating plan and every one one may be useful. The first point will probably be authentic relinquishing on this excessive. lose weight Alutech Company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
I am very grateful to you because I feel helped by your site<a href="http://www.tutorialmarketingkita.com/">turorialmarketing</a><br /> <a href="https://www.tutorialforexkita.com/">tutorialforex</a><br /> <a href="https://www.ahlitips.com/">tips ahli</a><br /> <a href="http://www.jojotips.com/">tips dan panduan</a><br /> <a href="https://gymsehat.com/">info gym</a><br /> <a href="http://www.kehidupankita.com/">info kehidupan</a><br /> <a href="http://www.tipskeluargakita.com/">tips keluarga</a><br /> <a href="https://bandarqq99dominoqq99.blogspot.com/">tips QQ</a><br /> <a href="http://www.kumpulanqqpoker.com/">tips poker</a><br /> <a href="http://www.jauhikanker.com/">jauhi kanker</a><br /> <a href="https://www.infodietkita.com/">info diet</a><br /> <a href="http://www.rekreasikeluarga.com/">rekreasi keluarga</a><br /> <a href="http://www.keuangankeluargakita.com/">keuangan keluarga</a><br /> <a href="http://www.tipsrambutsehat.com/">tips rambut</a><br /> <a href="http://www.binatangkita.com/">binatang kita</a><br />
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019

Here is the list of best mountain bikes for under £500 according to the findings of our expert testers https://www.sbnation.com/users/BestMountainBikes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019

Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort. http://luxurylove.org

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019

When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks! person minimalist

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019

Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding design . "Audacity, more audacity and always audacity." by Georges Jacques Danton. bea johnson instagram

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019

Business incubators are organizations that nurture the development and growth of businesses in the early phases to help them persevere in their most vulnerable stages. Incubators provide numerous resources and support services to aid in the development of businesses. The general purpose of incubators is job creation, business retention, enhancing entrepreneurial climate, growing local industries and economies. Natural Makeup

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019

Very usefull blog. i will follow this blog. keep up the good work. import rhd

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019

Very usefull blog. i will follow this blog. keep up the good work. import rhd

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 10. 2019

<a href="https://pokeronline111.livejournal.com/400.html">Judi online 2019 terbaru</a>

<a href="https://daftarjudipokeronline11.weebly.com/">Judi qq online terpercaya</a>

<a href="https://judipoker55.livejournal.com/256.html">Situs judi qq online indonesia</a>

<a href="https://judipokerterpercaya11.weebly.com/">Poker online tanpa rollingan</a>

<a href="https://pokerqiuindonesia11.weebly.com/">Judi online uang asli</a>

<a href="https://qqonlinepoker11.weebly.com/">Situs poker uang asli</a>

<a href="https://bingungpoker11.weebly.com/">Daftar game situs poker online</a>

<a href="https://demampokeronline112.weebly.com/">Situs judi terpercaya</a>

<a href="https://pokeronlineindonesia11.weebly.com/">Situs poker terbaik</a>

<a href="https://pokeronlinehandal11.weebly.com/">Situs judi poker terbaik</a>

<a href="https://mainpokeronline11.weebly.com/">Judi online indonesia</a>

<a href="https://pokeronlineterbaik22.weebly.com/">Situs judi online terbaik</a>

<a href="https://pokeronlineterpercaya11.weebly.com/">Poker online terpercaya</a>

<a href="https://pokerterbaik22.weebly.com/">Judi online terbaru</a>

<a href="https://qqpokeronlineterbaik11.weebly.com/">Daftar situs judi online</a>

<a href="https://situspokeronlineindonesia11.weebly.com/">Game judi online terbaik</a>

<a href="https://daftarjudipokeronline22.weebly.com/">Kumpulan situs poker online</a>

<a href="https://judipokeronlineterbaik22.weebly.com/">Daftar situs online judi terbaik</a>

<a href="https://pokeronlineterbaik134.weebly.com/">Situs judi terbaru</a>

<a href="https://infopokeronlineterbaik.weebly.com/">Judi online indonesia</a>

<a href="https://tipspokeronlineindonesia2019.weebly.com/">Situs judi online terbaik</a>

<a href="https://daftarpokeronlineterbaik55.weebly.com/">Daftar situs poker online</a>

<a href="https://infopokeronline00.weebly.com/">Kumpulan situs poker online</a>

<a href="https://pokeronlineindonesia22.weebly.com/">Situs judi qq online</a>

<a href="https://infopermainan.com">situs poker online terbaik</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 10. 2019

Thank you for your very good information and feedback from you. car dealers san jose electrical panel installation

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

I {keep|cling on to|carry on} listening to the {news|reports|newscast|news bulletin|news update|rumor|news broadcast} {speak|talk|lecture} about {getting|receiving} {free|boundless} online grant applications so I have been looking around for the {bes… There is apparently a lot to identify about this. I think you made certain good points in features also…. Online Games Here

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

I got what you intend, appreciate it for posting .Woh I am lucky to find this website through google. Games Info Shop

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 10. 2019

Keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this web site and I believe that your site is real interesting and has lots of great information. Arizona tax preparation

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019

Just wanna input on few general things, The website style and design is perfect, the written content is rattling fantastic : D. cloudbet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019

Thanks for all your efforts that you have put in this. very interesting information. voyance par telephone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019

Although, regardless how positive you actually are in treating an actual platform, at some point there are an incident wherever you should want to do some people regular supervision; and in addition dependant on your real age and in addition wellbeing, and so the body-weight using the caravan it’s really a totally hard do physical exercise. caravan touch up paint Pensacola Tree Service LLC

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback