Nezabrušuj: knihovny v politických programech a co z toho

16. 11. 2017

Tyto volby pro mě byly zklamání z mnoha důvodů. Přesto se v nich našla hned dvě sluníčka, byť oni by se takovému označení jistě bránili. Nebudu jmenovat, ale jeden pero v ruce měl, ale nepodepsal, a druhý neposlouchá a nezabrušuje. Oba se zaměřují na kulturu.

Tak trochu s křížkem po funuse mě napadlo podívat se na programy politických stran z pohledu té zaprášené poloviny našeho oboru, tedy jak často a v jakém kontextu strany hovoří o knihovnách. Prošel jsem tedy 31 programů, kde jsem vyhledával “knihov” (kvůli skloňování). Nalezené pasáže uvádím v celém znění z programu a s uvedením kapitoly či podkapitoly. Zdroje jsou uvedeny formou odkazu.

Berme to jako zjednodušený průzkum. Důvod publikování po volbách můžeme schovat za zachování neutrality časopisu Inflow, aby nezasahoval do volebních výsledků. Pokud někdy vznikne vláda s programovým prohlášením, o důvěře nemluvě, je možné se zaměřit i na tento dokument.

Ale popořádku. Do Sněmovny se na základě říjnových voleb dostalo devět stran a hnutí, celkem kandidovalo těchto subjektů 31. Pořadí analýzy vychází z volebního zisku:

 

Strany ve Sněmovně

 

ANO 2011

Počet výsledků 3

 

Kapitola 20. KULTURA

Novelizací příslušné legislativy podpoříme digitalizaci nehmotného kulturního dědictví, knihovních a filmových fondů včetně vyřešení autorskoprávní problematiky. Digitalizace s využitím nových technologií je dalším způsobem, jak zpřístupňovat umění široké veřejnosti.

 

Kapitola Financování kultury:

Navrhneme sedmiletý program na investiční podporu a spolufinancování modernizace infrastruktury, jako jsou například koncertní sály, moderní knihovny, výstavní síně apod. pro poskytování veřejných kulturních služeb v celé ČR. Je smutným faktem, že až na úplné výjimky byla tato infrastruktura budována v minulých stoletích a neodpovídá dnešním standardům

 

Posílíme zejména programy určené specificky pro podporu regionální kultury – podpora divadel, orchestrů, knihoven, galerií apod.

 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-...

 

ODS

Počet výsledků 0

 

http://www.ods.cz/docs/volby2017/Program-ODS-2017-web.pdf

 

Piráti

Počet výsledků 1

 

Kapitola Kultura

Cílem Pirátů je podpora kultury a lidí, kteří ji vytvářejí. Podpoříme knihovny, galerie, divadla či muzea, která budou splňovat podmínky průhledného hospodaření. Svobodná společnost je pestrá, a taková je i její kultura

 

https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf

 

SPD

Počet výsledků 0

(mimochodem slovo Islám se v různých podobách skloňuje v programových dokumentech 25x)

 

http://www.spd.cz/program včetně odkazů na pdf

 

KSČM

Počet výsledků 0

 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/vole...

 

ČSSD

Počet výsledků 1

 

Kapitola Kvalitní kultura je pro každého

Zaměstnanci v kultuře jsou nejhůře oceňovanými zaměstnanci ve státní sprá- vě. Průměrný plat v této oblasti zdaleka nedosahuje průměrného platu v České republice. Velmi nedůstojná je i úroveň platů v organizacích zřizovaných městy či kraji, jako jsou zejména regionální divadla, orchestry, muzea a galerie nebo knihovny. Zajistíme proto zvýšení platů těchto zaměstnanců.

 

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf

 

 

KDU-ČSL

Počet výsledků 0

 

http://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Vol...

 

 

TOP 09

Počet výsledků 1

 

kapitola EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY A TRADICE HUMANISMU

Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme:

Podporu rozvoje kreativních míst v obcích a městech (kolem knihoven, kulturních zařízení a škol).

 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-sn...

 

STAN

Počet výsledků 3

 

Kapitola Kultura - základ naší identity

Iniciovat stavbu nové budovy Národní knihovny

 

Kapitola Kultura podporovaná

Zahájíme kroky k výstavbě nové budovy Národní knihovny

 

Kapitola Památková péče

Cílový stav: K posilování povědomí o vlastní kulturní identitě jsou pravidelně využívána významná historická výročí a významné události. Probíhá výstavba nové budovy Národní knihovny

 

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_...

 

Strany pod 5 %

 

Svobodní

Počet výsledků 0

 

http://public.svobodni.cz/svobodni/politicky-program.pdf

 

Zelení

Počet výsledků 3

 

Kapitola Kultura je srdcem společnosti

13. Podporujeme veřejné knihovny na státní i regionální úrovni.

Veřejné knihovny tvoří přirozená centra demokracie, vzdělání a kultury jednotlivých obcí i regionů. Jejich podpora je zájmem celého státu. Proto je budeme podporovat zajištěním finanční stability a důrazem na jejich využití jako informačních a komunitních center ve větším měřítku než dnes.

 

Kapitola Kvalitní školy, věda a výzkum

Zasadíme se o maximální otevřenost vzdělávání. Zahájíme budování úplné digitalizované databáze moderních učebních pomůcek, které budou jako veřejný statek bezplatně k dispozici všem. Učební pomůcky, které jsou vytvořeny z veřejných peněz, musí být v digitalizované knihovně dostupné všem. Tyto učební pomůcky budou dále rozvíjeny ve vztahu k nejnovějším trendům obsahu učení i vědění a budou k dispozici i pro celoživotní vzdělávání.

 

https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_...

 

Rozumní

Počet výsledků 0

 

http://www.stranazdravehorozumu.cz/program-2017/

 

Realisté

Počet výsledků 0

 

https://realiste.cz/programdlouhy.pdf

 

SPO

Počet výsledků 1

 

Kapitola kultura

V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného státu prosadí SPO program „Uskutečňujeme sny První republiky", v rámci kterého vybuduje v hlavním městě moderní infrastrukturu pro umění, odpovídající potřebám hrdých občanů, žijících ve svobodném světě. Praha se znovu musí stát kulturním centrem, schopným konkurence s Vídní, Berlínem, Bratislavou, Budapeští a jinými sousedními metropolemi kultury. V regionálních a místních kulturních centrech se zaměří na modernizaci knihoven, muzeí a kulturních domů.

 

http://www.spoz2013.cz/upload/volby-2017-program-spo---aktualizace-k-24-...

 

PRO Zdraví a Sport

Počet výsledků 0

 

http://www.prozdraviasport.cz/images/program-prosz.pdf

 

 

DSSS

Počet výsledků : 0

 

http://www.dsss.cz/o-nas/program, včetně podstránek

 

SPR-RSČ

Počet výsledků 0

 

http://www.spr-rsc.cz/program.html

 

 

Řád národa

Počet výsledků 0

 

http://radnaroda.cz/programove_prohlaseni

 

 

ODA

Počet výsledků 0

 

https://www.oda.cz/wp-content/uploads/2017/05/PROGRAMOVE_TEZE_WEB.pdf

 

 

Blok proti islamizaci

Počet výsledků 0

 

http://blokprotiislamizaci.cz/wp-content/uploads/2017/07/Um%C3%ADme-to-z...

 

 

Refendum o Evropské unii

Počet výsledků 0

 

https://www.referendum.cz/volebni-priority-hnuti-referendum-o-evropske-u...

 

 

Radostné Česko

Počet výsledků 0

 

https://www.radostnecesko.cz/program/podrobnejsi-vyjadreni-programu-rado...

 

 

Cesta

Počet výsledků 0

 

http://www.hnuticesta.cz/

 

 

Dobrá volba

Počet výsledků 0

 

http://dobravolba2016.cz/volebni-program/

 

 

ČSNS

Počet výsledků 0

 

http://csns.cz

 

 

Volte Pravý Blok

Počet výsledků ?

 

Program k nenalezení ani s pomocí kyvadélka

 

 

SPDV

Počet výsledků 0

 

http://www.spdv.wz.cz/program.html

 

 

Unie H.A.V.E.L.

Počet výsledků ?

 

Program k nenalezení

 

 

Občané 2011

Počet výsledků 0

 

https://www.obcane2011.eu/

 

 

Strana Národ Sobě

Počet výsledků 0

 

http://strana-narod-sobe.cz/program-strany/

 

 

ČNF

počet výsledků 0

 

http://www.cenaf.cz/program/

 

 

Knihovny mohou mít své místo v srdcích uživatelů a ve strukturách univerzit. Ale určitě ho nemají v politických programech na celostátní úrovni.  Cílem tohoto příspěvku bylo na tento fakt poukázat. Knihovny jsou, čteno mezi řádky, považovány “jen” za půjčovny knih na periferii zájmu. Spíše kulturní a komunitní, než vzdělávací a informační instituce. Čestnou výjimkou může být Strana zelených.

Můžeme se bavit o tom, jestli je v to v pořádku. Jakékoli požadavky je ale potřeba jednoznačně pojmenovat a jednohlasně představit. Nikdo netvrdí, že knihovnictví musí vyhrávat volby, ale témata, o kterých se bavíme, mají celospolečenský význam. V předvečer 17. listopadu je k zamyšlení zabrušovat třeba do fake news. Abychom se jednou nemuseli vybrušovat bohvie z čeho.

Štítky: politika, volby, knihovny
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

110 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. crypto ira
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it, generator australia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. bercuti
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
This one is good. keep up the good work!.. kerja dari rumah
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Thank you very much for the sharing! COOL.. summer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Absolutely fantastic posting! Lots of useful information and inspiration, both of which we all need!Relay appreciate your work. buying properties in Indonesia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. nutrition
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Your website is really cool and this is a great inspiring article. baby clothes australia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. dining chairs oakville
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. sewa mobil avanza di surabaya
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! gym near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. online marketing ireland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. israel tour simcards
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
very interesting keep posting. Sarasota Locksmith
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!.. video editing app free
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! online movies for free
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. questions
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog! CBD in Florida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.! event bands
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. Chemistry Assignment Help
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read. BREG VPulse Cold Therapy and Compression Unit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! project management training online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. Will surely going to share this URL with my friends. SS FLAT BARS SUPPLIERS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me. Dockland Venues
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this. bedding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2018
I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!. Where to purchase McGuire
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018

I just happened upon your blog and liked to comment that I have really enjoyed reading your entries. I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. mini arcade games

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Thank you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information. Valentine's Day Flowers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet! Wordpress hemsidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
Keep up the good work , I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information. Flowers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
Straight away this blog will almost certainly unquestionably normally often be popular about each of site consumers, owing to meticulous records and even examination. VIP Financing Solutions Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019

Excellent and decent post, I found this very informative. I'm  really impressed by the information you have on this site. Thanks and have a nice day! [url=https://symptomsofulcerativecolitissupport.com/]essential oils for UC nausea[/url]

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019

Excellent and decent post, I found this very informative. I'm  really impressed by the information you have on this site. Thanks and have a nice day! <a href="https://symptomsofulcerativecolitissupport.com/">essential oils for UC nausea</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2019

The elastic belt lift framework that a belt-driven opener gives is the most tranquil of opening frameworks. Garage door won't go down

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019

On the off chance that finding a brilliant blessing is one of your worries nowadays, you should need to Buy Amazon Gift Cards and make your beneficiary more joyful today than the person in question has ever been previously.  https://www.signinsupport.net/walmartone-login-www-walmartone-com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019

As sites without video content start to look progressively age-old and the Internet keeps on supplanting customary publicizing media. media company in Dubai

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019

http://192168-0-1.net/

Je vous remercie de l'information! Je cherchais et ne pouvait pas trouver. Vous me aidé!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019

It is likewise a passageway to our home or spot of business that is deserving of thought wellbeing and security shrewd. garage door repair Denver

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019

The clients of the payload trailers likewise need to assess their requirements to make sense of whether an encased freight trailer or an open deck trailer will work the best for them. toy hauler trailers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019

The divider is likewise an unquestionable requirement see, or its remainders in any case – another milestone of progress and within recent memory.  Möbeltaxi Berlin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019

This is truly a decent and useful, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it  telephone systems dubai

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019

Your blogs are easily accessible and quite enlightening so keep doing the amazing work guys. prepaidcardstatus

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
I'm glad to see the great detail here!. prime weight loss pill
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019

Working upto the desires for purchasers, Panasonic is a solid rival in this firm challenge among cell phone brands. Tekpolis

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019

The subbase also has a concentricity measure for stand out steering exactness. https://19216811ips.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019

Collection of physical articles isn't the essential of being glad. Probably the most extravagant individuals on the planet who seem to have all that one could want are not glad individuals. best renovation at singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 2. 2019

the event that your clients like it, they may even prescribe you to their companions, relatives and partners. Walmart One login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 2. 2019

The 1617 likewise incorporates the RA1161 fixed-base framework which takes into account bit stature change from over the switch table. 192.168.1.1 admin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 2. 2019

An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers. 10.0.0.1

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 2. 2019

As a basic consideration nurture, you ought to give the vital training and backing to support the patient or. Massachusetts architect

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019

You'll have the capacity to utilize a projector to help what you are instructing in purpose of truth sink in for people who are focusing on you. lamp life

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 3. 2019

Thanks for sharing this great article

<a href="http://www.expertlawnmowing.com">Perth lawn mowing</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 3. 2019

You can more often than not get the opportunity to rest until after 12 pm and you have issues getting up amid the morning hours. Studies in Eschatology

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
This really is besides a good quality apply for which i literally highly valued grasping. It's not at all on  a daily basis that we all put the opportunity to identify a thing. buy bitcoin
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019

These tips obviously don't cover the whole point close by; by the by they endeavor to fill in the holes left by other warning assets you can discover on the web.criação de sites maringá

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019

When I arrived, I asked the Lord where to go, and He guided me to an old two story house down a side road. Entrümpelung in Berlin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. u sports hockey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Thank you very much for the sharing! COOL.. Detective Madrid
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Great knowledge, do anyone mind merely reference back to it Kohls 30 Off Promo Code
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

I truly value this superb post that you have accommodated us. I guarantee this would be helpful for a large portion of the general population. hanwha cctv

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Extremely intriguing online journal. A lot of web journals I see nowadays don't generally give anything that I'm keen on, however I'm most definitely inspired by this one. Recently felt that I would post and let you know. grandstream reseller
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
I simply wanted to thank you a lot more for your amazing website you have developed here. It can be full of useful tips for those who are actually interested in this specific subject, primarily this very post. yealink distributor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019

The reward of $50 to $250 per individual can be given every month. Singapore online casino

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019

happy wheels basketball legends gameThe raindrops suddenly turn into color of pain. It was like I wanted to cry the day I lost each other. miss u!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019

I utilized it for a month and saw a discernible distinction in myself. Presently I don't short of going out with my companions and so forth.business telephone system dubai

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019

Its an incredible joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is marvelous" Great work. hikvision cctv dubai

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019

The numbers 90-99 are guarded linemen and linebackers. Voetbal kleding

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Good composed article. It will be steady to any individual who uses it, including me. Continue doing what you are doing – can'r hold up to peruse more posts. talk to strangers unblocked
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019

Private Banks offer great bundles for the work and energizing endowments are offered by them to their representatives. us bank careers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

It is the best portal to pay bills online within minutes without any complications. It avails maximum possible flexibility to users to complete their tasks in real quick time. Apart from bill payments it also avails most popular and reputed brands products to customers in affordable prices. PayTM came into existence in 2010.Entrümpelung in Berlin Wedding

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

This sort of convenience is best reasonable for understudies and working experts. jmc kelantan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

That gives off an impression of being fabulous anyway i am still not very beyond any doubt that I like it. At any rate will look much more into it and choose by and by! Kellerentrümpelung Berlin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses. revs

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 4. 2019

the fact that they're isolated as per different inclinations of the general population.  get music plays

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

need. Regardless of whether your are voyaging alone or with your family you can experience people and circumstances that can keep you from having a sheltered travel involvement. best places to travel alone in the us

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

about issues which might be critical in the finding procedure. apply for gmat exams

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

<a href="https://fortnitephonecase.com/Soft-iPhone-7-Plus-Case">Soft iPhone 7 Plus Case</a> 7plus introduced the new features i.e. Portrait mode,it comes in the camera section. Allow to take snaps at low light also. let´s get down at every features of iPhone as portrait mode. Some feature's provided by iPhone Technical Support expert.

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

the earth and it is assessed by the gathering, Local Self-Reliance, that about 75%% of old electronic hardware is at present being put away. paint recycling near me

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
http://www.whatsappstatusquotes.com/ http://www.whatsappstatusquotes.com/good-morning-status-in-hindi-for-fac... http://www.whatsappstatusquotes.com/friendship-status-friendship-status-... http://www.whatsappstatusquotes.com/birthday-status-for-lover-bday-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/happy-anniversary-status-1st-anniver... http://www.whatsappstatusquotes.com/sad-status-download-very-sad-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/whatsapp-status-attitude-whats-app-s... http://www.whatsappstatusquotes.com/cool-words-cool-sayings-for-whatsapp/ http://www.whatsappstatusquotes.com/whatsapp-status-punjabi-punjabi-atti... http://www.whatsappstatusquotes.com/romantic-status-download-romantic-st... http://www.whatsappstatusquotes.com/whatsapp-status-love-love-quotes-in-... http://www.whatsappstatusquotes.com/heart-broken-whatsapp-status-sad-hea... http://www.whatsappstatusquotes.com/breakup-attitude-status-attitude-bre... http://www.whatsappstatusquotes.com/missing-status-miss-u-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/anger-quotes-for-friends-angry-quote... http://www.whatsappstatusquotes.com/funny-status-for-whats-app-funny-sta... http://www.whatsappstatusquotes.com/status-on-beauty-status-on-beautiful... http://www.whatsappstatusquotes.com/gym-status-for-whatsapp-status-about... http://www.whatsappstatusquotes.com/heart-touching-status-in-hindi-true-... http://www.whatsappstatusquotes.com/good-night-facebook-status-gud-nyt-s... http://www.whatsappstatusquotes.com/instagram-profile-status-status-inst... http://www.whatsappstatusquotes.com/love-relationship-status-cute-relati... http://www.whatsappstatusquotes.com/brother-love-status-bhai-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/whatsapp-sorry-status-love-sorry-sta... http://www.whatsappstatusquotes.com/alone-whatsapp-status-lonely-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/best-emotional-status-very-emotional... http://www.whatsappstatusquotes.com/feeling-happy-status-in-hindi-feelin... http://www.whatsappstatusquotes.com/life-status-change-best-life-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/cool-status-for-fb-cool-facebook-sta... http://www.whatsappstatusquotes.com/miss-u-papa-status-in-hindi-miss-u-p... http://www.whatsappstatusquotes.com/short-status-for-mom-and-whatsapp-st... http://www.whatsappstatusquotes.com/cute-whatsapp-status-for-girls-cute-... http://www.whatsappstatusquotes.com/punjabi-status-for-boys-fb-status-fo...     http://www.whatsappstatusquotes.com/whatsapp-status-sister-sister-whatsa... http://www.whatsappstatusquotes.com/romantic-status-for-wife-i-love-my-w... http://www.whatsappstatusquotes.com/husband-love-status-love-husband-sta... http://www.whatsappstatusquotes.com/status-on-son-my-son-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/lovely-daughter-status-best-status-f... http://www.whatsappstatusquotes.com/status-for-parents-love-i-love-my-pa... http://www.whatsappstatusquotes.com/cute-status-for-boyfriend-new-bf-sta... http://www.whatsappstatusquotes.com/love-status-for-girlfriend-romantic-... http://www.whatsappstatusquotes.com/status-on-dosti-in-hindi-dosti-statu... http://www.whatsappstatusquotes.com/child-love-status-child-related-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/teachers-day-status-in-english-teach... http://www.whatsappstatusquotes.com/cousins-status-for-whatsapp-birthday... http://www.whatsappstatusquotes.com/grandpa-status-grandfathered-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/new-love-status-new-love-whatsapp-st... http://www.whatsappstatusquotes.com/30-best-yaadein-status-for-whatsapp-... http://www.whatsappstatusquotes.com/mohabbatein-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/motivational-whatsapp-status-in-hind... http://www.whatsappstatusquotes.com/senti-status-for-whatsapp-in-punjabi/ http://www.whatsappstatusquotes.com/love-dhoka-status-in-hindi-dhokha-st... http://www.whatsappstatusquotes.com/mst-status-in-hindi-fb-mast-status/ http://www.whatsappstatusquotes.com/khushi-ke-status-in-hindi/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

the general population and consequently they are so top-positioning. dance music 2017

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
Wonderful and important content and best creator thanks a lot buy chicken nesting boxes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

https://www.instagram.com/iphongthuy/

thank you so much 

im website: IPHONGTHUYNET

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

Ensure that the workers of evacuations firm, which you are going to contract, are authorized, limited and safeguarded. https://unique-work.jimdofree.com/2018/09/25/digital-recycling-health-and-financial-benefits/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! Lifeguard courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

Through a legitimate optometrist arrange, you can get creative consideration in best in class offices. optometrists near me

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019

On the off chance that you Google the term maryjane, you will undoubtedly discover all the significant data on the theme.  buy edibles online without medical card

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
This is magnificent and important ideas and tips for us eye conditions and ulcerative colitis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

For Renee this sort of conduct delivers a feeling that all is well with the world. It lets her know she's at. live sex

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019
This is brilliant info you provide, and truly unique best and eye-catching you post indianapolis seo company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019

Dlouho jsem tyto informace hledal, byl jsem velmi překvapen, když jsem ho našel. <a href="http://192-168-1-1admin.com"> 192.168.1.1</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019

https://anshushrivastava.skyrock.com/profil/

https://www.zotero.org/anshushrivastava/cv

https://en.gravatar.com/anshushrivastava2019

https://soundcloud.com/anshushrivastava

https://myspace.com/anshushrivastava

https://www.sbnation.com/users/anshushrivastava

https://activerain.com/profile/anshushrivastava

https://www.discogs.com/user/anshushrivastava

https://knowyourmeme.com/users/anshu-shrivastava

http://www.magcloud.com/user/anshushrivastava

http://www.dead.net/member/anshushrivastava

https://github.com/anshushrivastava2019

https://steepster.com/anshushrivastava

https://yourlisten.com/anshushrivastava

https://ask.fm/anshushrivastava2019

https://anshushrivastava.carbonmade.com/about

https://www.chordie.com/forum/profile.php?id=896283

http://profiles.delphiforums.com/n/pfx/profile.aspx?webtag=dfpprofile000...

https://www.aeriagames.com/user/anshushri/

https://itsmyurls.com/anshushrivastava

https://www.digitalocean.com/community/users/anshushrivastava2019

https://hub.docker.com/r/anshushrivastava/website

https://www.buzzfeed.com/anshushrivastava

https://www.goodreads.com/user/show/95548786-anshu-shrivastava

https://genius.com/anshushrivastava2019

https://www.threadless.com/@anshushri/activity

https://promodj.com/anshushrivastava

https://minecraft-answers.com/user/anshushrivastava

https://hexnet.org/users/anshushrivastava

https://www.behance.net/anshushrivc56c

https://www.shapeways.com/designer/anshushrivastava2019

https://webflow.com/anshushrivastava2019

https://www.kaggle.com/anshushrivastava

https://slides.com/anshushrivastava

https://anshu.dreamwidth.org/profile

https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64213

https://app.aws.org/forum/user_info.pl?uid=100209874

https://www.kdpcommunity.com/s/profile/005f40000044PQ8

http://www.pearltrees.com/anshushrivastava2019

https://anshushrivastava.kinja.com/i-am-an-author-and-a-passionate-blogg...

https://public.tableau.com/profile/anshu.shrivastava#!/

https://www.deviantart.com/anshushrivastava/

http://www.kodyaz.com/user/Profile.aspx?UserID=289161

http://forums.militarytimes.com/member.php/70729-anshushrivastava

https://forums.adobe.com/people/anshushri

https://n4g.com/user/home/anshushrivastava

https://en.clubcooee.com/users/view/AnshuShrivastav

http://www.authorstream.com/anshushrivastava2019/

https://disqus.com/by/anshushrivastava1/

https://profile.cheezburger.com/anshushrivastava/

https://xenforo.com/community/members/anshushrivastava.197977/

https://www.openstreetmap.org/user/Anshu%20Shrivastava

https://ello.co/anshushrivastava

https://forums.3dtotal.com/member.php?u=180912

https://www.theverge.com/users/anshushrivastava

https://reviews.femaledaily.com/user/anshushrivastava

https://malwaretips.com/members/anshushrivastava.79486/#about

https://www.thingiverse.com/anshushrivastava/about

http://www.dealdatabase.com/forum/member.php?122853-anshushrivastav

https://file.army/anshushrivastava

https://forums.asp.net/members/anshushrivastava.aspx

https://studiopress.community/users/anshushrivastava/

https://anshushrivastav.livejournal.com/profile

https://www.awwwards.com/anshushrivastava/favorites

https://visual.ly/users/anshushrivastava2019/portfolio

https://meta.stackexchange.com/users/520479/anshushrivastava

https://www.smashwords.com/profile/view/anshushrivastava

https://answers.informer.com/user/Anshu+Shrivastava

https://speakerdeck.com/anshushrivastava

https://www.spreaker.com/user/11231981

https://www.colourlovers.com/lover/anshushrivastava

https://www.wantedly.com/users/104101457

https://codepen.io/anshushrivastava/

https://myanimelist.net/profile/anshushrivastava

https://www.viki.com/users/anshushrivastava2019_944/about

https://www.toolbox.com/user/about/anshushrivastava

https://www.webmasterworld.com/profile-v6.cgi?action=view&member=anshush...

https://www.blurb.com/user/anshushri

https://community.developer.authorize.net/t5/user/viewprofilepage/user-i...

https://stackoverflow.com/users/story/11404595

https://freesound.org/people/anshushrivastava/

https://www.ultimate-guitar.com/u/anshushri

https://www.burdastyle.com/profiles/anshushrivastava/my_activity

https://www.liveleak.com/c/Anshu_Shrivastava

https://logopond.com/anshushrivastava/profile/335398/

https://issuu.com/anshushrivastava2019

https://www.mixcloud.com/anshushrivastava/

https://www.ravelry.com/people/anshushrivastava

https://www.flickr.com/people/anshushrivastava/

https://vimeo.com/anshushrivastava

https://500px.com/anshushrivastava2019

https://creativemarket.com/anshushrivastava

https://dribbble.com/anshushrivastava

https://www.storeboard.com/anshushrivastava

https://channel9.msdn.com/Niners/anshushrivastava

https://social.msdn.microsoft.com/Profile/anshushrivastava

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019

the wash cycle to complete and take a gander at and read message sheets and publications on dividers. Promotions company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
This is a really insightful keto shopping list article and good read as well. Thank you for the great new tips.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Before picking the reusing organization you can pick cites from a few organizations to check.https://www.mcafeesecure.com/verify?host=avarecycling.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

broken after the absolute first screening" of "first screen following the broken" and itemized methodology. https://www.selfgrowth.com/articles/your-electronic-recycling-options

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Indeed, even with a seal covering connected religiously consistently. All Quality Marble & Granite

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

The Top Benefits That Comes With Granite Countertops.countertop installation Atlanta

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

The most widely recognized shading bunches are the RGB, HSB (Hue, Saturation and Brightness. granite countertops Boston

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019

Next, the best auto trucking organization will be picked that is accessible so as to transport your vehicle near the date that you chose for transport.private jet charter

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019

When you are so eager to ride your new vehicle and there is no case to pause, the appropriate response is no up front installment vehicle protection in California.  yes culture concierge

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019

Ensure the material for the cupboards is solid. Kitchen cupboards need to experience a great deal of mileage. RTA cabinets Atlanta

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019

cleaning spores from indoor conditions is a functional probability that will enable individuals to live more beneficial lives. remidiation

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019

One great option could be preparing soft drink and vinegar. mold remover

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

Fortunately, for the reasons for consummation a nail gnawing or a smoking propensityFortunately, for the reasons for consummation a nail gnawing or a smoking propensity. telescopic dog ramps

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

'Two years back, a standout amongst my closest companions built up a dietary issue,' says Leigh-Ann, 27, a marketing specialist. tractive GPS tracker

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019

I truly awed after read this in light of some quality work and educational contemplations . I just wanna express profound gratitude for the essayist and want you to enjoy all that life has to offer for coming!. Testimonials

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback