Nezabrušuj: knihovny v politických programech a co z toho

16. 11. 2017

Tyto volby pro mě byly zklamání z mnoha důvodů. Přesto se v nich našla hned dvě sluníčka, byť oni by se takovému označení jistě bránili. Nebudu jmenovat, ale jeden pero v ruce měl, ale nepodepsal, a druhý neposlouchá a nezabrušuje. Oba se zaměřují na kulturu.

Tak trochu s křížkem po funuse mě napadlo podívat se na programy politických stran z pohledu té zaprášené poloviny našeho oboru, tedy jak často a v jakém kontextu strany hovoří o knihovnách. Prošel jsem tedy 31 programů, kde jsem vyhledával “knihov” (kvůli skloňování). Nalezené pasáže uvádím v celém znění z programu a s uvedením kapitoly či podkapitoly. Zdroje jsou uvedeny formou odkazu.

Berme to jako zjednodušený průzkum. Důvod publikování po volbách můžeme schovat za zachování neutrality časopisu Inflow, aby nezasahoval do volebních výsledků. Pokud někdy vznikne vláda s programovým prohlášením, o důvěře nemluvě, je možné se zaměřit i na tento dokument.

Ale popořádku. Do Sněmovny se na základě říjnových voleb dostalo devět stran a hnutí, celkem kandidovalo těchto subjektů 31. Pořadí analýzy vychází z volebního zisku:

 

Strany ve Sněmovně

 

ANO 2011

Počet výsledků 3

 

Kapitola 20. KULTURA

Novelizací příslušné legislativy podpoříme digitalizaci nehmotného kulturního dědictví, knihovních a filmových fondů včetně vyřešení autorskoprávní problematiky. Digitalizace s využitím nových technologií je dalším způsobem, jak zpřístupňovat umění široké veřejnosti.

 

Kapitola Financování kultury:

Navrhneme sedmiletý program na investiční podporu a spolufinancování modernizace infrastruktury, jako jsou například koncertní sály, moderní knihovny, výstavní síně apod. pro poskytování veřejných kulturních služeb v celé ČR. Je smutným faktem, že až na úplné výjimky byla tato infrastruktura budována v minulých stoletích a neodpovídá dnešním standardům

 

Posílíme zejména programy určené specificky pro podporu regionální kultury – podpora divadel, orchestrů, knihoven, galerií apod.

 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-...

 

ODS

Počet výsledků 0

 

http://www.ods.cz/docs/volby2017/Program-ODS-2017-web.pdf

 

Piráti

Počet výsledků 1

 

Kapitola Kultura

Cílem Pirátů je podpora kultury a lidí, kteří ji vytvářejí. Podpoříme knihovny, galerie, divadla či muzea, která budou splňovat podmínky průhledného hospodaření. Svobodná společnost je pestrá, a taková je i její kultura

 

https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf

 

SPD

Počet výsledků 0

(mimochodem slovo Islám se v různých podobách skloňuje v programových dokumentech 25x)

 

http://www.spd.cz/program včetně odkazů na pdf

 

KSČM

Počet výsledků 0

 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/vole...

 

ČSSD

Počet výsledků 1

 

Kapitola Kvalitní kultura je pro každého

Zaměstnanci v kultuře jsou nejhůře oceňovanými zaměstnanci ve státní sprá- vě. Průměrný plat v této oblasti zdaleka nedosahuje průměrného platu v České republice. Velmi nedůstojná je i úroveň platů v organizacích zřizovaných městy či kraji, jako jsou zejména regionální divadla, orchestry, muzea a galerie nebo knihovny. Zajistíme proto zvýšení platů těchto zaměstnanců.

 

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf

 

 

KDU-ČSL

Počet výsledků 0

 

http://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Vol...

 

 

TOP 09

Počet výsledků 1

 

kapitola EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY A TRADICE HUMANISMU

Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme:

Podporu rozvoje kreativních míst v obcích a městech (kolem knihoven, kulturních zařízení a škol).

 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-sn...

 

STAN

Počet výsledků 3

 

Kapitola Kultura - základ naší identity

Iniciovat stavbu nové budovy Národní knihovny

 

Kapitola Kultura podporovaná

Zahájíme kroky k výstavbě nové budovy Národní knihovny

 

Kapitola Památková péče

Cílový stav: K posilování povědomí o vlastní kulturní identitě jsou pravidelně využívána významná historická výročí a významné události. Probíhá výstavba nové budovy Národní knihovny

 

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_...

 

Strany pod 5 %

 

Svobodní

Počet výsledků 0

 

http://public.svobodni.cz/svobodni/politicky-program.pdf

 

Zelení

Počet výsledků 3

 

Kapitola Kultura je srdcem společnosti

13. Podporujeme veřejné knihovny na státní i regionální úrovni.

Veřejné knihovny tvoří přirozená centra demokracie, vzdělání a kultury jednotlivých obcí i regionů. Jejich podpora je zájmem celého státu. Proto je budeme podporovat zajištěním finanční stability a důrazem na jejich využití jako informačních a komunitních center ve větším měřítku než dnes.

 

Kapitola Kvalitní školy, věda a výzkum

Zasadíme se o maximální otevřenost vzdělávání. Zahájíme budování úplné digitalizované databáze moderních učebních pomůcek, které budou jako veřejný statek bezplatně k dispozici všem. Učební pomůcky, které jsou vytvořeny z veřejných peněz, musí být v digitalizované knihovně dostupné všem. Tyto učební pomůcky budou dále rozvíjeny ve vztahu k nejnovějším trendům obsahu učení i vědění a budou k dispozici i pro celoživotní vzdělávání.

 

https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_...

 

Rozumní

Počet výsledků 0

 

http://www.stranazdravehorozumu.cz/program-2017/

 

Realisté

Počet výsledků 0

 

https://realiste.cz/programdlouhy.pdf

 

SPO

Počet výsledků 1

 

Kapitola kultura

V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného státu prosadí SPO program „Uskutečňujeme sny První republiky", v rámci kterého vybuduje v hlavním městě moderní infrastrukturu pro umění, odpovídající potřebám hrdých občanů, žijících ve svobodném světě. Praha se znovu musí stát kulturním centrem, schopným konkurence s Vídní, Berlínem, Bratislavou, Budapeští a jinými sousedními metropolemi kultury. V regionálních a místních kulturních centrech se zaměří na modernizaci knihoven, muzeí a kulturních domů.

 

http://www.spoz2013.cz/upload/volby-2017-program-spo---aktualizace-k-24-...

 

PRO Zdraví a Sport

Počet výsledků 0

 

http://www.prozdraviasport.cz/images/program-prosz.pdf

 

 

DSSS

Počet výsledků : 0

 

http://www.dsss.cz/o-nas/program, včetně podstránek

 

SPR-RSČ

Počet výsledků 0

 

http://www.spr-rsc.cz/program.html

 

 

Řád národa

Počet výsledků 0

 

http://radnaroda.cz/programove_prohlaseni

 

 

ODA

Počet výsledků 0

 

https://www.oda.cz/wp-content/uploads/2017/05/PROGRAMOVE_TEZE_WEB.pdf

 

 

Blok proti islamizaci

Počet výsledků 0

 

http://blokprotiislamizaci.cz/wp-content/uploads/2017/07/Um%C3%ADme-to-z...

 

 

Refendum o Evropské unii

Počet výsledků 0

 

https://www.referendum.cz/volebni-priority-hnuti-referendum-o-evropske-u...

 

 

Radostné Česko

Počet výsledků 0

 

https://www.radostnecesko.cz/program/podrobnejsi-vyjadreni-programu-rado...

 

 

Cesta

Počet výsledků 0

 

http://www.hnuticesta.cz/

 

 

Dobrá volba

Počet výsledků 0

 

http://dobravolba2016.cz/volebni-program/

 

 

ČSNS

Počet výsledků 0

 

http://csns.cz

 

 

Volte Pravý Blok

Počet výsledků ?

 

Program k nenalezení ani s pomocí kyvadélka

 

 

SPDV

Počet výsledků 0

 

http://www.spdv.wz.cz/program.html

 

 

Unie H.A.V.E.L.

Počet výsledků ?

 

Program k nenalezení

 

 

Občané 2011

Počet výsledků 0

 

https://www.obcane2011.eu/

 

 

Strana Národ Sobě

Počet výsledků 0

 

http://strana-narod-sobe.cz/program-strany/

 

 

ČNF

počet výsledků 0

 

http://www.cenaf.cz/program/

 

 

Knihovny mohou mít své místo v srdcích uživatelů a ve strukturách univerzit. Ale určitě ho nemají v politických programech na celostátní úrovni.  Cílem tohoto příspěvku bylo na tento fakt poukázat. Knihovny jsou, čteno mezi řádky, považovány “jen” za půjčovny knih na periferii zájmu. Spíše kulturní a komunitní, než vzdělávací a informační instituce. Čestnou výjimkou může být Strana zelených.

Můžeme se bavit o tom, jestli je v to v pořádku. Jakékoli požadavky je ale potřeba jednoznačně pojmenovat a jednohlasně představit. Nikdo netvrdí, že knihovnictví musí vyhrávat volby, ale témata, o kterých se bavíme, mají celospolečenský význam. V předvečer 17. listopadu je k zamyšlení zabrušovat třeba do fake news. Abychom se jednou nemuseli vybrušovat bohvie z čeho.

Štítky: politika, volby, knihovny
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback