Newsletter: listopad 2014

28. 11. 2014

[1] BOBCATSSS

 • Posledním keynote speakrem je Roberta Tassi ze Service Design Tools. Zájemci o účast na konferenci se stále mohou registrovat na webu. Studenti KISKu mají konferenci zdarma.

[2] Aktuality KISKu, projekty, zahraniční hosté a konference

 • 5. – 7. listopadu se uskutečnila mezinárodní konference Infodays. První den účastníky se svým pojetím LIS seznámili Barbara Moran, Michael Seadle, Lyn Robinson, Jela Steinerová, Michal Lorenz a Barbora Drobíková. Druhý den proběhly prezentace dodavatelů knihovnických systémů. Závěr konference patřil uplatnění absolventů a průběhu přijímacího řízení do zaměstnání.

 • 18. – 20. 11. na KISKu hostoval Nils Pharo, profesor z Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Své přednášky věnoval tématu linked data a sémantickému webu. Záznam jeho přednášky z Bloku expertů můžete shlédnout zde

 • 27. listopadu proběhla v rámci Bloku expertů přednáška Sheily Webber z University of Sheffield. Její práce je velmi dobře známá odborníkům z oblasti informační gramotnosti a technologií ve vzdělávání. Záznam naleznete na oficiálním Youtube kanálu kabinetu.

 • 12. – 13. listopadu se konal v Arménii meeting OSN týkající se informačního managementu v Globálním systému varování a koordinace při katastrofách. KISK zastupoval Jiří Zeman, který zde domlouval spolupráci KISKu s JRC EC (Společné výzkumné středisko Evropské komise) s možností plného přístupu k datům virtuálního operačního a koordinačního centra OSN.

 • Ve dnech 1. a 2. prosince 2014 proběhnou Dny webinářového vzdělávání. První den si můžete pustit webináře pracovníků KISK a expertů z praxe, druhý den budou svá témata související s technologiemi ve vzdělávání prezentovat studenti KISK. Živý přenos lze sledovat pod tímto odkazem.

 • E-learningový předmět Kurz práce s informacemi (KPI) provozovaný pod záštitou projektu CEINVE byl v rámci konference E-learning v Hradci Králové oceněn první cenou v soutěži o nejlepší ucelený online kurz v České Republice. KPI je vyučován v rámci celé univerzity a každoročně si jej zapisuje cca 1000 studentů.

 • 22. 11. úspěšně proběhla konference DataConf, kterou pořádal KISK společně s FIT VUT. DataConf byla první konference v ČR věnovaná data analysis a data science. Postřehy z akce najdete na blogu Pavla Jaška.

 • Projekt INTERES se představuje: v říjnu 2014 přibyl k už existujícím projektovým pracovištím KISKu další projekt – INTERES (Informační technologie realizované spoluprací). Jedná se o projekt OP VK z výzvy č. 51 MŠMT s neoficiálním názvem „Tablety učitelům“. Cíl: Spolupracujeme se 34 partnerskými školami z několika krajů ČR a chtěli bychom během jednoho školního roku cca. třem stům učitelů ukázat, že tablet může být nejmilejším domácím mazlíčkem a ozdobou dámské kabelky, stejně jako nejoblíbenějším a užitečným vzdělávacím nástrojem. Máme za sebou úspěšný úvodní odborný seminář pro ředitele všech škol, čtyři zajímavé webináře, postupně otevíráme e-learningové kurzy s tématy ICT ve školách. Podařilo se nám získat laboratoř dotykových technologií a pilně chystáme další vzdělávací aktivity pro učitele. Je vám téma technologií ve vzdělávání blízké? Máte zajímavé tipy, jak s technologiemi ve školách pracovat? Vaše nápady a podněty vítáme! Více informací o dění v projektu můžete najít na webu interes.kisk.cz.
 • O průběhu vytváření nového bakalářského kurikula a jeho jednotlivých specializací se dočtete v aktuálním čísle časopisu Duha.

[3] Inflow

 • Příští redakční rada proběhne 2. 12. 2014 od 16:00. Potkáme se v Café Franck vedle FF MU. Rada je otevřena jak čtenářům, tak budoucím redaktorům. Více informací v eventu na FB. Stavte se za námi.
 • Připravujeme pro vás program tradiční Inflow párty. Letos se bude konat v prostoru Industra v průmyslovém areálu na Masné. Termín je 17. 12. 2014 od 20:00 (po KISKfóru). Podrobnější informace vám včas sdělíme.

[4] APLS
Aplikační semináře jsou v plném proudu. Máme 11 nových týmů, které řeší reálné problémy konkrétní cílové skupiny. Podívejte se, na čem pracují:

[5] Knihovna Na Křižovatce

 • Na Křižovatce probíhají v průběhu listopadu a prosince výstupy vzdělávacích lekcí pro děti ZŠ, které jsou realizovány v rámci kurzů Terenní projekt a Podpora čtenářství pod vedením Heleny Hubatkové Selucké.
 • Dokončujeme implementaci systému Koha. V současné době jsou nastaveny všechny důležité části systému a čekáme na aktuální záznamy. Plánujeme také zaškolení studentů z Křižovatky na tento systém. Jeho spuštění by mělo proběhnout na přelomu listopadu a prosince roku 2014. Zkušenosti s implementací budeme publikovat v časopisu Inflow.
 • Ve spolupráci s Katedrou muzeologie FF MU a KJM jsme připravili na prosinec v prostorách knihovny výstavu Vrťapka a kamarádi. Jde o jeden s prvních pokusů o mezioborovou spolupráci na Křižovatce.
 • Stále probíhá soutěž o knihy nakladatelství Jota - máme už výherce prvních dvou kol (Eva Lamačová - Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, Zuzana Rodová - Božský hráč). Momentálně je aktuální třetí kolo soutěže. Ze všech zúčastněných budeme losovat výherce knihy na přání 15. prosince. Průběžné informace o soutěži máme na blogu.
Plánované akce PROSINEC
2. 12. (17:00) Herden
4. 12. (13:30) Země světa
15. 12. (14:00–18:00) Předvánoční punčová pohoda na Křižovatce
16. 12. (18:00) Herní Happening
18. 12. (13:30) Vánoční Šňůrka písmenek
18. 12. (18:30) Anna v přední linii – film z festivalu Jeden svět
19. 12. (17:30) Cestovatelský pátek: Austrálie

 Podrobný program s popisky zde.

[6] Studentská sekce: výjezdy, pomalé čtení, kurzy

 • Víte, že můžete odebírat newsletter CZS o aktuálních možnostech výjezdů do zahraničí (práce i studium)? Pro registraci klikejte tady (subscribtion formulář k nalezení v dolní části stránky).
 • Prosíme vás ještě jednou o vyplnění dotazníku Zájem o zahraniční výjezdy pro studenty KISK. Zajímají nás všichni studenti, tedy i ti, kteří výjezd neplánují.

 • Nepodléhejte digitální demenci a stavte se do Klubu pomalého čtení. Každé úterý od 16:00 v Seminární učebně KISKu. Vezměte si s sebou knihu a vypněte mobilní telefon. Datum příštího setkání můžete zjistit tady.

 • 5. 12. se všem KISK studentům představí PhDr. Branislav Frk, PhD. svojí inaugurační přednáškou. Brano Frk se věnuje těmto tématům: vzdělávání, informační technologie, informace a filozofie. V jarním semestru bude na KISK vyučovat předmět Učící se společnost. O přesném termínu budeme informovat hromadným e-mailem. Přečtěte si stručné bio a publikace.

 • Předmět Rozvoj IT kompetencí nabízí volná místa na kurzech učící praktické dovednosti při práci s IT. 4. 12. je možné se přihlásit na kurz Dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů v repozitářích Pavly Rychtářové (roz. Švástová) z MZK a 18. 12. Zabezpečení malé počítačové sítě Matěje Antola z ÚVT. Při zájmu o účast kontaktujte Pavlu Kovářovou.

 • V rámci předmětů Výzkumy pro efektivní vzdělávání a Informační politika vystoupili se svými přednáškami zvaní hosté: doc. Vlčková (profil) – Výzkumy žákovských strategií učení cizímu jazyku a dr. Špaček (profil) - Hodnocení služeb eGovernmentu. Oba příspěvky byly velmi zajímavé a přínosné, proto jsme se rozhodli spolupráci touto formou opakovat v příštích letech. Další zvaná přednáška bude od prof. Němce, a to na téma Elektronizace veřejné správy v předmětu Informační politika.

 • 24. – 28. 11. 2014 probíhaly v ISu volby do Studentských komor Akademického senátu FF i MU pro funkční období 2015-2017 (viz IS Volby). Z KISKu kandidovali studenti bakalářského studia: Tereza Dřevová (2. ročník) a Václav Štefela (1. ročník). Volební účast na všech fakultách nepřesáhla 50 %. Na FF se bohužel pohybovala jen kolem 20 %.

[7] KISKfórum
V úterý 18. 11. 2014 proběhlo v Domě umění třetí KISKfórum. Tentokrát s podtitulem Věda a výzkum. Co se dělo? Michal Černý představil 3D tiskárnu, která je na KISKu od začátku podzimního semestru. Měli bychom s technologiemi přicházet do kontaktu a na základě toho měnit způsob, jak o nich uvažujeme. Honza Hrabal prezentoval zjištění a výsledky jeho bakalářské práce, v níž se zabýval hodnocením kvality medicínských informací. Zástupci čtyř týmů z předmětu Výzkumný seminář (Bc. i Mgr.) informovali o záměrech a postupu svých výzkumů. Pavlína Mazáčová a Andrea Mizerová se zaměřují na informační gramotnost doktorandů, kterou plánují zmapovat s podporou děkanátu FF v rámci celé MU. Jožka Tkáčik a Tereza Navarová chtějí zkoumat sociální faktory ovlivňující tvorbu učící se komunity. Jejich vedoucím je Michal Lorenz. Tým Gábiny Šimkové a Radima Chalupníka se orientuje na realizaci a vyhodnocení focus groups s absolventy Kurzu práce s informacemi. Jakub Fryš se svými kolegy zpracovává přehled systémů benchmarkingu akademických knihoven v zahraničí. Zdeněk Hruška vystoupil za nedávno vzniklou iniciativu Noví informační profesionálové (NIP CZ), jež cílí na studenty, absolventy oboru a nejen pracovníky knihoven. V prosinci se v Brně setká sekce pro mezinárodní spolupráci. Přidejte se a buďte u toho. FB, kontakt a blog. Jak se jednotliví vyučující KISKu staví k informační vědě a knihovnictví? Z čeho vycházejí? To se můžete dozvědět díky platformě Café Paradigma, kterou uvedl Jiří Stodola. Další setkání bude otevřené studentům a včas se o něm dozvíte. Ivo „Iggy“ Macík pozval publikum i vás k poslechu herního pořadu Press Play. Ten moderuje na Radiu R každé sudé úterý od 21:00. Václav Štefela kandidující do Studentské komory AS FF MU vystoupil s prosbou o podporu. Volební program žádejte osobně nebo e-mailem. Poslední příspěvek patřil Michalu Lorenzovi. Vyslechli jsme jeho osobní příběh o tom, jak se dostal k informační vědě a knihovnictví. Fotky z akce jsou ke zhlédnutí již tradičně na FB KISKu.

Čtvrté KISKfórum se bude týkat převážně výjezdů a zahraničních stáží. Myslíme si, že to bude fakt dobré :) Již nyní můžete potvrdit svou účast v eventu na FB. Na KISKfórum pak naváže výše zmíněná Inflow párty. Sejdeme se 17. 12. 2014 v Industrě na Masné. Jak se tam dostanu?

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2014

Aktuální oprava: PhDr. Branislav Frk, PhD. se nepředstaví zítra, ale až v únoru, aktuálně je jednáno o 12. 2. Tvrzení, že budete informování s předstihem e-mailem platí, jakmile bude vše potvrzeno, pošleme vám podrobnosti.

Pavla Kovářová

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback