Festival vzdělávání AEDUCA: Perspektivy technologií ve vzdělávání

Ano, i vzdělávání má svůj festival. Ten v Olomouci se koná každoročně již po dobu 10 let. Letošní ročník se zabýval Perspektivami technologií ve vzdělávání, což by neměl minout žádný nadšenec z naší specializace Technologie ve vzdělávání.
Z programu jsem vybrala nejzajímavější témata a poskládala do myšlenkové mapy (pod textem ji najdete v lepším rozlišení):

 


Přednášek bylo podstatně více (viz program), ale probíhaly simultánně, takže jsem stihla navštívit jen některé. Podělím se s vámi o to nejzajímavější (z mého subjektivního pohledu).

 

Dospělý člověk v hypermoderní době

 

Adrianna Nizińska: Learning experiences of non-traditional students

Paní Nizińska prezentovala projekt RANLHE zaměřený na netradiční studenty. Tímto pojmem jsou míněni lidé z horšího sociálního zázemí, kombinovaní studenti, studenti s poruchami učení nebo se špatným zdravotním stavem apod. Hlavním cílem projektu bylo zjistit, co by mohlo těmto studentům pomoci se na škole udržet a najít tak způsob, jak je podpořit. Ptali se, jak jim vyhovuje styl učení na vysokých školách, jak se vnímají v roli studenta a kde vidí prostor ke zlepšení. Výsledek projektu měl překvapivá zjištění. Odhalil, že hlavním faktorem hrajícím ve prospěch vyšší míry udržení se na studiu jsou sociální interakce. Studenti, kteří tvořili pevnější vazby v kolektivu, měli značně vyšší pravděpodobnost, že školu úspěšně dokončí. Velkou roli hrály také vazby mezi učitelem a studentem a v neposlední a také ve vztahu studenta a podpory jeho nejbližšího okolí. Toto bylo hlavní zjištění, jímž se paní Niziňska snaží evangelizovat všechny vyučující nejen v oblasti celoživotního vzdělávání.

 

Veronika Gingalová: Organizační emocionalita v hypermoderní době

Tato prezentace byla malým exkurzem do paradoxu požadavků na styl managerského procesu rozhodování . Na jednu stranu se u managerů předpokládá empatie na straně druhé vysoká míra racionality. Skutečně úspěšní jsou ti, kteří disponují oběma stránkami. Zajímavostí je, že intuitivně-prožívací styl myšlení (potažmo myšlení s využitím intuice) je v tomto kontextu důležitější než analyticko-racionální myšlení, protože umožňuje jedinci se lépe adaptovat na neustálé změny. Jak je to možné? Díky ní se totiž podle článku od Seymoura Epsteina (Individual Differences in Intuitive-Experiential and Analytical-Rational Thinking Styles) se člověk lépe orientuje v kontextu a souvislostech.

 

Miroslava Dvořáková: Měnící se role vzdělavatele dospělých

To, že osoba vzdělavatele je velmi důležitá je věc, na které se všichni shodneme. Je zajímavé se více zamyslet nad tím, jak se tato role vyvíjí. Dříve byl vzdělavatel, díky své specializaci, nositelem velmi cenného a těžko dostupného know-how, dnes je tomu úplně jinak. Dostal se do role facilitátora, který by se měl zaměřovat především na potřeby a zájmy vzdělávaných. Naučit je sebevzdělávat se a myslet kriticky. O tomto tématu také na festivalu mluvil Ondřej Šteffl v příspěvku: Co zbývá na učitele, až budou učit počítače a dochází ke stejným závěrům. Bohužel ne všichni si tohoto transferu všimli. Pokud se o nové roli chcete dozvědět více, vyhledejte si autory jako je Malcolm Knowles nebo Jack Mezirow.

 

Branislav Frk: Individualizácia a gamifikácia vo vzdelavaní dospelých

Hlavní vyznění prezentace, řečeno ve třech větách: Gamifikace ve vzdělávání dospělých může mít několik důležitých funkcí. Jednak může sloužit k personalizaci učení, k podpoře motivace, ale i k promyšlenější simulaci či v metodě “problem solving”. Díky ní se může studium lépe přiblížit následující mladé generaci a byla by škoda, na ni zapomenout.
Osobně se mi líbilo celé inovační pojetí, viděla jsem z toho, že se pan Frk na téma gamifikace díval s nadhledem a sympatickým přesahem do vzdělávání. Je to totiž jedno z mála témat konference, které jsem mohla sama trochu posoudit. Hodně mne zaujal v příspěvku zmiňovaný směr Edupunk, který jsem před tím neznala. Je to označení pro speciální přístup k učení a to především metodou DIY “Do it Yourself”. Cílem je učit originálně, vyhnout se mainstreamu. Je to trochu šmrcnuté zážitkovou pedagogikou, zároveň ale dost orientované do technologií.


Pro zajímavost: poprvé jsem seznámila s pojmy vztahující se k naší generaci (generaci Y):

  1. KIDULTS - člověk, který odmítá vyrůst
  2. NESTHOCKER - člověk, kterému se nechce z rodinného hnízda
  3. ZIPPIES - člověk, který žije nízkonákladově a to rovnou nejlépe zadarmo

V rámci prezentace jsme nahlédli i do praxe a to konkrétně do fungování vzdělávací herní nadstavby Classcraft. Umožňuje vytvořit mimoškolní realitu a převést tak učení na role playing game (hru na hrdiny). Výhody tohoto učení? Děti jsou aktivnější, rychle zjistí, co jim jde a na čem mohou ještě zapracovat. Ty, které se primárně v kolektivu neprojevují v online prostředí ožívají. Navíc platforma dává všem rychlý feedback - studentům i učiteli. Celou prezentaci si prohlédněte na Slidesharu.

 

Perspektivy technologií ve vzdělávání

 

František Dalecký: Příležitosti a výzvy vysokých škol na počátku 21. století

Vysoké školy stojí na rozcestí. Pomalu přichází o svůj monopol a jsou dotlačeny ke změnám. Některé vysoké však ještě  vyčkávají a jsou jakoby slepí vůči tomu, co se na ně všechno valí. Tato přednáška předestřela několik možných cest, kudy by se vysoké školy mohly ubírat a čemu musejí v dnešní době čelit. Ve hře je mnoho proměnných, ať už nový přístup k obsahu či formě vzdělávání (kvůli lépe dostupným informacím), globální konkurence (vzdálenosti již nehrají roli), či postoj k celoživotnímu vzdělávání apod. Jednou z kladených otázek, které mi přišly zajímavé, byla, zda jsou MOOC kurzy odpovědí na celoživotní vzdělávání. Určitě doporučuji projít celou prezentaci na Slidesharu.

 

Monika Mackovíková: Trendy v e-learningu, využití LMS ve firemní praxi

Paní Mackovíková se ve své prezentaci zaměřila na proces vzdělávání ve firmách. Trendy jsou však na všech stranách stejné. Zjednodušuje se obsah i forma, pracuje se na grafice - hlavně, když obsah zaujme. Součástí prezentace byl zajímavý výzkum prováděný na 362 firmách z německy mluvících zemí. V současné době ve firemním vzdělávání vede web based training a blended learning, což má podle výzkumu v blízké budoucnosti na předních příčkách doplnit webinářové vzdělávání (virutální třídy) a videotraining. Zajímá vás, jak jsou na tom MOOCy? Probojovaly se do 12 nejčastějších způsobů firemního vzdělávání, ale jsou na poslední příčce - tipla bych si, že nejsou pro firmy personalizované a tak si na posledním místě chvíli pobudou. Za největší trendy v e-learningu přednášející označila mobile learning, tablet computing, skill and talent management, LMS jako integrální součást rozvoje, cloudové řešení. Závěrem shrnula, že o LMS mají momentálně nejvíce zájem podniky střední velikosti, protože velké společnosti již svá řešení mají.

 

Půjdu příště?

Na festival přijelo spoustu zajímavých řečníků, kteří mluvili o všem možném napříč celým tématem a dohromady tak vytvořili skvělou mozaiku aktuálních trendů a technologiích ve vzdělávání. Chtěla bych jet i příští rok, myslím si, že to za to stojí. Jeďte taky!

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

Premium quality counterfeit banknotesWe are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes printing.Based in USA but have branches inAsia, Europe, South America and Australia Our work rangesfrom the production of substrates and security features, through banknote printing and web application,to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we produce the best banknotes in the world.Best Quality Notes has the Best Counterfeit Banknotes for sale.Recent developments in photographic, computer and printing technologies,along with the availability of low-cost equipment, have made the production of counterfeit moneyrelatively easy. We are different from every other company in that we produce super undetected counterfeit notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeitbanknote and security paper for documents that convey value, identity and confidence.With our advanced printing processes, managed services, and distinct focus on quality,we realize every currency as a unique, secure and cost-effective solution. Banknotesare a country’s business card, and the design imperatives and their unique propertiesincluding color-shift, tactile, and interactive elements enable them to be authenticated and mechanically processed.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.com          Weblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/">https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/</a>Best quality counterfeit banknote for saleAre you looking for a means to pay your accumulated bills, Buy items from local shops and big super markets,live a luxurious lifestyle as a millionaire, party and lodge in top 5 stars hotels around the world? Then youare on the right counterfeit store as we have the Best quality counterfeit banknotes for sale and all the necessarymaterials, and human resources that will enable our clients to live their dream life. Our priority is to increase ournetwork worldwide and to create and maintain long term business relationship with all our clients.Our Major Counterfeit CurrenciesContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale">https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale</a>Buy counterfeit Money OnlineWe print Banknotes of different countries but will be more comfortable printing the US Dollar, Canadian Dollar, Australia Dollar, Great British Pound, and Euro. US dollar is the easiest money to counterfeit.The notes are all Grade A Banknotes perfectly reproduced with all security features available, feels like real money to the touch. These banknotes are safe to use in supermarkets, Casinos, vending machines and small stores.If you are looking to buy counterfeit banknotes online then contact us and we will get back to you with our quote.Our Notes are the best, undetected by machines in Supermarket, Casinos and stores.Buy Counterfeit banknotes online All packages are supplied in secured discreet packages to ensure prompt and safe delivery. Here is your chance to be a millionaire. Our money is perfectly reproduced, Indistinguishable to the eye and to the touch. We are sending in various sizes, . All our notes carry all the holograms and water marks and pass the light detector test. But we do not advise our clients to use our banknotes in banks. We will deliver the money directly to your home without the interference of customs. We keep all clients identity very secret and we do reship in case of any unsuccessful delivery. we have a Huge quantity ready in stock. Just let us know exactly what you want, the quantity and your location any of our contact details provided at the side.Innovation through IntegrationContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online</a>buy 100% undetectable counterfeit moneyBanknotes are constantly being refined and we customize our production process for each currency. The printing processes generallyfollow a defined sequence, whilst also offering the customer an array of integration options. For example, it is possible to combinea variety of printing processes, such as offset and intaglio, with the PEAK security feature (Printed Embossed Anticopy Key).We provide the right balance of innovative and secure features for each denomination.Sampling Inspires ConfidenceContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Page link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/">https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/...high quality undetectable counterfeit banknotes for saleThe look and feel of a banknote are key for trust and recognition in circulation. Before a large banknote order is printed,we produce prototypes and sample banknotes for trial in the markets. These can be used to check whether the designand security features integrate perfectly to the customer’s expectations. This enables the further optimization of individual designs and security features. Hence you can buy bulk counterfeit money from our store without fear.High-Grade Production Standards WorldwideWe sell the world’s major currencies like US dollars, Euros, British pounds Japanese Yen Canadian dollar, Kuwait dinar, etc with the best quality!The paper we use to make them is 80% cotton 20% celluloseIt feels and looks just like the real currencyContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Buy Undetectable Counterfeit Pounds OnlineWe are Professional IT technicians and we produce SUPER UNDETECTEDCOUNTERFEIT MONEY for all currencies. Our notes are industriallyand professional produced. We use quality foil paper elements.20%of cellulose and 80% of cotton paper.Our bills have the InfraredDetection which makes our bills to bypass the UV machines, Pen test andeven eye detection buy counterfeit experts. Our notes are AAA+ grade Quality.We also sell and provide money cleaning services and solutionsfor more information contact us bellowWebsite ... <a href="http://www.bestqualitynotes.com">www.bestqualitynotes.com</a>Emails .... info@bestqualitynotes.comweblink.... <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Phone .... +1 (918) 280 – 9526Buy counterfeit moneyBest Quality Notes is the name people call when looking to buy counterfeit money online. As risky as it isthe counterfeit money business is a very lucrative one from which many mafia empires were built.We have been working with many people for years bringing only the best high quality counterfeit banknotesto the market. Do not take our word for it though, go to the comment section and see what the customers have been saying about our product.You can buy counterfeit banknotes from us and use it anywhere in the world without getting caught.You can only know if your products are the best when your customers come back for more.We have customers who have been buying from us constantly for the past 3 years. It is because our customers are very successful that we are considered the bestContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>How to get best of quality Realistic counterfeit money onlineWelcome to the most effective and distinctive producer of prime quality Counterfeit Money.We are based in USA and we do ship to Europe , Canada, Australia and Asia. With over a billionof our product current round the world. we provide solely original high-quality counterfeit currency NOTES.we have a tendency to ship worldwide. we have a tendency to additionally print and sell Grade A banknotesof over a hundred and fifty currencies within the world.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollars/">https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollar...

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback