Nový WWW katalog OPAC 2.0 (Carmen)

Informace o vývoji nového WWW katalogu knihovního systému Clavius přímo od jednoho z členů vývojového týmu. Obohaceno o zkušenosti s implementací katalogu OPAC 2.0 do praxe. Příspěvek obsahuje i stručné shrnutí reakcí čtenářů na změnu katalogu. V druhé části je v bodech uvedena charakteristika nového katalogu.

Nový katalog OPAC 2.0 je nástupce klasického WWW katalogu. Je to sice evoluce, ovšem jak se ukazuje při implementacích, docela revoluční. Soudím tak z ohlasů a reakcí uživatelů - ať již čtenářů či i knihovnic a knihovníků. Chtěl bych se s Vámi podělit o svoje dojmy z jeho vývoje a implementace.

K početí katalogu Carmen - to je interní název nového katalogu OPAC 2.0, který se ujal nejen v autorském a servisním týmu - došlo na přelomu roku 2008/2009. Vývoj zárodku katalogu trval stejně jako u lidské bytosti téměř přesně 9 měsíců. Když se pak „narodila" verze označovaná typicky 1.0, byla záhy přejmenována na 2.0 podle oblíbeného a zároveň módního termínu Web 2.0.

V té době, tj. září 2009, jsme si začali uvědomovat, kolik práce nás na katalogu ještě čeká. A opět sedí přirovnání k výchově malého dítěte až do doby jeho školní docházky, kdy konečně začíná být opravdu samostatné. Jestliže původní „klasický" WWW katalog obsahuje funkčnost za 15 let vývoje, je velmi těžké jej porovnávat s batoletem...

Od počátku vývoje katalogu jsme kladli důraz na fakt, že je primárně určen pro uživatele - laika. Ve většině typů knihoven, ať se jedná o veřejné či odborné knihovny organizací či firem, je koncovým uživatelem laik. Myslím tím laik z pohledu informačních věd a knihovnictví. Záměrně jsme odložili vývoj vlastností, které jsou typicky odborně knihovnické s tím, že to nevylučuje jejich pozdější začlenění do katalogu. Soustředili jsme se na jednoduchost a intuitivnost ovládání a způsob vyhledávání. Nepovažujeme například absenci výstupu ve formátu MARC za problém z pohledu těch, jimž je katalog určen. Tím, jak se Carmen pomalu „staví na nohy", a letos ji budeme implementovat v řadě knihoven, jistě i tyto dříve odsouvané knihovnické vlastnosti přibudou.

Zajímavé, skoro bych si dovolil napsat dobrodružné, bylo nasazení OPAC 2.0 v provozu dospělého oddělení Městské knihovny Tábor, kde sídlí i naše společnost. Tak se teprve k novému katalogu mohli vyjádřit sami ti, pro které byl více jak rok připravován týmem téměř desítky vývojářů. A jak to dopadlo?

Katalog Carmen: vyhledávání (Alenka v říši divů)

První dny nasazení ukázaly velký ostych čtenářů před neznámým, ale častěji vedly i k bezradnosti, někdy až k negativním emocím plynoucím z nečekané situace. Po letech, kdy byl uživatel zvyklý na určitý design a ovládání, nenašel najednou po příchodu ke katalogu to, co uměl ovládat bravurně a téměř automaticky. Tuto situaci jsme předem nedokázali podchytit a doporučuji proto dalším knihovnám, které budou Carmen nasazovat, tento prvek nepodcenit. Navrhuji alespoň pro několik prvních dnů provozu katalogu vyčlenit na tato místa knihovnici nebo studenty na praxi, aby pomohli tápajícím čtenářům zorientovat se. Určitě není vhodné provést změnu částečně. Čtenáři podvědomě zamíří ke známému katalogu a raději u něj budou stát frontu, než by šli objevovat ten podivný, neznámý nový katalog. Určitou pomůckou je informovat čtenáře dopředu o chystané změně či umístit vedle katalogu stojánek s nápovědou a krátkým návodem. Nicméně jejich efekt je zanedbatelný oproti konkrétní lidské pomoci s ovládáním nového katalogu.

Katalog Carmen: zobrazení záznamu (Alenka v kraji divů a za zrcadlem)

V březnu 2010 v knihovně zároveň probíhala dotazníková akce zaměřená na spokojenost se službami knihovny, a tak se reakce čtenářů na nový katalog odrazily i zde. Nutno poznamenat, že opět (jak je typické pro téměř celou současnou českou společnost) pouze záporné. Nicméně rozhodli jsme se ve svém úsilí vytrvat a i díky podpoře vedení knihovny a celého kolektivu knihovny, které si velmi vážím, jsme katalog nadále v knihovně provozovali a provozujeme.

Asi po třech týdnech se negativní reakce postupně uklidnily a jejich výskyt postupně klesal, zřejmě jak se do knihovny vraceli ti, kteří již „šok" ze změny měli za sebou. Dnes je v půjčovnách klid a mír. Možná se i dočkáme nějaké kladné reakce? Nebo jsem příliš velký optimista?  

Nový WWW katalog OPAC 2.0 v bodech:

Moderní český produkt, který rozšiřuje škálu modulů knihovního systému Clavius. Vývoj modulu zahájen počátkem roku 2009 v novém týmu mladých programátorů.

Využívá moderní SW vývojové a indexační nástroje: SOLR, Lucene, JAVA. Provoz na serverech s LINUX nebo Windows bez speciálních požadavků na výkon. Podporován je plně pouze v moderních prohlížečích (MS IE 8, FireFox 3.x, Chrome, ...).

Hlavní nové vlastnosti - obecně

 • Nový způsob zadávání hledaného textu v jedné řádce bez nutnosti určení druhu údaje.
 • Fulltextové vyhledávání pomocí speciálních indexů dovolující nastavení váhy jedn. polí.
 • Řazení výsledků podle relevance - skóre (podle toho, ve kterých polích byl text nalezen).
 • Fasety (česky Řezy), které „roztřídí" výsledky do skupin a usnadňují pak další dohledání.
 • Mrak hledaných slov jako inspirace pro čtenáře, ale i pro knihovnice při akvizici fondu.

Hlavní nové vlastnosti - design

 • Možnost výběru z několika barevných šablon (skinů).
 • Kompletní podpora nastavení designu (barvy, fonty, zarovnání, ...) formou CSS stylů.
 • Výrazná osobitá prezentace novinek dokumentů formou virtuální poličky.
 • Názorný pomocník (wizard) pro export a tisk výsledků v „košíku".

Hlavní nové vlastnosti po přihlášení uživatele:

 • Možnost hodnocení dokumentů formou hvězdiček a jejich celorepublikového sdílení.
 • Možnost vytváření uživatelských recenzí - slovních hodnocení dokumentů.
 • Možnost hodnocení těchto uživatelských recenzí dokumentů (oblíbené/neoblíbené).
 • Uložení designu (barev, panelů) konkrétního uživatele bez ohledu na konkrétní PC.

Další aktivní funkce:

 • Předregistrace nového potencionálního čtenáře, který pak může provádět rezervace dokumentů a aktivně hodnotit dokumenty včetně psaní recenzí.
 • Zadání požadované knihy, kterou čtenář nemohl najít v katalogu knihovny jako výzvu pro nákup dokumentu knihovnou.
 • Sledování všech novinek obecně pomocí RSS kanálů nebo možnost uložení specifického dotazu do katalogu jako odebíraný RSS kanál.

Volitelné doplňky:

Lemmatizátor - řeší dohledání základů slov a eliminuje ohýbání český slov při hledání. Volitelně integrován do indexačního nástroje katalogu. Dovoluje uživateli najít hledaný název dokumentu i v případě, že hledající použije slova v jiném pádu, času či obecně v jiném tvaru.

Použita je technologie a slovník základů slov od společnosti LINGEA s.r.o., která se dlouhodobě zabývá touto problematikou.

Z39.50 klient - řeší dohledání obdobných výsledků z dalších katalogů jiných knihoven. Volitelně integrován do jádra katalogu. Dovoluje následně, aniž by zpomaloval vlastní vyhledání, dohledat záznamy z jiných zdrojů - katalogů po síti internet. Seznam těchto sekundárních výsledků je pak čtenáři nabídnut jako alternativa.

V případě že na hledaný dotaz není v lokálním katalogu žádný výsledek, mohou být nabídnuty výsledky vyhledání v jiných zdrojů - katalogů.

Použité zdroje:

 • Interní informační systém firmy LANius,
 • Vývojová dokumentace projektu Carmen.


Poznámka redakce:
téma si můžete doplnit též vystavenou prezentací
OPAC 2.0 v českých podmínkách a souvisejícím videozáznamem.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback