O čem je nová specializace Technologie ve vzdělávání?

V miniseriálu vám představujeme tři nové magisterské specializace, které se na KISKu právě otevírají. V poslední části představujeme specializaci Technologie ve vzdělávání.

Po vystudování specializace Technologie ve vzdělávání z vás nebude pedagog. Naším cílem je vychovávat a trénovat inovátory, odborníky a budoucí lídry v oblasti vzdělávání, kteří disponují hlubokými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti technologií a informační vědy, které dokáží spojit s moderními poznatky z pedagogiky a didaktiky.

Proč studovat Technologie ve vzdělávání?

Nástup informačních a komunikační technologií a nové možnosti nových médií staví vzdělávání před nové výzvy. Příležitosti otevřené vývojem těchto technologií působí ve vzdělávání novou revoluci. Rozvíjí se řada alternativních přístupů ke vzdělávání, otevírá se prostor pro zájemce o sebevzdělávání, vzdělávání se komercionalizuje, současně se dále vyvíjí uznávání neformálního a informálního vzdělávání.

V západních zemích s rychlým nástupem nových technologických trendů vzrůstá potřeba otevírat přístup ke vzdělání, monitorovat kvalitu technologiemi podporovaných kurzů a upravovat je na základě analyzovaných dat o efektivitě vzdělávání, přizpůsobovat nová média a technologie stávajícím a novým výukovým metodám. Učitelé často nemají dostatečné dovednosti při osvojování nových technologií a jejich možností.

Design nových nástrojů i vzdělávacího procesu si vyžaduje sofistikované pracovní postupy. Vzniká tím příležitost pro uplatnění odborníků - zprostředkovatelů - zručných v designování vzdělávacího procesu, usnadňujících učitelům jejich práci a zvyšujících efektivitu celého procesu vzdělávání.  Dovednosti pro uplatnění v této oblasti si můžete osvojit ve specializaci Technologie ve vzdělávání.

Proč studovat technologie ve vzdělávání na KISKu?

 

KISK se dlouhodobě zajímá o informační vzdělávání v České republice. Projekt CEINVE má na programu řadu aktivit, které přispívají k rozvoji informačního vzdělávání v ČR, stěžejním výstupem projektu je např. e-learningový Kurz práce s informacemi. Na KISKu existuje řada dalších e-learningových kurzů (např. Kurz projektového managementu, Kurz kritického myšlení nebo Kurz počítačové gramotnosti).

Také ze strany studentů je patrný zvýšený zájem o znalosti z oblasti tvorby e-learningových kurzů. V neposlední řadě na KISKu vznikají nové projekty a iniciativy, které se zabývají technologiemi ve vzdělávání a metodami vzdělávání v elektronickém prostředí (např. projekt Mimo školu).

KISK je rovněž inovátorem v oblasti distančního vzdělávání, organizování webinářů nebo uznávání MOOC (Massive open online courses) v rámci hybridního kurzu Online vzdělávání: MOOC. Studenti KISKu tak jako první v ČR mohou za absolvované online kurzy (a další plnění) získat kreditové ohodnocení. Specializace Technologie ve vzdělávání se zaměřuje především na vzdělávací design, prostředí a proces. Věnuje se návrhu a tvorbě systémů využitelných ve školství, včetně sylabů a kurzů umožňujících efektivní zapojení studenta do procesu vzdělávání a do učících se komunit.

Co se budu učit?

Specializace vám nabízí předměty, které kombinují znalosti z informační vědy, ICT a pedagogiky. K jádru specializace patří předmět Vzdělávací technologie, v němž se kromě moderních technologií naučíte pracovat se vzdělávacími objekty. V Designu vzdělávacího procesu se naučíte na základě pedagogických teorií a analýzy vzdělávacích potřeb navrhovat vzdělávací produkty pro konkrétní cílovou skupinu.

Mezi výběrové předměty patří Informační systémy ve vzdělávání, zaměřující se na jejich návrh a využití, Výzkumy pro efektivní vzdělávání, v nichž se naučíte používat metody hodnocení efektivity kurzů, včetně vzdělávací analytiky a na datech založené evaluace, či Laboratoř vzdělávacích technologií. K dalším kurzům patří např. Informační gramotnost, Sebeřízené vzdělávání, Online vzdělávání se zaměřením na MOOC či Digitální hry.

Kompetence a uplatnění absolventů specializace

Po vystudování specializace mají absolventi široké uplatnění. Absolvent bude schopen využít teoretické znalosti z oblasti informačního vzdělávání a aplikovat je v praxi. Může tak působit jako lektor, trenér, facilitátor nebo kouč. K důležitým dovednostem patří navrhování vzdělávacích prostředí, systémů a procesů na základě provedeného výzkumu a zjištěných dat. Tyto znalosti zahrnují vzdělávací analytiku a další metody.

Absolvent je schopen zjišťovat potřeby aktérů vzdělávání a při návrhu vycházet z hlavních vzdělávacích teorií. Má široký přehled v oblasti technologií ve vzdělávání a je schopen rozpoznat budoucí trendy ve vzdělávání. Zvládá sebeřízené vzdělávání a tuto kompetenci dokáže předávat dále.

Uplatnit se můžete v oblasti vzdělávání zaměstnanců v organizacích či jako pracovník rozvoje firemní inteligence a znalostního managementu. Můžete pracovat jako manažer v korporátní, vzdělávací, veřejné i neziskové sféře. Vhodné jsou také pozice správce informačních vzdělávacích systémů nebo správce interní komunikace či ICT koordinátor.

Absolvent může také podnikat v oblasti vzdělávání s různými cílovými skupinami nebo pracovat jako produktový manažer. Bude připraven zastávat výzkumnou pozici v oboru vzdělávací informatiky a informační vědy. 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback