Od zabezpečení IT v malých podnicích k zabezpečení smartphonů vysokoškoláků

19. 11. 2013

Pro mnohé čtenáře Inflow pravděpodobně není novinkou, že se v magisterském studiu KISKu se v rámci APLS semináře vymýšlí a realizují projekty řešící konkrétní problém. Tímto příspěvkem bychom Vám rádi představili náš projekt zaměřující se na zabezpečení smartphonů.

Původně jsme měli v úmyslu se zaměřit na bezpečnost IT a interních informací v malých podnicích. Provedli jsme kvalitativní výzkum formou rozhovorů a zjistili jsme, že to nebude to pravé – téma bezpečnosti IT ve firmách je velmi široké a lidé z komerční sféry s námi neměli moc chuť o tomto tématu mluvit. Rozhovory jsme zaměřili na zjišťování míry zabezpečení IT dané společnosti, na zkušenost s bezpečnostními incidenty, vnímání bezpečnostních rizik apod. Z dat, která jsme získali, zřetelně vystupovala nedostatečná pozornost při zabezpeční smartphonů, což nás inspirovalo k redefinici celého, dosud poměrně širokého, tématu. Díky různým průzkumům a studiím jsme zjistili, že nedostatečné zabezpečení mobilních technologií a povědomí uživatelů o hrozbách je problémem nejen v komerční sféře, ale problémem celospolečenským. Rozhodli jsme se tedy tuto problematiku řešit a svoji pozornost jsme upřeli na vysokoškolské studenty, kteří jsou pro nás dostupnější a lépe zmapovanou cílovou skupinou.

V této fázi našeho projektu se zaměřujeme především na samotné zabezpečení smartphonů, v budoucnu bychom ale chtěli využít potenciálu, který dané téma nepochybně má, a rozšířit naši službu o další segmenty (jak o další portable zařízení, tak kupříkladu o návody k celkové údržbě telefonu a správě aplikací). Z tohoto důvodu, i z důvodu změny našeho tématu nyní vymýšlíme název našeho nově zaměřeného projektu, a proto blogový příspěvek zatím odevzdáváme jménem členky našeho týmu.

 

Jaký je konkrétní problém cílové skupiny, na který v rámci projektu cílíme?

Získaná data z již provedených průzkumů dokazují, že počet smartphonů mezi vysokoškoláky velmi rychle stoupá. Ne každý ovšem tuší, že se i on může stát obětí útoku a nemá tak svůj smartphone nijak zvlášť zabezpečený. Lidé si totiž uvědomují jistá bezpečnostní rizika u svých počítačů a notebooků, ale v případě chytrých telefonů a tabletů toto téma zatím moc neřeší. Přitom tyto telefony většinou využívají k vyhledávání na internetu, stahování aplikací (dvě pětiny Evropanů tyto aplikace stahují často z nedůvěryhodných zdrojů) [1], posílání důvěrných informací a přihlašování k různým online službám a účtům, včetně bankovnictví. Při nedostatečném zabezpečení tak mohou uživatelé o svá citlivá data přijít - stejně jako v případě běžného počítače.

Další hrozbou je krádež či ztráta telefonu – pokud není mobilní telefon zabezpečený, nový vlastník může velice snadno zneužít informace, ke kterým se prostřednictvím  zařízení dostane.

Využívání chytrých telefonů narůstá, ale také se neustále rozšiřují jejich funkce, je tedy potřeba, aby si jejich uživatelé uvědomovali bezpečnostní rizika a snažili se realizaci těchto rizik eliminovat.

 

Jaká je aktuální situace v oblasti, na kterou náš projekt míří?

Pro přiblížení aktuálního stavu jsme se rozhodli pro ilustraci situace uvést několik vypovídajících zjištění, které jsme našli v průzkumech.

Jak již bylo řečeno, využívání chytrých telefonů neustále roste:

  • Dle průzkumu Studentfone 69 % českých vysokoškoláků vlastní smartphone a 18 % využívá tablet. [2]
  • Manažerka a tisková mluvčí T-Mobile uvádí, že mladí lidé rádi sledují trendy a jsou skupinou, jejíž většina využívá smartphony, protože chtějí využívat internet, hlavně sociální sítě. [3]
  • Bývalý zástupce tiskové mluvčí T-Mobile, Jiří Janeček, vzrůstající trend chytrých telefonů u studentů též potvrdil tím, že se počet chytrých telefonů během dvou let ve skupině uživatelů 12 až 26 let zdvojnásobil a odhaduje, že růst bude nadále pokračovat. [4]
  • Dle celosvětového průzkumu, jehož se zúčastnilo 1400 vysokoškolských studentů, 66 % z nich odpovědělo, že jejich přenosné zařízení je tou nejdůležitější technologií v jejich životě. [5]

Stejně tak je několika průzkumy potvrzené, že uživatelé chytrých telefonů jejich zabezpečení nijak zvlášť neřeší:

  • 3 z 10 Evropanů má vlastní zkušenost se ztrátou nebo krádeží mobilního zařízení a každý desátý dospělý Evropan se stal obětí mobilní kriminality, přesto však „…mnoho uživatelů stále podceňuje zabezpečení obsahu i samotných přístrojů. Zatímco velká většina (69 %) evropských mobilních uživatelů uvedla, že ukládají citlivé informace do mobilních zařízení, více než třetina (35 %) přiznala, že nepoužívá heslo k ochraně svých osobních údajů.“ [6]
  • V rámci celosvětového průzkumu 64 % respondentů uvedlo, že si nikdy do svého smartphonu nenainstalovali žádný ochranný software. [7]

 

Jaká je naše cílová skupina?

Přestože si myslíme, a také z nalezených průzkumů vyplývá, že tento problém se vyskytuje obecně napříč všemi vlastníky chytrých telefonů, jako cílovou skupinu jsme si (pro začátek) zvolili studenty Masarykovy univerzity. Vysokoškolští studenti jsou sociodemografickou skupinou, která je nám velmi blízká a intuitivně rozumíme jejím motivacím a potřebám. Nové technologie jsou v ní adoptovány raketovou rychlostí a vysokoškolští studenti bývají inovátory, prostřednictvím nichž technologie často penetruje do dalších skupin obyvatelstva. Jako mladí výzkumníci se s touto skupinou dokážeme identifikovat a poměrně snadno nalézt vhodné kanály, kterými naši cílovou skupinu oslovíme.

 

Co chceme v této oblasti změnit? Čeho chceme dosáhnout?

Rádi bychom změnili  mnohdy naivní pohled studentů na bezpečnost jejich “počítače v kapse”, rozšířili povědomí o veškerých  bezpečnostních hrozbách a umožnili jim dozvědět se, jak si své smartphony lépe zabezpečit. Zprvu se chceme zaměřit pouze na smartphony, dále bychom rádi záběr projektu rozšířili i na tablety, popř. další přenosná zařízení.

 

Jakým způsobem chceme dosáhnout cílů?

Jelikož jedním z přirozených komunikačních a socializačních prostředí dnešních vysokoškolských studentů je internet, máme v plánu vytvořit web, který dodá informace o možných hrozbách a jak jim čelit, jak se bránit a chránit. Součástí webu budou pravděpodobně konkrétní nabídky, doporučení (a recenze) na jednotlivé programy a softwary ať už komerční nebo zdarma, řešící zabezpečení přístroje.

Aby se o nás studenti dozvěděli, založíme stránku na Facebooku, napíšeme články do studentských novin a časopisů (online i tištěných) a vylepíme plakáty s QR kódy. V rámci veletrhu JobChallenge jsme již oslovili několik institucí, které naznaly, že jsou ochotné s námi spolupracovat, jedná se o AVG, YSOFT a Národní centrum kybernetické bezpečnosti.

 

V čem je naše řešení inovativní?

Na internetu je možné nalézt mnoho jednotlivých článků věnovaných problematice zabezpečení smartphonů. Jsou na stránkách všeobecných novin a jejich sekcí (idnes.cz - technet, apod.), webech zaměřených na smartphony obecně, webech firem, které poskytují software pro zabezpečení, ale i v odborné literatuře. Nenajdeme ale žádný český web, který by se věnoval jen zabezpečení smartphonů uceleným a přehledným způsobem tak, aby i nezkušený uživatel byl schopen své přenosné zařízení zabezpečit. Právě v kompletaci dostupných informací, jejich jednoduchému zpracování a srozumitelnému podání, tkví přidaná hodnota našeho projektu.

 


[1] Studie týmu Norton: Evropané nezamykají a nechrání svá mobilní zařízení. In: Symantec [online]. Praha, 8. 4. 2013 [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: http://www.symantec.com/cs/cz/about/news/release/article.jsp?prid=20130418_01.

[2] Internet v mobilu využívá až 2/3 českých studentů. Nejčastěji pro vyhledávání informací, návštěvu sociálních sítí a e-mailu: tisková zpráva. In: STUDENTFONE. [online]. [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1S6bKmGIaJh9AbK_rIxnS94roUjNSvPtjxYx0yqTIy9w/edit.

[3] PEŠKA, Martin. Studenti si pořizují stále častěji smartphony. Chtějí být online. In: StudentMag [online]. 5.9.2012 [cit. 2013-11-19]. ISSN 1805-7454. Dostupné z: http://studentmag.topzine.cz/studenti-si-porizuji-stale-casteji-smartphony-chteji-byt-online/.

[4] PEŠKA, Martin, ref. 3.

[5] 2/3 of college students would rather have an internet connection than a car. In: Digital stats [online]. 4.11.2011 [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: http://digital-stats.blogspot.cz/2011/11/23-of-college-students-would-rather.html.

[6] Studie týmu Norton: Evropané nezamykají a nechrání svá mobilní zařízení. In: Symantec [online]. Praha, 8. 4. 2013 [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: http://www.symantec.com/cs/cz/about/news/release/article.jsp?prid=20130418_01.

[7] MCAFEE. 2012 NCSA / McAfee Online Safety Survey [online]. 2012, 10 s. [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: http://www.staysafeonline.org/stay-safe-online/resources/.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback