Ondřej Kobza: Oživení veřejného prostoru

Ve čtvrtek dne 10. března 2016 již tradičně proběhla přednáška Bloku expertů, tentokrát na téma Oživení veřejného prostoru. Přednášejícím byl Ondřej Kobza, majitel 6 let staré kavárny Cafe v lese, která je charakteristická takřka denně probíhajícími akcemi, jejichž cílem je podporovat, podněcovat a seznamovat talenty z řad návštěvníků. „Název majitel Ondřej Kobza odvodil od chaty v lesích, kde rád piknikuje a popíjí čaj“ . Dále se kavárna na svých webových stránkách představuje jako kabaretiérská a aktivistická. Pokud bychom chtěli téma přednášky pojmout více oborově, můžeme hovořit o designu veřejného prostoru. Mezi významné „oživovací“ projekty jako např. Piána na ulici, Poesiomat či Veršomat.

 

Veřejný prostor a pábení

Pábením lze obecně rozumět volně plynoucí povídání či vyprávění. Je to v podstatě neustálá improvizace myšlenek a vizí. Vše vzniká nahodile. Stejně tak jako projekty, za kterými O. Kobza stojí. Před zavedením samotného projektu na oživení prostoru nejsou realizovány žádné průzkumy, rozhovory a dotazníky v městech či obcích. Obyvatelé nejsou tázáni, co by ve veřejném prostoru chtěli. Vše je o intuici. Přínosem pábitelských projektů je potom lepší fungování společnosti a lidí mezi sebou. Již v minulosti byly ve veřejném prostoru organizovány nejrůznější karnevaly a poutě, aby upřednostnili lidské pudy před racionalitou.

Piána na ulici

Úspěšným „pábitelským“ projektem jsou již zmíněná Piána na ulici. Cíl je prostý - oživit život ve městech. Samotný nápad instalace pian vznikl v roce 2013. Hlavním kritériem bylo vymyslet činnost neomezenou zdmi, které se zúčastní více aktérů (v tomto případě hráč a kolemjdoucí, kterých může být bezpočet). V ČR se instalace pian rychle zaběhla, možná i díky absenci patentu. Dnes piana najdeme ve 40 až 50 městech, což je v porovnání s některými zahraničními městy vysoké číslo. Například v Bostonu byl podobný projekt realizován po omezenou dobu pouze na 10 místech. Každý projekt má svá rizika a piana v ulicích nejsou výjimkou. Kromě sousedů, kteří preferují klid před hlasitou hudbou, je velkým rizikem zničení či odcizení. Dle O. Kobzy však k poničení dochází minimálně (odhadem 5 %). Skvělou reklamou pro tento projekt může být kolemjdoucími natočený pražský policista, který hru na piano dokonale ovládá. Toto video vidělo tisíce lidí. Dostupné je např. na YouTube[1].

 Ondřej Kobza

Poesiomat, Veršomat a Veršostroj

„Poesiomat, neboli jukebox na poesii, je vynález, který oživuje veřejný prostor poesií. Zvukový objekt je řešen jako automat s jednoduchým ovládacím systémem, díky kterému si uživatelé mohou sami volit jednotlivé básně.“[2] Dle slov O. Kobzy je ve své podstatě veřejnou audioknihou nebo jakousi její formou. Co se týče vzhledu, má tvar roury a vypadá jako vývod vzduchu. Jeho předností je bytelnost a jednoduchost.

 

Dalším projektem zaměřeným na poesii je Veršomat. Konkrétně se jedná o otočné válce, na nichž dříve byly umisťovány jízdní řády. Dnes jsou tyto válce polepeny zejména verši z čínské poesie.

 

Inspiraci v Poesiomatu a Veršomatu našli studenti KISKu, kteří vytvořili Veršostroj. Veršostroj má podobu bedny, do které jsou po schválení nahrávány verše těch, kteří mají zájem být přehráváni. Dovoleny jsou verše vlastní i verše známých autorů. Zde je však problém s možným porušováním autorského práva. Aktuálně bylo vedením fakulty schváleno umístění Veršostroje do prostoru FF MU.

 Ondřej Kobza

 

Veřejné lednice

Mezi méně často se vyskytující projekty, avšak o to více ambiciózní patří tzv. Veřejné lednice, kde jídlo, které lidé nestíhají spotřebovat, mohou odevzdat do lednice na veřejném místě. Tyto potraviny pak může kdokoli využít. Cílem projektu je zamezit plýtváním. Do veřejné lednice lze prozatím přispět pouze na dvou místech v ČR, a to sice v Plzni a Českých Budějovicíh.

 

Závěrem

Přestože se počet obyvatel v ČR každoročně zvyšuje, jsme ve využívání veřejného prostoru prozatím téměř na bodu nula. O projekty na oživení veřejného prostoru se stará pouze hrstka lidí, kam patří např. majitel kavárny Cafe v lese Ondeřej Kobza. Dle jeho slov je základem každého projektu silná myšlenka a vytrvalost, neboť realizace samotná může být záležitostí i 10 let. Zrealizovat jde téměř cokoli. Příkladem může být Poesiomat, poněkud kontroverzní Veřejná lednice nebo úspěšný projekt Piána na ulici. Instalace ve veřejném prostoru mají pozitivní vliv na budování vztahů ve společnosti, podporují kreativitu a umožňují lidem si odpočinout od každodenních starostí - to je jen malý výčet důvodů, proč mají projekty na oživování veřejného prostoru smysl a proč má cenu se jimi zabývat.

 

Zdroje

 

 [1] Policista hraje na piano v Praze na ulici: Street video. YouTube [online]. [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7bmbLjGKams

[2] Poesiomat. Piána na ulici [online]. [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://www.piananaulici.cz/project-category/poesiomat

 

 

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback